Адміністративне-процесуальне право України: предмет, метод, принципи (7 год.).Виникнення та розвиток адміністративного процесу: основні концепції. Предмет та метод адміністративного-процесуального права. Місце адміністративного-процесуального права в системі права України. Принципи адміністративного-процесуального права. Система адміністративного-процесуального права.

 

Тема 2.

Джерела адміністративного права ( 8 год.).

Поняття джерел адміністративного-процесуального права. Ієрархія та види джерел адміністративного-процесуального права. Міжнародні нормативно-правові акти у системі джерел адміністративного-процесуального права. Правові акти Європейського Союзу як джерело адміністративного-процесуального права України. Закони України та інші кодифіковані акти як джерела адміністративного-процесуального права. Рішення органів судової влади у системі джерел адміністративного-процесуального права .

 

Тема 3.

Адміністративно-процесуальні правовідносини (4 год.).

Передумови виникнення адміністративно-процесуальних правовідносин. Структура адміністративно-процесуальних правовідносин. Класифікація адміністративно-процесуальних правовідносин.

 

Тема 4.

Суб’єкти адміністративно-процесуального права (4год.).

Загальна характеристика суб’єктів адміністративно-процесуального права. Класифікація суб’єктів адміністративно-процесуального права. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність.

 

Тема 5.

Загальна характеристика адміністративних проваджень ( 4 год.).

Адміністративне провадження: поняття та види. Ознаки та структура адміністративного процесу. Особливості структури адміністративного процесу. Неконфліктні та конфліктні групи проваджень.

 

Тема 6.

Нормотворче провадження (6 год.).

Поняття та особливості нормотворчого провадження. Підготовка нормативно-правового акту як стадія нормотворчого провадження. Прийняття нормативно-правового акту. Реєстрація та набрання чинності нормативно-правовим актом. Оскарження та опротестування.

 

Тема 7.

Реєстраційне провадження (6 год.).

Поняття та особливості реєстраційного провадження. Характеристика видів об’єктів державної реєстрації. Підстави відмови в проведенні державної реєстрації. Підстави оскарження та опротестування відмови в державній реєстрації.

 

Тема 8.

Дозвільне провадження (6 год.).

Поняття та особливості дозвільної системи. Дозвільне провадження: поняття та види. Стадії дозвільного провадження. Порядок отримання ліцензій.

 

Тема 9.

Атестаційне провадження (6 год.).

Атестаційна система та атестаційні провадження. Характеристика об’єктів, що підлягають атестації. Атестація державного службовця: особливості стадій. Атестація вищих навчальних закладів.

 

Тема 10.

Провадження із розгляду звернень громадян (7 год.).

Поняття та особливості провадження із розгляду звернень громадян. Структура провадження із розгляду звернень громадян. Строки розгляду звернень громадян. Обов’язки органів публічної адміністрації щодо розгляду звернень і скарг.

 

Змістовий модуль ІІ

Тема 11.

Організація адміністративного судочинства в Україні (6 год.).

Адміністративна юстиція як інститут судового захисту. Завдання та принципи адміністративного судочинства. Система адміністративних судів. Підсудність справ.

 

Тема 12.

Учасники адміністративного процесу (8 год.).

Поняття та ознаки сторін в адміністративному процесі. Повноваження сторін в адміністративному процесі. Сутність неналежної сторони та процедура її заміни. Процесуальне правонаступництво.

 

Тема 13.

Адміністративне процесуальне представництво (6 год.)..

Поняття та ознаки адміністративного процесуального представництва. Види адміністративних процесуальних представництв та їх особливості. Повноваження представників в судовому процесі: зміст та особливості.

 

Тема 14.

Докази та доказування в адміністративному процесі (6 год.).

Поняття та види доказів. Належність та допустимість доказів. Способи забезпечення доказів. Учасники доказування та їх правовий статус.

 

Тема 15.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 196; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!