Для перевірки засвоєння теми вирішить наступні задачі1.Як впливає нікотин на Н-холінорецептори: А.Завжди збуджує. Б.Завжди гнітить. В.Діє двухфазно: спочатку збуджує, потім гнітить. Г.Діє двухфазно: спочатку гнітить, потім збуджує.

2.Нікотин здатний звужувати зіницю интактного ока. Який з перерахованих механізмів забезпечує це: А.Пряма дія на круговий м'яз радужки. Б.Активація симпатичних гангліїв. В.Активація парасимпатичних гангліїв. Г.Стимуляція мозкової речовини наднирників. Д.Пряма дія на радіальний м'яз радужки.

3.Нікотин здатний розширювати зіницю денервованого ока. Який з перерахованих механізмів забезпечує це: А.Пряма дія на круговий м'яз радужки. Б.Активація симпатичних гангліїв. В.Активація парасимпатичних гангліїв. Г.Стимуляція мозкової речовини наднирників. Д.Пряма дія на радіальний м'яз радужки.

4.Перерізання якого з названих нервів істотно зменшить гіпертензивну дію нікотину: А.Прегангліонарного парасимпатичного. Б.Прегангліонарного симпатичного. В.Постгангліонарного парасимпатичного. Г.Постгангліонарного симпатичного. Д.Соматичного.

5.При систематичному зловживанні нікотином (палінні) вплив на вегетативні функції прогресивно слабшає. Як називається це явище? А.Кумуляція. Б.Звикання. В.Сенсибілізація. Г.Залежність. Д.Абстиненція.

6.Як називається тяжкий стан, що виникає в хронічних курців, при відмовленні від паління? А.Кумуляція. Б.Звикання. В.Сенсибілізація. Г.Залежність. Д.Абстиненція.

7.Які зміни функцій, викликувані нікотином, сприяють розвитку пристрасті до нього:

А.Нудота. Б.Посилення слиновиділення. В.Зміни пульсу. Г.Стимуляція психіки. Д.Підвищення АТ.

8.Які з перерахованих захворювань не характерні для курців: А.Гіпертонічна хвороба. Б.Ішемічна хвороба серця. В.Гіпотензія. Г.Серцеві аритмії. Д.Атеросклероз.

 

Еталон відповіді: 1 В.

 

ТЕМА 8. ХОЛІНОНЕГАТИВНІ ЗАСОБИ.

 

Актуальність теми. Вивчення теми дозволяє поглибити уявлення студентів про механізми впливу лікарських речовин на синаптичну передачу (конкурентна блокада рецепторів, множинність механізмів нервово-м'язового блоку), що створює необхідну основу для наступного пророблення таких тем як «Антигіпертензивні засоби», «Засоби корекції порушень функція органів травлення й органів дихання», знайомить студентів із засобами, що застосовуються в професійній діяльності лікарями різних спеціальностей (хірургами, анестезіологами, терапевтами), у т.ч. для надання невідкладної медичної допомоги при станах, що загрожують життю (набряк легені, гіпертонічний криз і т.п.).

Ціль (загальна): Уміти використовувати (вибирати і виписувати) холінонегативниі засоби для корекції порушень функцій, регульованих холінергічними нервами.

 

Конкретні цілі

        Уміти:

1. Визначати групову приналежність холінонегативних засобів.

2. Передбачати зміни функцій організму під впливом холінонегативних засобів відповідно до їх фармакодинаміки і фармакокінетики (у терапевтичних і токсичних дозах).

3. Вибирати бажаний напрямок дії холінонегативних засобів при патологічних синдромах (кольки, гіперацидні стани шлунка, гіпертензивний синдром, брадіаритмії, судоми і т.д.).

4. Застосовувати відомості про форми випуску, дози при виписуваннні рецептів.

 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходить до наступного (орієнтовна основа дій при підготовці до заняття):

1.Прочитайте теоретичні питання до заняття.

