Графік орієнтованої оцінки ступеню вертикальної стійкості повітря.Швидкість

вітру, м/с

Ніч

День

ясно напівясно хмарно ясно напівясно хмарно
<0,5

інверсія

 

 

конвекція

 

 

0,6-2,0
2,1-4,0

ізотермія

ізотермія

>4,0    

Примітка: Інверсія – такий стан приземного шару повітря, при якому температура поверхні грунту менша за температуру повітря на висоті 2 м від поверхні. Ізотермія – такий стан приземного шару повітря, при якому температура поверхні ґрунту орієнтовно рівна температурі повітря на висоті 2 м від поверхні. Конвекція – такий стан приземного шару повітря, прн якому температура поверхні грунту більша за температуру повітря на висоті 2 м від поверхні.

Хмарність визначається в балах:

відсутня (ясно) – 0-2;

середня (напівясно) – 3-7;

суцільна (хмарно) – 8-10.

 

Таблиця 3.7.

Середня швидкість вітру (Vср) в приповерхневому шарі землі до висоти переміщення центру хмари, м/с

Категорія стійкості

атмосфери

Швидкість вітру на висоті 10 м, V10 (м/с)

менше 2 2 3 4 5 більше 6
Конвекція 2 2 5 - - -
Ізотермія - - 5 5 5 10
Інверсія - 5 10 10 - -

 

Таблиця 3.8.

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (конвекція, швидкість вітру V=2 м/с)

Вихід

активності, %

Індекс

зони

Тип реактора

РБМК-1000

ВВЕР-1000

дов­жина зони, км шири­на зо­ни, км площа, км2 дов­жина зони, км шири­на зо­ни, км площа, км2
3 М 62,6 12,1 595 82,8 16,2 1050
3 А 14,1 2,75 30,4 13,0 2,12 22,7
10 М 140 29,9 3290 185 40,2 5850
10 А 28,0 5,97 131 39,4 6,81 211
10 Б 6,88 0,85 4,62 - - -
30 М 249 61,8 12100 338 82,9 22000
30 А 62,6 12,1 595 82,8 15,4 1000
30 Б 13,9 2,71 29,6 17,1 2,53 34
30 В 6,96 0,87 4,98 - - -
50 М 324 87,8 20800 438 111 38400
50 А 88,3 18,1 1260 123 24,6 2380
50 Б 18,3 3,64 52,3 20,4 3,73 39,8
50 В 9,21 1,57 11,4 8,87 1,07 7,45

 

 

Таблиця 3.9.

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (інверсія, швидкість вітру V=5 м/с)

Вихід

активності,

%

Індекс

зони

Тип реактора

РБМК-1000

ВВЕР-1000

довжина зони, км ширина зони, км площа, км2 довжина зони, км ширина зони, км площа, км2
3 М 126 3,63 359 17 0,61 8,24
10 М 241 7,86 1490 76 2,58 154
10 А 52 1,72 71 - - -
30 М 430 14 4760 172 5,08 686
30 А 126 3,63 359 17 0,61 8,25
50 М 561 18 8280 204 6,91 1100
50 А 168 4,88 644 47 1,52 56
50 Б 15 0,41 4,95 - - -

 

 

Таблиця 3.10.

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (ізотермія, швидкість вітру V=5 м/с)

Вихід

активності,

%

Індекс

зони

Тип реактора

РБМК-1000

ВВЕР-1000

довжина зони, км ширина зони, км площа, км2

довжина зони, км

ширина зони, км площа, км2
3 М 145 8,42 959

74,5

3,70 216
3 А 34,1 1,74 46,6

9,9

0,29 2,27
10 М 270 18,2 3860

155

8,76 1070
10 А 75 3,92 231

29,5

1,16 26,8
10 Б 17,4 0,69 9,40

-

- -
10 В 5,80 0,11 0,52

-

- -
30 М 418 31,5 10300

284

18,4 4110
30 А 135 8,42 959

74,5

3,51 205
30 Б 33,7 1,73 45,8

9,90

0,28 2,21
30 В 17,6 0,69 9,63

-

- -
50 М 583 42,8 19690

379

25,3 7530
50 А 191 11,7 1760

100

5,24 411
50 Б 47,1 2,40 88,8

16,6

0,62 8,15
50 В 23,7 1,10 20,5

-

- -
                 

 

 

Таблиця 3.11.

