Сучасны расійскі кінематограф

ТЭМАТЫКА СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ па курсу «Гісторыя мастацтваў: кінамастацтва» для студэнтаў III курса ФТБК і СМ на 2012–2013 навучальны год (V семестр) (303–320 груп) Семінар № 1 Відавая тыпалогія кіно (2 гадзіны) 1. Відавая тыпалогія кінамастацтва. Асноўныя падыходы. 2. Неігравы кінематограф. 3. Жанры ігравога кінематографа. 4. Анімацыйнае кіно.   Семінар № 2 «Новая хваля» у нямецкім кінематографе (2 гадзіны) 1. Дзве генерацыі новай нямецкай хвалі. Пачатак «маладога нямецкага кіно»:   Э. Рейтц, Х. Штробель, А. Клюге. 2. Творчая дзейнасць другой генерацыі маладых нямецкіх рэжысёраў (постаберхаўзенская группа і «новае нямецкае кіно») – Ф. Шлендорф,        В. Херцаг, Р.-В. Фасбіндэр, В. Вендэрс. 3. Асаблівасці кінамовы твораў Віма Вендэрса: «Аліса ў гарадах» (1973), «У бегу часу» (1975), «Стан спраў» (1982), «Парыж, Тэхас» (1984), «Неба над Берлінам» (1987).

ЛІТАРАТУРА

Асноўная

1. Агафонова, Н.А. История кино: этапы, стили, мастера / Н. А. Агафонова. – Минск, 2005. – 192 с.

2. Беларусы: [у 12 т.] / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Беларус. навука, 1995–2009. – Т. 12: Экраннае мастацтва / [А.В. Красінскі і інш.]. – 2009. – 683 с.

3. Бондарава, Е.Л. Кінематограф i літаратура: творы беларускіх пісьменнікаў на экране. – Мінск, 1993. – 176 с.

4. Все белорусские фильмы: В 2 т. Т. 1. Игровое кино (1926-1970). – Минск, 1996. – 240 с.

5. Все белорусские фильмы: В 2 т. Т. 2. Игровое кино (1971-1983). – Минск, 2000. – 300 с.

6. Белорусское кино: Молодые режиссеры. – Минск, 1999.

7. Гiсторыя кiнамастацтва Беларусi: У 4 т. Т. 1. 1924 – 1959 гг. / А.В. Kpaciнскі. – Мінск, 2001.

8. Гiсторыя кiнамастацтва Беларусi: У 4 т. Т. 2. 1960 – 1985 гг. / Г.В. Ратнікаў, А.А. Карпілава, А.В. Kpaciнскі. – Мінск, 2001.

9. Киноэнциклопедический словарь. – М., 1987. – 640 с.

10. Красинский, А. Юрий Тарич. – Мінск, 1971. – 148 с.

11. Нечай, О.Ф. Основы киноискусства. – М., 1989. – 288 с.

12. Ратников, Г. В. Жанровая природа фильма. – Минск, 1990. – 181 с.

13. Садуль, Ж. История киноискусства: от его зарождения до наших дней. – М, 1957.

14. Современное белорусское кино. – Минск, 1985. – 312 с.

15. Теплиц, Е. История киноискусства: В 4 т. – М., 1968. – Т. I. – С. 139 – 219; Т. IV. – С. 148 – 122.

16. Экран и культурное наследие Беларуси / [А.А. Карпилова и др.]. – Минск: Беларус. навука, 2011. – 381 с.

 

 

Дадатковая

1. Антониони об Антониони. – М., 1986. – 399 с.

2. Бергман, И. Латерна магика. – М., 1989. – 285 с.

3. Бергман о Бергмане. Ингмар Бергман в театре и кино / cост. А. В. Парина, В. В. Гульченко. – М., 1985.

4. Ингмар Бергман: Приношение к 70-летию: Сб. / Под ред. И.М. Рубановой. – М., 1991. – 159 с.

5. Бондарева, Е.Л. От сердца – к сердцу: Страницы жизни и творчества кинорежиссера В. Турова. – Минск, 2001. – 159 с.

6. Бунюэль о Бунюэле. – М., 1989. – 384 с.

7. Висконти, Л. Статьи. Свидетельства. Высказывания / Сост., ред. и авт. коммент. Л.К. Козлова. – М., 1986.

8. Висконти о Висконти: Пер. с итал. / Предисл. В. Божовича.

М., 1990.

9. Власов, М.П. Советское киноискусство 50 – 60-х гг. – М., 1993.

10. Гене, И.Ю. Бросившие вызов: Японские кинорежиссеры 60-70-х гг. – М., 1988.

11. Жанкола, Ж.П. Кино Франции (1958-1978 гг.). – М., 1984.

