Змістовний модуль: «ФАРМАКОЛОГІЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ» 

Ціль (загальна): Уміти використовувати (вибирати і виписувати) засоби, що діють на патологічні процеси при відповідних видах патології.

 

Конкретні цілі

        Уміти:                                                 Вихідний рівень

1. Інтерпретувати групову приналежність засобів, що впливають на патологічні процеси. 1. Інтерпретувати типові явища імунітету (мікробіологія). 2. Інтерпретувати патогенез типових порушень імунної системи (патфізіологія). 3. Пояснювати біохімічні процеси, що беруть участь у формуванні патологічних імунних процесів (патфізіологія). 4. Інтерпретувати патогенез запальних процесів (патфізіологія) 5. Трактувати біохімічні процеси, що беруть участь у формуванні запалення (патфізіологія). 1.Інтерпретувати явища згортання крові і фібринолізу, використовуючи уявлення про їх механізми (норм. фізіологія, біохімія). 2.Зв'язувати симптоми анемії з механізмами еритропоезу (норм. фізіологія, біохімія).
2. Передбачати зміни зміни функцій організму під впливом відповідних засобів згідно з їх фармакодинамікою і фармакокінетикою (у терапевтичних і токсичних дозах).  
3. Вибирати необхідні групи засобів при типових патологічних процесах.  
4. Застосовувати відомості про форми випуску, дози при виписуваннні рецептів.  

 

Для з'ясування, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОРЕКЦІЇ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ

1.Який з перерахованих органів не бере участь у роботі імунної системи?

А. Тимус. Б. Лімфоузли. В. Лімфатичні бляшки. Г. Селезінка. Д. Печінка.

2.У якому випадку можливий перенос гіперчутливості уповільненого типу від однієї тварини до іншого? При введенні:

А.Гранулоцитів. Б.Імуноглобулінів G. В.Імуноглобулінів Е. Г.Т-лімфоцитів.

3.У якому випадку можливий перенос гіперчутливості негайного типу від однієї тварини до іншого? При введенні:

А.Гранулоцитів. Б.Імуноглобулінів G. В.Імуноглобулінів Е. Г.Т-лімфоцитів.

4.Чому алергійна реакція можлива лише через тиждень після першого контакту з алергеном? Це час необхідний для:

А. Розпізнавання антигену. Б. Його трансформації в діючу форму. В. Накопичення антиген-специфічних продуктів. Г. Виникнення генів, що кодують структуру антитіл.

       5. У якій внутрішньоклітинній структурі зосереджені гідролітичні ферменти клітини?

А. Митохондиях. Б. Рибосомах. В. Эндоплазматическом ретикулюмі. Г. Лизосомах.

       6.Тварині з експериментальним запаленням внутрішньовенно введений барвник, здатний проходити через стінку капілярів. Яка з фаз запалення сприяє його переходу в тканині?

А. Альтерації. Б. Ексудації. В. Проліферації.

       7.У тварин з експериментальним запаленням брали зрізи запаленних і здорових ділянок однотипної тканини. У якій фазі запалення збільшується число мітозів у зрізах?

А. Альтерації. Б. Ексудації. В. Проліферації.

       8.У тканинах тварин визначали зміст вільних гідролаз. У якій фазі запалення більша концентрація цих ферментів у тканині?

А. Альтерації. Б. Ексудації. В. Проліферації.

       9.Кров у скляній пробірці згортається. Що є пусковим чинником цього процесу?

А. Утворення активного тромбопластина. Б. Активація фактора Хагемана. В. Активація тромбіну. Г.Утворення фібрину.

       10.Патологія печінки може супроводжуватися порушеннями гемостазу. Який з названих факторів синтезується в печінці без участі вітаміну К?

А. Протромбін. Б. Проконвертин. В. Антигемофільний глобулін В (ФІХ). Г. Фібриноген.

       11.Що характеризує кольоровий показник?

А. Кількість гемоглобіну в організмі. Б. Кількість еритроцитів в одиниці об'єму крові. В.Абсолютну кількість гемоглобіну в еритроциті. Г. Відносну кількість гемоглобіну в еритроциті.

       12.Патологія еритропоезу виражається зміною кількості зрілих кліток, їх розмірів і кількості гемоглобіну в них. Яка анемія виникає при дефіциті В12 і фолієвої кислоти?

А. Гіпохромна мікроцитарна. Б. Гіпохромна макроцитарна. В. Гіперхромна мікроцитарна. Г. Гіперхромна макроцитарна.