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (ізотермія, швидкість вітру V=10 м/с)

Вихід

активності,

%

Індекс

зони

Тип реактора

РБМК-1000

ВВЕР-1000

довжина зони, км ширина зони, км

площа, км2

довжина зони, км ширина зони, км площа, км2
3 М 135 5,99

635

53 1,87 78
3 А 26 1,04

21,0

5,22 0,07 0,31
10 М 272 14

3080

110 5,33 460
10 А 60 2,45

115

19 0,58 8,75
10 Б 11 0,32

3,02

- - -
30 М 482 28

10700

274 13 2980
30 А 135 5,97

635

53 1,87 78
30 Б 25 1,02

20

5,05 0,07 0,29
30 В 12 0,33

3,14

- - -
50 М 619 37

18500

369 19 5690
50 А 184 8,71

1260

79 3,22 201
50 Б 36 1,51

42

10 0,27 2,18
50 В 17 0,59

8,38

- - -
                 

 

 

Таблиця 3.12.

Час початку формування сліду (tф) після аварії на АЕС, год.

Віддаль від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери

конвекція

ізотермія інверсія

Середня швидкість вітру, м/c

2 5 10 5 10
5 0,5 0,3 0,1 0,3 0,1
10 1,0 0,5 0,3 0,5 0,3
20 2,0 1,0 0,5 1,0 0,5
30 3,0 1,5 0,8 1,5 0,8
40 4,0 2,0 1,0 2,0 1,0
50 5,0 2,5 1,2 2,5 1,3
60 6,5 3,0 1,5 3,0 1,5
70 7,5 4,0 2,0 4,0 2,0
80 8,0 4,0 2,0 4,0 2,0
90 8,5 4,5 2,2 4,5 2,5
100 9,5 5,0 2,5 5,0 3,0
150 14 7,5 3,5 8,0 4,0
200 19 10 5,0 10 5,0
250 23 12 6,0 13 6,5
300 28 15 6,5 16 8,0
350 32 17 9 18 9,0
400 37 19 10 21 11
450 41 22 11 23 12
500 46 24 12 28 13
600 53 29 15 31 16
700 61 34 17 36 18
800 72 38 20 41 20
900 82 43 22 46 23
1000 89 48 24 50 26

 


Таблиця 3.13.

