РОБОТА В СТАЦІОНАРІ (12 днів)На весь період практики у відділенні за кожним студентом закріплюється палата з пацієнтами (3—4 чол.). Студенти щоденно спостерігають за станом і динамікою симптомів у пацієнтів, проводять обстеження (перкусію, аускультацію, пальпацію, вимірювання АТ, підрахунок частоти серцевих скорочень, дихання), ведуть історію хвороби одного пацієнта.

 

1. Робота в маніпуляційному кабінеті

Студенти виконують роботу маніпуляційної медсестри, проводять парентеральне введення ліків; готують інструментарій для плевральної пункції, асистують під час її проведення; проводять передстерилізаційне очищення виробів медичного призначення, надають невідкладну допомогу у разі коматозних станів, непритомності, нападу стенокардії, ниркової та печінкової коліки, нападу бронхіальної астми, інших невідкладних станів.

 

2. Робота на медсестринському посту

Студенти заповнюють журнал реєстрації пацієнтів, що поступають, температурні листки, пишуть направлення на лабораторні дослідження, організують інструментальні та рентгенологічні обстеження пацієнтів, консультації спеціалістів; готують пацієнтів до обстеження, беруть участь у лікарських обходах, виконують призначення лікаря; транспортують пацієнтів на різні обстеження, здійснюють догляд за ними, проводять бесіди з пацієнтами.

 

3. Робота разом із старшою медсестрою

Студенти виписують вимоги в аптеку, одержують ліки в аптеці і розкладають їх за місцем зберігання; виписують порційні вимоги на кухню, складають зведення добового руху пацієнтів, беруть участь в оформленні документації, ознайомлюються з інструктивними листами, чинними наказами МОЗ України про санітарно-епідемічний режим відділень.

 

4. Робота в процедурному кабінеті і кабінеті функціональної діагностики

Студенти проводять реєстрацію електрокардіограм, беруть участь у проведенні ендоскопічних та ультразвукових досліджень, проводять зондування шлунка та дуоденальне зондування, відправляють отриманий матеріал у лабораторію.

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1. Проведення суб’єктивного та об’єктивного обстеження пацієнта.

2. Визначення стану пацієнта, встановлення діагнозу.

3. Вимірювання температури тіла, оцінка отриманих даних, реєстрація.

4. Визначення частоти, глибини, ритму дихання, оцінка отриманих результатів.

5. Дослідження артеріального пульсу, оцінка отриманих результатів.

6. Вимірювання артеріального тиску, його оцінка та реєстрація.

7. Встановлення медичних банок, гірчичників, компресів.

8. Проведення дуоденального зондування.

9. Встановлення очисної клізми.

10. Підготовка маніпуляційного кабінету до роботи.

11. Проведення стерилізації медичного інструментарію.

12. Проведення скарифікаційної діагностичної проби на індивідуальну чутливість до антибіотика.

13. Проведення підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій.

14. Заповнення системи інфузійним розчином і проведення внутрішньовенних вливань.

15. Надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих станах.

16. Констатація смерті, правила поводження з трупом.

17. Виписування рецептів, вимог в аптеку.

18. Подавання грілки, міхура з льодом.

19. Збирання сечі для дослідження (загального, проба за Зимницьким, Нечипоренком).

20. Збирання калу на різні дослідження (аналіз калу на яйця глистів, приховану кров).

21. Узяття крові для біохімічних досліджень.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

1. Загальний аналіз крові, основні показники. Діагностичне значення в клініці внутрішніх хвороб.

2. Дослідження сечі (загальний аналіз, за методами Зимницького, Нечипоренка), основні показники, діагностичне значення. Дослідження мокротиння, калу, шлункового та дуоденального вмісту.

3. Електрокардіографія як метод діагностики захворювань серцево-судинної системи. Методика реєстрації електрокардіограми.

4. Інструментальні методи обстеження пацієнтів. Діагностичне значення рентгенологічного, ендоскопічного, ультразвукового методів обстежень.

5. Бронхіт (гострий і хронічний). Етіологія, патогенез, клінічні симптоми, перебіг, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

6. Пневмонія, сучасна класифікація: етіологія, патогенез, клінічні симптоми, перебіг, ускладнення, особливості догляду за пацієнтами.

7. Бронхіальна астма. Етіологія, патогенез, класифікація. Клінічна картина нападу бронхіальної астми, лікування, догляд за пацієнтами.

8. Діагностика бронхіальної астми. Профілактика захворювання.

9. Туберкульоз легень. Етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики туберкульозу, характеристика клінічних форм туберкульозу легень, лікування, специфічна профілактика.

