Історичне значення морських походів запорожців.Сухопутні і морські походи запорожців,  як свідчать історичні джерела, були започатковані в кінці XV століття. Вперше українські козаки згадуються у 1489 році, коли вони виступили проти набігів кримських татар. У 1492 році біля Тягині (Бендери) козаки взяли на абордаж турецьку галеру і звільнили всіх невільників, а 1493 року вони штурмом взяли і зруйнували фортецю Очаків.

Походи запорозьких флотилій чайок організовувалися часто. Перші походи як правило обмежувалися гирлом Дніпра, в основному до околиць Очакова.

У XV– XVІІ століттях було здійснено безліч морських походів, з яких більшість – переможні (див. Додаток 2).

Одними з перших організаторів козацтва були представники української шляхти – черкаський староста Богдан Глинський, староста канівський і черкаський Остап Дашкевич, староста із Хмільника Предслав Ляцкоронський. Також в отамани висувалися особистості з рядового козацтва – Карпо Масло із Черкас, Яцко Білоус із Переяслава, Андрушко із Брацлава, Лесун (походження невідоме) та інші. Вони були попередниками відомого організатора Хортицької Січі – Дмитра Вишневецького (Байди).

Запорозькі козаки найчастіше здійснювали походи на Крим і на турецьке узбережжя. Відомі також походи і морські баталії козаків в Балтії. Поширеними були також спільні походи запорожців разом з донськими козаками. Вони блокували, руйнували турецькі фортеці, нищили верфі, захоплювали і палили турецькі галери, звільняли з полону невільників та ін.

Козацькою зброєю були шаблі, рушниці (пізніше – мушкети і яничарки), пістолі, луки, списи та гармати, а рідше використовувалися – рогатини, бойові сокири, келепи і чекани.

Характерною ознакою козацької тактики був табір.

Для морських походів запорожці використовували човни, які називалися «чайками». Саме з чайок було створено мобільний козацький флот.

Запорозьке козацтво під час сухопутних і морських походів здійснювало удари ворогові, чим захищало українські землі від татарських і турецьких набігів, послаблювало агресивні дії Османської імперії, несло порятунок поневоленим народам Європи – сербам, хорватам, грузинам, румунам, болгарам, молдаванам, росіянам.

Також у походах гартувалося військове мистецтво українських козаків. Важливе значення мали козацькі військо і флот у становленні кордонів сучасної України, збереженні етнічної території українського народу.

У 1560 році козацька флотилія зруйнувала Кафу (Феодосія). Це було одне з найкращих і найбільш сильних укріплень у турків. Битва тривала недовго оскільки турки не очікували раптового нападу і були погано підготовані до нападу. Трохи пізніше запорозькі козаки разом з донськими козаками штурмували Азов, а ще під орудою Великого князя Д. Вишневецького запорожці обложили і зруйнували Очаків. Оскільки фортеця Очаків була дуже важливою для турків (бо вона перекривала вихід із Дніпра для козаків у Чорне море) то після кожного нападу запорожців на неї, турки дуже швидко її відбудовували (якщо остання була зруйнована) хоча це не дуже допомагало, бо її штурмували майже кожний рік.

 

 

  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Блоха Ю.В. Безстрашні воїни минулого. – К.: Фактор, 2004. – 190 с.

2. Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. Як козаки воювали: Історичні розповіді про запорозьких козаків. – Дніпропетровськ: Промінь, 1990. – 302 с.                                      

3. Остапенко П. В. Усі видатні постаті історії України. – X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 352 с.

4. Плецький С.Ф. Морські походи. – [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www.artkavun.kherson.ua /morski_ pohodi.htm. – Загол. з екрана.

5.  Сергійчук В. Морські походи запорожців. – [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:  exlibris.org.ua/text/morski_pohody.html . – Загол. з екрана.

6. Слабошпицький М.Ф. З голосу нашої Кліо. – К.: Махаон-Україна, 1999. – 223с. 

7. Сокульський А. Морські походи запорожців. – Дніпропетровськ: Січ, 1995. – 218 с.

8. Сокульський А. Л. Флот Запорозької Січі в XVI-XVIII ст.: структурна організація,технологія та військове мистецтво. – [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/29394.html. – Загол. з екрана.

