Загальна характеристика місця, де здійснюється організація надання послуг з кейтерингу, компанії «Crystal Catering Service».

Міністерство освіти і науки,

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Кафедра технології і організації

ресторанного господарства

 

Курсова робота на тему:

«Організація процесу обслуговування споживачів офіціантами у ресторані «Лучано» м. Київ»

 

Виконала

 студентка 2 курсу 6.2 групи

                                                                   ФРГТБ

Процик Вікторія Вікторівна

Перевірила:

асистент кафедри технології і

організації ресторанного господарства

Демічковська Мирослава Павлівна

 

 

Київ 2013

Зміст

 

Вступ...................................................................................................4-5

Розділ 1. Характеристика місця,де здійснюється організація надання послуг з кейтерингу, контингенту споживачів,особливостей його попиту. Види кейтерингу та номенклатура послуг,що може надаватись споживачам:

1.1. Загальна характеристика місця, де здійснюється організація надання послуг з кейтерингу, компанії «Crystal Catering Service».........6-13

1.2. Організація надання послуг та контингент споживачів

компанії «Crystal Catering Service»

1.3.  Види кейтерингу та номенклатура послуг, що може надаватись споживачам….......................................................

Розділ 2. Аналіз складу,стану та ефективності використання сировинних,продовольчих,матеріально-технічних,просторових та трудових ресурсів при наданні послуг з кейтерингу. Аналіз логічного виконання та ефективності підготовчо-заключної роботи. Дослідження ефективності процесів надання послуг з кейтерингу.:

2.1    Аналіз складу, стану та ефективності використання  сировинних та продовольчих ресурсів компанії  «Crystal Catering Service».

2.2. Аналіз складу, стану та ефективності використання матеріально-технічних ресурсів компанії «Crystal Catering Service»………

2.3. Аналіз складу, стану та ефективності використання просторових та трудових ресурсів компанії «Crystal Catering Service»

2.4.         Аналіз логічного виконання та ефективності підготовчо-заключної роботи.

2.5. Дослідження ефективності процесів надання послуг з кейтерингу.

Розділ 3. Розроблення шляхів подолання недоліків та підвищення якості надання споживачам послуг з кейтерингу.

Висновки і пропозиції...................................................................35-36

Список використаних джерел ......................................................37

Додатки...............................................................................................38

 

Вступ

 

Ресторанне господарство – це вид діяльності, який пов'язаний з функціонуванням ресторанів, що включає обслуговування споживачів, поєднуючи в собі харчування з організацією відпочинку.

Суб’єкти господарювання здійснюють діяльність у ресторанному господарстві через заклади ресторанного господарства.

До сфери ресторанного господарства входять різноманітні типи закладів : ресторани, бари, кафе, кафетерії, їдальні, закусочні, ресторани за спеціальним замовленням (кейтеринг) та ін.

Кейтерингове обслуговування споживачів на вітчизняному ринку ресторанного господарства почало бурхливо розвиватися в 90-х роках XX століття.

Слово "кейтеринг" походить від англійського дієслова "cater", що в перекладі означає "поставляти провізію", "обслуговувати споживачів", та словосполучень "publice catering" - ресторанне господарство, а також "catering trade" - ресторанний бізнес. Суть кейтерингового обслуговування полягає в тому, що ресторан за спеціальними замовленнями (кейтерингова компанія) забезпечує замовнику приготування і доставку готової продукції ресторанного господарства в зазначене місце (додому, в офіс, на робоче місце, в місце відпочинку тощо), а також ресторанне обслуговування святкового заходу з наданням різних сервісних послуг.

Послуги поза межами торговельного залу можуть надавати й інші заклади ресторанного господарства. Це надзвичайно вигідно, оскільки дозволяє залучати додаткових замовників, підвищувати ефективність використання незадіяного виробничого ресурсного потенціалу та конкурентоспроможність закладу.

Для українського ринку ресторанного господарства подібний вид обслуговування не є новим - до недавнього часу він мав більш звичну назву "виїзного обслуговування", але тільки сьогодні набув значного поширення, став більш досконалим завдяки суттєвим змінам в організації дозвілля споживачів. З розвитком новітніх технологій в індустрії гостинності кейтерингове обслуговування поступово набуває масштабності в організації та проведенні святкових заходів, бенкетів, під час яких приготування страв та обслуговування поєднуються з послугами інших сфер обслуговування: прокат весільного одягу та аксесуарів, автомобілів, організація розважальних та концертних програм, стилізований дизайн приміщень та оформлення столів тощо. Це дало можливість виділитися йому в самостійний бізнес закладів, що спеціалізуються на цьому виді діяльності, і стати важливою додатковою послугою в інших закладах ресторанного господарства.

Темою даної курсової роботи стало дослідження організації надання послуг з кейтерингу компанії «Crystal Catering Service».

Предметом дослідження виступає компанія виїзного обслуговування «Crystal Catering Service».

Об’єктом дослідження є організація надання послуг з кейтерингу компанії виїзного обслуговування «Crystal Catering Service».

Метою курсової роботи є дослідження ефективності процесів надання послуг з кейтерингу, розроблення шляхів подолання недоліків та підвищення якості надання споживачам послуг з кейтерингу.

Завдання, які були поставлені і вирішені, задля досягнення мети дослідження:

· складання характеристики місця, у якому здійснюється організація надання послуг з кейтерингу;

· дослідження контингенту споживачів та особливостей його попиту;

· дослідження стану та ефективності використання сировинних, продовольчих, матеріально-технічних, просторових і трудових ресурсів;

· проаналізувати попередні спостереження та знайти шляхи подолання недоліків та підвищення якості надання послуг з кейтерингу.

 

Розділ 1. Характеристика місця, де здійснюється організація надання послуг з кейтерингу, контингенту споживачів, особливостей його попиту.Види кейтерингу та номенклатура послуг,що може надаватись споживачам.

Загальна характеристика місця, де здійснюється організація надання послуг з кейтерингу, компанії «Crystal Catering Service».

 «Crystal Catering Service»- виїзне обслуговування від ресторанів «Мировой Карты» більше 15-ти років на ринку кейтерингових послуг.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 302; Мы поможем в написании вашей работы!
Мы поможем в написании ваших работ!