ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПРИ РОБОТІ В СТАЦІОНАРІ1. Транспортування і перекладання хворих з переломами кісток таза, стегнової кістки, ребра, хребта.

2. Виготовлення перев’язного матеріалу (марлевих кульок, серветок, турунд).

3. Передстерилізаційна обробка хірургічного інструментарію.

4. Контроль якості передстерилізаційної обробки.

5. Передстерилізаційна обробка і стерилізація тазів для обробки рук.

6. Стерилізація і зберігання щіток.

7. Обробка рук сучасними та класичними методами.

8. Допомога операційній сестрі і хірургу при надяганні стерильного одягу.

9. Підготовка стерильного стола в перев’язувальній та операційній до роботи.

10. Проведення місцевої анестезії.

11. Підготовка і обробка операційного поля.

12. Складання наборів медичних інструментів для: венесекції, первинної хірургічної обробки ран, лапароцентезу, апендектомії, лапаротомії, трепанації черепа, трахеостомії, ампутації кінцівки, скелетного витягнення.

13. Підготовка ліжка для післяопераційного хворого.

14. Визначення групи крові та резус-фактора.

15. Проведення проб на сумісність крові донора та реципієнта.

16. Підготовка та обробка операційного поля.

17. Допомога при проведенні премедикації.

18. Допомога при підготовці анестезіологічного столика до анестезії.

19. Участь у накладанні швів.

20. Зняття швів.

21. Накладання м’яких пов’язок: клейових, клейово-пластирних, бинтових, косинкових; твердих пов’язок: шин Крамера, Дітеріхса; виготовлення гіпсових бинтів, накладання і зняття гіпсових пов’язок, підготовка шини Беллера до застосування.

22. Проведення непрямого масажу серця.

23. Проведення штучної вентиляції легень (рот-у-рот, рот-у-ніс).

24. Виведення нижньої щелепи при западанні язика.

25. Оформлення карти стаціонарного хворого.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

1. Оброблення рук методом С-4.

2. Оброблення рук за методом Спасокукоцького—Кочергіна.

3. Оброблення рук стериліумом та іншими сучасними препаратами.

4. Надягання стерильного халата та рукавичок.

5. Надягання стерильного халата та рукавичок на хірурга.

6. Зупинення артеріальної кровотечі з верхньої третини плеча.

7. Зупинення артеріальної кровотечі з нижньої третини плеча.

8. Здійснення пальцевого притискання плечової артерії.

9. Накладання джгута-закрутки.

10. Проведення місцевої анестезії за О.В. Вишневським.

11. Проведення провідникової анестезії за Лукашевичем—Оберстом.

12. Накладення пов’язок “лицарська рукавичка”.

13. Накладення пов’язок “рукавичка”.

14. Накладення пов’язок Дезо.

15. Накладення колосоподібної пов’язки на плечовий суглоб.

16. Накладення пов’язки “чепець”.

17. Накладення пов’язки “шапка Гіппократа”.

18. Накладення пов’язки “вуздечка”.

19. Накладення пов’язки на очі.

20. Накладення косинкової пов’язки в разі ушкоджень різної локалізації.

21. Визначення групи крові за допомогою стандартних сироваток.­

22. Визначення групи крові за допомогою цоліклональних реагентів.

23. Визначення резус-належності експрес-методом.

24. Проведення проби на індивідуальну сумісність.

25. Проведення проби на резус-сумісність.

26. Визначення придатності крові та її компонентів до переливання.

27. Підготування набору інструментів для венесекції.

28. Підготування набору інструментів для первинної хірургічної обробки рани.

29. Підготування набору інструментів для трепанації черепа.

30. Підготування набору інструментів для операції на кінцівках.

31. Підготування набору інструментів для скелетного витягання.

32. Підготування набору інструментів для розтину гнояка.

33. Підготування набору інструментів для ампутації кінцівок.

34. Підготування набору інструментів для трахеостомії.

35. Накладання вузлових швів.

36. Зняття вузлових швів.

37. Перев’язування асептичної рани.

38. Перев’язування рани з анаеробною інфекцією.

39. Перев’язування рани в стадії гідратації.

40. Перев’язування рани в стадії дегідратації.

41. Надання медичної допомоги в разі відкритого пневмотораксу.

42. Надання медичної допомоги в разі перелому ключиці без зміщення відламків.

43. Надання медичної допомоги в разі перелому діафіза правого плеча.

44. Надання медичної допомоги у випадку перелому кісток передпліччя в середній третині.

45. Накладення гіпсової пов’язки в разі перелому кісток передпліччя в типовому місці.

46. Надання медичної допомоги в разі перелому стегна.

47. Надання медичної допомоги в разі перелому кісток гомілки.

48. Надання медичної допомоги в разі розтягнення зв’язок суглобів.

49. Надання медичної допомоги в разі опіку кисті.

50. Надання медичної допомоги в разі перелому кісток таза.

51. Здійснення суб’єктивного та об’єктивного обстеження хворого.

52. Проведення профілактики правцю у щепленого та нещепленого пацієнта.

53. Виготовлення перев’язувального матеріалу (марлева кулька, серветка, турунда).

54. Здійснення передстерилізаційного оброблення хірургічного інструментарію.

55. Проведення премедикації хворому.

56. Проведення реанімаційних заходів на муляжі.

57. “Гострий живіт“. Етіологія. Основні клінічні ознаки, допомога.

58. Гостра крововтрата. Критерії оцінки, клінічні ознаки, допомога.

59. Відмороження. Клінічна картина, допомога.

60. Опіки. Визначення площі опікової поверхні, надання невідкладної допомоги.


 

        ВІДДІЛЕННЯ ПЕДІАТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Студенти повинні знати:

¾ посадові обов’язки фельдшера, накази та інструкції, які регламентують роботу дитячої поліклініки;

¾ фізичний і психомоторний розвиток дітей. Визначення маси тіла і зросту;

¾ класифікацію, етіологію, патогенез, симптоматику захворювань, методику обстеження, принципи лікування і догляду;

¾ правила вигодовування дітей першого року життя і старшого віку;

¾ принципи профілактики захворювань. Календар профілактичних щеплень.

 

Студенти повинні вміти:

¾ під контролем лікаря здійснювати прийом здорових і хворих дітей;

¾ за даними обстеження оцінювати стан дитини, її психомоторний розвиток;

¾ оцінювати фізичний розвиток дітей;

¾ давати рекомендації щодо вигодовування, догляду і профілактики захворювань.


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 150; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