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні

в середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона М

Час поч.роб після

аварії

Довготривалість перебування на забрудненій місцевості

години

доби

місяці

1 2 3 5 6 7 9 12 15 18 1 2 3 5 10 15 1 2 6
  1 0,04 0,07 0,1 0,16 0,19 0,21 0,26 0,33 0,39 0,45 0,55 0,9 1,2 1,64 2,51 3,19 4,70 6,80 11,5
  2 0,03 0,06 0,09 0,15 0,17 0,20 0,24 0,31 0,37 0,42 0,53 0,87 1,15 1,61 2,48 3,15 4,67 6,74 11,5
г 3 0,03 0,06 0,09 0,14 0,16 0,19 0,23 0,29 0,35 0,41 0,51 0,85 1,13 1,58 2,45 3,12 4,63 6,71 11,4
о 5 0,02 0,05 0,08 0,12 0,15 0,17 0,21 0,27 0,33 0,38 0,48 0,81 1,08 1,54 2,40 3,07 4,58 6,65 11,4
д 6 0,02 0,05 0,07 0,12 0,14 0,16 0,20 0,26 0,32 0,37 0,47 0,79 1,07 1,52 2,38 3,05 4,55 6,62 11,4
и 7 0,02 0,04 0,07 0,11 0,13 0,16 0,20 0,25 0,31 0,36 0,45 0,78 1,05 1,5 2,36 3,03 4,53 6,60 11,3
н 9 0,02 0,04 0,06 0,11 0,13 0,15 0,18 0,24 0,29 0,34 0,43 0,75 1,02 1,47 2,32 2,99 4,49 6,55 11,3
и 12 0,02 0,04 0,06 0,10 0,12 0,13 0,17 0,22 0,27 0,32 0,41 0,72 0,97 1,42 2,27 2,93 4,43 6,49 11,2
  15 0,01 0,03 0,05 0,09 0,11 0,13 0,16 0,21 0,26 0,30 0,39 0,69 0,95 1,39 2,23 2,89 4,38 6,44 11,2
  18 0,01 0,03 0,05 0,08 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25 0,29 0,37 0,67 0,92 1,35 2,19 2,84 4,33 6,39 11,1
  1 0,01 0,03 0,04 0,08 0,09 0,11 0,14 0,18 0,23 0,27 0,35 0,63 0,87 1,29 2,11 2,76 4,24 6,29 11,0
д 2 0,01 0,02 0,03 0,06 0,07 0,08 0,11 0,14 0,18 0,21 0,28 0,52 0,74 1,13 1,90 2,53 3,90 6,00 10,7
о 3 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,24 0,46 0,66 1,02 1,75 2,36 3,77 5,77 10,4
б 5 - 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,10 0,12 0,15 0,19 0,38 0,55 0,87 1,55 2,11 3,47 5,42 9,80
и 10 - 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,28 0,42 0,67 1,24 1,74 2,97 4,82 9,34
  15 - 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,12 0,23 0,35 0,56 1,06 1,52 2,65 4,40 8,80
мі 1 - - 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,06 0,08 0,16 0,24 0,40 0,78 1,13 2,07 3,60 7,71
ся 2 - - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,11 0,17 0,28 0,55 0,81 1,53 2,77 6,40
ці 6 - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,08 0,14 0,29 0,43 0,84 1,61 4,18

Примітка: дози опромінення на внутрішній межі зони в 3,2 рази більші, а на зовнішній межі в 3,2 рази менші вказаних в таблиці.

 

Таблиця 3.14.

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні

в середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона А

Час поч.роб. після

аварії

Довготривалість перебування на забрудненій місцевості

години

доби

місяці

1 2 3 5 6 7 9 12 15 18 1 2 3 5 10 15 1 2 6
  1 0,40 0,76 1,08 1,66 1,93 2,18 2,66 3,32 3,94 4,51 5,56 9,03 11,8 16,4 25,1 31,9 47,7 67,8 115
  2 0,35 0,67 0,97 1,52 1,77 2,02 2,48 3,13 3,72 4,28 5,32 8,75 11,5 16,1 24,8 31,5 46,7 67,4 115
г 3 0,32 0,62 0,90 1,42 1,66 1,90 2,35 2,97 3,56 4,11 5,13 8,52 11,3 15,8 24,5 31,2 46,3 67,1 114
о 5 0,28 0,54 0,80 1,28 1,51 1,73 2,15 2,75 3,31 3,84 4,82 8,15 10,8 15,4 24,0 30,7 45,8 66,2 114
д 6 0,26 0,52 0,76 1,22 1,45 1,66 2,07 2,66 3,21 3,73 4,70 7,99 10,7 15,2 23,8 30,5 45,5 66,2 114
и 7 0,25 0,49 0,73 1,18 1,39 1,60 2,00 2,58 3,12 3,63 4,59 7,85 10,5 15,0 23,6 30,3 45,3 66,0 113
н 9 0,23 0,46 0,68 1,10 1,31 1,51 1,89 2,44 2,96 3,46 4,39 7,59 10,2 14,7 23,2 29,9 44,9 65,5 113
и 12 0,21 0,42 0,62 1,02 1,21 1,39 1,76 2,28 2,77 3,25 4,15 7,26 9,88 14,2 22,7 29,3 44,3 64,9 112
  15 0,19 0,39 0,58 0,95 1,13 1,31 1,65 2,15 2,62 3,08 3,95 6,99 9,56 13,9 22,3 28,9 43,8 64,4 112
  18 0,18 0,36 0,54 0,89 1,07 1,23 1,56 2,04 2,58 2,94 3,78 6,74 9,27 13,5 21,9 28,4 43,3 63,9 111
  1 0,16 0,33 0,49 0,81 0,97 1,12 1,43 1,87 2,30 2,71 3,51 6,34 8,79 12,9 21,1 27,6 42,4 62,9 110
д 2 0,12 0,25 0,36 0,63 0,75 0,87 1,11 1,47 1,82 2,16 2,83 5,28 7,47 11,3 19,0 25,3 39,8 60,0 107
о 3 0,10 0,21 0,32 0,53 0,64 0,74 0,95 1,26 1,56 1,86 2,44 4,63 6,63 10,2 17,5 23,6 37,7 57,7 104
б 5 0,08 0,17 0,25 0,43 0,51 0,60 0,76 1,01 1,26 1,51 1,99 3,84 5,57 8,74 15,5 21,1 34,7 54,2 100
и 10 0,06 0,12 0,18 0,31 0,37 0,43 0,55 0,74 0,92 1,10 1,46 2,87 4,21 6,76 12,4 17,4 29,7 48,2 93,4
  15 0,05 0,10 0,15 0,25 0,30 0,35 0,45 0,60 0,75 0,9 1,20 2,37 3,51 5,68 10,6 15,1 26,5 44,0 88,1
мі 1 0,03 0,07 0,10 0,17 0,21 0,24 0,31 0,42 0,53 0,63 0,84 1,67 2,49 4,08 7,86 11,3 20,7 36,0 77,1
ся 2 0,02 0,04 0,07 0,12 0,14 0,16 0,21 0,28 0,36 0,43 0,57 1,14 1,70 2,82 5,52 8,11 15,3 27,7 64,0
ці 6 0,01 0,02 0,03 0,06 0,07 0,08 0,11 0,14 0,18 0,22 0,29 0,59 0,88 1,46 2,91 4,33 8,46 16,1 41,8