9. Уривалкін О.М. Загадки минулих часів. – К.: КНТ, 2007. – 368 с.

10.  Якимович Б. Збройні сили України: Нарис історії. – Львів: Просвіта, 1996. – 359 с.

 

 

Додаток ІІ.1

Тезаурус

Келеп – старовинна ручна зброя, що має форму молота, насадженого на довгий держак.

Кунтуш – верхній розпашний одяг.

Лава – спосіб шикування, коли люди стоять один біля одного в лінію;

Мушкет – старовинна гнотова рушниця великого калібру.

Табір – бойовий порядок у козаків; укріплене місце тимчасового розташування козацького війська з обозом.

Чайка – бойовий довбаний човен запорозьких козаків з вітрилами та веслами, обшитий зовні дошками або очеретом для кращої плавучості й захисту від ворога.

Чекан – старовинна ручна зброя, що являє собою загострений молот з довгим держаком.

Яничар – у султанській Туреччині солдат регулярної піхоти, створеної у XІV ст. з військовополонених, а також християн. Обернених у мусульманство.

Ясир – бранці, полонені, яких захоплювали турки і татари під час розбійницьких нападів на українські, російські та польські землі.

Ятаган – старовинна холодна зброя. Середня між шаблею і кинджалом, що має фігурний вигін, увігнуте лезо.

 

 

Додаток ІІ. 2

Наводимо своєрідну таблицю-реєстр морських походів, складену А. Л. Сокульським.

1492рік – Запорожці біля Тягині (Бендери) взяли на абордаж ту­рецьку галеру, яка везла ясир. Козаки звільнили всіх не­вільників.

1493рік – Під проводом Черкаського старости князя Богдана Глинського козаки штурмом взяли і зруйнували фортецю Очаків.

1502рік – Запорожці обложили турецьку фортецю Тавань.

1504рік – Запорожці обложили турецьку фортецю Тавань.

1516рік – Козаки блокували з моря фортецю Білгород.

1523рік – Флотилія запорожців діяла під Очаковом.

1527рік – Запорожці штурмували Очаків.

1528рік – Флотилія козацьких чайок висадила десант і штурмува­ла стіни Очакова.

1538 рік – Знову громили запорожці відбудований турками Очаків.

1541рік – Під Очаковом діяла флотилія запорозьких чайок.

1548рік – Іще один штурм Очакова.

1551рік – Черговий раз запорозький флот спустошив Очаків.

1556рік – Іще один штурм Очакова. Козацька флотилія штурмує Керч.

1558рік – Запорозькі моряки оволоділи Джарилгачем і Переко­пом.

1560рік – Козацька флотилія зруйнувала Кафу (Феодосія). Тоді ж в союзі з донцями штурмували Азов, а козаки під орудою Великого князя Д. Вишневецького оволоділи Очаковом.

1574рік – Запорожці штурмували Білгород, зруйнували фортецю Тягинь. Інша флотилія чайок під проводом Покотила поби­ла турків на морі.

1575рік – Козаки штурмом оволоділи фортецею Трапезунд, ро­згромили морські пірси і передмістя Стамбула, оволоділи фортецями Кілією, Сілістрією, Синопом.

1576рік – Успішний похід на Варну.

1588-1589роки – щорічні успішні походи на фортеці Туреччини й Кримського ханства.

1602рік – ЗО козацьких чайок двічі розгромили турецький флот на підступах до фортеці Білгород, оволоділи кількома ту­рецькими галерами і штурмували Кілію.

1603рік – штурм узбережжя Криму, взяття фортець Ізмаїла і Облічиці.

1606рік – Флотилії запорозьких чайок штурмували фортецю Кі­лію, Білгород, захопили в морі 10 турецьких галер, взяли фортецю Варну і знищили увесь флот в гавані. Того ж року на чолі з Петром Сагайдачним запорожці оволоділи турець­кою фортецею в Криму — Кафою.

1607рік – Флотилія запорожців на чолі з Петром Сагайдачним розбила турецьку флотилію під Очаковом.

1609рік – Запорозькі флотилії штурмували Кілію, Білгород і Кафу.

1610рік – Козаки успішно діяли на морі на підступах до фортець Ізмаїла, Юлії, Білгорода, Облучі, Новосідло.

