Дані параклинических методів обстеження1. Загальний аналіз крові

Гемоглобін 143 г/л

Еритроцити 4,3•1012/л

Кольоровий показник 1,0

Гематокріт 0,41

Лейкоцити 6,2•109 л

СОЕ 4мм/год

2. Загальний аналіз сечі

Колір жовтий

Реакція кисла

Питома вага 1016 г/см

Прозора

Білок –

Глюкоза –

Жовчні пігменти –

Епітеліальні клітини плоскі 0-1 в п/з, пласти

Лейкоцити 0-1 в полі зору

3. Біохімічний аналіз крові

Цукор 6,0 ммоль/л

Хлор 100,6 ммоль/л

Загальний білок 76 г/л

Альбуміни 64%

Глобуліни 36%

А/Г 1,8

Сечовина 5,6 ммоль/л

Креатінін 0,04 ммоль/л

Загальний білірубін 14,0 мкмоль/л

Прямий білірубін –

непрямий білірубін 14,0 мкмоль/л

АЛТ 0,5 ммоль/

АСТ 0,86

4. Коагулограмма

ПТВ 23 с

Фібрин 11мг

Концентрація фібриногену 2442

Фібрініген в –

Холінестер. тест від’ємн.

АВР 105 сек.

5. РЕГ

Ознаки гіпертонусу. пружно-еластичні властивості судин збережені. Пульсове кровонаповнення судин понижено. Веннозний відтік утруднений.

6. ЕКГ

Ритм синусний, правильний. Відхилення електричної осі серця вліво. напівгоризонтальна позиція по Вільсону. Ознаки неповної блокади передньої ніжки пучка Гисса. Помірні зміни в міокарді.

Попередній клінічний діагноз

На підставі вище перерахованих скарг, даних анамнезу, об'єктивного обстеження і даних інструментальних методів дослідження можна сформулювати попередній діагноз: Залишкові явища перенесеного в 1996году геморагічного інсульту в басейні середньої мозкової артерії.

Диференціальний діагноз

Діфф. діагноз слід проводити з тшемическим інсультом у відповідному басейні і пухлиною в області внутрішньої капсули.

На підставі характерної для геморагічного исульта клініки, а саме раптовий початок захворювання, яке відбулося після фізичного навантаження, втрата свідомості, моментальне настання неврологічних симптомів; віку хворого; задовільної серцевої діяльності; наявність ангиопатии сітківки; зсув серединної луни (АКТ); наявність вогнища підвищеної густини в правій лобово-тім'яно-скроневій області (МРТ) можна говорити про геморагічний инсулите. Крім того в дифф. діагности в даному випадку важливе значення иммет дослідження ликвора – при геморагічному інсульті він стає кров'яним, проте результату даного дослідження немає.

Відсутність таких характерних для пухлин головного мозку ознак, як вынужденое положення голови, блювота, спохмурніння свідомості, зміна гостроти зору, зміна психіки, епілептичні напади, зміна пульсу і дихання, кісток черепа, а також характерних опосередкованих симптомів, свідчить про відсутність даної патології у хворого.

Клінічний діагноз

Основне захворювання. Атеросклерозна дисциркуляторная енцефалопатія 2-3.

Ускладнення основного захворювання. Залишкові явища перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу по геморагічному типу в басейні правої середньої мозкової артерії з гемипарезом і гемигипостезией.

Супутнє захворювання. Не виявлено.

 

 

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 89;