Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах.П = ,                                   (4.4)

де П - зальна потреба у власних фінансових ресурсах в плановому періоді;

П - загальна потреба в капіталі на кінець планового періоду;

П - планова питома вага власного капіталу у загальній його сумі, %;

ВК  - сума власного капіталу на початок планового періоду;

П  - сума прибутку, що спрямовується на споживання в плановому періоді.

Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел.

Проводиться в розрізі основних його елементів. Результати такої оцінки використовуються для вибору джерел залучення власного капіталу.

Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел.

Оскільки основними плановими внутрішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів є сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань, то в першу чергу слід передбачити можливість їх зростання за рахунок різних резервів.

На цьому етапі слід дотримуватись наступного критерію (тобто необхідності максимізації сукупної суми резервів)

ЧП + АВ ВФР                                       (4.5)

Ця сума має максимізувати власні фінансові ресурси.

Забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових ресурсів із зовнішніх джерел.

Обсяг залучення із зовнішніх джерел розраховується по формулі:

∆ ВФР = П - ∆ ВФР ,                                (4.6)

де ∆ ВФР  - потреба в залученні власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел;

П - зальна потреба у власних фінансових ресурсах в плановому періоді;     

∆ ВФР  - сума власних фінансових ресурсів, яка планується до залучення із внутрішніх джерел.

Забезпечення потреби у власних фінансових ресурсах за рахунок зовнішніх джерел планується за рахунок залучення додаткового пайового капіталу (власників або інших інвесторів), додаткової емісії акцій або за рахунок інших інвесторів.

Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів.

 Процес цієї оптимізації ґрунтується на наступних критеріях:

а) забезпечення мінімальної сукупної вартості залучення власних фінансових ресурсів;

б) забезпечення збереження управління підприємством первинними його засновниками.

Ефективність розробленої політики формування власних фінансових ресурсів оцінюється за допомогою коефіцієнту самофінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді.

Успішна реалізація розробленої політики формування власних фінансових ресурсів пов’язана з рішенням наступних задач:

- забезпечення максимізації формування прибутку підприємства з урахуванням допустимого рівня фінансового ризику;

- формування ефективної політики розподілу прибутку (дивідендної політики) підприємства;

- формування ефективної амортизаційної політики ;

- формуванням і ефективним здійсненням політики додаткової емісії акцій (емісіонної політики) або залученням додаткового пайового капіталу.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 187; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!