Розвиток економічної думки в другій половині ХХ ст. 

Кейнсіанство – один із провідних напрямків сучасної наукової думки, основні положення якого були сформульовані в 30х роках ХХ ст.

Шведська (стокгольмська школа).Неокейнсіанство – теорії, що виникли як результат подальшого розвитку теорії Кейнса.

Американська та європейська традиції розвитку.

Посткейнсіанство – напрям економічної думки, який критикує

Кейнсіанські та неокейнсіанські доктрини. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання.

Неолібералізм –напрям сучасної економічної теорії, що ґрунтується на необхідності поєднання принципів вільного підприємства з обмеженим втручанням і створення „соціального ринкового господарства”.

А) Лондонська школа неолібералізму.

Б) Фрайбурська школа неолібералізму

В) Паризька школа (дирижизм)

Г) Чиказька школа (монетаризм)

Теорія раціональних очікувань. Теорія економіки пропонування. Неокласичний синтез.

Інституціалізм. Неоінституціалізм. Теорія соціального (індустріально-технологічного) інституціалізму.

Концепція „постіндустріального” суспільства. Теорія конвергенції.

Концепція футурології. Теорія трансакційних витрат. Теорія суспільного вибору.

 

Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

Економіка України у 1914-1939р.р. „політика воєнного комунізму”. НЕП. Соціалістична модернізація 30х років. Голодомор 1932-1933р.р. Українські землі в період Другої світової війни та післявоєнної відбудови (1939-1953р.р.). Господарське становище України в 1950-1980р.р.

Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період.

 

 

Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні ( 90-ті роки ХХ ст.).

Становлення національної державності. Спроби реформування української економіки в перші роки незалежності. Економічна політика в другій половині 90х років. Сучасний стан розвитку економічної думки.

 


 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 261; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!