Господарча, економічна та соціальна діяльність підрозділуЗМІСТ

 

Вступ

VI. Історія локомотивного депо.

II. Загальна характеристика підприємства

III. Види ремонту та технічного обслуговування локомотивів.

IV. Господарча, економічна та соціальна діяльність підрозділу

V. Експлуатаційні витрати залізничного транспорту

VI. План з праці

           Висновок

          Використана література

Додаток 1.

Додаток 2.

Вступ

Важливу роль розвитку економіки нашої країни займає залізничному транспорті. Нині практично немає таких економічних труднощів, які їх торкалися. Основне завдання транспорту є цілковите і своєчасне задоволення потреб народного господарства і у перевезеннях, підвищення ефективності і забезпечення якості роботи транспортної системи.

Залізничний транспорт забезпечує економію громадського часу у перевезеннях вантажів і пасажирів, сприяє розвитку продуктивних сил суспільства, розширенню міжрегіональних зв’язків, і навіть поліпшенню культурно-побутового обслуговування населення. У водночас залізничному транспорті істотно впливає на структуру капітальних вкладень, архітектуру і планування міст, і навіть різні царини життя суспільства – охорону здоров’я, культуру, просвітництво та інших.

Планування експлуатаційних витрат дозволяє виконати поставлене обсяг перевезень необхідними грошима. Собівартість продукції – одне із важливих показників роботи підприємства залізничного транспорту. Собівартість своєї продукції показує, у що обходиться його виробництво і реалізація цього підприємства.

Управління витратами вимагає як цілеспрямованого планування й державного регулювання витрат за основі застосування як диференційованих норм-нічно та економічно нормативного  норм витрат, а й аналізу, контролю їх виконання, і навіть постійного поновлення нормативної бази розрахунку витрат.

 

 

I.  Історія локомотивного депо.

Локомотивне депо Конотоп (ТЧ-11) – є структурним підрозділом Південно-Західної залізниці. Одне з 7 основних локомотивних депо Південно-Західної залізниці.

Розташованого поблизу однойменної станції Конотоп  за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Свободи.

У момент закінчення будівництва Курсько-Київської залізниці в 1868 році паровозне депо Конотоп являло собою будинок веерного типу з 12 стійлами для ремонту паровозів. З цього часу раніше непомітний повітове містечко Конотоп стало  крупним залізничним вузлом, нині обслуговуючим поссажирів на поїздах далекого прямування Київського, Московського, Харківського і Гомельського напрямків. У ХХ столітті депо являло собою цегляну будівлю з приміщенням для резервуара.

Локомотивні бригади депо водили пасажирські поїзди до Києва, Брянська, Курська, а товарні – до Ніжина, Хутори-Михайлівського, Ворожби-на паровозах серій : Ша, Ща, Ов, Тэ, Эмр , Су, Л.

В настоящее время депо Конотоп относится к одному из 7-ми депо I-ої категории, при  загальній  кількості  12-ти  депо Південно –Західної залізниці.

 

II. Загальна характеристика підприємства

Загальні положення:

Локомотивне депо Конотоп є відокремленим підрозділом Державного територіально - галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» та підпорядковується Галузевій службі локомотивного господарства згідно з наказом начальника  Південно – Західної залізниці від 07.08.2000р. № 181-Н.

Локомотивне депо Конотоп в своїй діяльності керується чинним
законодавством, наказами Міністерства транспорту та зв’язку України, наказами та розпорядженнями Укрзалізниці, Державного територіально - галузевого об’єднання «Південно Західна залізниця», Галузевої служби локомотивного господарства Південно- Західної залізниці та цим Положенням.

      Назва та місцезнаходження підрозділу:

Найменування підрозділу: локомотивне депо Конотоп. Скорочена назва – ТЧ- Конотоп, телеграфна – ТЧ-11.

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: Україна, 41600, Сумська., вул. Свободи , 93.

       Мета і напрямки діяльності підрозділу.

-  Метою діяльності підрозділу є : повне і своєчасне забезпечення потреб залізниці в тяговому рухомому складі для організації перевізного процесу. Забезпечення перевезень вантажів та пасажирів у межах встановлених дільниць обслуговування.

Підрозділ здійснює свою діяльність за напрямками:

- проведення навчання кадрів локомотивних і ремонтних бригад,

раціональне використання їх праці. Забезпечення перевезень кваліфікованими локомотивними бригадами.

- забезпечення ремонту та технічного обслуговування тягового

рухомого складу у відповідності з діючими правилами і положеннями.

-  впровадження раціональних режимів водіння поїздів з дотриманням

встановленого розкладу.

- забезпечення технічно-справного стану вантажопідіймальних кранів

на залізничному ходу та стійкої їх роботи в експлуатації.

-  розвиток, утримання в справному стані та раціональне використання

деповських споруд і обладнання, впровадження нових досягнень науки, техніки та передового досвіду, максимальне використання виробничих потужностей, підвищення рівня механізації та автоматизації трудових процесів.

Господарча, економічна та соціальна діяльність підрозділу

Свою виробничо-господарську діяльність локомотивне депо

Конотоп планує і здійснює згідно з планами, доведеним Галузевою службою

локомотивного господарства Державного територіально – галузевого об’єднання «Південно – Західна залізниця», у відповідності з виробничими завданнями залізниці, кошторисом експлуатаційних витрат депо, економічними нормативами.

    Локомотивне депо Конотоп правильно та своєчасно оформляє

первинну документацію, виробничо - господарські і фінансові операції, в

установлені терміни складає і надає за призначенням оперативну,

бухгалтерську, податкову і статистичну звітність, аналізує свою виробничо - фінансову діяльність,  розробляє організаційно – технічні та фінансово-экономічні заходи для поліпшення техніко – економічних показників роботи. Локомотивне депо Конотоп в установленому порядку розробляє річні, квартальні та оперативні плани обсягів перевезень, пробігів локомотивів,

планів ремонту і обслуговування рухомого складу та ремонту основних фондів,

фінансові плани, плани по праці для підрозділів, підпорядкованих депо.

Галузева служба локомотивного господарства Державного

територіально – галузевого об’єднання «Південно – Західна залізниця» доводить до локомотивного депо Конотоп завдання:

- Обсяг перевезень – тонно – кілометрова робота (тис. т км брутто) в межах роботи локомотивних бригад ;

- Експлуатаційні витрати підрозділу;

- Число або відсоток несправного тягового рухомого складу;

- Завдання по обсягам капітального і деповського ремонту та обслуговування

- тягового рухомого складу;

- Чисельність виробничого персоналу  по основній діяльності;

- Чисельність тягового рухомого складу для утримання в запасі Укрзалізниці та резерві залізниці;

- Чисельність тягового рухомого складу для списання та розробки в брухт,

- завдання по здачі брухту кольорових та чорних металів;

- Обсяг доходів та витрат від надання платних послуг допоміжної діяльності та іншої діяльності;

- Нормативи питомих норм витрат палива, масел та електроенергії на тягу поїздів;

- Обсяг капітального ремонту та поліпшення основних фондів;

- Обсяг будівельно – монтажних, підрядних робіт.

 

 

 

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 279; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!