Тема 1.6. Обмін речовин: вуглеводів, білків, ліпідів. Обмін енергії. 

 

139. Вкажіть назви кінцевих продуктів розщеплення білків на аеробному етапі енергетичного обміну: +вода й карбон діоксид; сечовина й сечова кислота амінокислоти   нуклеотиди карбон(ІІ) оксид      
140. Вкажіть назву сполук, макроергічні зв'язки яких містять найбільше енергії: жири +АТФ АДФ вуглеводи    
141. Внаслідок якої реакції відбувається утворення АТФ? ізомеризації +трансфосфорилювання гідролізу окислення    
142. Дайте визначення процесу глікогенолізу: анаеробне розщеплення глікогену до молочної кислоти аеробне розщеплення глікогену до води, вуглекислого газу, енергії молочно-кислого бродіння, при якому з глюкози в якості кінцевого продукту утворюється молочна кислота +молочно-кисле бродіння, при якому з глікогену в якості кінцевого продукту утворюється молочна кислота    
143. Дайте визначення процесу гліколізу : анаеробне розщеплення глюкози до молочної кислоти аеробне розщеплення глюкози до води, вуглекислого газу, енергії +Молочно-кисле бродіння, при якому з глюкози в якості кінцевого продукту утворюється молочна кислота молочно-кислого бродіння, при якому з глікогену в якості кінцевого продукту утворюється молочна кислота    
144. Де в клітині відбувається анаеробний етап дисиміляції: +у цитоплазмі у мітохондріях у пластидах у лізосомах    
145. Де в клітині відбувається розщеплення вуглеводів? у цитоплазмі на плазматичних й ендоплазматичних мембранах +у цитозолі +у мітохондріях    
146. Де відбувається всмоктування основної маси води? у шлунку у тонкій кишці +y товстій кишці у прямій кишці    
147. Де починається перетравлення білків? у ротовій порожнині у стравоході +у шлунку у дванадцятипалій кишці    
148. Для яких процесів необхідна енергія АТФ? для скорочення м’яза для розслаблення м’яза +для скорочення і розслаблення м’яза для утворення спайки    
149. Енергетичний обмін — це сукупність ... реакцій біосинтезу реакцій розщеплення з поглинанням енергії +реакцій розщеплення з виділенням енергії усіх ферментативних реакцій клітини    
150. Жирні кислоти і гліцерин всмоктуються у ... кров +лімфу каріолімфу міжклітинну рідину    
151. З яких молекул відбувається передача фосфорного залишку до АДФ у креатинфосфокіназній реакції?  З креатину з продуктів гліколізу +з креатинфосфату з продуктів розпаду жирів    
152. За допомогою чого здійснюється емульгація жирів у кишечнику людини? пепсину амілази слини +жовчі    
153. За рахунок яких джерел відбувається енергозабезпечення головного мозку? високомолекулярні жирні кислоти +глюкоза креатинфосфат піровиноградна кислота    
154. За рахунок яких джерел відбувається енергозабезпечення серця? +високомолекулярні жирні кислоти глюкоза креатинфосфат піровиноградна кислота    
155. Кінцевим продуктом аеробного розпаду глюкози у м’язах є … молочна кислота оцтова кислота лимонна кислота +фосфоенолпіровиноградна кислота    
156. Кінцевим продуктом анаеробного розпаду глюкози у м’язах є … +молочна кислота оцтова кислота лимонна кислота фосфоенолпіровиноградна кислота    
157. Людина виконує інтенсивну фізичну роботу протягом декількох годин. Що при цьому відбувається у м’язах? гідроліз жирів β-окислення жирних кислот +окислення речовин з утворенням води і вуглекислого газу відновлення жирних кислот    
158. Людина виконує інтенсивну фізичну роботу протягом декількох годин. Що при цьому відбувається у печінці? гідроліз жирів +β-окислення жирних кислот, синтез кетонових тіл окислення з утворенням води і вуглекислого газу відновлення жирних кислот    
159. Механізм акумуляції енергії під час дихання називають ... +окисним фосфорилюванням пірофосфоролізом субстратним фосфорилюванням хемосинтетичним фосфорилюванням    