1612рік – Запорожці на 60 чайках здійснили штурм Гезлева, Бабадага, Варни і Месемврії. Восени спільно з донцями запо­рожці розорили Гезлев.

1613рік – Козаки здійснили два походи на турецьке узбережжя, а в гирлі Дніпра розбили турецьку флотилію і оволоділи шість­ма турецькими галерами і кількома допоміжними суднами.

1614рік – У серпні запорожці спільно з донцями оволоділи Сино­пом, знищили верфі і значну кількість кораблів біля пристані.

1615рік – Запорожці з донцями на 70 судах розгромили турець­кий флот в гирлі р. Міуса, вийшли в Чорне море, захопили Трапезунд, Синоп і стамбульські причали Мізивну і Архіоки, розбили турецьку ескадру в гирлі Дунаю, захопили в полон турецького адмірала, а турецькі галери спалили.

1616рік – Навесні 2000 запорожців на чайках розгромили турець­ку ескадру Алі-паші і захопили 15 галер і 100 допоміжних суден, потім взяли штурмом Кафу, Синоп, Трапезунд, де спалили 25 турецьких суден. У морській битві розгромили ескадру адмірала флоту Ціколі-паші, потопили три галери і відняли здобич в Ібрагім-паші, котрий вертався з походу на Січ.

1617рік – Запорожці розгромили турецьку ескадру на підступах до стамбульської гавані і в бою вбили турецького адмірала.

1619рік – Запорожці-моряки успішно діяли увесь літній сезон на Чорному морі.

1620рік – Запорожці на 160 чайках спустошили узбережжя Чор­ного моря і спалили Варну.

1621рік – У квітні-травні запорожці й донці штурмували Різу і зазнали поразки в битві з 27 турецькими галерами. А вже в червні-липні заново сформована флотилія запорожців ро­згромила ескадру адмірала Халіль-паші, 20 галер потопили, а решту змусили втекти. Потім козаки напали на Стамбул і Галац. В серпні—вересні на Чорному морі діяла флотилія з 10 тисяч запорожців, козаки потопити 12 галер.

1622рік – Запорожці в союзі з донцями кількістю 2000 на ЗО суднах успішно діяли біля берегів Криму і Туреччини. Під час переговорів про викуп полонених турки віроломно на­пали на козаків, убивши 400 чоловік і знищили 15 суден. Того ж року козаки успішно діяли в Азовському морі.

1623рік – 7000 запорожців успішно діяли в Азовському і Чорному морях.

1624рік – У березні запорожці на 80 чайках оволоділи Кафою. Одночасно 1500 донських козаків на 55 стругах діяли біля Керчі. В червні 80 запорозьких чайок ввійшли в Босфор, об'єднавшись з донцями, які підійшли на 70 стругах, 4 серпня вони були вже в Босфорі, де зруйнували Неокорніс, Буюк-дере, Єнікьой, Істіньє і маяк Форос. В кінці серпня 102 чайки прорвались із Дніпровського лиману. Частина їх на початку жовтня блокувала Стамбул.

1627рік – Запорожці з донцями на 86 судах діяли на Чорному морі і здобули кілька міст біля Стамбула.

1628рік – До 6000 запорожців і донців підтримали претендента на кримський престол Шагін-Гірея, виступали проти ту­рецьких фортець в Криму.

1629рік – Понад 3000 запорожців і 2000 донців успішно діяли під Кілією, Ізмаїлом, Балчиком, Варною, Сізеболем, Карасубазаром та іншими приморськими містами.

1630рік – В квітні 1800 запорожців на 28 судах вийшли в море і безуспішно штурмували Керч. Після того, як до них при­єдналась додаткова флотилія запорожців, їх стало понад 6000. На 150 суднах вони розгромили Айсерес, Арпати, Інеболу, Синоп, Трапезунд та інші міста. Біля Очакова дали бій ту­рецькому флоту, в якому козацькі флотилії втратили 800 чоловік і 55 чайок.

1631рік – 1500 запорожців й донців діяли на Азовському і Чор­ному морях, штурмували Керч, Гезлев, Інкерман. Після об'єднання запорожців і донців з яїцькими козаками гро­мили на Каспії торгові каравани.

1632 рік – Запорожці і донці взяли Синоп.

