Лексичний мінімум та тренувальні вправи 

primus, a, um                                 – перший; первый

secundus, a, um                             – другий; второй

tertius, a, um                                  – третій; третий

quartus, a, um                                – четвертий; четвёртый

quintus, a, um                                – п’ятий; пятый

sextus, a, um                                  – шостий; шестой

18
septĭmus, a, um                             – сьомий; седьмой

octavus, a, um                               – восьмий; восьмой

nonus, a, um                                  – дев’ятий; девятый

decĭmus, a, um                              – десятий; десятый

cavus, a, um                                   – порожній; полый

aorta, ae f                                       – аорта; аорта

arteria, ae f                                     – артерія; артерия

bis                                                     – двічі; дважды

cito                                                   – швидко; быстро

 – algia, ae f                                    – біль; боль

Вправа І

Перекласти терміни українською мовою:

apex ossis sacri, tubercŭlum thalămi anterius, muscŭlus zygomatĭcus major, forāmen sacrāle posterius, tubercŭlum posterius vertebrae cervicālis, nervus palatīnus minor, radix dentis superiōris, lobus pulmōnis dextri inferior, ligamentum transversum scapŭlae superius, facies linguae inferior, ligamentum colli costae anterius.

Вправа ІІ

Перекласти терміни латинською мовою:

сьомий хребець, третій зуб, четверта зв’язка, нижній четвертий хребець, третій суглоб, великий потиличний отвір, задній відросток кістки, передня поверхня суглобової кістки, верхівка крижового рогу, поперечна вена шиї, глибока вена обличчя, довгий м’яз шиї, широка зв’язка легені, лобова кістка, відросток лобової кістки, поверхня правої лопатки, суглоб правого коліна, глибокий корінь зуба, верхня поперечна зв’язка лопатки, задній крижовий отвір.

Змістовий модуль 2. Системне вивчення іменників і прикметників як засіб побудови анатомо-гістологічних термінів

Заняття 6. Іменники I та II відмін

           До І відміни належать іменники жіночого та незначною мірою чоловічого роду із закінченням –ae в Genеtīvus Singulāris та –a в Nominatīvus Singulāris:

           vena, ae f – вена; lingua, ae f – язик

 

Зразок відмінювання:

           Nom. sing ven-a             Nom. plur. ven-ae

Gen. sing  ven-ae                           Gen. plur. ven-ārum

 
19


17
           До ІІ відміни належать іменники чоловічого та середнього роду із закінченням –i (для обох родів) в Genеtīvus Singulāris та – us, -er(для чоловічого роду), -um, -on(для середнього роду) в Nominatīvus Singulāris:

           nervus, i – нерв; cancer, cri m – рак; collum, i n – шия; colon, і n – ободова кишка

18
Зразок відмінювання:

(m)     Nom. sing nerv-us                         Nom. plur. nerv-i

Gen. sing  nerv-i                       Gen. plur. nerv-ōrum

(n)      Nom. sing ligament-um                Nom. plur. ligament-a

Gen. sing  ligament-i                    Gen. plur. ligament-ōrum

 

Правило середнього роду

 

           Іменники середнього роду будь-якої відміни мають характерні риси в утворенні форм:

1) форма Nominatīvus Singulāris збігається з формою Accusatīvus Singulāris:

   colon (Nom. sing) – ободова кишка (хто? що?)

colon (Acc. sing) – ободову кишку (кого? що?)

2) форма Nominatīvus Plurālis збігається з формою Accusatīvus Plurālis і має закінчення -a:

           ligamentum, i n – зв’язка

ligamenta (Nom. plur.) – зв’язки (хто? що?)

ligamenta (Acc. plur.) – зв’язки (кого? що?)

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

 

fossa, ae f                                      – ямка; ямка

incisūra, ae f                                  – вирізка; вырезка

crista, ae f                                      – гребінь; гребень

mandibŭla, ae f                            – нижня щелепа; нижняя челюсть (geny-)

maxilla, ae f                                  – верхня щелепа; верхняя челюсть (gnath-)

cerebrum, i n                                 – головний мозок; головной мозг (encephal-)

ventricŭlus, i m                          – шлунок, шлуночок;

                                                           желудок, желудочек (gastr-)        

fundus, i m                                 – дно; дно

palpebra, ae f                                – повіка; веко (blephar-)

fibŭla, ae f                              – малогомілкова кістка;

                                                          малая берцовая кость

tibia, ae f                                      – великогомілкова кістка;

                                                          большая берцовая кость

20
angŭlus, i m                                   – кут; угол

digĭtus, i m                                     – палець; палец

sulcus, i m                                      – борозна; борозда

humĕrus, i m                                 – плечова кістка; плечевая кость

lobus, i m                                       – частка; доля

ocŭlus, i m                                     – око; глаз (ophthalm-)

utĕrus, i m                                      – матка; матка (metr-, hyster-)

cavum, i n                                      – порожнина; полость

brachium, i n                                 – плече; плечо

ganglion, i n                                   – нервовий вузол; нервный узел

cranium, i n                                   – череп; череп

vesīca, ae f                                    – міхур; пузырь (cyst-)    

urinarius, a, um                              – сечовий; мочевой

felleus, a, um                                  – жовчний; желчный

atrium, i n                                       – передсердя; предсердие

 

Вправа І

Визначити рід іменників за закінченням Nom. Sing.:

utĕrus, i…; clavicŭla, ae…; cancer, cri…; ligamentum, i…; colon,i…; angŭlus, i…; fissūra, ae…; orgănon, i…; atrium,i…; ramus,i…; puer, eri…; puella, ae…; palātum, i…; nasus, i…

Вправа ІІ

Перекласти латинською мовою:

а) порожнина матки, поверхня плечової кістки, м’яз ока, отвір нижньої щелепи, частки легені, частки головного мозку, м’язи плеча, ямки (fossa) черепа, нервові вузли (ганглії), гребінь шийки ребра, зв’язка горбка ребра, ядра нервів, піхва пальців, артерія коліна, кістки скелета, відростки хребців, отвори вен;

б) тіло жовчного міхура, широка зв’язка матки, нижній шийний ганглій, кут правого ока, кісткова перегородка носа, поперечна потилична борозна, частки щитоподібної залози, вени верхньої повіки, задня вена лівого шлуночка, дно сечового міхура, малий горбок плечової кістки.

Заняття 7. Прикметники І-ІІ відмін. Утворення Plurālis

           Як вже було зазначено раніше, до І-ІІ відмін належать прикметники з родовими закінченнями –us, -a, -um та –er, -a, -um,де закінчення–us/–er відповідають чоловічому роду; -a – жіночому; -um – середньому. Нагадаймо також, що відмінюються прикметники так само як іменники І-ІІ відмін. Форми прикметників чоловічого та середнього роду змінюються за ІІ відміною, форми жіночого роду – за І відміною.

21
           Прикметники І-ІІ відміни характеризуються низкою типових для них суфіксів, таких як:

-ĭcus, a, um                         carotĭcus, a, um             – сонний

-ōsus, a, um                        mucōsus, a, um              – слизовий

-ideus, a, um                       pterygoideus, a, um       – крилоподібний

-eus, a, um                  gluteus, а, um                 – сідничний

Форма однини прикметників І-ІІ відміни була вже розглянута і опрацьована раніше. Розглянемо форми множини прикметників цієї групи:

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 56; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