160. Механізм акумуляції енергії у процесі гліколізу називають ... фотосинтетичним фосфорилюванням окисним фосфорилюванням +субстратним фосфорилюванням хемосинтетичним фосфорилюванням    
161. Мітохондрії називають «силовими станціями клітини», тому що вони ... синтезують білок синтезують вуглеводи +синтезують АТФ розщеплюють АТФ    
162. На які речовини діють протеази? +білки жири вуглеводи нуклеїнові кислоти    
163. Обводнення і «затікання» м’язів під час фізичної роботи відбувається в результаті того, що … +молочна кислота притягує і утримує воду збільшується притік крові до м’язів зменшується відтік крові від м’язів послаблюються функції нирок    
164. Під час розпаду яких речовин в організмі людини утворюється найбільше енергії? вуглеводи +жири білки нуклеїнові кислоти    
165. Пластичний обмін — це сукупність ... усіх ферментативних реакцій клітини реакцій каталізу, що відбуваються з виділенням тепла +реакцій біосинтезу реакцій гідролізу    
166. Позначте, де в клітині відбувається аеробний етап дисиміляції: у пластидах у лізосомах у цитоплазмі +у мітохондріях    
167. Полісахариди на підготовчому етапі травлення розщеплюються до ... +глюкози гліцерину амінокислот жирних кислот    
168. Початковий гідроліз білків відбувається у ... ротовій порожнині +шлунку дванадцятипалій кишці товстій кишці    
169. Початковий етап розщеплення вуглеводів відбувається у ... +ротовій порожнині стравоході шлунку тонкій кишці    
170. При яких навантаженнях активуються аеробні та анаеробні процеси енергозабезпечення? +у ациклічних видах спорту помірних субмаксимальних максимальних    
171. При яких навантаженнях активуються переважно анаеробні процеси енергозабезпечення? легких помірних субмаксимальних +максимальних    
172. Спільним у зброджуванні глюкози дріжджами й окисненні її у м'язах людини є утворення ... спирту НАД+3НАД • Н + Н+ ацетил - КоА +молочної кислоти    
173. У людини, яка довгий час не вживала жири, але отримувала достатню кількість вуглеводів і білків, виявлено дерматит, погане загоєння ран, погіршення зору, знижена статева функція. При призначенні терапевтичної дієти, яка містить риб’ячий жир, симптоми зникли. Які можливі порушення обміну? нестача пальмітинової кислоти нестача олеїнової кислоти +нестача лінолевої кислоти      
174. У новонародженої дитини після годування молоком спостерігалися диспепсичні розлади (блювота, діарея). Можливою причиною захворювання є недостатність активності одного з ферментів, що приймає участь у перетравленні вуглеводів. Якого ферменту немає в організмі? +лактази амілази ліпази пепсину    
175. У процесі повного розщеплення глюкози утворилося 38 молекул АТФ. Скільки молекул АТФ утворилось на безкисневому етапі енергетичного обміну: 1 молекула +2 молекули 3 молекули 4 молекули    
176. Укажіть перший етап асиміляції харчових жирів в організмі людини: +емульгування; гідроліз жиру з утворенням переважно моноацилгліцеринів і жирних кислот всмоктування транспорт кров’ю    
177. Що відбувається з глюкозою на другому етапі дисиміляції: +гліколіз з утворенням молочної кислоти окиснення до СО2 і Н2О окиснення до молочної кислоти з поглинанням енергії окиснення до молочної кислоти з виділенням СО2 та енергії    
178. Що відбувається під час анаеробного етапу енергетичного обміну? піровиноградна кислота окиснюється до СО2 і води +глюкоза розщеплюється до піровиноградної кислоти +синтезуються молекули АТФ синтезуються складні органічні речовини з мономерів    
179. Що є кінцевим продуктом гліколізу? піровіноградна кислота +лактат гліцерин і жирні кислоти вода і вуглекислий газ    
