V. Додаткові міркування під час прийняття завдання 

ЗАКОНСПЕКТУВАТИ П. Д23-Д24

Див. Додаток 1. Зразок Листа зобов’язання з аудиту.

 


 

МСА 220 “Контроль якості аудиту фінансової звітності”

 

 

Розглядає конкретну відповідальність аудитора стосовно процедур із контролю якості аудиту фінансової звітності. Він також розглядає за потреби відповідальність спеціаліста за огляд контролю якості завдання. Цей МСА слід застосовувати разом із відповідними етичними вимогами

 

 

Вимоги до якості аудиту фінансової звітності:

1) Відповідні етичні вимоги

2) Прийняття та продовження стосунків з клієнтом (див п. Д8)

3) Призначення аудиторських груп із завдання (див. п. Д11)

4) Виконання завдання (див. п. Д13)

5) Моніторинг

6) Документація

 

 

Див. текст стандарту

 


 

МСА 230 “Аудиторська документація”

 

Розглядає конкретну відповідальність аудитора за складання аудиторської документації для аудиту фінансової звітності. У додатку наведено перелік інших МСА, що містять конкретні вимоги до документації та рекомендації. Конкретні вимоги інших МСА до документації не обмежують застосування цього МСА. Законодавчий або нормативний акт може встановлювати додаткові вимоги до документації.

 

Аудиторська документація надає:

1) Докази наявності основи аудитора для висновку про досягнення загальних цілей

2) Докази того, що аудит планувався і виконувався відповідно до МСА

 

 

В п. 3 розкриті додаткові цілі складання аудиторської документації.

 

Вимоги до аудиторської документації врегульовують питання:

– своєчасного складання;

– документації про виконані аудиторські процедури та отримані аудиторські докази;

– формування остаточного файлу.

 

Аудитор повинен складати аудиторську документацію так, щоб досвідчений аудитор міг зрозуміти:

– характер, час і обсяг аудиторських процедур;

– результати виконаних аудиторських процедур та отриманих доказів;

– значущі питання, які виникають під час аудиту, висновки, яких дійшли стосовно цих питань,

– характеристики конкретних статей або питань, що перевіряються;

– хто виконував аудиторську роботу та дату завершення цієї роботи;

– хто виконував огляд виконаної аудиторської роботи, дату та обсяг такого огляду.

 

 

Формування остаточного аудиторського файлу становить зазвичай не більше як 60 днів після дати аудиторського звіту.

 

Період зберігання документації із завдань з аудиту звичайно становить не менш як п’ять років від дати аудиторського звіту.

 


 

МСА240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності”

 

Розглядає відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності.

 

Шахрайство – це навмисна дія однієї або кількох осіб з управлінського персоналу, працівників або третіх осіб, що пов’язана із застосуванням омани для отримання неправомірної та незаконної переваги;

 

Характеристики шахрайства: законспектувати Д1-Д5 МСА 240

 

Вимоги МСА щодо шахрайств:

– професійний скептицизм

– обговорення членами групи із завдання

– процедури оцінки ризиків

– ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства

– дії у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення

– оцінка аудиторських доказів

– неспроможність аудитора продовжувати завдання

– письмові запевнення

– повідомлення інформації управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями

– повідомлення інформації регуляторним і правоохоронним органам

– документація

 

 

Процедури з оцінки ризиків складають:

– надання запитів управлінському персоналу

– запит підрозділу внутрішньому аудиту

– отримання розуміння щодо нагляду, який здійснюють ті, кого наділено найвищими повноваженнями;

– розгляд іншої інформації;

– оцінка чинників ризику шахрайства


 

Дії у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства:

– загальні дії у відповідь (збільшення професійного скептицизму);

– призначення та нагляд за персоналом;

– непередбачуваність під час вибору аудиторських процедур;

– аудиторські процедури у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні тверджень;

– аудиторські процедури у відповідь на ризики, пов’язані з уникненням заходів контролю управлінським персоналом

– облікові оцінки

– комерційне обґрунтування значущих операцій.

 

Законспектувати Додаток 1, 2 3.

 


 

МСА 250 “Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності”

 

 

Розглядає відповідальність аудитора за розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності.

 

МСА допомагає аудитору в ідентифікації суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок недотримання вимог законодавчих і нормативних актів.

 

Проте аудит не несе відповідальності за запобігання недотримання вимог, і не можна очікувати, що він виявить недотримання вимог усіх законодавчих і нормативних атів.

 

Аудитор несе відповідальність за отримання достатньої впевненості в томі, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

 

Цілі аудитора:

– отримати достатні і прийнятні аудиторські докази щодо дотримання положень законодавчих і нормативних актів;

– виконання аудиторських процедур для виявлення недотримання вимог законодавства, зо має суттєвий вплив на фінансову звітність;

– виконання належних дій у відповідь на недотримання законодавства (розуміння характеру та обставин, визначення впливу на фінансову звітність).

 

 


 

МСА 260 “Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями”

 

Розглядає відповідальність аудитора за повідомлення інформації з питань аудиту фінансових звітів тим, кого наділено найвищими повноваженнями. Цей МСА не встановлює вимоги щодо повідомлення аудитором інформації управлінському персоналу або власникам суб’єкта господарювання, якщо вони також не виконують ролі управління.

 

 

Цілі аудитора:

– чітко повідомити інформацію тим, кого наділено найвищими повноваженнями

– отримати від тих, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію, яка є важливою для аудиту;

– надати тим, кого наділено найвищими повноваженнями, своєчасні дані про спостереження, зроблені внаслідок аудиту

– сприяти ефективному двосторонньому повідомленню інформації між аудитором та тими, кого наділено найвищими повноваженнями.

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 73;