На проведення дезінфекції (дезінсекції, дератизації)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

____________________________________________________________________

(вид і назва практики)

 

студента ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет ___________________________________________________________

 

Кафедра ____________________________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень________________________________________

 

напрям підготовки ____________________________________________________

 

спеціальність_________________________________________________________

     (назва)

 

_________ курс, група _______________

 

 

РОБОЧІ ЗАПИСИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ

дата Зміст роботи Обсяг годин
     
     
       
       
     
     

Всього:

36

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

А К Т

Епізоотологічного обстеження

                                                                             “_____”___________________20___р.

                                                                             ______________________________________

                                                                                         (назва господарства

                                                                             ______________________________________

                                                                                         і населеного пункту)

 

Комісія у складі _________________________________________________________________

                                                      (посада, прізвище, ініціали голови і членів комісії)

у присутності ____________________________________________________________________

склали цей акт про те, що цього числа було проведено епізоотологічне обстеження ________________________________________________________________________________

                                                        (назва господарства)

 

           Виявлено:

Поголів’я сільськогосподарських тварин:

Велика рогата худоба, всього __________________гол.

В т.ч. молодняк ______________________________гол.

Коні, всього _________________________________гол.

В т.ч. молодняк ______________________________гол.

Вівці, всього ________________________________гол.

В т.ч. молодняк ______________________________гол.

Птахи ______________________________________гол.

 

Розташування тварин і ветеринарно-санітарний стан приміщень ________________________________________________________________________________

(по видах тварин)

 

Годівля, водопій, догляд і утримання тварин _________________________________________

 

Комплектування господарства тваринами на протязі останніх років проводилось ________________________________________________________________________________

 

Благополуччя господарства щодо заразних хвороб ____________________________________

 

Зв’язок із сусідніми населеними пунктами і їх благополуччя ________________________________________________________________________________

 

Обґрунтування діагнозу ___________________________________________________________

 

Дата виявлення захворювання _____________________________________________________

                                                                                       (серед якого виду і віку тварин)

Перші клінічні ознаки, динаміка виділення хворих і наслідки патолого-анатомічного розтину та лабораторних досліджень, що є джерелом збудника інфекції ________________________________________________________________________________

Які заходи проводились по ліквідації захворювання ___________________________________

________________________________________________________________________________

Висновки: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Пропозиції: _____________________________________________________________________

                                        (кому доручено розробити план заходів щодо ліквідації захворювання)

 

ПІДПИСИ:

А К Т

На проведення щеплення

                                                                             “____”________________20 ___ р.

                                                             ______________________________

                                                                                                     (назва господарства)

 

 

Ми, що нижче підписалися, _______________________________________________

                                                                            (посада, прізвище та ініціали )

__________________________________________________________________________________________

 

склали даний акт про те, що цього числа проведено щеплення ________________________________________________________________________________

                                     (профілактичне, вимушене)

________________________________________________________________________________

                                                (вид тварин, проти якої хвороби)

 

Із наявних тварин _________________щеплено ______________голів.

                                                     (вид тварин)

_____________________________________________________________________________________________

(в т.ч. за віковими групами)

 

Не щеплювали ___________ голів _________________________________________

                                                                                                    (вказати причини і термін вакцинації)

 

 

Вакцина (її назва) виготовлена __________________________ біофабрикою “___”______________20___року, термін придатності до _____________20___р., серія ________, держконтроль ______________________.

 

Вакцину вводили _________________________ в дозі первинно ______ мл, 

                                        (внутрішньом’язово, підшкірно)

                                                                                                        повторно ______ мл.

 

Шкіру на місці введення препарату дезінфікували _________________________

                                                                                                            (вказати чим)

 

Стерилізацію шприців, голок проводили кип’ятінням протягом _______ хв.

 

Використано вакцини __________л(мл), вати _________г, спирту_______г.

 

Залишок вакцини в кількості _ мл знешкодили кип’ятінням на протязі _ хв.

 

Контроль за щепленими тваринами покласти на _______________________

                                                                                                                        (посада, прізвище та ініціали)

 

ПІДПИСИ:

С У П Р О В І Д Н А

 

У ________________________ державну лабораторію ветеринарної медицини

 

направляється _____________ проб крові (сироватки) ___________________,

                                                                                              (вид тварин)

 

що належать ___________________________, згідно опису, що додається, для

                           (назва господарства)

 

дослідження на _____________________________________________________

                                                       (назва захворювання)

 

 

Додаток: опис у двох примірниках.