12. Ивасаки, А. История японского кино. – М, 1966. – 319 с.

13. Кино Великобритании: Сб. ст. – М., 1970.

14. Комаров, С. История зарубежного кино / С. Комаров. – М., 1965—1981.

15. Комаров, С. Великий немой / С. Комаров. – М., 1994.

16. Кракауэр, 3. Психологическая история немецкого кино: От Калигари до Гитлера. – М, 1977. – 321 с.

22. Садуль, Ж. Всеобщая история кино: в 6 т. / Ж. Садуль. – М., 1958 – 1982.

23. Садуль Ж. Чарли Чаплин. «Жизнь в искусстве». – М., 1981. – 208 с.

24. Словарь французского кино. – Минск, 1998. – 511 с.

25. Трауберг, Л., Дэвид У. Гриффит. «Жизнь в искусстве». – М., 1981. – 208 с.

26. Трошин, А.С. Венгерское кино: 70-80-е гг. – М., 1986. – 47 с.

27. Трюффо о Трюффо: Фильмы моей жизни. Статьи. Интервью. Сценарии. – М., 1987.

28. Туровская М. 7 и '/2, или Фильмы А. Тарковского. – М., 1991.

29. Усов, Ю. Н. Основы экранной культуры / Ю. Н. Усов. – М., 1993.

30. Феллини о Феллини: Пер. с итал. – М., 1988. – 478 с.

31. Феллини, Ф. Делать фильм. – М., 1984. – 278 с.

32. Шкловский, В. Эйзенштейн. «Жизнь в искусстве». – М., 1976. – 296 с.

33. Экран и культура: Белорусское документальное кино и культура Беларуси: сб. ст. / НАНБ; ред. А. В. Красинский. — Минск, 1999.

34. Эйзенштейн, С.М. Неравнодушная природа // Избранные произведения: В 6 т. Т. 3. М., 1964.

35. Юренев, Р.Н. Чудесное окно: краткая история мирового кино /         Р.Н. Юренев. – М., 1983. – 287 с.

 

РЭКАМЕНДУЕМЫ СПІС КІНАФІЛЬМАЎ ДА ПРАГЛЯДУ ПА КУРСУ «Гісторыя мастацтваў: сусветнае і беларускае кінамастацтва»

для студэнтаў III курса 304 групы ФК і СКД

на 2012–2013 навучальны год (V–VI семестры)

 

Люмьер Луі і Агюст «Прыбыцце поезду на вакзал Ля Сьота», «Выхад працоўных з завода Люмьер», «Паліты палівальшчык» (усе – 1895)

Жорж Мельес «Вандроўка на Месяц» (1902)

Роберт Вінэ «Кабінет доктара Калігары» (1919)

Дэвід Уорк Грыфіт «Нараджэнне нацыі» (1914), «Нецярпімасць» (1916)

Чарлі Спенсар Чаплін «Бадзяжнік» (1915), «Залатая ліхаманка» (1925), «Парыжанка» (1923), «Агні вялікага горада» (1931), «Вялікі дыктатар» (1940)

Эрнст Любіч «Мадам Дзюбары» (1919), «Ганна Балейн» (1920), «Сумурун» (1920), «Ніначка» (1939).

Фрыц Ланг «Стомленая смерць» (1921), «Доктар Мабузэ, гулец» (1922), «Нібялунгі» (1924), «Мятропаліс» (1926), «М» (1931), «Запавет доктара Мабузэ» (1933), «Тысяча глаз доктара Мабузэ» (1960)

Фрыдрых Вільгельм Мурнаў «Насферату – сімфонія жаху» (1922), «Апошні чалавек» (1924)

Аляксандр Даўжэнка «Зямля» (1920)

Абель Ганс «Кола» (1922), «Напалеон» (1927)

Рэне Клер «Антракт» (1924)

Луі Дэлюк «Маўчанне» (1920), «Жанчына ніадкуль» (1922)

Марсэль Л’Эрб’е «Эльдарада»

Жармена Дюлак«Ракавіна і свяшчэннік» (19)

Анрі Шамет «Пяць хвілін чыстага кіно», «Адлюстраванне света і хуткасці» (1925)

Фернан Лежэ «Механічны балет» (1924)

Луіс Бунюэль «Андалузскі сабака» (1928), «Залатое стагоддзе» (1930)

Дзіга Вертаў «Чалавек з кінапаратам» (1929), «Калыханка» (1937)

Усевалад Пудоўкін“«Матка» (1926), «Канец Санкт-Пецярбургу» (1927), «Нашчыдак Чынгіз-хана» (1928)

Сяргей Эйзенштэйн «Стачка» (1925), «Браняносец Пацёмкін» (1925), «Кастрычнік» (1927) «Бежын луг» (1935–1937), «Аляксандр Неўскі» (1938), «Іван Жахлівы» (1945).

