Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм.Еволюція неокласичної теорії на початку ХХ ст. Перегляд неокласичної концепції ринку. Теорії монополії та конкуренції.

Дж. Робінзон, Е.Чемберлін, И.Шумпетер. Консервативна неокласика. Неокласичної теорії економічного зростання .Учення про виробничу функцію. Функція Кубба-Лугласа. Багатофакторні моделі економічної динаміки. Р.Солоу, Дж.Мід.

Виникнення і загальна характеристика неолібералізму, його різні форми. ”Лондонська”, „Фрайбурська”, ”Паризька”, „Чиказька” школи. Лондонська школа неолібералізму. Ф. Хайєк.

Необералізм у Німеччині. Фрайбурська школа ордолібералізму. Теорія порядків. В.Ойкен і його концепція „ідеальних типів господарських систем”. В.Репке, А.Мюллер-Армак, Л.Ерхард. Теорії „соціально ринкового господарства” та „сформованого суспільства”.

Чиказька школа монетаризму. Монетарна модель циклу М.Фрідмена. Неокласичне відродження. „Економіка пропозиції”. А.Лаффер, К.Мандель. Теорія „Раціональних очікувань”. Т.Сарджент, Р.Лукас, С.Фішер. Неокласичної теорії в економіці різних країн.

Інституціоналізм

 

Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку.

Американський інституціоналізм початку ХХст. та його головні напрямки. Соціально-психологічний інституціоналізм Т.Веблена. Соціально-правовий інституціоналізм Жд.Р.Комонса. Кон`юктурно-статичний інституціоналізм В.Мітчалла.

Неоінституціоналізм.

Соціальний, технологічний інституціоналізм. ЖД.Гелбрейт. Теорія трансакційних витрат. Економічна теорія прав власності Р.Коуз (США). Теорія трансформації капіталізму. „Народний капіталізм”. „Колективний капіталізм” Г.Мінза та А.Берлі.

Еволюція теорії трансформації капіталізму під впливом НТР. Поява концепції технологічного детермінізму. Теорія „стадій економічного зростання ” В.Ростоу. Концепції „індустріального суспільства” П.Дракера (США), Р.Арона, „технологічного суспільства” Ж.Еллюля (Франція).

Теорія „конвергенції”. „Нове індустріального суспільство” Дж.Гейбрейта.

Концепція футурології. „Постіндустріальне суспільство” Д.Белла.

„Суперіндустріальне суспільство” А.Тоффлера. Суспільство „нової цивілізації”, „цілісної гуманної цивілізації”. Футурологія і глобальне моделювання.

 

Економічні концепції соціал-демократії

 

Суть реформізму і ревізіонізму. Економічні концепції основоположників ревізіонізму Е.Бернштейна, К.Каутського, Р.Гільфердінга.

Еволюція реформізму. Концепція „демократичного соціалізму”, як теоретична платформа соціал-реформізму.

Моделі „змішаного економічного ладу”: німецька, французька, скандинавська, лейбористська.

Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції ( друга половина ХХ ст.).

Економічні наслідки війни для світового господарства. План Маршалла. Науково-технічна революція. Зрушення в галузевій структурі провідних країн світу. Розпад колоніальної системи. Інтеграційні процеси в економіці. «Спільний ринок» як прояв економічної інтеграції.

Формування трьох центрів світового капіталізму. США, Японія, ФРН — нові економічні лідери.

Економіка США після Другої світової війни та основні тенденції її розвитку. Причини зниження темпів зростання в 50—60-ті роки. Стан економіки країни в 70—90-ті роки.

Утворення ФРН. Фактори економічного піднесення. Роль ФРН у створенні та розвитку «Спільного ринку». Соціально-економічні наслідки об'єднання ФРН та НДР.

Особливості повоєнного розвитку Франції. Часткова націоналізація та її характер. Вплив розпаду колоніальної системи на економіку Франції. Місце Франції у світовому господарстві.

Англійська економіка у повоєнні роки, її основні тенденції. Посилення державного регулювання. Характер повоєнної націоналізації окремих галузей народного господарства, її мета. Крах колоніальної Британської імперії та його вплив на економіку Англії. Роль Великобританії у світовому господарстві на сучасному етапі.

Економічні наслідки поразки Японії у Другій світовій війні. Американська окупація та її наслідки. Аграрна реформа і стан сільського господарства. Фактори економічного зростання Японії.

Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи і спроб її модернізації. Реформаторська діяльність М. С. Хрущова. Раднаргоспи. Освоєння цілинних земель. Структурні зрушення в народному господарстві. Загострення соціально-економічної ситуації у першій половині 60-х років. Господарська реформа 1965 р.

Диспропорційний розвиток радянської економіки, її затратний характер. Посилення застійних явищ в соціально-економічному житті країни у 70-ті — першій половині 80-х років.

Спроби реформування господарської системи в другій половині 80-х років та причини їх невдачі.


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 339; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!