1634рік – В серпні запорожці з донцями чотири дні штурмували Азов, потім громили Білгород, Кілію, Ізмаїл.

1635рік – Запорожці з донцями діяли біля берегів Криму і Туреччини; в морі захопили 4 кораблі противника. На зворотному шляху запорожці оволоділи щойно відбудова­ною фортецею Кодак, повністю знищили її гарнізон. Керу­вав цією операцією видатний козацький полководець Іван Сулима.

1637рік – Запорожці з донцями взяли Азов.

1638рік – 1700 – запорозьких і донських козаків зазнали поразки від турецького флоту в дельті Кубані, втративши при цьому всі судна і 700 чоловік вбитими.

1640рік – Запорожці з донцями на 23 судах в Керченській про­тоці вступили в бій з турецькою ескадрою із 40 галер і потопили дві, решта втекла в Азов.

1641 рік – 600 запорожців на 12 чайках Дніпром вийшли в Чорне море. Весь турецький флот знаходився в Азовському морі і брав участь в облозі Азова. 240-тисячна турецька армія, не добившись успіху в 24 штурмах, вимушена була зняти об­логу. Наступного року російський цар надіслав грамоту про відмову російського уряду прийняти в свої володіння Азов. Зруйнувавши фортецю, козаки покинули місто.

1644рік – Запорожці на ЗО чайках, вертаючись з походу Азовським морем, об'єднались з донцями і знову штурмували Азов.

1645рік – 5000 запорожців спільно з донцями на 84 судах діяли на Чорному й Азовському морях, штурмували Керч і Азов.

1646рік – 2400 запорожців брали участь в штурмі Дюнкерка (Франція) на чолі з полковниками Іваном Сірком і Солтенком.

1648рік – 600 запорожців і 300 донців на 20 суднах успішно діяли поблизу Тонких Вод (Кримське узбережжя), відбивши в татар захоплених на Україні полонених. Восени козаки на 16 суднах ходили на Темрюк.

1655рік – Запорожці спільно з донцями на 34 суднах вийшли в море, захопили Тамань і зірвали похід татар на Україну.

1656рік – Запорожці і донці числом понад 2000 штурмували Азов і Очаків. Біля Гезлева вони відбили 200 полонених україн­ців і росіян і захопили в полон 600 турків і татар.

1659рік – Влітку козаки на 30 суднах громили передмістя Темрюка, Тамані, Кафи, Балаклеї, Синопа, Кондри та інші міста, а восени діяли біля берегів Криму.

1660рік – Навесні 5000 запорожців на чолі з Іваном Сірком напали на Очаків і спалили його, пізніше захопили фортецю Арслан на Дніпрі.

1663рік – Запорожці три доби вели морську битву з турецьким флотом на Чорному морі.

1664рік – Козаки знищили кілька турецьких кораблів, висланих із Тавані до Січі.

1670рік – Під командуванням Івана Сірка запорожці штурмували Очаків, "щоб Дніпро очистити для виходу на морський шлях".

1686рік – У союзі з донцями козаки штурмували фортеці Лютик і Кизикермен, успіху не добились, але забезпечили вихід донцям в море, які потім успішно діяли під Темрюком.

1690рік – Запорожці штурмували турецькі фортеці в гирлі Дніпра і татарські поселення в Криму. В гирлі Дніпра запорожці захопили ханську казну і два кораблі.

1692рік – Запорожці тримали в облозі Очаків.

1694рік – Спільно з донцями запорожці заволоділи Чонгарським городком, потім донці повернулись в Черкеськ, а запорожці пішли в море.

1695рік – Запорожці, очолювані Максимом Самійленком, оволо­діли турецькою фортецею Кизикермен. Потім блокувавши чайками, оволоділи фортецею Тавань. Дізнавшись про це, гарнізони фортець Асланкермен і Мубареккермен розбіглися. Цимпоходом керував козацький флотоводець Іван Гусак.

1696рік – 500 запорожців діяли на Чорному морі, чим сприяли донцям в облозі Азова. Вони ж відіграли вирішальну роль у взятті цього міста. Близько 4000 запорожців першими увірвалися в передмістя фортеці і засіли на валу, звідки турки не могли їх вибити і здали фортецю, не дочекавшись повторного штурму.

 

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 159;