Рыгор Козінцаў «Пахаджэнне Акцябрыны» (1924), «Шынель (1926), «Новы Вавілон» (1929, тры разам з Л. Траўбергам), трылогія пра Максіма «Юнацтва Максіма» (1935), «Вяртанне Максіма» (1937), «Выбаргскі бок» (1939), «Гамлет» (1964), «Кароль Лір» (1970)

Пратазанаў Якаў «Аэліта» (1924)

Леў Куляшоў «Незвычайныя прыгоды містэра Вэста ў краіне бальшавікоў» (1924), «Па закону» («Трое») (1926), «Вялікі суцяшальнік» (1933)

Барыс Барнэт «Ускраіна» (1933), «Подзвіг разведчыка» (1947)

Рыгор Аляксандраў «Вяселыя рабяты» (1934)

Браты Васільевы «Чапаеў» (1934)

Іван Пыр’еў «Сказание о земле Сибирской» (1948)

Еўрапейскія нацыянальныя кінематаграфічныя школы

Орсан Уэлс“Грамадзянін Кейн” (1941)

Жан Віго “Нуль за паводзіны” (1932), “Аталанта” (1934)

Марсэль Карнэ “Набярэжная туманаў” (1938), “Дзень пачынаецца” (1939), “Вячэрнія наведвальнікі” (1942), “Дзеці райка” (1944)

Віторыа дэ Сіка “Дзеці глядзяць на нас” (1943), “Шуша” (1946), “Выкрадальнікі ровераў” (1948), “Цуд у Мілане” (1950), “Умберта Д.” (1951), “Шлюб па-італьянску” (1964)

Рабэрта Раселіні “Рым – адчынены горад” (1945), “Пайза” (1946), “Германія – год нулявы” (1948)

Джузэпэ дэ Сантіс “Трагічнае паляванне” (1947), “Горкі рыс” (1948)

Лукіна Вісконці “Апантанасць” (1942), “Самая прыгожая” (1951), “Пачуцце” (1954), “Рока і яго браты” (1960), “Леапард” (1963), “Гібель багоў” (1969), “Смерць у Венецыі” (1971), “Людвіг” (1972), “Сямейны партрэт у інтэр’еры”

(1974)

Мікеланджэла Антаніені«Фотапавелічэнне» (1966)

Федэрыка Феліні“Дарога” (1954), “Ночы Кабірыі” (1957 г.), “8 ½” (1962), «Амаркорд» (1973), «Рэпетыцыя аркестра» (1979)

П’ер Паола Пазаліні “Акатонэ” (1962), “Мама Рома” (1962), “Евангелле ад Матфея” (1964), “Медэя” (1969), “Тэарэма” (1968), “Дэкамерон” (1970), “Сало, альбо 120 Садома” (1975)

Бернарда Берталучы “Перад рэвалюцыяй” (1964), “Стратэгія павука” (1969), “Апошняе танга ў Парыжы” (1972), “Дваццатае стагоддзе” (1976), “Апошні імператар” (1987), “Я засталася адна” / “Прыгожасць”(1995)

Эторэ Скола “Бал” (1983)

Даміяна Даміяні “Прызнанне камісара паліцыі пракурору рэспублікі” (1971)

Франка Дзэфірэлі “Рамэа і Джульета” (1968), “Травіята” (1982)

Швецыя

Шэберг Альф(Sjoberg) “Паляванне” (1944)

Інгмар Бергман (Bergman) “Семая пячатка” (1957), “Сунічная паляна” (1957), “Маўчанне” (1963), “Персона” (1966), “Шэпты і крыкі” (1972), “Восеньская саната” (1978), “Фані і Аляксандр” (1982).

 

Францыя

Ален Рэнэ (Resnais) “Хірасіма, мая любоў” (1959), “У мінулым годзе ў Марыенбадзе” (1960)

Клод Шаброль(Chabrol) “Прыгажун Серж” (1958), “Кузэны” (1959), “Няверная жонка” (1969), “Няхай памрэ звер” (1979), “Мяснік” (1977), “Разрыў” (1970), “Крывавае вяселле” (1973), “Мадам Бавары” (1991), “Цырымонія” (1995)

Франсуа Труфо (Truffaut) “400 удараў” (1959), “Страляйце ў піяніста” (1960), “Жюль і Джым” (1962), “Суседка” (1981), “451° па Фарынгейту” (1966),  “Амерыканская ноч” (1973), “Зялены пакой” (1978), “Апошняе метро” (1980)

Эрык Рамэр(Rohmer) “Знак Льва” (1962), цыкл “Маральныя гісторыі” (“Калекцыянерка” (1967), “Калена Клер” (1971), “Любоў пасля поўдня” (1972), серыя “Камедыі і прымаўкі” (“Выгадная партыя” (1982), “Паліна на пляжы” (1983), “Ночы поўні” (1984), “Зялены прамень” (1986), “Сябар маей сяброўкі” (1987), цыкл “Казкі пораў года” (“Вясенняя казка” (1990), “Зімняя казка” (1992), “Летняя казка” (1995).

