Практичне завдання Психофізіологічні небезпеки 

Використовуючи поняття фізична й розумова діяльність, психофізіологічні фактори небезпеки, статична й динамічна робота, напруження центральної нервової системи, фізичний і психічний елементи будь-якої трудової діяльності, визначення характеристик фізіології праці, добових енерговитрат, факторів, що впливають на продуктивність праці, підрахувати приблизний добовий хронометраж енерговитрат людей певної професії, зайнятихпри виконанні конкретної фізичної чи розумової роботи.

 

Необхідно:

1. Дати письмові визначення поняттям фізична й розумова діяльність, психофізіологічні фактори небезпеки, статична й динамічна робота, напруження центральної нервової системи, фізичний і психічний елементи трудової діяльності, характеристика фізіології праці, добова енерговитрата, фактор, що впливає на продуктивність праці.

2. Письмово з’ясувати, в яких одиницях вимірюються енергетичні витрати людини під час тієї чи іншої діяльності.

3. Використовуючи дані табл. 1а за видами діяльності та енерговитратами на них, скласти приблизний добовий хронометраж енерговитрат людей (з розрахунку на масу тіла в 70кг) певної професії, згідно з індивідуальним варіантом (табл. 1б), зайнятихпри виконанні конкретної фізичної чи розумової роботи:

 


Таблиця 1а.Енерговитрати людей під час розумової чи фізичної діяльності у виробничій та побутовій сферах

№ з/п Вид діяльності Енерговитрати, кКал/год
1 2 3
а) У домашніх умовах:
1 - сон і відпочинок у ліжку 65-77
2 - відпочинок сидячи 85-106
3 - сніданок, обід, вечеря 99-103
4 - особиста гігієна (ранковий і вечірній туалет) 102-144
5 - читання, домашнє навчання 90-112
6 - прибирання, прання тощо до 270
7 - приготування їжі 190-230
8 - прогулянка 157-165
9 - вранішні або вечірні фізичні вправи 230-400
б) Між побутовою та виробничою сферами:
1 - дорога на роботу 112-120
2 - повернення додому 112-120
в) Розумова діяльність:
1 - спокійне читання до 110
2 - навчання, самопідготовка до 111
3 - слухання лекцій сидячи 90-112
4 - писання 102-112
5 - друкування 120-144
6 - робота з комп’ютером 115
7 - читання лекцій у великій аудиторії 140-270
8 - бесіда стоячи 112
9 - бесіда сидячи 106
10 - підготовка та прийняття відповідальних рішень 270-400
г) Фізична діяльність
1 - робітники прокатного цеху 275-325
2 - робітники ливарного цеху 280-375
3 - бетонник 360-390
4 - маляр 270
5 - тесляр 207-246
6 - цегельник 220-400
7 - електрик 190-220
8 - прибиральниця 240-270
9 - бармен 160-190
10 - покоївка 140-170
11 - водій трамваю 230-350
12 - водій автомобіля 240-370
13 - зубний технік 190-210

 


Таблиця 1б.Перелік професій, що пов’язані із здійсненням фізичної або розумової діяльності

№ варіанта Перелік професій
1 Викладач
2 Секретарка
3 Маляр
4 Тесляр
5 Цегельник
6 Електрик
7 Бухгалтер
8 Головний спеціаліст-плановик
9 Прибиральниця
10 Бармен
11 Покоївка
12 Адміністратор готелю
13 Головний інженер машинобудівного заводу
14 Ливарник
15 Формувальник опок для литва
16 Начальник ливарного цеху
17 Бетонник
18 Головний спеціаліст райдержадміністрації
19 Інженер-конструктор
20 Архітектор
21 Електромонтер
22 Водій трамваю
23 Водій автомобіля
24 Диспетчер автобази
25 Лікар-терапевт
26 Лікар-невропатолог
27 Зубний технік
28 Інженер-будівельник
29 Дільничний інспектор міліції
30 Суддя районного суду

Приклад складання приблизного добового хронометражу енерговитрат для студента:

 