Примітка: дози опромінення на внутрішній межі зони в 3,2 рази більші, а на зовнішній межі в 3,2 рази менші вказаних в таблиці.

 

Таблиця 3.15.

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні

в середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона Б

Час поч.

роб. після

аварії

Довготривалість перебування на забрудненій місцевості

години

доби

місяці

1 2 3 5 6 7 9 12 15 18 1 2 3 5 10 15 1 2 6
  1 2,23 4,17 5,93 9,11 10,5 11,9 14,6 18,2 21,5 24,7 30,4 49,4 64,9 90,1 137 174 257 371 633
  2 1,94 3,70 5,34 8,34 9,74 11,0 13,6 17,1 20,4 23,4 29,1 47,9 63,2 88,4 136 172 255 369 631
г 3 1,76 3,40 4,94 7,79 9,13 10,4 12,8 16,3 19,5 22,5 28,1 46,7 61,9 86,9 134 171 254 367 629
о 5 1,53 3,00 4,39 7,02 8,27 9,78 11,8 15,0 18,1 21,0 26,4 44,6 59,6 84,4 131 168 251 364 626
д 6 1,46 2,85 4,19 6,73 7,94 9,11 11,3 14,5 17,5 20,4 25,7 43,8 58,7 83,4 130 167 249 363 624
и 7 1,39 2,73 4,02 6,48 7,65 8,80 11,0 14,1 17,0 19,9 25,1 43,0 57,8 82,4 129 166 248 361 623
н 9 1,29 2,53 3,74 6,06 7,18 8,27 10,3 13,3 16,2 18,9 24,0 41,6 56,2 80,6 127 163 246 359 620
и 12 1,17 2,31 3,43 5,59 6,63 7,65 9,64 12,4 15,2 17,8 22,7 39,8 54,1 78,2 124 160 242 355 617
  15 1,08 2,15 3,19 5,22 6,20 7,17 9,06 11,7 14,3 16,9 21,6 38,8 52,3 76,1 122 158 240 352 614
  18 1,02 20,2 3,00 4,92 5,86 6,78 8,58 11,1 13,7 16,1 20,7 36,5 50,8 74,2 119 155 237 350 611
  1 0,92 1,82 2,72 4,47 5,33 6,17 7,84 10,2 12,6 14,8 19,2 34,7 48,1 71,0 116 151 232 345 605
д 2 0,70 1,40 2,09 3,46 4,13 4,80 6,13 8,08 9,9 11,8 15,5 28,9 40,9 61,9 104 138 218 328 588
о 3 0,59 1,18 1,77 2,93 3,51 4,08 5,22 6,91 8,57 10,2 13,4 25,3 36,3 55,9 96,3 129 206 316 574
б 5 0,47 0,94 1,41 2,35 2,82 3,82 4,21 5,58 6,94 8,28 10,9 21,0 30,5 47,8 84,9 116 190 297 552
и 10 0,34 0,68 1,02 1,75 2,04 2,38 3,06 4,06 5,07 6,06 8,04 15,7 23,1 37,0 68,2 95,5 163 264 512
  15 0,28 0,55 0,83 1,39 1,67 1,95 2,50 3,33 4,16 4,93 6,61 13,0 19,2 31,1 58,4 82,9 145 241 482
мі 1 0,19 0,38 0,58 0,97 1,16 1,35 1,74 2,32 2,50 3,48 4,63 9,18 13,6 22,3 43,0 62,3 113 197 422
ся 2 0,13 0,26 0,39 0,65 0,79 0,92 1,18 1,57 1,97 2,36 3,15 6,27 9,36 15,4 30,2 44,4 83,8 152 350
ці 6 0,06 0,13 0,20 0,33 0,40 0,47 0,61 0,81 1,01 1,21 1,62 3,23 4,84 8,05 15,9 23,7 46,3 88,6 229

