Для перевірки засвоєння теми Вирішить наступні задачі1.Що лежить в основі цитостатичної дії циклофосфану?

А.Приєднання вуглеводневих радикалів до ДНК. Б.Блокада ДНК-полімерази. В.Конкуренція з азотистими основами за включення в ДНК. Г.Інгібіція білків мітотичного веретена. Д.Блокада рецепторів гормонів.

2.Що лежить в основі цитостатичної дії меркаптопурину?

А.Приєднання вуглеводневих радикалів до ДНК. Б.Блокада ДНК-полімерази. В.Конкуренція з азотистими основами за включення в ДНК. Г.Інгібіція білків мітотичного веретена. Д.Блокада рецепторів гормонів.

3.Що лежить в основі цитостатичної дії рубоміцину?

А.Приєднання вуглеводневих радикалів до ДНК. Б.Блокада ДНК-полімерази. В.Конкуренція з азотистими основами за включення в ДНК. Г.Інгібіція білків мітотичного веретена. Д.Блокада рецепторів гормонів.

4.Що лежить в основі цитостатичної дії вінбластину?

А.Приєднання вуглеводневих радикалів до ДНК. Б.Блокада ДНК-полімерази. В.Конкуренція з азотистими основами за включення в ДНК. Г.Інгібіція білків мітотичного веретена. Д.Блокада рецепторів гормонів.

5.Що лежить в основі цитостатичної дії тамоксіфену?

А.Приєднання вуглеводневих радикалів до ДНК. Б.Блокада ДНК-полімерази. В.Конкуренція з азотистими основами за включення в ДНК. Г.Інгібіція білків мітотичного веретена. Д.Блокада рецепторів гормонів.

 

Еталон відповіді: 1. А.

 

ТЕМА 36. РАДІОПРОТЕКТОРИ І ЗАСОБИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВИВЕДЕННЮ РАДІОНУКЛІДІВ.

(для самостійного вивчення)

 

Актуальність теми: Променева хвороба є професійним захворюванням, але при техногенних катастрофах (Чорнобиль) і в умовах ядерної війни може уражати і широкі маси населення. Тому навчання лікаря передбачає знайомство з хімічними засобами профілактики променевих уражень.

Ціль (загальна): Уміти використовувати (вибирати і виписувати) засобу лікування променевих уражень.

 

Конкретні цілі

        Уміти:    

1.Інтерпретувати групову приналежність засобів, застосовуваних при радіоактивних ураженнях.

2.Передбачати зміна функцій організму під впливом радіопротекторів і засобів, що сприяють виведенню радіонуклідів, відповідно до їх фармакодинаміки і фармакокінетики (у терапевтичних і токсичних дозах).

3.Вибирати бажаний напрямок дії лікарських засобів погрозі променевої хвороби.

4.Застосовувати зведення про форми випуску, дозах, способах уведення при виписуванні рецептів.

 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходить до наступного (орієнтовна основа дій при підготовці до заняття):

1.Познайомтеся з теоретичними питаннями до заняття.

2.Вивчить підручник: Коміссаров И. В. і ін. «Фармакологія: введення у фармако- і хіміотерапію» — Донецьк, «Норд-Пресс», 2004, с. 281.

3.Вирішить задачі для вироблення навичок застосування вивченого матеріалу.

4.У препаратному зошиті складіть список препаратів по формі, що рекомендується.

5.У робочому зошиті випишіть: цистамина гідрохлорид для профілактики променевої хвороби.

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

       Поняття про радіопротектори, загальна характеристика, механізм дії, класифікація. Основні принципи застосування. Фармакологія цистаміну гідрохлориду. Можливості застосування адсорбентів, вітамінів, антиоксидантів, комплексонов і ін.

 

Для перевірки засвоєння теми Вирішить наступні задачі

1.Яка з перерахованих речовин є радіопротектором?

А.Цистамін. Б.Мексидол. В.Тетацин-кальцій. Г.Ентеросгель.

2.Яка з перерахованих речовин відноситься до комплексонів?

А.Цистамін. Б.Мексидол. В.Тетацин-кальцій. Г.Ентеросгель.

3.Яка з перерахованих речовин відноситься до антиоксидантів?

А.Цистамін. Б.Мексидол. В.Тетацин-кальцій. Г.Ентеросгель.

 

Еталон відповіді: 1. А.

 

ТЕМА 37. ПОБІЧНА ДІЯ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН. УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛІКІВ.

(для самостійного вивчення)

 

Актуальність теми: Будь-який лікарський засіб, поряд з бажаним ефектом може викликати і небажані, іноді загрожуючі здоров'ю і навіть життю хворого. Тому лікар повинний орієнтуватися в характері можливих побічних явищ, що полегшує їх передбачення в окремих конкретних випадках, створює можливість планувати профілактичні заходи, здатні запобігти їх виникненню чи послабити їх прояви.

Ціль (загальна): Уміти характеризувати і планувати міри профілактики медикаментозних ускладнень.

 

Конкретні цілі

        Уміти:    

1.Інтерпретувати характер побічних явищ і ускладнень при медикаментозній терапії.

2.Передбачати можливість порушення функцій при використанні основних груп фармако- і хіміотерапевтичних засобів.

3.Вибирати бажаний напрямок профілактики ускладнень.

 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходить до наступного (орієнтовна основа дій при підготовці до заняття):

1.Прочитайте теоретичні питання до заняття.

2.Вивчить підручник: Коміссаров И. В. і ін. «Фармакологія: введення у фармако- і хіміотерапію» — Донецьк, «Норд-Пресс», 2004, с. 274-279.

3.Вирішить задачі для вироблення навичок застосування вивченого матеріалу.

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

       Побічні дії лікарських речовин, їх види. Передозування: абсолютне і відносне (токсичні ефекти). Роль спадкових факторів (ідіосинкразія) і кумулятивних процесів. Види токсичних синдромів (ототоксичність, нефротоксичність, гепатотоксичність і т.д.). Мутагенність, тератогенність, ембриотоксичність, фетотоксичність, канцерогенність. Неспецифічні алергійні ускладнення. Профілактика ускладнень при медикаментозній терапії.

 


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 187;