       13.Патологія еритропоезу виражається зміною кількості зрілих кліток, їх розмірів і кількості гемоглобіну в них. Яка анемія виникає при дефіциті заліза?

А. Гіпохромна мікроцитарна. Б. Гіпохромна макроцитарна. В. Гіперхромна мікроцитарна. Г. Гіперхромна макроцитарна.

 

 

Інформацію, необхідну для формування знань-умінь можна знайти в наступних підручниках:

1.Пяткин К. Д. Кривошеін Ю. С. Мікробіологія. Київ. «Вища школа». 1992. С. 165-172.

2. Березов Т. Т., Коровкин В. Ф. Біологічна хімія. М., «Медицина», 1998. С. 599-607.

3. Струков А. І., Сєров В. В. Патологічна анатомія. Харків, «Факт». 1999. С. 164-187.

4. Зайко Н. Н. Патологічна фізіологія. Київ. «Вища школа», 1995. С. 211-236.

 

Еталонні відповіді до завдань: 1:Д, 2:Г, 3:В, 4:В, 5:Г, 6:Б, 7:В, 8:А, 9:Б, 10:Г, 11:В, 12:Г, 13:А.

 

ТЕМА 20. ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯПРИПАТОЛОГІЇ ІМУННОЇ СИСТЕМИ. ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ.

Актуальність теми: Фармакологічні впливи на типові патологічні процеси є основою терапії багатьох захворювань запального й алергійного характеру. Уміння, придбані студентами при засвоєнні даної теми, будуть використані як при вивченні наступних клінічних дисциплін, так і в процесі професійної діяльності. Значимість цієї теми в курсі навчання фармакології визначається і тією обставиною, що деякі алергійні захворювання (стани) можуть бути причиною смерті і вимагають невідкладної допомоги, а запальні захворювання порушують працездатність і можуть бути причиною розвитку важких ускладнень, що знижують якість і тривалість життя.

Ціль (загальна): Уміти використовувати (вибирати і виписувати) протиалергійні й імуномодулюючі засоби відповідно до патогенезу і симптомів захворювань імунної системи, протизапальні засоби для лікування запальних процесів різного генезу и локализації.

 

Конкретні цілі

        Уміти: 

1. Інтерпретувати групову приналежність протизапальних засобів та засобів, що впливають на імунну систему.

2. Передбачати зміни імунної реактивності організму та плину запалення під впливом вивчаємих засобів відповідно до їх фармакодинаміки і фармакокінетики (у терапевтичних і токсичних дозах)

3. Вибирати бажаний напрямок дії лікарських засобів у випадку анафілактичного шоку, кропивниці, бронхоспазму, колагенозів, вторинного імунодефіциту, різних типів запалення

4. Застосовувати відомості про форми випуску, дози при виписуваннні рецептів

 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходить до наступного (орієнтовна основа дій при підготовці до заняття):

1.Прочитайте теоретичні питання до заняття.

2.Вивчить підручник: Коміссаров І. В. та ін. «Фармакологія: введення у фармако- і хіміотерапію» — Донецьк, «Новий світ», 2004, с. 181-195 і лекцію.

3.Розв‘яжить задачі для вироблення навичок застосування вивченого матеріалу.

4.У препаратному зошиті складіть список препаратів по формі, що рекомендується.

5.У робочому зошиті випишіть: димедрол для лікування кропивниці, ефедрину гідрохлорид для лікування алергійного вазомоторного риніту, преднізолон для усунення анафілактичного шоку, преднізолон для лікування ревматизму, тималін для лікування імунодефіцитного стану. преднізолон, диклофенак для лікування ревматизму, ацетилсаліцилову кислоту для лікування подагри, розчин галуна для лікування катаральної ангіни, дерматол у мазі для лікування дерматиту.

Теоретичні питання на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:Імуностімулятори: тималін, левамізол. Механізм дії, клінічне застосування.

Антиалергічні засоби. Антилібератори біологічно активних речовин, посередників негайних алергійних реакцій: адреналіну гідрохлорид, еуфилін, бекламетазона дипропионат, кромолін-натрій. Протигістамінні засоби: димедрол, дипразин, лоратадин. Механізми дії, показання до застосування. Принципи і засоби для усунення анафілактичного шоку: антилібератори гистамина, протигістамінні засоби, глюкортикоїди, плазмозамінюючі рідини. Иммунодепресанти: азатіоприн, преднізолон, дексаметазон, циклоспорин А, хінгамін. Механізми дії, клінічне застосування.