Жан Люк Гадар(Godard) “На апошнім подыхе” (1959), “Шалены П’яро” (1965), “Кітаянка” (1967), “Цяга” (1982), “Імя: Кармэн” (1983), “Новая хваля” (1990), “Гісторыя(і) кіно” (1989)

 

Германія

Аляксандр Клуге(Kluge) “Прощание з мінулым” (1966), “Артысты пад купалам цырку: бездапаможныя” (1968), “Моцны Фердынанд” (1975), “Улада пачуццяў” (1983).

Райнар Вернэр Фасбіндэр(Fassbinder) “Любоў халаднее за смерць”, “Богі чумы”, “Катцэльмахер”, “Трэцяе пакаленне” (1979), “Узнясенне матухны Кюсцерс”, “У год 13 лунаў” (1978), “Замужжа Марыі Браун” (1978), “Лола” (1981), “Лілі Марлен” (1980), “Смутак Веранікі Фос” (1982).

Вім Вендэрс(Wenders) “Страх уратара перад адзінаццацімятровым” (1971), “Аліса з гарадах” (1974), “Амерыканскі сябар” (1977), “Парыж – Техас” (1984), “Неба над Берлінам”, “Там далека, там блізка” (1993), “Лісабонская гісторыя” (1994).

Вернар Херцаг (Herzog) “Карлікі таксама пачыналі з малога” (1969), “Агірэ, гнеў Боскі” (1972), “Шкляное сэрца” (1976), “Кожны за сябя і Бог супраць усіх» (1974), “Строшак” (1977), “Насферату – прывід ночы” (1978), “Войцэк” (1978), “Фіцкаральда” (1982), “Крык камяню” (1991).

Фолькер Шлендарф (Schlondorff) “Зняважаны гонар Катарыны Блюм” (1975), “Бляшаны барабан” (1979), “Любоў Свана” (1983), “Пачвара” / “Альховы кароль” (1995), “Лягенды Рыты” (1999)

Том Ціквер(Tykwer) “Чалавек у зімняй спячцы” (1997), “Бягі, Лола, бегі” (1998), “Прынцэса і воін” (2000), “Парфумер” (2007).

 

Іспанія

Луіс Бунюэль (Buňuel) “Вялікае казіно” (1947), “Забытыя” (1950), “Назарын” (1959), “Ліхаманка ў Эль-Пао” (1960), “Вірыдыяна” (1961), “Дзеннік пакаеўкі” (1964), “Дзенная прыгажуня” (1967), “Сціплая прывабнасць буржуазіі” (1972), “Прывід свабоды” (1974), “Гэты наяўлоўны аб’ект жадання” (1977).

Хуан Антоніа Бардэм(Bardem)“Гэташчаслівая пара” (1951), “З прыбыццем, містэр Маршал” (1952, абодва разам з Луісам Гарсія Берланга), “Камедыянты” (1953), “Смерць веласіпедыста” (1955), “Галоўная вуліца” (1956), “Помста” (1957), “Канец нядзелі” (1976), “Сем дзен у студзене” (1979), “Перасцеражэнне” (1982).

Луіс Гарсія Берланга(Berlanga)“Калабуч” (1956),“Кат” (1963), “У натуральную велічыню” (1974), “Нацыянальнае ружжо” (1978), “Нацыянальнае маемасць” (1981), “Нацыянальнае III” (1982).

Карлас Саўра (Saura) “Паляванне” (1965), “Сад асалоды” (1970), “Ганна і ваўкі” (1972), “Кузіна Анхеліка” (1973), “Выкармі груганоў” (1975), “Крывавая вяселле” (1981), “Кармэн” (1983), “Чараўнічая любоў” (1986), “Эльдарада” (1988), “Ноч цемна” (1989), “Страляй!” (1993), “Фламенка” (1995),

Віктар Эрісэ(Erice)“Дух вулля” (1973), “Поўдзень” (1983), “Сонца ў лісце айвавага дрэва” (1992).

Педра Альмадавар(Almodovar)“Матадор” (1986), “Закон жадання” (1987) “Жанчыны на грані нервовага зрыву” (1988), “Высокія абцасы” (1991), “Кіка” (1993), “Кветка маей тайны” (1995), “Усе аб маей маці” (1999), “Дрэнная адукацыя” (2002).