2.Вивчить підручник: Коміссаров І. В. та ін. «Фармакологія: введення у фармако- і хіміотерапію» — Донецьк, «Новий світ», 2004, с. 52-58 і лекцію.

3.Вивчить граф логічної структури теми.

4.Розв‘яжить задачі для вироблення навичок застосування вивченого матеріалу.

5. У препаратному зошиті складіть список препаратів по формі, що рекомендується.

6. У робочому зошиті випишіть: атропіну сульфат для лікування виразкової хвороби шлунка:, платифіліну гідротартрат для усунення кишкової кольки, атропіну сульфат для лікування іриту, таблетки «Аерон» для профілактики заколисування, пентамін для усунення гіпертонічного кризу, ардуан для розслаблення кістякових м'язів при порожнинній операції.

 

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:М-холіноблокатори: атропіну сульфат, екстракт беладони, скополаміну гідробромід, «аерон», платифіліну гідротартрат, метацин, пірензепін, іпратропію бромід. Механізм дії. Вплив на функцію секреторних кліток, гладком'язових органів, серце, центральну нервову систему. Особливості дії окремих речовин. Клінічне застосування.

Гангліоблокатори: пентамін. Механізм дії, фармакологічні ефекти, клінічне застосування.

Міорелаксанти (курареподібні засоби): антидеполяризуючі (ардуан) і деполяризуючі (дитилін). Механізм дії, ефекти, застосування. Способи декураризації.

 

Навчальні задачі:

       1 С якою речовиною ви працюєте, якщо ацетилхолін викликає до введення цієї речовини короткочасне зниження артеріального тиску, а після ін'єкції речовини - пресорний ефект?

А.М-холіноблокатором. Б.Гангліоблокатором. В.Антидеполяризуючим міорелаксантом. Г.Деполяризуючим міорелаксантом.

       2. Речовина істотно не змінювала тонус ізольованого відрізка кишечнику, але усувала здатність нікотину викликати його скорочення. Що можна сказати про його групову приналежність, якщо додатково відомо, що вона усуває скорочення м'язів кишечнику, викликані пілокарпіном?

А.М-холіноблокатор. Б.Гангліоблокатор. В.Антидеполяризуючий міорелаксантом. Г.Деполяризуючий міорелаксантом.

       3. Подразнення електричним струмом периферичного кінця блукаючого нерва змінювало діяльність серця. Цей ефект не спостерігався після введення досліджуваної речовини, але дія на серце ацетилхоліну зберігалась. До якої групи засобів відноситься досліджувана речовина?

А.М-холіноблокаторам. Б.Гангліоблокаторам. В.Антидеполяризуючим міорелаксантам. Г.Деполяризуючим міорелаксантам.

       4. Спинальній кішці введений пентамін у терапевтичній дозі. Як зміниться системний артеріальний тиск після введення цієї речовини?

А. Понизиться. Б. Підвищиться. В.Залишиться незмінним.

       5. Речовина усувала дію пілокарпіну і лобеліну на тонус і перистальтику кишечнику, але не впливала на здатність останнього змінювати частоту дихання. До якої групи засобів відноситься ця речовина?

А.М-холіноблокаторам. Б.Гангліоблокаторам. В.Антидеполяризуючим міорелаксантам. Г.Деполяризуючим міорелаксантам.

       6. Вам необхідно здійснити премедикацію ефірного наркозу з метою попередження підвищення бронхіальної секреції і т.п. Яку з названих речовин варто використовувати?

А. Атропін. Б. Пірензепін. В. Платифілін. Г. Пентамін. Д. Ардуан.

       7. Вам необхідно призначити лікування хворого з гіперацидним гастритом? Який з М-холіноблокаторів варто вибрати?

А. Атропін. Б. Метацин. В.Пірензепін. Г. Платифілін.

       8. Який з холінонегативних засобів варто використовувати для забезпечення інтубації трахеї?

