Заняття 2. Суфіксальний спосіб творення клінічних термінів           Прості клінічні терміни можуть утворюватись за допомогою певних суфіксів, що додаються до грецьких коренів (основ):

грецький корінь (основа) + суфікс

myōma – міома (м’язова пухлина)

 

           Запам’ятайте найбільш уживані суфікси назв захворювань та їх значення:

-ia, ae f           – стан                              anaemia – малокрів’я

-ismus, i m     – 1) захворювання       gigantismus, i m – гігантизм

 (аномальний зріст)

                          – 2) отруєння                mуcetismus – міцетизм   

(отруєння грибами)

-ītis, ĭdis f       – запалення                   gastrītis – гастрит

                                                               (запалення слизової оболонки шлунку)

-ōsis, is f         – захворювання           spondylōsis – спондильоз

                          незапального характеру           (захворювання хребців)

-ōma, ătis n    – пухлина                      osteōma – остеома (пухлина кістки)

 

41
За допомогою певних суфіксів від відомих іменників можна утворити прикметники за схемою:

основа іменника + суфікс із родовим закінченням

vena, ae f – вена                       venōsus, a, um – венозний

haemorrhagia, ae f – кровотеча haemorrhagĭcus, a, um – геморагічний

 

38
Найбільш уживані суфікси прикметників

суфікс український відповідник значення
–ĭcus, a, um lymphatĭcus, a, um – лімфатичний –ōsus, a, um venōsus, a, um – венозний –ālis, e (-āris, e) capillāris, e – капілярний laterālis, e – латеральний –bĭlis, e operabĭlis, e – операбельний –gĕnus, a, um (-genes, is) pathogēnus, a, um – патогенний (той, що породжує захворювання) otogēnus, a, um – отогенний (той, що походить з вуха) -ичний     -озний   -альний (-арний)     -бельний     -генний відношення до чогось     насиченість чимось   належність до чогось     податливість, здатність до чогось   1)той, що народжує; 2)народжений десь (чимось); що походить з…

           При перекладі терміна, до складу якого входить прикметник, звертайте увагу на рід іменника і пам’ятайте, що прикметник узгоджується з іменником у роді, числі та відмінку:

           ревматичний артрит                  – arthrītis (f) rheumatĭca (f)

           лімфатична ангіома                    – angiōma (n) lymphatĭcum (n)

39
           спондилогенна міелопатія        – myelopathia (f) spondylogena (f)

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

 

allergia, ae f                    – алергія, аллергия

aphthae, ārum f              – афти, афты

gangraena, ae f             – гангрена, гангрена

gingīva, ae f               – ясна, десна

fungus, і m                 – гриб, гриб (myc, mycet -)

42
vitium, і n                   – порок, вада; порок

coma, ătis n                – кома, кома

anamnēsis, is f             – анамнез, анамнез

gravĭda, ae f               – вагітна, беременная

gravidĭtas, ātis, f         – вагітність, беременность

exĭtus, us m               – кінець, исход

letālis, e                       – смертельний, смертельный

habĭtus, us m              – зовнішній вигляд, внешний вид

infarctus, us m            – інфаркт, инфаркт

embryonālis, e                  – ембріональний, эмбриональный

phthisĭcus, a, um           – сухотний, чахоточный

rheumatĭcus, a, um       – ревматичний, ревматический

acūtus, a, um               – гострий, острый 

infectiōsus, a, um         – інфекційний, инфекционный

capillāris, e                 – капілярний, капиллярный

deformans, antis            – деформуючий, деформирующий 

tuberculōsis, is f         – туберкульоз, туберкулёз

congenĭtus, a, um          – природжений, врожденный

caries, ēi f                   – карієс, кариес

purulentus, a, um           – гнійний, гнойный

oedematōsus, a, um       – набряклий, отёчный

febris, is f                    – лихоманка, лихорадка

senīlis, e                      – старечий, старческий

juvenīlis, e                  – юнацький, юношеский

 

Вправа І

           Утворити терміни із вказаним значенням, записати у словниковій формі:

запалення: нерва, шлунку, прямої кишки, ободової кишки, сечового міхура, жовчного міхура;

захворювання: хребців, суглобів, шкіри, печінки, нервів, нирки;

пухлина: м’язова, кісткова, судинна, хряща, головного мозку, кров’яна.

 

Вправа ІI

Вказати значення термінів, пояснивши значення коренів та суфіксів.

Зразок: alcoholismus – alcohol, ōlis n – алкоголь; -ismus – отруєння; алкоголізм – отруєння алкоголем:

аlcoholismus, iodismus, mycetismus, botulismus, nicotinismus, morphinismus, gigantismus, traumatismus, infantilismus, virilismus.

 

Вправа ІII

43
           Утворити прикметники від іменників, використовуючи відповідні суфікси. Записати у словниковій формі:

фіброзний (fibra, ae f), гангренозний (gangraena, ae f), афтозний (aphthae, ārum f), симптоматичний (symptōma, ătis n), алергічний (allergia, ae f), астматичний (asthma, ātis n), торакальний (thorax, ācis m), абдомінальний (abdōmen, ĭnis n), церебральний (cerebrum, i n), канцерогенний (cancer, cri m), патогенний( path-), спондилогенний (spondyl-), ревматоідний (rheumat-).

 

Вправа ІV

           Перекласти терміни, звернувши увагу на узгодження прикметника з іменником. Пояснити вживання форм того чи іншого роду прикметників у термінах.

 Зразок: hepatītis infectiōsa – інфекційний гепатит, infectiōsa – femininum, оскільки іменник hepatītis – жіночого роду (hepatītis, ĭdis f):

40
hepatītis infectiōsa, phlebītis cerebrālis, fibrōma embryonāle, tumor odontogēnes, osteochondrōsis deformans, gastrītis ulcerōsa, arthrītis rheumatoidea, granulōma inguināle, prostatītis bacteriālis, rhinītis catarrhālis, actinomycōsis abdominālis, habĭtus phthisĭcus, gravidĭtas extrauterīna, exĭtus letālis, gangraena diabetĭca, vitium cordis, anamnaesis morbi (vitae), infarctus myocardii.

 

Вправа V

           Перекласти латинською мовою:

гострий фарингіт, лімфатична ангіома, поперековий спондильоз, хронічний гастрит, фіброзна аденома, туберкульозний міокардит, діабетична нефропатія, гангренозна пневмонія, виразковий стоматит, неврогенний набряк, капілярна гемангіома, токсичний нефроз, деформуючий артрит, інфекційна лихоманка, канцерогенний мієліт, юнацький діабет, природжені хвороби, токсикоз вагітних.

 

Вправа VІ

           Пояснити значення термінів:

церебральний, абдомінальний, торакальний, вісцеральний, летальний, нозологічний, патогенний, ульцерогенний, психогенний, отогенний, операбельний, транспортабельний, латентний, афтозний, флегмонозний, ревматоідний.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 82;