Вялікабрытанія

Аляксандр Корда (Korda)“Прыватнае жыцце Генрыха VIII” (1933), “Багдадскі вор” (1940), “Ледзі Гамільтан” (1941).

Альфрэд Хічкак(Hitchcock)“Шантаж” (1929), “39 крокаў” (1935), “Ледзі знікае” (1938), “На поўнач праз паўночны-захад” (1959), “Псіхоз” (1960), “Птушкі” (1963).

Кэрал Рыд(Reed)“Павергнуты ідал” (1948), “Трэці чалавек” (1949), “Олівер!”(1968).

Дэвід Лін (Lean)“Мост праз раку Квай” (1957), “Лоўранс Аравійскі” (1962), “Доктар Жывага” (1965), “Дочкі Райана” (1970).

Аляксандр Макендрык (Mackendrick) “Віскі па горла!” (1949), “Чалавек у белым касцюме” (1951), “Мэгі” (1954), “Забойцы ледзі” (1955), “Салодкі запах поспеху” (1957), “Не гані хвалю” (1967).

Ліндсэй Андэрсан(Anderson) “Гэта спартыўнае жыцце” (1963), “Калі...” (1968), “О, шчасліўчык!” (1973), “Бальніца “Брытанія” (1982).

Тоні Рычардсан (Richardson) “Матуля не дазваляе” (1955), “Азнірніся ў гневе” (1958), “Камедыянт” (1960), “Смак меду” (1961), “Адзінота бягуна на доўнія дыстанцыі” (1962), “Том Джонс” (1963), “Атэль Нью-Гемпшыр” (1984), “Блакітнае неба” (1991).

Джозаф Лоўзі(Losey) “Слуга” (1963), “Няшчасны выпадак” (1967), “Пасрэднік” (1970)

Кэн Расел (Russel) “Закаханыя жанчыны” (1969), “Любіцелі музыкі” (1971), “Малер” (1974), “Томі” (1975), “Валянціна” (1977).

Дэрэк Джармэн(Jarman) “Юбілей” (1978), “Бура” (1979), “Караваджа” (1986), “Усе, што засталося ад Англіі” (1987), “Сад” (1990), “Эдуард II” (1991), “Вітгенштэйн” (1993).

Пітар Грынуэй(Greenaway) “Кантракт рысавальшчыка” (1982), “Зэд і два нулі” (1986), “Адлік утопленников” (1988), “Кухар, злодзей, яго жонка і яе палюбоўнік” (1989), “Кнігі Праспера” (1991), “Дзіця Макона” (1993), “Інтымны дзеннік” (1996).

Тэранс Дэйвіс “Далекія галасы, застылыя жыцці” (1988).

Кіно Японіі

Тадасі Імаі “А ўсе-такі мы жывем!” (1951)

Канэта Сінда “Мініяцюра” (1953), “Актрыса” (1956), «Канава», 1954, “Ваўкі” (1955), “Голая выспа” (1960), “Чортава баба” (1964), “Інстынкт” (1966), “Чорныя кошкі ў бамбукавых зарасніках” (1968), “Сення жыць, памерці заўтра” (1970), “Паўдзенны запавет” (1995).

Ясудзіра Одзу “Такійская аповесць” (1953), “Ранняя вясна” (1956), “З добрай раніцай” (1959), “Смак сайры” (1962).

Акіра Курасава “Самыя прыгожыя” (1944), “Цудоўная нядзеля” (1947), “П’яны анел” (1948), “Бяздомны сабака” (1949), “Расемон” (1950), “Сем самураеў” (1954), “Ідыет” (1951), “На дне” (1957), “Дзерсу Узала” (1975), “Трон у крыві” (1957), “Цень воіна” (1980), “Ран” (1985), “Сны” (1990).

Сехей Імамура “Японскае насякомае” (1963), “Пасляваенная гісторыя Японіі: Жыцце мадам Онбара” (1970), “Глыбокая жажда багоў” (1968) “Лягенда аб Нараяме” (1983), “Дзэгэн” (1987), “Чорны дождж” (1989), “Вугор” (1997).

Нагіса Асіма “Аповесць аб жорсткім юнацтве” (1960), “Дзеннік злодзея з Сіндзюку” (1969), “Пакаранне смерцю праз павешанне” (1968), “Хлопчык” (1969), “Цырымонія” (1971), “Карыда кахання” (“Імперыя пачуццяў” (1976), “Прывіды кахання” (1978), “Шчаслівыя каляды на фронце” (“Счастлівых Каляд, містэр Лоранс” (1982), “Закон” (1997), “Табу” (1999).

