Щоденний графік роботи студента на практичній базі  По розділам практики)

Відділення_____________________________________________

Дата Час початку роботи Час закінчення роботи Підпис безпосередньго керівника

Безпосередній керівник практикою_____________________________________________

Керівник практикою_____________________

М. П. Лікувального закладу

 

 

Облік виконаної роботи

Назва розділу практики________________________________

Перелік практичних навичок згідно з програмою

Дата

Всього за розділ

Оцінка

Підпис

                   
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

Щоденний графік роботи студента на практичній базі  

По розділам практики)

Відділення_____________________________________________

Дата Час початку роботи Час закінчення роботи Підпис безпосередньго керівника

Безпосередній керівник практикою_____________________________________________

Керівник практикою_____________________

М. П. Лікувального закладу

 


 

Облік виконаної роботи

Назва розділу практики________________________________

Перелік практичних навичок згідно з програмою

Дата

Всього за розділ

Оцінка

Підпис

                   
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Облік самостійно виконаних практичних завдань

(Об’єм роботи планує викладач коледжу – методичний керівник)

Перелік самостійно виконаних завдань Кількість Підпис методичного керівника
1. Вивчення законодавчих та нормативно-правових документів (наказів, інструкцій, спеціальних положень).
2. Проведення бесід: тему бесіди вибери з програми практики  
3. Збирання відгуків про випускників Бердянського медичного коледжу, які працюють на базах практики.
4. Написання реферату: (тему реферата вибери з програми практики).

 

 


 

 

Відгук про випускника Бердянського медичного коледжу

П.І.Б. _______________________________________________________

               (якщо в коледжі було друге прізвище, написати його через рисочку)

Рік вступу ___________________________________________________

Рік закінчення _______________________________________________

Відділення (спеціальність) ____________________________________

№ групи і П.І.Б. куратора _____________________________________

_____________________________________________________________

Диплом (з відзнакою, без відзнаки) _____________________________

Улюблені предмети __________________________________________

Вступив (ла) (з першого разу) _________________________________

                                                            ( так або ні, якщо, то вкзати з якого)

Куди направлений (а) ________________________________________

Де і ким працювала в минулі роки _____________________________

Де і ким працює в теперішній час ______________________________

_____________________________________________________________

Які труднощі були в перший рік роботи ________________________

____________________________________________________________

Які питання не розглядаються або недостатньо розглядаються в коледжі ? ____________________________________________________

_____________________________________________________________

Відгук про роботу ____________________________________________

                                                                             П. І. Б.

Колеги________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Старша медсестра ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Відгук зібрав (ла) студент (ка) ________________________ (вказати свою групу)________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

Дата « _____» _______ 20____ р.                                              Печать


Звіт

Я, студент (ка) ______ курсу ______________ групи зі спеціальності

“Лікувальна справа” Бердянського медичного коледжу

П. І.Б.________________________________________________________________

Проходи __ виробничу практику в якості медичної сестри на базі:

_____________________________________________________________________

Термін проходження практики з ______________ до ________________________

Виконання програми практики _____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Забезпечення робочими місцями згідно програми практики

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Задоволеність керівництвом практики __________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________

Найкращі засвоєні навики

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зауваження

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис студента ___________________

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 92; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