Заняття 4. Складні клінічні терміни           Складні клінічні терміни (терміни, що складаються з кількох коренів або основ) утворюються за такою схемою:

44
корінь (основа) + (o) + кінцевий терміноелемент

З’єднувальний голосний -о- ставиться тоді, коли кінцевий терміноелемент починається з приголосного:

                          hydr-o-therapia – гідротерапія (лікування водою)

                          cardiologia – кардіологія (вчення про серце)

Але:                  сhondr-ectomia – хондректомія (видалення хряща)

           У складних термінах вживаються головним чином грецькі терміноелементи, рідко – латинські.

45
               

Запам’ятайте кілька правил, необхідних для роботи зі складними клінічними термінами:

 

1. Зверніть увагу на особливості вживання терміноелементів haem(at)-, -aemia, ae f(кров) та ur-, -uria, ae f (сеча). Елементи haemat- та ur- вживаються на початку або всередині слова; -aemia, ae fта –uria, ae f –наприкінці, тобто як кінцеві елементи, і мають значення стану крові чи сечі або вказують на кров та сечу як середовище, яке містить у собі речовину, визначену попереднім терміноелементом:

           glycaemia – глікемія (цукор у крові)

           haematuria – гематурія (кров у сечі)

2. Терміноелементи haemat-(кров), py(o)-(гній), pneum-(повітря), hydr-(вода)перед назвою органа (порожнини) вказують на наявність відповідної речовини в цьому органі (порожнині):

           pneumothōrax – пневмоторакс (повітря у грудній клітці)

47
           pyopericardium – піоперикард (гній у перикарді)

3. Терміноелемент -therapia, ae f (лікування) вказує на лікування чимось, терміноелемент -iatria, ae f (лікування) – на лікування когось:

           pharmacotherapia        – фармакотерапія (лікування ліками)

           psychiatria                     – психіатрія (лікування психічно хворих)

4. Терміноелемент –logia, ae f  має значення „наука”, але корінь log-на початку або в середині слова має інше значення – „слово”, „мова”:

           osteologia                                       – остеологія (наука про кістки)

           logospasmus                   – логоспазм (спазм мовлення)

5. Терміноелемент –stomia, ae f вживається у значенні „штучний свищ”, але в деяких термінах він має значення „рот”:

           laryngostomia – ларингостомія (штучний свищ гортані)

           xerostomia      – ксеростомія (сухість слизової оболонки рота)

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

stenōsis, is f                – стеноз, звуження; стеноз, сужение

sclerōsis, is f               – склероз, затвердіння; склероз, затвердение

necrosis,is f                – некроз, змертвіння; некроз, омертвение

respiratio, ōnis f            – дихання; дыхание (-pnoё)  

pus, uris n                   – гній; гной (py-)   

purulentus, a, um      – гнійний; гнойный

mycotĭcus, a, um     – грибковий; грибковый

acūtus, a, um             – гострий; острый

Кінцеві терміноелементи

-aemia,ae f                – кров, стан крові; кровь, состояние крови

-uria, ae f                    – сеча; моча

-aesthesia,ae f           – чутливість; чувствительность

-graphia, ae f             – записування; записывание

-gramma, ae f           – результат запису; результат записи

-scopia, ae f               – огляд, обстеження; осмотр, обследование

-algia, ae f                  – біль; боль

-algesia, ae f              – больове відчуття; болевая чувствительность                   

-therapia, ae f            – лікування (чим); лечение чем

-iatria, ae f                 – лікування( когось); лечение (кого-то)

-mania, ae f               – пагубна схильність; пагубная склонность

-philia, ae f                 – схильність; склонность

-pathia, ae f               – захворювання; заболевание

-phobia, ae f              – нав’язливий страх; навязчивый страх

48
-phagia, ae f              – поїдання, ковтання; поедание, глотание

-plegia, ae f                – удар, параліч; удар, паралич

-trophia, ae f              – живлення; питание

-tonia, ae f                 – тонус, напряг, кров’яний тиск;

тонус, напряжение, кровяное давление

-plasia, ae f                     – розвиток; развитие

-malacia, ae f            – розм’якшення; размягчение

 

Вправа І

           Утворити складні терміни, пояснити їх значення:

arthr-                                cysto-                               angio-

cephal-                             gastro-                              cardio-

my- (-algia, ae f)       ophthalmo- (-scopia, ae f) phlebo- (-graphia, ae f)

neur-                                 thoraco-                                          mammo-

cardi-                                entero-                             (masto-)

gastr-                                laparo-                             nephro-

 

Вправа ІІ

           Визначити терміноелементи та значення термінів:

pneumothōrax, pyopericardium, haemopericardium, hydrocephalia, uraemia, hydraemia, haematuria, azoturia, haemophilia, spasmophilia, stomatologia, proctospasmus, logospasmus, pathologia, arthropathia, stenocardia, bronchostenōsis, sclerodermia, cardiosclerōsis, graphomania, angiographia, phagocytus, dysphagia, osteotomia, tomographia, paediatria, iatrogenes.

 

Вправа ІІІ

46
           Визначити різницю у значенні термінів -therapia та -iatria, пояснити їх значення:

           pharmacotherapia                                        phytotherapia

           hydrotherapia                                                physiotherapia

           psychiatria                                                     phthisiatria

           paediatria                                                       aërotherapia

 

Вправа ІV

47
           Пояснити значення термінів, звертаючи увагу на значення префіксів:

dystrophia, dysplasia, dystonia, dysphagia, anaemia, anaesthesia, atrophia, aplasia, atonia, anuria, acholia, hyperaemia, hyperaesthesia, hypertonia, hypertrophia, hyperplasia, hyperalgesia, hypotonia, hypaesthesia, hypoplasia.

 

Вправа V

           Утворіть терміни з таким значенням:

49
запис роботи серця, страх води, страх ковтання, звуження судин, звуження стравоходу, нервовий біль, головний біль, параліч ока, параліч сечового міхура, наявність гною в крові, наявність цукру в крові, обстеження ока, обстеження бронхів, розм’якшення головного мозку, розм’якшення печінки, пагубна схильність до письменництва.

 

Вправа VІ

           Перекласти терміни:

а) myelopathia spondylogēna, dysphagia paralytĭca, hydraemia pathologĭca, nephrosclerōsis posttraumatĭca, haemangiōma hypertrophĭcum, polyuria psychogēna, sclerōsis angiogēna, phlebotrombōsis cruris sinistri, adenōma hepatocellulāre, rhinoscopia anterior;

б) природжена міопатія, хронічний гепатохолецистит, злоякісний нефросклероз, пероральна холецистографія, гіпертрофічний гінгівіт, симпотоми природженої дистрофії, гостра глосалгія, ревматичний остеоміеліт, діабетична ангіопатія, артеріальна гіпертонія.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 89; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