10. Сухий плеврит. Етіологія, основні клінічні симптоми, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

11. Ексудативний плеврит. Етіологія, клінічні симптоми, діагностика. Лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

12. Бронхоектатична хвороба. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми, ускладнення. Діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

13. Рак легень. Чинники, які сприяють розвитку раку легень, клінічна картина залежно від локалізації пухлин. Методи діагностики та лікування хвороби, особливості догляду за пацієнтами.

14. Ревматична хвороба. Етіологія, патогенез, класифікація, клінічні симптоми, прогноз, діагностика, лікування, профілактика захворювання та його загострень.

15. Гіпертензивна хвороба та симптоматична артеріальна гіпертензія. Етіологія і патогенез, класифікація, основні клінічні симптоми, діагностика захворювання, принципи лікування.

16. Гіпертензивний криз, класифікація, клінічні симптоми, невідкладна медична допомога.

17. ІХС. Стенокардія, клінічна класифікація, характеристика нападу стенокардії, надання невідкладної допомоги при нападі стенокардії.

18. Інфаркт міокарда. Варіанти перебігу. Ускладнення інфаркту міокарда.

19. Інфаркт міокарда. Клінічні форми. Невідкладна медична допомога, транспортування пацієнта.

20. Гостра лівошлуночкова недостатність. Причини, клінічні симптоми, принципи невідкладної медичної допомоги.

21. Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок). Причини, клінічні ознаки, надання невідкладної допомоги.

22. Аритмії.

23. Хронічна серцева недостатність. Клінічна класифікація, основні клінічні симптоми залежно від стадії, лікування, догляд за пацієнтами.

24. Гострий гастрит. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми, лікування, догляд за пацієнтами.

25. Хронічний гастрит. Етіологія, класифікація, клінічні симптоми. Діагностика, лікування, диспансеризація.

26. Виразкова хвороба шлунка й дванадцятипалої кишки. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми. Методи діагностики. Лікування, диспансеризація.

27. Виразкова хвороба. Ускладнення: клінічні ознаки шлункової кровотечі, перфорації шлунка, надання невідкладної медичної допомоги.

28. Рак шлунка. Передракові захворювання. Клінічні ознаки. Методи діагностики та лікування. Особливості догляду за пацієнтами.

29. Хронічний гепатит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація, основні клінічні ознаки, діагностика, лікування.

30. Цироз печінки. Етіологія, основні клінічні озна­ки, діагностика, лікування, профілактика.

31. Хронічний холецистит. Клінічна картина, діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

32. Жовчнокам’яна хвороба. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми печінкової коліки. Діагностика, невідкладна допомога.

33. Хронічний панкреатит. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми. Лабораторна діагностика, лікування, профілактика.

34. Гострий гломерулонефрит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація. Лікування, догляд за пацієнтами, прогноз, диспансеризація.

35. Хронічний гломерулонефрит. Етіологія, патогенез, клініч­на класифікація. Клінічні ознаки, діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

36. Гострий та хронічний пієлонефрит. Етіологія, патогенез, основні клінічні симптоми, діагностика, лікування, профілактика.

37. Хронічна ниркова недостатність. Етіологія, патогенез. Основні клінічні ознаки, діагностика, лікування, профілактика.

38. Нирковокам’яна хвороба. Етіологія, патогенез. Основні клінічні ознаки ниркової кольки, надання невідкладної допомоги.

39. Дифузний токсичний зоб. Етіологія, клінічні симптоми, діагностика, лікування, догляд за пацієнтами.

40. Гіпотиреоз. Етіологія, клінічні симптоми. Лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

41. Цукровий діабет. Етіологія, патогенез, основні клінічні ознаки захворювання, діагностика, лікування, профілактика захворювання та його ускладнень.

42. Основні причини розвитку гіпо- й гіперглікемічної коми. Клінічні ознаки. Невідкладна медична допомога.

43. Залізодефіцитна анемія. Етіологія, клінічні ознаки, діагностика, лікування.

44. В12-дефіцитна анемія. Етіологія, клінічні ознаки, діагностика, лікування.

45. Гострий лейкоз. Причини, клінічні ознаки, перебіг, прогноз, ускладнення. Лікування, догляд за пацієнтами.

46. Ревматоїдний артрит. Етіологія, клінічний перебіг, діагностика. Лікування, догляд за пацієнтами.

47. Гострі алергійні захворювання. Причини. Клінічні ознаки кропив’янки і набряку Квінке. Невідкладна медична допомога.

48. Анафілактичний шок. Причини, клінічні ознаки, невідкладна допомога, догляд за пацієнтами.

49. Сироваткова хвороба. Причини, клінічні ознаки, перебіг, прогноз, лікування, профілактика.

50. Основні види невідкладної допомоги в разі гострих інтоксикацій.

51. Охорона праці при роботі з електроприладами.

52. Профілактика професійних захворювань.


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 109; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