Примітка: дози опромінення на внутрішній межі зони в 1,7 рази більші, а на зовнішній межі в 1,7 рази менші вказаних в таблиці.

 

Таблиця 3.16.

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні

в середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона В

Час поч.

роб. після

аварії

Довготривалість перебування на забрудненій місцевості

години

доби

місяці

1 2 3 5 6 7 9 12 15 18 1 2 3 5 10 15 1 2 6
  1 7,05 13,2 18,7 28,8 33,4 37,8 46,1 57,6 68,2 78,1 96,3 156 205 285 436 553 815 1174 2004
  2 6,14 11,7 16,9 26,3 30,8 35,0 43,0 54,2 64,5 74,2 92,1 151 200 279 430 547 808 1168 1997
г 3 5,38 10,7 15,6 24,6 28,8 32,9 40,7 51,6 61,7 71,2 88,8 147 195 274 423 541 803 1162 1991
о 5 4,86 9,48 13,9 22,2 26,1 29,9 37,3 47,6 57,3 66,5 83,6 141 188 267 416 532 743 1152 1981
д 6 4,61 9,03 13,2 21,2 25,1 28,8 35,9 46,1 55,6 64,6 81,5 138 185 263 412 528 789 1148 1976
и 7 4,41 8,64 12,7 20,5 24,2 27,8 34,8 44,7 54,0 62,9 79,5 136 182 260 409 525 785 1143 1971
н 9 4,08 8,02 11,8 19,1 22,7 26,1 32,8 42,3 51,3 59,9 76,1 131 177 254 402 518 778 1136 1963
и 12 3,71 7,33 10,8 17,6 20,9 24,2 30,4 39,5 48,1 56,3 71,9 125 171 247 394 508 768 1125 1952
  15 3,44 6,81 10,1 16,5 19,6 22,6 28,6 37,2 45,5 53,4 68,5 121 165 240 386 500 759 1115 1942
  18 3,23 6,40 9,51 15,5 18,5 21,4 27,1 35,3 43,3 50,9 65,5 116 160 234 379 493 750 1107 1932
  1 2,91 5,78 8,60 14,1 16,8 19,5 24,7 32,4 34,8 47,0 60,8 109 152 224 367 479 735 1091 1915
д 2 2,22 4,43 6,62 10,9 13,0 15,2 19,3 25,5 31,6 37,8 49,0 91,4 129 195 330 439 689 1040 1859
о 3 1,88 3,74 5,60 9,28 11,1 12,9 16,5 21,8 27,1 32,2 42,4 80,3 114 176 304 409 654 1000 1815
б 5 1,50 2,99 4,48 7,45 8,92 10,3 13,3 16,6 21,9 26,2 34,5 66,6 96,5 151 268 367 601 939 1745
и 10 1,08 2,16 3,24 5,39 6,47 7,54 9,67 12,8 16,0 19,1 25,4 49,7 73,0 117 215 302 515 835 1619
  15 0,88 1,77 2,65 4,41 5,29 6,17 7,92 10,5 13,1 15,7 20,9 41,1 60,8 98,5 184 222 459 762 1526
мі 1 0,61 1,23 1,84 3,07 3,68 4,29 5,52 7,35 9,18 11,0 14,6 29,0 43,1 70,7 136 197 359 625 1335
ся 2 0,41 0,83 1,24 2,08 2,49 2,91 3,74 4,99 6,25 7,48 9,96 19,8 29,6 48,9 95,6 140 265 481 1109
ці 6 0,21 0,43 0,64 1,07 1,28 1,50 1,92 2,56 3,21 3,85 5,13 10,2 15,3 25,4 50,4 78 146 280 725

