Характеристика радіозв’язку та способи організації.Радіоє найважливішим, а в багатьох випадках і єдиним засобом зв'язку, здатним забезпечити стійке управління військами в самій складній обстановці як на місці так і в русі.

Значення радіозв'язку в різних ланках управління не однаково. Чим нижче ланка управління, тим більше значення має радіозв'язок. Це обумовлено маневреним характером, високою рухливістю військ у бою.

Переваги радіозв'язку:

- висока мобільність радіостанцій (швидке розгортання, згортання і переміщення);

- установлення зв'язку з командирами місце перебування яких не відомо, а також через територію зайняту противником;

- організація зв'язку через непрохідні ділянки місцевості;

- здійснення швидкої передачі сигналів і радіограм одночасно великій кількості кореспондентів.

Недоліки радіозв'язку:

- можливість перехоплення радіограм і створення перешкод супротивником, отже для запобігання цього застосовуються кодовані таблиці;

- можливість визначення супротивником місця перебування працюючих станцій;

- залежність стійкості радіозв'язку об стани атмосфери і місцевості, а також умов середовища поширення;

- можливість взаємних радіоперешкод.

Радіозасоби розподіляються:

- на стаціонарні і рухомі.

У свою чергу до рухомих відносяться:

- возимі,

- носимі.

У залежності від потужності радіозасоби діляються на:

- малої потужності (до 100 Вт);

- середньої потужності (від 100 Вт до 1 кВт);

- потужні (від 1 кВт до 10 кВт);

- надпотужні (від 10 кВт і більше).

По спектру частот:

- СДВ;

- довгохвильові ДВ;

- короткохвильові КВ;

- ультракороткохвильові УКВ.

Способи організації радіозв'язку.

У залежності від обстановки, сил і засобів радіозв'язок організується по:

- радіонаправленню;

- радіомережі;

- абонентськими групами кореспондентів;

- прямий зв'язок шляхом входження в зв'язок приданих сил і взаємного входження;

- проміжна радіостанція.

Радіонапрямок– це спосіб організації радіозв'язку між двома командирами, штабами при який у кожного з них виділяється радіостанція працююча на радіоданих встановлених на даному напрямку. У залежності від призначення радіонаправлення може бути:

- постійно діючим,

- черговим,

- схованим.

Переваги:

- швидке входження в зв'язок і високу стійкість;

- забезпечення кращого маскування;

- володіє високою пропускною здатністю;

- дає можливість роботи без позивних.

Недоліки:

- велика витрата частот і радіозасобів на ПУ старшого штабу.

Радіомережа– спосіб організації зв'язку між 3-мя і більш командирами, штабами, при якому в кожного з них виділяється радіостанція встановлена для даної радіомережі і може бути постійно діючої, чергової і схований.

Перевага:

- передача одночасно великому числу кореспондентів.

Недоліки:

- має низьку стійкість, скритністю, пропускною здатністю.

У радіомережі і радіонапрямку обов'язково повинні бути головна і підлегла радіостанції і зв'язок, як правило, здійснюється старшою ланкою. В радіомережі взаємодії головна радіостанція призначається штабом організуючим взаємодію.

Робота в радіомережі може бути організована в залежності від призначення:

- на одній частоті;

- на різних частотах для прийому і передачі;

- на одній викличній і декількох робітників частотах;

- на частотах чергового прийому;

- радіомережа на з проміжною частотою;

- на рівнодоступних частотах;

- радіомережа з ретранслятором, двосторонньою чи однобічною ретрансляцією. 

Радіомережа на одній частоті.

 

Радіомережа на різних частотах прийому і передачі.

 

На абонентських частотах ведеться кілька переговорів з можливістю виклику всіх кореспондентів.

Радіомережа з проміжною радіостанцією застосовується коли зв'язок не може бути використана з за відстанню, з метою маскування, і захисту від перешкод, а також при несприятливих умовах і між двома радіостанціями працюючих на різних діапазонах частот. Проміжна радіостанція здійснює переприйом або ретрансляцію яка підрозділяється на одне і двосторонню отже ретрансляційна радіомережа може працювати як у ручному так і автоматичному режимі.

Усі вимоги головної станції повинні негайно виконуватися.

Робота в радіомережах і радіонапрямках у залежності від їхнього призначення може бути організована :

- на одній частоті,

- на різних частотах прийому і передачі,

- на одній і декількох робочих частотах,

- на частотах передавачів (комбіновані радіомережі),

- на частотах чергового прийому.

Для частотно-адаптивних засобів радіозв'язку можлива організація роботи в радіомережі на абонентській групі рівнодоступних усім кореспондентам частот. У цьому випадку на частотах абонентської групи можна забезпечити одночасно незалежні радіопереговори з можливістю циркулярного виклику всіх кореспондентів у мережі позивним головної радіостанції.

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 533;