Протизапальні засоби резорбтивної дії. Стероїдні протизапальні засоби: гідрокортизону ацетат, преднізолон, метилпреднізолон, дексаметазон. Механізми протизапальної дії, клінічне застосування. Нестероїдні протизапальні засоби: кислота ацетилсаліцилова, ібупрофен, бутадіон, індометацин, диклофенак-натрій, пироксикам, мелоксикам. Інгібітори протеолізу: контрикал. Механізми дії, клінічне застосування.

Протизапальні засоби місцевої дії. В'язкі засоби: танін, танальбин, кора дуба, галун, вісмуту субнітрат, дерматол, ксероформ; ферментні препарати: трипсин, рибонуклеаза. Механізми дії, клінічне застосування.

Навчальні задачі:

1. Яку з перерахованих речовин варто застосовувати для лікування вторинного імунодефіциту?

А. Преднізолон. Б. Тималін. В. Циклофосфан. Г. Циклоспорин.

2. Яку речовину можна використовувати для лікування гіперчутливості уповільненого типу?

А. Димедрол. Б. Ефедрин. В. Пентоксил. Г. Дексаметазон.

3. Яка речовина може попередити анафілактичний шок, викликаний у морської свинки дозволяючею дозою чужорідної сироватки, при попередньому (за кілька днів чи тижнів) уведенні?

А. Адреналін. Б. Димедрол. В. Преднізолон. Г. Лоратадин.

4. Яке з речовин буде більш ефективно при введенні на тлі уже виниклого анафілактичного шоку?

А. Ранітидин. Б. Адреналін. В. Фамотидин. Г Циклофосфан.

5. Який антигістамінний засіб варто призначити для амбулаторного лікування водію, що страждає кропивницею?

А. Димедрол. Б. Дипразин. В. Еуфилін. Г. Лоратадин.

6. Розвиток запалення пов'язаний з утворенням “медіаторів”. Який з перерахованих протизапальних засобів блокує вивільнення арахидоновой кислоти?

А.Преднізолон. Б.Ацетилсаліцилова кислота. В.Контрикал. Г.Бутадіон.

7. Розвиток запалення зв'язаний з утворенням “медіаторів”. Який з перерахованих протизапальних засобів блокує утворення простагландинів?

А. Преднізолон. Б. Контрикал. В. Дексаметазон. Г. Диклофенак.

8. Розвиток запалення зв'язаний з утворенням “медіаторів”. Який з перерахованих протизапальних засобів блокує утворення лейкотриенов?

А. Мелоксикам. Б. Контрикал. В. Гідрокортизон. Г. Диклофенак.

9. Розвиток запалення зв'язаний з утворенням “медіаторів”. Який з перерахованих протизапальних засобів блокує кининов?

А. Індометацин. Б. Контрикал. В. Ібупрофен. Г. Диклофенак.

10. Яка з названих речовин буде істотно придушувати проліферацію?

А.Преднізолон. Б.Ацетилсаліцилова кислота. В.Контрикал. Г.Бутадіон.

11. Яка з названих речовин не має резорбтивної антиексудативної дії?

А. Мелоксикам. Б. Контрикал. В. Гідрокортизон. Г. Галун.

12. Яка з названих речовин буде мати найбільший антиальтеративний ефект при панкреатиті?

А. Преднізолон. Б. Ацетилсаліцилова кислота. В. Контрикал. Г. Бутадіон.

13. Хворого з локальною стафілококовою інфекцією лікували дексаметазоном. Яке ускладнення найбільшою мірою загрожує хворому?

А. Гіпертензія. Б. Стероїдний діабет. В. Тромбемболічний синдром. Г. Сепсис.

Еталон відповіді до завдань: 1:Б.

 

ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЙ ПРИ ВИБОРІ ЗАСОБІВ ЛІКУВАННЯ ІМУННОЇ ПАТОЛОГІЇ І ЗАПАЛЕННЯ.

 

1.Відповідно до клінічної картини хвороби чи її патогенезу намітьте мету медикаментозного впливу при лікуванні ревматизму, кропивниці, алергійної нежиті, бронхіальної астми, анафілактичного шоку, недостатності імунітету, артриту, дерматиту, стоматиту.

2.Знайдіть способи досягнення поставленої мети і групи засобів відповідно до патогенезу хвороби і фізіологічних механізмів регуляції функцій.

