Дискусія як сучасний метод навчання у ВНЗ 

Дискусій відпосяться до активних форм організаії навчання, сприяють свідомому набуттю знань студентами. Вони створюють умови для застосвування знань у незвичних ситуаціях, для відсоювання власної позиції, що грунтується на переконаннях, здобутих в результаті відповідної підготоки. У дискусіях виявляються сильні сторони студентів, ступінь їх обдарованості, моральної вихованості.

Дискусія– це тематично спрямована суперечка в академічній групі. У випадку, якщо дискусія підпорядкована дидактичним цілям (як на семінарі), вона виконує функцію методу навчання. Разом з тим, вона пов’язана з лекцією і самостійною роботою студента на етапі підготовки.

Дискусії завжди передує коротке вступне слово викладача або студента, який замінює його в ролі керівника дискусії.

Умови успіху дискусії в академічній групі.

Ø всі учасники дискусій мають бути підготовленими до неї;

Ø кожен її учасник повинен мати чіткі тези своєї позиції, точну постановку завдань, а не великий реферат (читання такого реферату – зайва витрата часу);

Ø може практикуватися «розминка» з метою залучення до дискусії всіх студентів, навіть якщо в них немає для цього достатнього досвіду;

Ø дискусія має бути спрямована на з’ясування проблеми, а не на «змагання» її учасників;

Ø протилежні точки зору не повинні нівелюватися – саме наявність їх просуває дискусію вперед;

Ø дискусійні зауваження мають бути зрозумілими;

Ø при жвавій дискусії керівникові слід утримуватися від власного виступу.

Найдоцільніше проводити дискусію у групі, яка складається з 10-15 чоловік. Бажано, щоб усі учасники групи були почергово керівниками дискусії. Керівникові слід готуватися до дискусії грунтовніше, ніж іншим.

Надзвичайно важливо навчити студентів вмінню оперувати в дискусії науковими поняттями, правильно робити виписки, оформляти бібліографію, складати конспекти, узагальнювати матеріал, формулювати гіпотези. Важливо навчити студентів також деяким правилами «технології» дискусії. Цьому можуть сприяти такі прийоми:

ü проводячи звичайні семінарські заняття, можна час від часу застосовувати прийом опитування експертів. Мета такого опитування – ознайомитися з поглядами експерта на те чи інше питання. Відповіді експертів можуть бути попередньо підготовлені або й не підготовлені, проте наявність відповідних знань у тих, хто ставить запитання, обов’язкова;

ü прийом «зливи ідей» проводиться за аналогією до семінару – «мозкового штурму»;

ü прийом «оживлення» великих рефератів або доповідей. Після читання розділу реферату (не більше 10 хв.) проводиться обговорення змісту за допомогою питань або вільної дискусії. Після цього реферат (доповідь) читається далі;

ü прийом «вулик»: усі беруть участь у дискусії, якою ніхто не керує. Учасників розподіляють на невеликі групи з метою досягнення максимальної участі у дискусії. Обговорюється вузьке коло питань, які можуть бути однаковими або різними. Результати роботи доповнюються представниками малих груп і далі обговорюються на пленарних засіданнях;

ü прийом дискусії з розподіленими ролями. За наперед визначеною темою дві групи ретельно готуються до викладення спірних думок з метою стимулювання творчої дискусії. Точки зору часників заздалегідь з’ясовуються. Вони не обов’язково мають відповідати справжнім поглядам кожної з груп. Інші члени групи спочатку можуть тільки слухати, а потім також залучатися до дискусії. Кожний член групи має право висловитися тільки один раз.

Таким чином, семінарські заняття забезпечують розвиток творчого професійного мислення, пізнавальної мотивації і професійного використання знань у навчальних умовах. Професійне використання знань – це вільне володіння мовою біологічної (хімічної, екологічної) науки, тобто точне оперування термінами, поняттями, визначеннями.

Семінари складаються з двох взаємопов’язаних ланок – самостійного вивчення студентом програмного матеріалу і обговорення на заняттях результатів пізнавальної діяльності. Вони вчать працювати самостійно, формують навички роботи з літературою, розвивають інтерес до предмету, вчать аргументувати відповідь, сприяють зв’язку теорії з практикою.

 

 

Лекція № 5


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 127;