Кіно Польшчы

Анджэй Мунк(Munk) “Чалавек на рэйках” (1956), “Eroica” (1958), “Касавокае шчасце / Шэсць пэраўтварэнняў Яна Пішчыка” (1960), “Пасажырка” (1963)

Ежы Скалімоўскі(Skolimowski) “Нявінныя чарадзеі” (1960), “Рукі ўгору” (1967)

Раман Палянскі(Polanski) “Нож у вадзе” (1961), “Піяніст” (1999)

Анджэй Вайда (Wajda) “Пакаленне”(1954), “Канал” (1956), “Попел і дыямент” (1958), “Усе на продаж” (1969), “Чалавек з мармуру” (1976), “Чалавек з жалеза” (1981), “Дантон” (1982), “Пан Тадэвуш” (1999).

Кшыштаф Занусі (Zanussi) “Структура крышталя” (1969), “Ілюмінацыя” (1973), “Квартальны баланс” (1974), “Ахоўныя колеры” (1976), “Кантракт” (1980), “Год спакойнага сонца” (1984)

Кшыштаф Кеслеўскі(Kieslowski) “Кіналюбіцель” (1979), “Здарэнне” (1982), “Без канца” (1984), “Дэкалог” (1997–1988), “Падвоенае жыцце Веранікі” (1991), “Тры колеры” (1993–1994)

Расійскае кіно

Бондарчук Сергей «Судьба человека» (1959)

Калатозов Михаил «Летят журавли» (1957)

Данелия Георгий «Я шагаю по Москве» (1961), «Осенний марафон (печальная комедия)» (1979)

Параджанов Сергей«Тени забытых предков» (1964), «Цвет граната» (1970), «Легенда о Сурамской крепости» (1984), «Ашик-Кериб» (1988)

Тарковский Андрей «Иваново детство» (1962), «Андрей Рублев» (1966), «Солярис» (1972), «Зеркало» (1974), «Сталкер» (1979), «Ностальгия» (1983), «Жертвоприношение» (1986)

Хуциев Марлен «Весна на Зарецчной улице» (1956), «Мне двадцать лет («Застава Ильича»)» (1964), «Июльский дождь» (1966)

Чухрай Григорий «Баллада о солдате» (1959), «Чистое небо» (1961)

Абуладзе Тенгиз «Мольба» (1967), «Древо желания» (1977), «Покаяние» (1984)

Кончаловский Андрей «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж («Асино счастье»)» (1967), «Дворянское гнездо» (1969), «Сибириада» (1978)

Мотыль В. «Женя, Женечка и катюша» (1967)

Шукшин Василий «Печки-лавочки» (1972), «Калина красная» (1973), «Они сражались за Родину» (1975)

Герман Алексей «Проверка на дорогах» («Операция «С Новым годом») (1971–1985), «Двадцать дней без войны» (1976), «Мой друг Иван Лапшин» (1984), «Хрусталев, машину!» (1998)

Михалков Никита «Свой среди чужих, чухой среди своих» (1974), «Раба любви» (1975), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976), «Пять вечеров» (1978), «Родня» (1981), «Утомленные солнцем» (1994)

Балаян Роман«Полеты во сне и наяву» (1982)

Муратова Кира «Короткие встречи» (1967), «Долгие проводы» (1971), «Астенический синдром» (1989), «Чеховские мотивы» (2002)

АскольдовАлександр «Комиссар» (1967)

Соловьев Сергей «Сто дней после детства» (1975), «Чужая белая и рябой» (1986), «Асса» (1987), «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» (1989)

Пичул Василий «Маленькая Вера» (1988)

Рыбарев Валерий «Чужая вотчина» (1982), «Свидетель» (1985), «Меня зовут Арлекино» (1988)

Абдрашидов Вадим «Парад планет» (1984), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Время танцора» (1997)

Туманишвили Михаил «Авария – дочь мента» (1989)

Иоселиани Отар «Листопад» (1966), «Жил певчий дрозд» (1970), «Охота на бабочек» (1992), «Разбойники. Эпизод VII» (1996)

Сучасны расійскі кінематограф

Балабанов А. «Брат» (1998), «Брат-2» (2000)

Бодров С.-мл. «Сестры» (2001)

Бодров С.-ст. «Кавказский пленник» (1996)

Бондарчук Ф. «9 рота» (2005)

Буслов П. «Бумер» (2003), «Бумер-2» (2006)

Герман А. «Хрусталев, машину!» (1998)

Говорухин С. «Ворошиловский стрелок» (1999)

Кеосаян Т. «Заяц над бездной» (2006)

Лунгин П. «Свадьба» (2000), «Остров» (2006)

Месхиев Д. «Над темной водой» (1993), «Свои» (2004)

Михалков Н. «Сибирский цирюльник» (1998)

Мороз Ю. «Точка» (2006)

Кончаловский Е. «Антикиллер» (2002)