Примітка: дози опромінення на внутрішній межі зони в 1,8 рази більші, а на зовнішній межі в 1,8 рази менші вказаних в таблиці.

 

Таблиця 3.17.

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні

в середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона Г

 

Час початку

роботи після

аварії

Довготривалість перебування на забрудненій місцевості

Години

Доби

Місяці

1 3 7 12 18 1 3 5 10 1 6 12

Години

1 23,1 61,7 124 189 256 316 674 937 1433 2679 6586 9024
2 20,1 55,5 115 178 244 302 657 918 1413 2668 6563 9001
6 15,1 43,6 94,7 151 212 267 610 866 1356 2594 6495 8931

Доби

1 9,57 28,1 64,1 106 154 199 500 738 1206 2418 6295 9727
2 7,31 21,7 49,9 84,0 123 161 425 644 1036 2265 6112 8537

Місяці

1 2,02 6,06 14,1 24,1 36,1 48,1 141 232 447 1182 4389 6657
2 1,36 4,10 9,57 16,4 24,5 32,7 97,3 160 314 871 3646 5768
12 0,43 1,32 3,09 5,30 7,59 10,6 31,7 52,8 105 310 1658 3003

Примітка: дози опромінення на внутрішній межі зони в 1,8 рази більші, а на зовнішній межі в 1,8 рази менші вказаних в таблиці.

 

 


Таблиця 3.18.

Коефіцієнти послаблення радіаційного випромінювання укриттями

І транспортними засобами

Найменування укриттів і транспортних засобів

Кпосл.
1

Відкрите розташування на місцевості

1
2

Відкриті окопи, траншеї, щілини

3
3

Автомобілі та автобуси

2
4

Залізничні платформи

1,5
5

Криті вагони

2
6

Пасажирські вагони

3
7

Виробничі одноповерхові будівлі (цехи)

7
8

Виробничі адміністративні будівлі

6

Кам’яні житлові будинки

9

Одноповерхові 10

10

Підвали під ними 40

11

Двоповерхові 15

12

Підвали під ними 100

13

Триповерхові 20

14

Підвали під ними 400

15

П’ятиповерхові 27

 

Підвали під ними 400

Житлові дерев’яні будинки

17

Одноповерхові 2

18

Підвали під ними 7

19

Двоповерхові 8

20

Підвали під ними 12

В середньому для населення

21

Міського 8

22

Сільського 4
       

Література

1. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010.- 412с.

2. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І. і ін. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. - 264с.

3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. Техногенна та природна безпека / За загальною редакцією В.В. Могильниченка. – К.: КІМ, 2007 

4. Чернобыльская катастрофа // Под редакцией В.Г. Барьяхтара. – К.: Наукова думка, 1995. – 559 с.


Вахула О.М., Романів А.С.

III Хімічна безпека

1. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини

2. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини

3. Особливості забруднення місцевості, води, продуктів харчування у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин

4. Класифікація суб’єктів господарювання та адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою

5. Захади захисту від небезпечних хімічних речовин (НХР)

6. Організація дозиметричного й хімічного контролю

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 266; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!