 

 

Лікар (фельдшер) ветеринарної медицини ______________________________

                                                                              (прізвище та ініціали)

 

О П И С

Проб крові (сироватки) _____________________________________________,

                                                                                       (вид тварин)

що належить _________________________________________________________________,

                                                                  (назва господарства)

кількість проб ____________________ , дата взяття крові ____________________________.

 

№ з/п

Назва господарства, прізвище та ініціали власника тварин

Стать

Вік

Кличка та інвентаризаційний номер

Результати досліджень

РА РІД
             
             
             
             
             
             
             

А К Т

На проведення туберкулінізації

 

                                                                                         “____”_______________20___р.

                                                                                         __________________________

                                                                                                     (назва господарства)

 

 

Ми, що нижче підписалися, _______________________________________________

                                                                                         (посада, прізвище та ініціали спеціалістів ___________________________________________________________________________________________

                                                                         ветеринарної медицини і представника господарства)

склали даний акт про те, що з ______ по ________________20___ року проведено клінічний огляд і туберкулінізацію великої рогатої худоби, що знаходиться на відділку (бригаді) № 1.

 

На день дослідження на відділку було _________голів ВРХ, у т.ч. ________корів, телиць і нетелів ________, телят до двох місяців _________.

 

Досліджено __________голів, в т.ч. корів ___________гол., телиць і нетелів _______гол., телят старше двох місяців ________гол.

 

Не досліджували ________ гол., у т.ч. корів _________гол., телиць і нетелів _________гол., (вказати кличку та інв. №, причину).

 

Клінічні ознаки туберкульозу у тварин не виявлені.

 

Дослідження проводили сухим туберкуліном, виготовленим ________________ біофабрикою __________20___ року, термін придатності ____ років, серія ______, держконтроль ________.

 

Туберкулін вводили внутрішньошкірно безголковим ін’єктором “Овід” у ділянці середньої третини шиї зліва в дозі 5 000 МО. Шерсть на місці введення алергену вистригали, шкіру дезінфікували 700 етиловим спиртом.

 

Туберкулінізацію проводили лікарі ветеринарної медицини: ______________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Облік реакції проводили через 72 години після введення туберкуліну.

 

Результати дослідження: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(реагуючих на туберкулін тварин не виявлено або виявлено реагуючих _____ голів, вказати їх клички,

________________________________________________________________________________________________

інвіентарні номери, якщо виявлено більше 5 реагуючих, додається їх опис)

 

Реагуючих тварин перевели в ізолятор, із них піддали діагностичному забою ___ гол.

Приміщення, з якого виділені реагуючі тварини, піддали дезінфекції _________________________________________________________________________

(вказати, яким деззасобом)

 

Витрачено: туберкуліну ____________доз, спирту ________г, вати _______г.

 

Залишок туберкуліну у кількості __ доз знешкодили кип’ятінням на протязі ____хв.

 

ПІДПИСИ:

А К Т

на проведення дезінфекції (дезінсекції, дератизації)

“____”________________20 ___ р.

                                                                             ______________________________

                                                                                                     (назва господарства)

 

Ми, що нижче підписалися, _______________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали спеціалістів ветеринарної медицини,

________________________________________________________________________________

що проводили дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію)

у присутності ____________________________________________________________________

(представників господарства)

за період з _______________________по _____________________20___ року провели ________________________________________________________________________________

(профілактичну, поточну або заключну дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію)

у зв’язку з неблагополуччям щодо __________________________________________________

                                                                             (вказати захворювання)

приміщень: _____________________________________________________________________

(яких і скільки м2 площі приміщень оброблено або територія біля приміщень)

предметів догляду _______________________________________________________________, гноєсховищ тощо ________________________________________________________________

(яких, скільки)                                                                              (якого об’єму)

 

Дезінфекція (дезінсекція, дератизація) проведена _____________________________________

________________________________________________________________________________

                                                      (вказати, яким методом, засобом)

при таких режимах: ______________________________________________________________

 

Концентрація дезрозчину _________________________________________________________

 

Температура повітря в приміщенні _________________________________________________

 

Температура розчину _____________________________________________________________

 

Кількість розчину на 1 м2 площі (аерозолю на 1 м3) ____________________________________

Після дезінфекції приміщення лишити закритим на ____________________ годин.

Після провітрювання приміщення, годівниці, перегородки промити водою.

Всього оброблено:

 

Приміщень _______________________м2;

Вигулів __________________________м2;

Територій ________________________м2;

Предметів догляду _________________шт.

 

 

Використано дезречовин __________________________________________________

                                                                             (яких і скільки)

 

Гній ___________________________________________________________________

                                                                  (вказати метод знезараження)

 

ПІДПИСИ:


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 312; Мы поможем в написании вашей работы!
Мы поможем в написании ваших работ!