180. Що є субстратом у біосинтезі жирних кислот ? гліцерин фосфатидна кислота +ацетил-КоА щавлево-оцтова кислота    
181. Що розщеплює шлункова ліпаза? +емульговані жири молока рослинні олії фосфоліпіди тверді жири    
182. Що таке енергетичний обмін: сукупність реакцій біосинтезу речовин у клітині +сукупність реакцій окиснення та розпаду речовин у клітині виділення організмом тепла в оточуюче середовище виділення організмом СО2 під час дихання    
183. Що утворюється під час розщеплення АТФ? +АМФ АДФ ЦТФ ГДФ    
184. Як вірно характеризувати розпад глікогену в печінці: +кінцевий продукт – глюкоза, який поступає в кров кінцевий продукт використовується як джерело енергії процес розщеплення регулюється адреналіном; +процес регулюється глюкагоном    
185. Як вірно характеризувати розпад глікогену як у печінці так і у м’язах: кінцевий продукт – глюкоза, який поступає в кров +кінцевий продукт використовується як джерело енергії +процес розщеплення регулюється адреналіном; процес регулюється глюкагоном    
186. Яка функція мітохондрій: +синтез АТФ фотосинтез синтез білка синтез жирів    
187. Яке визначення процесу тканинного дихання: анаеробне розщеплення глюкози до молочної кислоти перетравлення органічних речовин молочно-кислого бродіння, при якому з глюкози в якості кінцевого продукту утворюється 2 молекули молочної кислоти +окислення субстратів (жирів, вуглеводів), при якому відбувається постійне поглинання кисню    
188. Яке головне джерело енергії для синтезу АТФ: зовнішнє тепло +глюкоза сонячне світло вода    
189. Яке місце синтезу АТФ у клітині: ядро рибосоми ендоплазматична сітка +мітохондрії    
190. Яке положення вірно характеризує фізіологічне значення анаеробного розпаду глюкози: +забезпечує енерговитрати скелетних м’язів на початковому періоді при виконанні термінової інтенсивної роботи кінцевий продукт накопичується в організмі кінцевий продукт процесу виводиться з організму      
191. Яке положення характеризує фізіологічне значення анаеробного розпаду глюкози: +активується в серцевому м’язі при захворюваннях з порушенням кровообігу і явищем гіпоксії кінцевий продукт накопичується в організмі кінцевий продукт процесу виводиться з організму      
192. Яке положення характеризує функції жовчі: +емульгує жири й активує ліпазу сприяє синтезу білків сприяє синтезу глікогену +підвищує проникність стінки кишок і сприяє всмоктуванню моноацилгліцеринів, холестерину, вітамінів    
193. Яке рН-середовища, у якому ферменти залоз шлунка виявляють активність? слабко-лужне сильно-лужне нейтральне +кисле    
194. Яке твердження характеризує процес глюконеогенезу: +є одним з джерел глюкози в крові регуляторні ферменти каталізують незворотні реакції інгібірується при накопиченні в клітині АТФ +протікає головним чином у печінці, а також корковій речовині нирок і слизовій оболонці кишечнику    
195. Який процес належить до пластичного обміну: +синтез білка гліколіз дихання безкисневе розщеплення    
196. Який кінцевий продукт першого етапу аеробного шляху окислення глюкози? молочна кислота +піровиноградна кислота вода та вуглекислий газ креатин    
197. Який кінцевий продукт ресинтезу АТФ у дихальному ланцюзі? молочна кислота піровиноградна кислота +вода та вуглекислий газ креатин    
198. Який кінцевий продукт синтезується при окисному декарбоксилуванні пірувату в аеробних умовах? лимонна кислота піровіноградна кислота молочна кислота +ацетил-КоА    
199. Який моносахарид є продуктом повного гідролізу глікогену? β-фруктоза глюкозо-1-фосфат глюкозо-6-фосфат +D-глюкоза    
200. Який орган виробляє жовч? шлунок +печінка жовчний міхур підшлункова залоза    