3.Виберіть придатну речовину з необхідними фамакодинамічними і фармакокінетичними властивостями і бажаними формами випуску.

 

Приклад: усунення анафілактичного шоку.

1.Протидіяти основному і найбільш небезпечному прояву анафілактичного шоку - падінню артеріального тиску, викликаного гіповолемією через підвищення проникності капілярів, обумовленого вивільненням БАР (гістамину й інших медіаторів алергії) тучними клітками і базофілами під дією комплексів антиген-антитіло.

2.Впливати на тучні клітки і базофіли за допомогою швидко діючих антилібераторів БАР.

Звузити судини за допомогою адреноміметиків.

Усунути дію гістаміну за допомогою антигістамінних засобів.

Зменьшити проникність судин за допомогою глюкортикоїдів.

Компенсувати дефіцит обсягу крові за допомогою плазмозамінників.

3.Обрати адреналін як сильний, швидкодіючий засіб, придатний для ін'єкційного застосування, що поєднує антиліберуючу і судинозвужувальну активність з підвищенням МОК і бронхорозширювальним ефектом.

 

Приклад: лікування ревматизму:

1.Придушити аутоімунне запалення, обумовлене ГЧЗТ.

2.Вплинути на імунологічну стадію за допомогою імунодепресорів (послабити сенсибілізацію).

Впливати на патогенетичні механізми розвитку альтерації, ексудації і проліферації за допомогою протизапальних засобів резорбтивної дії.

3.Обрати преднізолон як засіб, що поєднує імунодепресивну та універсальну протизапальну активність і придатний для перорального застосування.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

I. Перевірка (список препаратів, домашні рецепти) і корекція вихідного рівня (самостійне письмове виконання індивідуальних завдань).

II. Самостійна робота і розбір її результатів.

1.Робота з тестами.

2.Розв‘язування задач.

III. Виписування рецептів за показаннями: імунодефіцитний стан, кропивниця, алергійний риніт, анафілактичний шок, гострий ревматизм, подагра, катаральна ангіна, дерматит.

IV. Підсумковий тестовий контроль.

 

ТЕМА 21. ЛІКАРСЬКІЗАСОБИ,ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯДЛЯКОРЕКЦІЇПОРУШЕНЬСИСТЕМИКРОВІ.

Актуальність теми. Патологія згортуваності крові нерідко є причиною гостро виникаючих порушень здоров'я, що загрожують життя (тромбози, емболії, кровотечі). Знання фармакології засобів, що впливають на агрегатний стан крові, необхідно для створення професійного уміння коригувати ці порушення за допомогою медикаментозних засобів, вивчення наступних клінічних дисциплін (терапія, хірургія, акушерство і гінекологія). Уміння використовувати засоби стимуляції еритропоезу буде потрібно при вивченні багатьох наступних предметів, особливо внутрішніх і дитячих хвороб.

Ціль (загальна): Уміти використовувати (вибирати і виписувати) засоби, що впливають на систему крові.

 

Конкретні цілі

        Уміти:

1. Інтерпретувати групову приналежність засобів, що впливають на кров і кровотворення.

2. Передбачати зміни агрегатного стану крові і цитопоэза під впливом цих речовин відповідно до їх фармакодинаміки і фармакокінетики (у терапевтичних і токсичних дозах).

3. Вибирати бажаний напрямок дії лікарських засобів при кровотечах, тромбоемболічному синдромі, анеміях, лейкопенії, гемобластозах.

4. Застосовувати відомості про форми випуску, дози при виписуваннні рецептів.

 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходить до наступного (орієнтовна основа дій при підготовці до заняття):

1.Прочитайте теоретичні питання до заняття.

2.Вивчить підручник: Коміссаров І. В. та ін. «Фармакологія: введення у фармако- і хіміотерапію» — Донецьк, «Новий світ», 2004, с. 198-206 і лекцію.

3.Розв‘яжить задачі для вироблення навичок застосування вивченого матеріалу.

4.У препаратному зошиті складіть список препаратів по формі, що рекомендується.

5.У робочому зошиті випишіть: галун для зупинки капілярної кровотечі, вікасол для лікування кровотечності, кислоту амінокапронову для зупинки внутрішньої кровотечі, гепарин для профілактики тромбозу при флебіті, гемостимулин для лікування гіпохромної мікроцитарної анемії, ціанокобаламін для лікування гіперхромної макроцитарної анемії, метилурацил для лікування лейкопенії, циклофосфан для лікування лейкозу.