Сокуров А. «Молох» (1999), «Телец» (2001)

Тодоровский В. «Страна глухих» (1998)

Тодоровский П. «Анкор, еще анкор!» (1992)

Точилин П. «Хоттабыч» (2006)

Хотиненко В. «Зеркало для героя» (1987), «Мусульманин» (1995)

Шахназаров К. «Американская дочь» (1995)

Янковский Ф. «Статский советник» (2004), «Меченосец» (2006)

Беларуска  кіно

Тарич Юрий «Лесная быль» (1926), «До завтра» (1929)

Уладзімір Корш-Саблін «Першы ўзвод» (1933), «Шукальнікі шчасця» (1936), «Канстанцін Заслонаў» (1949), «Чырвонае лісце» (1958)

Аляксандр Файнцымер «Паручнік Кіжэ» (1934)

Анненский И. «Медведь» (1938)

Аршанский Э. «Дважды рожденный» (1934)

Бычков В. «Город мастеров» (1965)

Голуб Л. «Миколка-паровоз» (1956), «Девочка ищет отца» (1959)

Четвериков Виталий «Руины стреляют» (1971–1972)

Гончаренок О., Четвериков И.«Шельма» (1996)

Гостюхин Владимир «Ботанический сад» (1997)

Добролюбов Игорь «Иван Макарович» (1968), «Плач перепелки» (1990), «Расписание на послезавтра» (1978), «Белые росы» (1983)

Нечаев Леонид«Приключение Буратино» (1975), «Про Красную Шапочку» (1977), «Проданный смех» (1981), «Питер Пен» (1987), «Не покидай…» (1989)

Ефремов А. «Наш человек в Сан-Ремо» (1990), «Поводырь» (2001)

Касымова М., Еременко-мл. «Сын за отца» (1995)

Касымова М. «Маленький боец» (1997)

Колбышев А. «Охота жить» (короткометражный фильм) (1998), «Волки» (2009)

Марухин Ю. «Мать урагана» (1990)

НикифоровВячеслав «Отцы и дети» (1983), «Душа моя, Мария» (1993), «Рейнджер из атомной зоны» (1999)

Пташук Михаил «Возьму твою боль» (1980), «Черный замок Ольшанский» (1983), «Знак беды» (1986), «В августе 44-го» (2000)

Рубинчик Валерий «Последнее лето детства» (1974), «Венок сонетов» (1976), «Дикая охота короля Стаха» (1979)

Степанов Борис «Альпийская баллада» (1965), «Волчья стая» (1975), «Альпийская баллада» (1965)

Туров Виктор «Родом из детства» (1965), «Война под крышами» (1967), «Сыновья уходят в бой» (1969), «Люди на болоте» (1981), «Полесская хроника» (1984), «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повестях» (1994)

Елхов Юрий «Анастасия Слуцкая» (2003)

 

Амерыканскае кіно

Аллен (Allen) Вуди «Бананы» (1970), «Энни Холл» (1977), «Манхэттен» (1979), «Зелиг» (1983), «Пурпурная роза Каира» (1985), «Любовь и смерть» (1975), «Сенсация», «Матч-пойнт»

Коппола (Coppola) Фрэнсис Форд «Крестный отец» (1972), «Разговор» (1974), «Крестный отец, II» (1974), «Апокалипсис сегодня» (1979), «Аутсайдеры» (1983), «Клуб «Коттон» (1985), «Сад камней» (1987)

Скорсезе (Scorsese) Мартин «Злые улицы» (1973), «Алиса здесь больше не живет» (1974), «Таксист» (1976), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), «Последний вальс» (1978), «Разъяренный бык» (1980), «Цвет денег» (1980), «Король комедии» (1982), «Мыс страха» (1992), «Казино» (1995), «Воскрешая мертвецов» (1997)

Лукас (Lucas) Джордж «Звездные войны» (1977) «Империя наносит ответный удар» (1980), «Искатели потерянного ковчега» (1981), «Возвращение Джидая» (1983), «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» (1999)

Линч(Lynch) Дэвид «Голубой бархат» (1986), «Дикие сердцем» (1990), «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» (1993), «Шоссе в никуда» (1997)

Спилберг (Spielberg) Стивен «Челюсти» (1975), «Индиана Джонс и храм рока» (1984), «Пурпурный цвет» (1985), «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), «Парк юрского периода» (1993), «Список Шиндлера» (1993), «Спасение рядового Райана» (1998) 

Ван Сант Гас (Van Sant, Ван Сент) «Аптечный ковбой» (1989), «Мой личный штат Айдахо» (1991), «Умница Уилл Хантинг» (1997), «Джерри» (2002), «Слон» (2003)