201. Який остаточний продукт анаеробного гліколізу? +молочна кислота піровиноградна кислота вода та вуглекислий газ креатин    
202. Який процес характерний для енергетичного обміну: синтез неорганічних сполук синтез вуглеводів +розщеплення органічних сполук синтез білків    
203. Який фермент розщеплює білки до амінокислот? амілаза ліпаза +пепсин соляна кислота    
204. Які асиміляційні процеси відбуваються в клітині? +синтез ліпідів, фотосинтез спиртове бродіння гліколіз глюконеогенез    
205. Які гормони регулюють рівень глюкози в крові людини? тироксин +глюкагон адреналін +інсулін    
206. Які зміни в метаболізмі вуглеводів характерні для фізичної роботи протягом трьох годин після обіду? +у печінці підсилюється розпад глікогену у печінці підсилюється синтез глікогену у м’язах переважає анаеробний розпад глюкози +у м’язах підсилюється аеробний розпад глюкози    
207. Які зміни в метаболізмі вуглеводів характерні під час бігу спринтера на дистанції 200 м ? +у печінці підсилюється розпад глікогену у печінці підсилюється синтез глікогену +у м’язах переважає анаеробний розпад глюкози у м’язах підсилюється аеробний розпад глюкози    
208. Які зміни в метаболізмі вуглеводів характерні через 1-2 годин після прийому їжі в стані спокою?: у печінці підсилюється розпад глікогену +у печінці підсилюється синтез глікогену у м’язах переважає анаеробний розпад глюкози у м’язах підсилюється аеробний розпад глюкози    
209. Які кінцеві продукти перетравлення білків? +амінокислоти пептиди гліцерин жирні кислоти    
210. Які кінцеві продукти утворюються в організмі людини після остаточного розщеплення вуглеводів: кислоти й вода амоніак і вода вода й спирти +вода й вуглекислий газ    
211. Які особливості характерні для аеробного гліколізу: кінцевим продуктом є лактат акцептором водню від НАДН є піруват +зв’язаний з синтезом АТФ за участю ланцюга переносу електронів є джерелом енергії для клітин, що не мають мітохондрій    
212. Які особливості характерні для анаеробного гліколізу: +кінцевим продуктом є лактат, акцептором водню від НАДН є піруват проходить у присутності кисню зв’язаний з синтезом АТФ за участю ланцюга переносу електронів +єджерелом енергії для клітин, що не мають мітохондрій    
213. Які процеси відбуваються під час дихання? +розщеплення складних органічних речовин на прості +поглинання кисню й виділення карбон діоксиду синтез органічних речовин з неорганічних виділення кисню й поглинання карбон діоксиду, накопичення кисню    
214. Які речовини є основним джерелом енергії для людини при змішаному харчуванні: білки жири +вуглеводи нуклеїнові кислоти    
215. Які речовини можуть запасатися в печінці людини для подальшого використання з енергетичною метою: білки амінокислоти нуклеїнові кислоти +полісахариди    
216. Які речовини при розщеплені виділяють найбільше енергії? білки +жири вуглеводи вітаміни    
217. Які речовини розщеплює пепсин? +складні білки до простих білки до амінокислот нуклеїнові кислоти до нуклеотидів жири до жирних кислот і гліцерину    
218. Які речовини розщеплюються амілазою? білки жири +вуглеводи нуклеїнові кислоти    
219. Які речовини утворюються при повному окисненні вуглеводів? глюкоза й молочна кислота крохмаль і глікоген білки й жири +вуглекислий газ і вода    
220. Які ферменти підшлункової залози виділяються в активному стані: пепсин хімотрипсин, трипсин +α-амілаза, ліпаза      
221. Які ферменти підшлункової залози виділяються у вигляді проферментів: α-амілаза, фосфоліпаза нуклеаза, еластаза ліпаза, еластаза, карбоксипептидаза +трипсин, хімотрипсин    

 

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 870; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