Визначення загальної кислотностіЗаняття № 15

Тема: Травлення білків у шлунково-кишковому тракті. Гниття білків у товстому кишечнику та знешкодження токсичних продуктів.

       Актуальність теми: Білки за умов норми забезпечують потреби організму в амінокислотах. Розщеплення білків у ШКТ залежить від активності ферментів та гормонів, секреції шлункового соку. Порушення гідролізу білків спричинює дефіцит незамінних амінокислот і накопичення токсичних продуктів. Знання біохімічних механізмів цих порушень необхідні для профілактики, діагностики та лікування таких патологій.

    Навчальні цілі:                                                                           

Знати:біохімічні механізми розщеплення і всмоктування продуктів гідролізу білків у ШКТ.

        Вміти: визначати кислотність шлункового соку та інтерпретувати одержані дані.

Самостійна позааудиторна робота

І. Повторіть будову і біологічну роль білків.

ІІ. В зошитах для протоколів:

  1. запишіть нормальні компоненти шлункового соку і вкажіть їх роль;
  2. запишіть патологічні компоненти шлункового соку і зазначте патологічні процеси при яких вони виявляються;
  3. напишіть формули токсичних продуктів, які утворюються в товстому кишечнику і зазначте вихідні речовини для їх синтезу;
  4. запишіть показники вільної, зв’язаної і загальної HCl та загальної кислотності шлункового соку у здорової дорослої людини.
  5. підготуйте вихідні дані для оформлення протоколу лабораторної роботи «Визначення кислотності шлункового соку (вільної, зв’язаної і загальної HCl, загальної кислотності) ».

Контрольні питання

1. Роль білків в організмі людини. Суть і види азотистого балансу.

2. Нормальні компоненти шлункового соку і їх роль у травленні білків. Травлення білків у кишечнику.

3. Гормональна регуляція секреції травних соків. Дослідження секреторної функції шлунку (базальна, максимальна та субмаксимальна секреція).

4. Всмоктування продуктів гідролізу білків.

5. Патологічні компоненти шлункового соку. Гниття білків у кишечнику. Перетворення окремих амінокислот (фенілаланіну, тирозину, триптофану, лізину, орнітину. сірковмісних).

6. Механізми знешкодження токсичних продуктів процесу гниття білків.

 

Самостійна аудиторна робота

І. Дайте відповіді на поставлені запитання:

Чим визначається біологічна цінність білків?

ІІ. Який вид азотистого балансу :

а) у дітей,

б) у людей дорослого віку,

в) у людей похилого віку,

г) при голодуванні,

д) при виснажливих захворюваннях,

е) в період одужання?

ІІІ. Характеристика компонентів шлунково-кишкового тракту, які приймають участь в травленні білків (для ферментів зазначте механізм активації):

Компонент Місце утворення Місце дії Біохімічний ефект
       

ІV. Які патологічні компоненти виявляються у шлунковому соці при:

а) ракових захворюваннях,

б) шлунковій кровотечі,

в) антиперистальтиці кишечника,

г) легеневій кровотечі?

V. Які продукти утворюються в товстому кишечнику в результаті перетворення (гниття) білків в товстому кишечнику з окремих амінокислот:

а) фенілаланіну -......?

б) тирозину - ........?

в) триптофану - .....?

г) лізину - ....?

д) орнітину - ......?

г) сірковмісних......?

VI. Виконати лабораторну роботу «Визначення кислотності шлункового соку (вільної, зв’язаної і загальної HCl, загальної кислотності)» і захистити протокол.

Визначення кислотності шлункового соку

     Визначення вільної НС1

Принцип методу. Вміст вільної НС1 в шлунковому соці вимірюють в мл 0,1 н розчину NaOH, витраченого на нейтралізацію 1000 мл шлункового соку в присутності індикатора n-диметиламіноазобензолу (зона переходу рН 2,9-4,0; нижче 2,9 – рожево-червоний, вище 4,0 - жовтий). Вільна НС1 майже вся відтитровується при рН 3,0. При цьому забарвлення n-диметиламіноазобензолу змінюється з рожево-червоного до оранжевого.

     Хід роботи. В колбочку відмірюють 5 мл профільтрованого шлункового соку, додають 1 краплю 0,5% р-ну n-диметиламіноазобензолу і титрують 0,1 н розчином їдкого натрію до появи оранжевого забарвлення.

     Розрахунок. Якщо на титрування 5 мл шлункового соку витрачено 2 мл 0,1н розчину NaOH, то кількість вільної соляної кислоти дорівнює:

     2 х 1000 х 0,1

Х = ------------------ = 40 ммол/л, де

             5

     2 – кількість 0,1 н розчину їдкого натрію, мл;

     5 - кількість шлункового соку, яка взята для титрування, мл;

     0,1 – кількість мг-екв лугу в 1 мл 0,1 н розчину;

     1000 – перерахунок на 1 л.

Визначення зв’язаної НС1

     Принцип методу. Визначення зв’язаної кислоти проводять таким чином: спочатку визначають загальну кислотність шлункового соку. Потім в присутності індикатора алізаринсульфоновокислого натрію (зона переходу рН 4,3-6,3; нижче 4,3 – жовтий, вище 6,3 - фіолетовий) - відтитровують усі кислореагуючі речовини, крім зв’язаної соляної кислоти. По різниці між загальною кислотністю і кислотністю, відтитрованою по алізарин-сульфоновокислому натрію розраховують кількість зв’язаної соляної кислоти.

     Хід роботи. В окремій пробі визначають загальну кислотність шлункового соку (див. нижче), потім у колбочку наливають 5 мл досліджуваного шлункового соку, додають 1 - 2 краплі алізаринсульфоновокислого натрію і титрують 0,1 н розчином їдкого натрію до появи фіолетового забарвлення.

     Розрахунок. Якщо на титрування загальної кислотності витрачено 5,0 мл 0,1 н р-ну NaOH, а на титрування з алізаринсульфоновокислим натрієм 4,0 мл, то кількість зв’язаної соляної кислоти дорівнює:

      (А - В) х 1000 х 0,1

Х = ------------------------- = 20 ммоль/л, де

5

     А – кількість 0,1 н р-ну NaOH, витраченого на титрування загальної кислотності, мл;

     В - кількість 0,1 н розчину NaOH, витраченого на титрування суми всіх кислореагуючих речовин, мл;

     5 - кількість шлункового соку, яка взята для титрування, мл;

     0,1 - кількість мг/екв лугу в 1 мл 0,1 н р-ну;

     1000 – перерахунок на 1 л.

Визначення загальної кислотності

     Принцип методу. Загальну кислотність шлункового соку вимірюють в мл 0,1 н розчину їдкого натрію, витраченого на нейтралізацію 1000мл шлункового соку в присутності індикатора фенолфталеїну (зона переходу рН 8,3-10,0; нижче 8,2 – безбарвний, вище 10,0 - червоний).

     Хід роботи. В колбочку відмірюють 5 мл шлункового соку, додають 1 краплю 0,5% р-ну фенолфталеїну і титрують 0,1 н розчином їдкого натрію до появи слаборожевого забарвлення, яке не зникає протягом 1 хвилини.

     Розрахунок проводиться так, як і для вільної соляної кислоти.


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 175;