Система стимулювання працівників до високопрод.праці провідних країнВідсутність практики формування і регулювання системи мотивації на ринкових засадах в Україні приводить до необхідності вивчення відповідного досвіду розвинутих країн для визначення напрямів власних перетворень з урахуванням як стану сучасного світового ринку, так і особливостей вітчизняної економіки.
В промисловості та інших галузях господарства промислово розвинутих країн застосовуються різні системи ЗП. Всі вони основані на двох основних: відрядної та почасової. З 70-х років в ряді країн почали формуватися і активно розвиватися нові розподільчі відносини: різні системи колективного преміювання, системи участі в прибутках. Основною метою створення і застосування цих систем є мобілізація зусиль працівників на підвищення ефективності виробництва і реалізацію продукції, ріст продуктивності праці, збільшення прибутку, а також на вирішення соціальних проблем.
На сьогодні найбільш відомими системами у світі є:
Система Аткінсона – почасова оплата праці, яка передбачає при виконанні напружених технічно обґрунтованих норм доплати до 75 %.
Система Барта-Мерика – система оплати праці, основана на мінімізації затрат ручної праці, використання для розрахунку заробітної плати жорстких норм праці.
Система Бедо – система оплати праці, при якій застосовується особлива методика нормування праці, коли всі роботи виражаються в спеціальних одиницях трудовитрат, відповідно до яких вимірюється робота, яку може і повинен виконати висококваліфікований працівник на протязі 1 хвилини.
Система Ганнта – комбінування почасової та відрядної форми оплати праці, яка передбачає: гарантований по часовий заробіток при невиконанні норм виробітку; високі стимули до перевиконання норм; зацікавленість в підвищенні кваліфікації.
Система „відкладених виплат” – така система, коли замість виплат додаткового доходу готівковими грошима робітникам видаються акції на відповідні суми.
Система Раккера – виплата колективних премій всім працюючим за зниження частки витрат порівняно з нормативами у вартості умовно-чистої продукції.
Система Скенлона – наперед встановлений визначений % прямих затрат на робочу силу в загальній вартості продукції, зафіксований в угоді між адміністрацією підприємства та робітниками. Система покликана стимулювати ріст продуктивності праці і скорочення чисельності працівників.
Система Ф.Тейлора – система, при якій праця робітників, які виконують напружені технічно обґрунтовані норми виробітку, оплачується за підвищеними тарифними ставками. У випадку невиконання цих норм розрахункові ставки суттєво знижуються.
Система Хелсі – система оплати праці, основана на тому, що заробіток працівника, який виконав чи перевиконав встановлену норму виробітку, визначається як сума двох складових: добутку годинної ставки на кількість відпрацьованих годин та так званої премії за зекономлений час.

 

 

 

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 61; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!