Вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів ЦО (ІТЗ ЦО) до будівництва об’єктів та комунально-енергетичних систем.(ДБН В.1.2 – 4 - 2006)

Заходи щодо підвищення стійкості об’єктів господарювання здійснюються відповідно до вимог Норм проектування інженерно-технічних заходів. Норми проектування починають діяти з прийняттям постанови Урядом. Вимоги Норм призначені для того, щоб в умовах надзвичайних ситуацій:

- забезпечити захист населення та знизити масштаби руйнувань (пожеж, затоплень, заражень);

         - підвищити стійкість роботи об’єктів господарювання і галузей економіки;

         - створити умови для успішного проведення робіт по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Вимоги Норм проектування реалізуються при проектуванні та забудові міст, будуванні нових промислових підприємств, об’єктів енергетики, транспортних систем, систем водо- та газопостачання, а також при їх реконструкції.

Основним документом, відповідно до якого повинні плануватися та здійснюватися інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (ІТЗ ЦЗ) є „Державні будівельні норми (ДБН В.1.2-4-2006)”, а також „загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження – К, НАН України, 1995. Норми проектування ІТЗ ЦЗ здійснюються диференційовано з урахуванням ролі і важливості міст і об’єктів економіки. Для цього міста поділяють на групи, а об’єкти – на категорії за такою класифікацією: міста: „Особливої групи”, І, ІІ та ІІІ групи; об’єкти господарювання: „Особливої важливості”, І та ІІ категорій. Об’єкти атомної енергетики виділяються в окрему групу.

Для „категорійних” міст і об’єктів з метою реалізації ІТЗ встановлені дві зони: зона можливих слабких руйнувань, де очікується (за прогнозом) надмірний тиск у фронті повітряної ударної хвилі ядерного вибуху ∆ Рф – 10 кПа, і зона можливих сильних руйнувань, в межах якої очікується ∆ Рф≥ 30 кПа.

 Межа зони сильних руйнувань для міст „особливої”, І, ІІ, ІІІ групи пролягає в межах проектної забудови міста, а зони слабких руйнувань – відстані – 7км від межі проектної забудови міста (ПЗМ) (ПЗМ приймається відповідно до затвердженого генерального плану забудови на розрахунковий період. Для об’єктів „особливої важливості” межа зони сильних руйнувань пролягає на відстані 3км від межі проектної забудови об’єкта; слабких – 10км.

 

Вимоги до забудови міст

 

Основні вимоги до планування і забудови нових міст, реконструкції існуючих міст такі:

1. Забудова міста повинна здійснюватись окремими житловими масивами, мікрорайонами. Їх межами повинні бути парки, смуги зелених насаджень, широкі магістралі, водойми, що створюють протипожежні розриви (див. рис. 1).

2. В містах і мікрорайонах де немає природних водоймищ створюються штучні з необхідним запасом води для гасіння пожеж, проведення дезактивації території і санітарної обробки населення.

3. В кожному секторі (мікрорайоні) повинно бути не менше однієї евакуаційної магістралі для евакуації населення із осередку ураження в заміську зону. Ширина магістралі визначається за формулою:

, м.

де Hmax – висота найвищої будівлі на магістралі (окрім висотних громадських будівель каркасної конструкції), м.

4. Міжміські автомобільні дороги повинні прокладатися в обхід міста. Це зменшить забруднення повітряного басейну міста від автотранспорту і не порушить транспортних зв’язків у разі повної руйнації міста при НС.

5. Створення лісопаркової смуги навколо міста і будівництво в ній туристичних і спортивних баз, пансіонатів тощо. Це має важливе значення для організації відпочинку населення, а при НС – для розміщення евакуйованого населення міста.

 

 

Рис.1 Вимоги до планування та забудови міста і розміщення об’єктів:

1- мікрорайони міста; 2- магістральні вулиці ; 3- штучні водойми та смуги зелених насаджень; 4- кільцева дорога; 5-підприємства з обслуговування населення міста;                6- промислові підприємства; 7- диспетчерські пункти енергосистем; 8- газорозподільні станції; 9- пансіонати , спортивні бази і т.п.


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 687; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!