Тема: Введення даних і створення звітівПлан:

- введення даних у режимі таблиці;

- заповнення форми;

- імпорт зовнішніх таблиць;

- створення звіту.

Введення даних до таблиці

Після задання структури й імені таблиці ви можете безпосередньо ввести дані до неї. Для цього потрібно перейти в Режим таблицы. Цей режим уста­новлюється подвійним клацанням мишею по піктограмі таблиці (або виділенням піктограми таблиці і натисканням кнопки Открыть) після відкриття бази даних. На екрані з'явиться вікно із зображенням рядків таблиці.

    Найзручніше пере­ключатися між режимами конструктора і таблиці за допомогою кнопки Вид на панелі інструментів. Ця кнопка має вигляд Режим таблиць і, якщо включений ре­жим конструктора, і вигляд Конструктор, якщо активним є вікно таблиці . У процесі заповнення таблиці можна переміща­тися між різними полями і рядками за допомогою клавіш керування курсором, а також клавіші Таb (клавіші Shift+Таb забезпечують переміщення в зворотному напрямку).

Заповнюючи таблиці (а також форми) можна використовувати звичайні прийоми редагування відомі по роботі в програмах Блокнот і Word (прийоми вставки і видалення символів, використання буфера обміну тощо).

 Створення звіту

Для представлення даних бази в звичайному вигляді потрібно створити звіт. Для цього в Ассеss передбачено декілька засобів.

Найпростіше скласти звіт за допомогою майстра звітів. Складемо звіт про клієнтів фірми «Подорож». Для цього треба відкрити базу даних і активізувати вкладку Звіти, потім Створити і у діалозі Новий звіт вибрати позицію Майстер звітів. У  списку вкажіть таблицю «Клієнти», на основі якої буде створюватися звіт. Клацніть по кнопці ОК. У діалозі Створення звітів потрібно перемістити усі поля зі списку Доступні поля до списку Вибрані поля,після чого натиснути  кнопку Дальше. Наступний діалог призна­чений для задання     рівнів групування для полів.  

  Дотримуйтесь вказівок майстра, задаючи в наступних діалогах порядок сортування полів, вид макета, стиль оформлення звіту, а також ім'я звіту. На завершення клацніть по кнопці Готово.

Питання для самоконтролю:

1.Які існують способи введення даних до таблиць ?

2. Для чого потрібен звіт?

3. Наведіть послідовність дій під час створення звіту.

 

 


 

Тема: Просторовий дизайн веб-сторінок.

План:

1. HTML - мова опису Web-сторінок.

2. Структура Web-сторінки.

 

1. World Wide Web (WWW) - це найвідоміша та найпопулярніша служба Iнтернета. Ця глобальна, розподілена по цілому світі інформаційна гіпертекстова мультимедійна система дозволяє з'єднати в одне ціле інформацію різних видів, яка зберігається на різних комп'ютерах. Інформація в WWW розповсюджується у вигляді Web-сторінок (Web-документів). Декілька Web-документів з однієї теми, що належать одному власникові чи є на одному комп'ютері, утворюють Web-вузол, який часто називають сайтом. Основним принципом використання Web-сторінок є активізація гіпертекстових посилань, за допомогою яких можна здійснити перехід в інші місця Web-сторінки або до інших Web-сторінок. В основі WWW лежать два поняття: гіпертекстові посилання та формат документів HTML. Завдяки гіпертексту Web-сторінки набувають властивості інтерактивності.

HTML(Hyper Text Markup Language) - це спеціальна мова форматування текстових електронних документів. Наприклад, для друкованого документа задаються такі параметри, як розмір паперу та полів, шрифти та їх розміри тощо. Оскільки електронні Web-документи призначені для перегляду на екрані, причому наперед не відомо, на якому комп'ютері це буде робитися, а, отже, невідомі розміри вікна програми-переглядача, шрифти, які встановлені на комп'ютері, і т.д., то мова HTML призначена якраз для того, щоб оформляти електронні документи з розрахунку на те, що засоби, якими вони будуть переглядатися, наперед невідомі. Формування документів мовою HTML подібне до програмування. Вихідний текст документа складається з послідовності команд, які називають тегами(tag). Під час перегляду теги спрацьовують, і завдяки їм на екран виводяться запрограмовані елементи зображення. Наприклад, якщо на початку абзацу стоїть тег <center>, то весь абзац буде вирівняно по центру вікна, незалежно від того, в якому вікні здійснюється перегляд документа і яким шрифтом він зображається. Теги HTML дозволяють вирівнювати рядки документа, керувати кольором фону та кольором тексту, дозволяють вставляти в текст ілюстрації, задавати заголовки різних рівнів, будувати таблиці, створювати гіпертекстові посилання на інші документи.

Web-документ зберігається і пересилається як файл з розширенням html або htm (HTML-файл). Це звичайні текстові файли-програми, написані мовою HTML. Відображаються такі файли на екрані інакше, ніж вони виглядають у HTML-файлі. Для відображення HTML-файлів використовують броузери.

Структура Web-сторінки.

Типовий Web-документ складається з текстових блоків, рисунків, таблиць, ліній, гіперпосилань. Більш складні Web-документи містять фрейми (вкладені Web-сторінки), елементи керування та вводу інформації(кнопки, перемикачі, поля вводу тексту), динамічні об'єкти (Java Applet, Java Script, ActiveX).

Є три типи текстових блоків: текстові абзаци, списки, таблиці. За замовчування текст відображається чорним кольором, але при потребі можна змінити колір, розмір, стиль та шрифт тексту. Абзаци на сторінці за замовчуванням розмежовуються переводом рядка і не мають відступів у першому рядку. Абзац може бути вирівняний до одного з країв або по центру вікна. Зручність перегляду Web-сторінок зумовлена тим, що броузер автоматично масштабує елементи по горизонталі, враховуючи розміри вікна, і при потребі відображає тільки вертикальну смугу прокрутки. інформація на сторінці традиційно відображається на білому фоні, але його колір можна змінити на інший або використати фонову картинку.                                     

Сучасні текстові процесори, наприклад, MS Word, Lotus WordPerfect дають змогу створити Web-сторінки методом конструювання без застосування команд HTML, оскільки вони генерують ці команди автоматично. Загальна назва таких програм, які мають можливість автоматизованого створення Web-сторінок без явного застосування користувачем мови HTML - Web-композери.

 Щоб створити Web-сторінку або цілий Web-сайт, потрібно під час створення нового документу перейти на закладку Web-сторінки і скористатись Майстром Web-сторінки чи створити нову сторінку.

Питання для самоконтролю:


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 270; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!