Лексичний мінімум та тренувальні вправиВідміна

latus, a, um                                                    – широкий; широкий

longus, a, um                                                 – довгий; длинный

transversus, a, um                                         – поперечний; поперечный

coccygeus, a, um                                                          – куприковий; копчиковый

zygomatĭcus, a, um                                      – виличний; скуловой

profundus, a, um                                                          – глибокий; глибокий

palatīnus, a, um                                            – піднебінний; нёбный

osseus, a, um                                                 – кістковий; костный

thyreoideus, a, um                                      – щитоподібний; щитовидный

dexter, tra, trum                                            – правий; правый

sinister, tra, trum                                           – лівий; левый

Відміна, прикметники 2-х закінчень

cervicālis, e                                                     – шийний; шейный

thoracālis, e                                                    – грудний; грудной

lumbālis, e                                                      – поперековий; поясничный

sacrālis, e                                                        – крижовий; крестцовый

(sacer, cra, crum)                                        – крижовий; крестцовый

os sacrum                                          – крижова кістка; крестцовая кость

frontālis, e                                                      – лобовий; лобный

ethmoidālis, e                                                – решітчастий; решётчатый

occipitālis, e                                                   – потиличний; затылочный

brevis, e                                                           – короткий; короткий

articulāris, e                                                    – суглобовий; суставной

Відміна, прикметник 1-го закінчення

par, paris                                                         – рівний, парний; равный, парный

biceps, bicipĭtis                                              – двоголовий; двуглавый

simplex, ĭcis                                                   – простий; простой

Прикметники вищого ступеню

superior, ius                                                    – верхній; верхний

inferior, ius                                                     – нижній; нижний

anterior, ius                                                    – передній; передний

posterior, ius                                                   – задній; задний

major, majus                                                 – великий; большой

14
minor, minus                                                  – малий; малый

pulmo, ōnis m                                          – легеня; лёгкое (pneumon-)   

 

Вправа І

Визначити відміну та основу прикметників за словниковою формою:

16
sacer, cra, crum; simplex, ĭcis; petrōsus, a, um; anterior, ius; biceps, bicipĭtis;       minor, minus; dorsālis, e; dexter, tra, trum; mandibulāris, e; teres, ětis.

Вправа ІI

Перекласти українською мовою:

a) nodus lymphatĭcus, vena gastrĭca, tunĭca mucōsa, ligamentum latum, os zygomatĭcum, pulmo dexter, muscŭlus longus colli, vena faciēi profunda, processus pterygoideus, vertebrae coccygeae, articulatiōnes composĭtae, processus transversi, foramĭna ischiadĭca, venae internae;

б) facies laterālis, os temporāle, muscŭlus brevis, vertebra thoracālis, tubercŭlum articulāre, articulatio simplex, forāmen occipitāle, processus frontālis, muscŭlus posterior, ligamentum anterius.

 

Вправа ІIІ

Визначити за формою іменника рід прикметника, додати відповідне закінчення. Визначити відміну кожного слова, поставити терміни в Gen. sing. Перекласти українською мовою:

а) glandŭla thyreoide…               forāmen palatīn…

muscŭlus long…           ventricŭlus dext…

ligamentum transvers…          facies intern…

processus pterygoide…           scapŭla sinist…

os lat…                          articulatio composĭt…

б)       vena brev…                              forāmen vertebrāl…

processus articulār…                 muscŭlus bic…

vertebra cervicāl…                  ganglion lumbāl…

os frontāl…                               os impa…

facies temporāl…                    ligamentum ter…

 

Вправа ІV

Узгодити прикметник з іменником. Утворити форми Nom.sing. та Gen.sing. Перекласти:

muscŭlus (minor, minus)        processus (anterior, ius)

tubercŭlum (minor, minus)     forāmen (anterior, ius)

vena (posterior, ius)                 arteria (superior, ius)

facies (posterior, ius)                 ligamentum (superior, ius)

 

Вправа V

           Перекласти латинською мовою:

15
простий суглоб, парна кістка, поперечний м’яз, широка зв’язка, шийний хребець, крижовий отвір, передня поверхня, малий ріг;

17
щитоподібна залоза, зв’язка щитоподібної залози; куприковий хребець, відросток куприкового хребця; права легеня, верхівка правої легені; вилична кістка, відросток виличної кістки; ліве коліно, зв’язка лівого коліна; потилична кістка, поверхня потиличної кістки; грудний хребець, отвір грудного хребця; верхній зуб, корінь верхнього зуба; малий горбок, гребінь малого горбка; двоголовий м’яз, тіло двоголового м’яза.

Заняття 5. Основні моделі анатомічного терміна

               

У медичному терміні слова-різні частини мови розташовуються в певному порядку, якого слід чітко дотримуватися для правильного утворення термінів та розуміння їх змісту. Виділяють п’ять основних моделей термінів:

1) іменник у Nom. + іменник у Gen.

вена язика – vena linguae

2) іменник у Nom. + прикметник у Nom.

16
           глибока вена – vena profunda

3) іменник у Nom. + іменник у Gen. + прикметник у Nom. (Gen.)

           глибока вена язика – vena linguae profunda

           вени правої легені – venae pulmōnis dextri

           Виняток: після назв м’язів та зв’язок узгоджений прикметник ставиться одразу – muscŭlus (ligamentum) + прикметник + іменник у Gen.:

           поперечна зв’язка лопатки – ligamentum transversum scapŭlae

4) у термінах, де іменник у Nom. та іменник у Gen. мають узгоджені з ними прикметники, порядок слів може бути таким:

a) іменник у Nom. + іменник у Gen. + прикметник у Gen. +  прикметник у Nom:

поперечний відросток поперекового хребця – processus vertebrae lumbālis transveresus

b) іменник у Nom. + прикметник у Nom. + іменник у Gen. + прикметник у Gen.

поперечний відросток поперекового хребця – processus transveresus vertebrae lumbālis

5) якщо в українському терміні іменник має при собі кілька прикметників, у латинському терміні порядок слів буде зворотній:

           задня п’яткова суглобова поверхня – facies articulāris calcanea posterior

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 85;