Теоретичні питання на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:Гемостатичні засоби резорбтивної (вікасол, фібриноген) і місцевої дії (адреналіну гідрохлорид, галун, губка гемостатична, перекис водню розведений). Інгібітори фібринолізу (кислота амінокапронова). Механізми дії, клінічне застосування.

Антикоагулянти прямої (гепарин) і непрямої дії (фенілін, неодикумарин). Фібринолітичні засоби (фібринолізин, стрептокіназа). Антиагреганти (кислота ацетилсаліцилова, пентоксифілін, дипіридамол). Механізми дії, клінічне застосування.

Засоби, що стимулюють еритропоез: заліза лактат, фербитол, ферковен, ціанокобаламін, кислота фолієва. Механізми дії. Застосування для лікування залізо- і вітамінодефіцитних анемій. Стимулятори лейкопоезу: пентоксил, метилурацил. Механізм дії, клінічне застосування.

Інгібітори еритро- і лейкопоезу: циклофосфан, метотрексат, рубоміцину гідрохлорид, вінбластин. Механізми дії, клінічне застосування.

 

Навчальні задачі:

1. У пробірку налита свіжа кров. Яка з названих речовин не прискорить згортання крові в пробірці?

А.Фібриноген. Б.Тромбін. В.Вікасол. Г. Перекис водню. Д.Амінокапронова кислота.

2. У пробірці знаходиться цитратна кров. Яка речовина викликає її згортання?

А.Фібриноген. Б.Кальцію хлорид. В.Вікасол. Г.Амінокапронова кислота.

3. У пробірку налита свіжа кров. Яке з названих речовин сповільнить згортання крові в пробірці?

А.Неодикумарин. Б.Фенілін. В.Гепарин. Г.Амінокапронова кислота.

4. Який спосіб введення адреналіну варто використовувати для зупинки кровотечі?

А. Підшкірний. Б. Внутрім'язовий. В. Внутрішньовенний. Г. Місцевий.

5. Яка з речовин буде найбільш ефективна при свіжому тромбозі артеріальних судин?

А. Фібринолізин. Б. Стрептокіназа. В. Гепарин. Г. Фенілін.

6. При якій з перерахованих комбінацій речовин можна чекати потенціювання ефекту?

А. Гепарин і неодикумарин. Б. Неодикумарин і вікасол. В. Неодикумарин і фенілін. Г. Фібринолізин і амінокапронова кислота.

7. Який час (порядок величини) потрібний для повної нормалізації картини крові при залізодефіцитній анемії?

А. Дні. Б. Тижні. В. Місяці. Г. Роки.

8. Яким шляхом варто уводити вітамін В12 при специфічній анемії?

А. Орально. Б. Підшкірно. В. Внутрішньом'язово. Г. Внутрішньовенно.

Еталон відповіді до завдань: 1:В.

 

ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЙ ПРИ ВИБОРІ ЗАСОБІВ, ЩО ДІЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ.

1.Відповідно до клінічної картини хвороби чи її патогенезу намітьте мету медикаментозного впливу, що повинна бути досягнута при кровотечності, зовнішній і внутрішній кровотечі, профілактиціа тромбозу при флебіті, тромбоемболичнім синдромі, гіпохромній мікроцитарній анемії, гіперхромній макроцитарній анемії, лейкопенії, злоякісних захворюваннях крові (лейкозі).

2.Знайдіть способи досягнення поставленної мети і групи засобів відповідно до патогенезу хвороби і фізіологічних механізмів регуляції функцій.

3.Виберіть придатну речовину з необхідними фармакодинамічними і фармакокінетичними властивостями і бажаними формами випуску.

 

Приклад: гостра внутрішня кровотеча.

1.Необхідно запобігти втрати крові закриттям дефекту судинної стінки тромбоцитарною чи фібринною «пробкою».

2.Цього можна досягти:

Підсиливши згортання крові за допомогою коагулянтів (гемостатиків резорбтивної дії)

Придушивши фібриноліз антифібринолітичними засобами

3.Обрати амінокапронову кислоту, швидкодіючий засіб, придатний для внутрішньовенного введення.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

I. Перевірка (список препаратів, домашні рецепти) і корекція вихідного рівня (самостійне письмове виконання індивідуальних завдань).

II. Самостійна робота і розбір її результатів.

1.Робота з тестами.

2.Розв‘язування задач.