Кэмерон(Cameron) Джеймс «Терминатор» (1984), Aliens (1986) и «Терминатор 2» (1991), боевике «Правдивая ложь» (1994), «Титаник» (1997)

Коэн(Coen) братья Джоэл и Этан «Воспитание Аризоны» (1987), «Бартон Финк» (1991), «Фарго» (1996), «О, где же ты, брат?» (2000)

Хартли (Hartley) Хэл «Страстное желание» (1991), «Невероятная правда» (1989), «Доверие» (1990), «Простые люди» (1992), «Любитель» (1994), «Флирт» (1995)

Финчер(Fincher) Дэвид «Семь» (1996), «Бойцовский клуб» (1999)

Тарантино (Tarantino) Квентин «Бешеные псы» (1992), «Криминальное чтиво» (1994)

Содерберг (Soderbergh) Стивен «Секс, ложь и видео» (1989), «Эрин Брокович» (2000), «Траффик» (2000)

Вачовские братья – Энди Вачовский (Andrew Wachowski) и Ларри Вачовский (Larry Wachowski) «Матрица» (1999), «Матрица. Перезагрузка», «Матрица. Революция» (2003)

Джармуш (Jarmush) Джим «Удивительнее рая» (1984), «Вниз по закону» (1986), «Свои в доску», 1987, «Таинственный поезд» (1989) «Ночь на земле» (1991), «Мертвец» (1995), «Пес – призрак» (2000), «Кофе и сигареты» (2003).

 

ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНУ

па курсу «Гісторыя мастацтваў: кінамастацтва»

для студэнтаў III курса ФТБК і СМ

на 2012–2013 навучальны год (V семестр)

(303–320 груп)

 

1. Кіно як від мастацтва.

2. Кіно ў сістэме тэхнагенных відаў мастацтва.

3. Кампазіцыя кадра і рух.

4. Мантаж – аснова кінамастацтва.

5. Гукавы вобраз фільма.

6. Мастацкая роля музыкі ў фільме.

7. Відавая тыпалогія кіно.

8. Сістэма жанраў у кіно.

9. Перыядызацыя гісторыі кінамастацтва.

10. Кіно Францыі на пачатку XX ст.

11. Браты Люм'ер і Ж. Мельес – два напрамка ў развіцці кінематографа.

12. Кіно ЗША на пачатку XX ст.

13. Творчасць Д.У. Грыфіта.

14. Творчасць Ч.С. Чапліна.

15. Мастацкія дасягненні нямецкага кінаэкспрэсіянізму.

16. Творчасць Ф. Ланга.

17. Французскі кінаавангард.

18. Мастацкія дасягненні савецкага кінематографу 1920-х гг. Агульная характарыстыка.

19. Творчасць С. Эйзенштэйна.

20. Мастацкія дасягненні групы «ФЭКС».

21. Беларускае кіно 1920-х гг.

22. Беларускае кіно 1930–1940 гг.

23. Агульная характарыстыка галоўных тэндэнцый развіцця кіно таталітанай эпохі.

24. Французскі паэтычны рэалізм.

25. Італьянскі нэарэалізм.

26. Заходнееўрапейскае кіно на мяжы 1950–1960 гг. Агульная характарыстыка.

27. Творчасць Л. Вісконці.

28. Творчасць М. Антаніёні.

29. Творчасць Ф. Феліні.

30.  Творчасць Б. Берталуччы.

31. Шведскі кінематограф. І. Бергман і яго школа.

32. Вытокі і асноўныя мастацкія прынцыпы французскай «новай хвалі».

33. «Новая хваля» у нямецкім кінематографе.

34. «Маладое нямецкае кіно».

35. Творчасць В. Вендэрса.

36. Новае пакаленне рэжысёраў брытанскага кіно – «маладые раз’юшаныя».

37. Творчасць П. Грынуэя.

38. Кіно Іспаніі другой паловы XX ст. Агульная характарыстыка.

39. Постфранкісцкі перыяд іспанскага кіно і «генерацыя бязвінных».

40. Кіно Японіі другой паловы XX ст. Агульная характарыстыка.

41. Творчасць А. Курасавы.

42. Кіно Польшчы другой паловы XX ст. Агульная характарыстыка.

43. Творчасць А. Вайды.

44. Творчасць К. Кеслёўскага.

45. Феномен «кіно разліку» ва ўсходнееўрапейскім кіно 1970–1980-х гг.

46. Кіно Расіі другой паловы XX ст.: асноўныя тэндэнцыі развіцця.

47. Творчасць А. Таркоўскага.

48. Мастацкія плыні ў савецкім кіно 1960-х гг.

49. Кіно Беларусі другой паловы XX ст. Агульная характарыстыка.

50. Кінатворы на ваенную тэму ў беларускім кінематографе другой паловы XX ст.

 

 

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 205; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!