Таблиця 1в.Приблизний добовий хронометраж енерговитрат

Для студента

 

№ з/п Вид діяльності протягом доби Витрати часу, год, хв. Нормативна енерговитрата, кКал/год Енерговитрата по виду діяльності, кКал
1 Нічний сон 7 год 77 539
2 Ранковий туалет 40 хв. 144 96
3 Сніданок 20 хв. 103 34
4 Дорога до академії 1 год. 120 120
5 Слухання та конспектування лекцій 3 год. 112 336
6 Практична робота з комп’ютером 1,5 год. 115 173
7 Повернення додому 1 год. 120 120
8 Обід 30 хв. 103 52
9 Домашнє навчання 3 год. 111 333
10 Фізичні вправи (тренажерний зал, басейн) 2 год. 400 800
11 Вечеря 30 хв. 103 52
12 Перегляд телевізора 1 год. 106 106
13 Читання художньої літератури або газет 2 год. 90 180
14 Вечірній туалет 30 хв. 102 51
15 Разом за добу 24 год. 2992

 

Користуючись прикладом, наведеним у табл. 1в, відповідно до наданого варіанта самостійно скласти приблизний добовий хронометраж енерговитрат людини певної професії.

 

 


Список рекомендованої літератури

1. Конституція України. 28 червня 1996 р. – К., 1996.

2. Бедрій Я.І., Боярська В.Г., Голубев А.К. та ін. Безпека життєдіяльності: Посіб. для студ. техн. вузів. – Л., 1997. – 275 с.

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для ВУЗов/ С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьякова и др. под общ. ред. С.В. Белова. – М.: Высш. шк., 1999. – 448 с.

4. Гайченко В.А., Коваль Г.М., Основи безпеки життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – К., 2002. – 227 с.

5. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц., Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – Львів: Вид-во “Афіша”, 2000. – 255 с.

6. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник – К.: Каравела, 2005. -327с.

7. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності. Опорний конспект лекцій. - К.: Київ. держ. торг.- екон. ун-т, 1999. – 207 с.

8. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. - Львів: Львівський банківський коледж, 1998. - 185 с.

9. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. - Суми: Вид-во: “Університетська книга”, 1999. - 301 с.

10. Скобло Ю.С. Соколовська Т.Б. та інші. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – Київ: Вид-во: “Кондор”, 2003. - 421 с.

11. Швидка медична допомога: Навч. посібн./ Л.П. Чепкий, О.Ф. Возіанов, О.Й. Грицюк та ін.; за ред. Б.Г. Апанасенка, Л.П. Чіпкого. – К.: Вища шк., 1998 – 311 с.

12. Про охорону здоров’я: Закон України. – К., 1992.

13. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України// Відомості ВРУ. – 1994. № 27.

14. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. - К., 1998.

15. Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллин: Валгус, 1987.

16. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. Навч. посібн. – К.: КНБУ, 2000. – 232 с.

17. Стрий Л.А. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие / Под ред. В.Г.Небабина. – Одесса: ОНУМ, 1997. – 52 с.

18. Черноушек М. Психология жизненной среды. - М.: 1989. - 174 с.

19. Юнацкевич П.И., Кулганов В.А. Психология обмана. Учебное пособие для честного человека. - СПб.: Атон, 1999.- 320 с.

20. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005. - 304 с.

21. Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності. - К.: НМЦ, 1977. - 292 с.

22. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86). –Л.: Гидрометеоиздат, 1987. - 94с.

 

Інформаційні ресурси

1. Сайт кафедри безпеки життєдіяльності: http://www.lnu.edu.ua/faculty/bzhd/LifeSafety.htm

2. Сайт Верховної Ради України: http://zakon.rada.gov.ua/

3. Сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій: http://www.mns.gov.ua/

4. Сайт Міністерства охорони здоров’я України: http://www.moz.gov.ua/

5. Інформаційно правовий портал «Закони України»: http://uazakon.com/

6. Пошукова інтернет-версія правових систем НаУ: http://www.nau.kiev.ua/

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 298; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