III. Виписування рецептів за показаннями: кровотечність, місцева капілярна кровотеча, профілактика тромбозу при флебіті, гіпохромна мікроцитарна анемія, гіперхромна макроцитарна анемія, лейкопенія, лейкоз.

IV. Підсумковий тестовий контроль.

 

ІНСТРУКЦІЯ

для підготовки до підсумкового заняття по фармакології обміну і патологічних процесів

 

      Повторить наступні теми:   

 Засоби вітаміно- і гормонотерапії.

 Сечогінні з-би і з-би регуляції водно-сольового обміну.

 Засоби, використовувані при патології системи крові.

 Протизапальні з-би. З-би для корекції функцій імунної системи й і протиалергійні з-би.

 

Підсумкова робота буде складатися з двох частин:

Тестової с завданнями, що характеризують

 

1.Визначення груп засобів

2.Групову приналежність окремих речовин

3.Молекулярний субстрат, субклітинн, клітинні й органні механізми дії

4.Вплив речовин на функції органів і систем

5.Показання до застосування речовин

 

Тестова частина буде включати 7 тестів із множинними (від 1 до 4) правильними відповідями і 20 з однією правильною відповіддю.

 

Список речовин, включених у тестові завдання.

1.Адреналін 2.Алопуринол 3.Ацетилсаліцилова кислота 4.Вікасол 5.Гепарин 6.Гідрокортизон 7.Гідрохлоротіазид 8.Гліквідон 9.Дексаметазон 10.Дерматол 11.Диклофенак-натрій 12.Димедрол 13.Дипіридамол 14.Заліза лактат 15.Калію хлорид 16.Галун 17.Кислота амінокапронова 18.Кислота аскорбінова 19.Кислота нікотинова 20.Кислота фолієва 21.Контрикал 22.Кромолін-натрій 23.Лоратадин 24.Маніт 25.Мерказоліл 26.Метилурацил 27.Моносуінсулін 28.Натрію гідрокарбонат 29.Натрію хлорид 30.Неогемодез 31.Неодикумарин 32.Пентоксифілін 33.Перекис водню 34.Пітуітрин 35.Поліглюкін 36.Преднізолон 37.Прогестерон 38.Розчин Люголю 39.Спіронолактон 40.Тестостерон 41.Тіамін 42.Тималін 43.Токоферол 44.Трийодтиронін 45.Ферковен 46.Фуросемід 47.Ціанокобаламін 48.Циклофосфан 49.Ергокальциферол 50.Естрадіол 51.Еуфилін 52.Ефедрин

 

Переліку з 6 показань, по кожному з який буде необхідно:

1. Указати мети фармакотерапії названого стану (симптому, синдрому). Перелічити можливі напрямки (способи, шляхи) лікарського впливу, який ці мети можуть досягатися, і відповідні групи і латинські назви лікарських засобів.

2. Виписати рецепт на одну з придатних речовин в адекватній лікарській формі.

3. Описати механізм дії виписаної речовини, що забезпечує досягнення поставленої мети.

 

                   Список показань, включених у підсумкову роботу:

1.Мікседема 2.Ендемічний зоб 3.Тиреотоксикоз 4.Недостатність кори наднирника (аддісонізм) 5.Важкий цукровий діабет (Діабет1, інсулінозалежний) 6.Цукровий діабет помірної ваги (Діабет2, инсулинонезалежний) 7.Гіпоглікемічна кома 8.Діабетична (гиперглікемічна) кома 9.Нецукровий діабет. 10.Цинга 11.Рахіт 12. Авітамінозний поліневрит 13.Пелагра 14.Мегалобластична (гіперхромна) анемія 15.Гіпохромна анемія 16.Лейкопенія з агранулоцитозом 17.Лейкоз 18.Носова кровотеча 19.Кровотечність 20.Гостра внутрішня кровотеча 21. Тромбоемболический синдром 22. Недостатність імунної системи 23.Бронхіальна астма 24.Кропивниця 25.Набряк Квінке 26. Анафілактичний шок 27.Алергійний риніт 28.Ревматизм 29.Подагра 30.Дерматит 31.Артрит 32. Ексудативний плеврит 33.Стоматит 34. Загальний набряклий синдром 35.Гіповолемія 36.Гострий набряк легені 37.Гострий набряк мозку 38.Ацидоз 39.Гіпокаліємія 40.Гостре отруєння екзогенною отрутою.

 


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 144; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