А. Атропін. Б. Пентамін. В. Платифілін. Г. Ардуан.

Еталонна відповідь до завдань: 1:А.

 

ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЙ ПРИ ВИБОРІ ХОЛІНОНЕГАТИВНИХ ЗАСОБІВ ПРИ КОРЕКЦЇЇ ФУНКЦІЙ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ХОЛІНЕРГІЧНИМИ НЕРВАМИ.

 

1.Відповідно до завдання визначите ефект, що має бути досягнутий при лікуванні виразкової хвороби шлунка; гіперацидного гастриту, гострого набряку легенів, гіпертонічного кризу, бронхоспазму, іриту, також для забезпечення діагностичного дослідження очного дна, полегшення інтубації при наркозі; вимиканні дихання при оперативному втручанні на органах грудної клітки.

2.Назвіть групу (и) засобів, що викликає потрібний ефект.

3.Виберіть придатну речовину з необхідними фармакодинамічними і фармакокінетичними властивостями і бажаними формами випуску.

 

Приклад: гіпертонічний криз.

1. Необхідно швидко знизити підвищений артеріальний тиск, для чого можна усунути потік судинозвужувальних імпульсів від судинорухового центра, що надходять через симпатичні нерви.

2. Така здатність притаманна гангліоблокаторам.

3. Варто вибрати пентамін, як швидкодіючий засіб, що існує в готовій ін'єкційній формі.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

I. Перевірка (список препаратів, домашні рецепти) і корекція вихідного рівня (самостійне письмове виконання індивідуальних завдань).

II. Самостійна робота і розбір її результатів.

1. Робота з тестами.

2. Розв‘язування задач.

III. Виписування рецептів за показаннями: для імобілізації радужки при іриті; для лікування виразкової хвороби шлунка; для розширення бронхів, для усунення гіпертонічного кризу; для полегшення інтубації при наркозі; для профілактики синдрому заколисування.

IV. Підсумковий тестовий контроль.

 

ТЕМА 9. ФАРМАКОЛОГІЯАДРЕНОПОЗИТИВНИХЗАСОБІВ

Актуальність теми. Вивчення теми дозволяє поглибити уявлення про механізми впливу лікарських речовин на синаптичну передачу (пресинаптичні механізми дії, вплив на процес зворотного захоплення медіатора), знайомить студентів із засобами, що використуються в різних областях медицини, у т.ч. для надання невідкладної медичної допомоги при станах, що загрожують життю (гіпертонічний криз, колапс, зупинка серцевої діяльності і т.ін.). Знання-уміння, отримані при вивченні цієї теми, необхідні і при вивченні ряду інших тим (протиаритмічні, антиангінальні засоби і т.д.).

Ціль (загальна): Уміти використовувати (вибирати і виписувати) адренергічні засоби для корекції порушень функцій, регульованих адренергічними нервами.

 

Конкретні цілі

        Уміти: 

1. Визначати групову приналежність адренергічних засобів.

2. Передбачати зміни функцій організму під впливом адренергічних засобів відповідно до їх фармакодинаміки і фармакокінетики (у терапевтичних і токсичних дозах).

3. Вибирати бажаний напрямок дії адренергічних засобів при патологічних синдромах (судинної гіпотензії, бронхоспазмі, анафілактичному шоці і т.д.).

4. Застосовувати відомості про форми випуску, дози при виписуваннні рецептів.

 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходить до наступного (орієнтовна основа дій при підготовці до заняття):

1.Прочитайте теоретичні питання до заняття.

2.Вивчить підручник: Коміссаров І. В. та ін. «Фармакологія: введення у фармако- і хіміотерапію» — Донецьк, «Новий світ», 2004, с. 59-68 і лекцію.

3.Вивчить граф логічної структури теми.

4.Розв‘яжить задачі для вироблення навичок застосування вивченого матеріалу.

5. У препаратному зошиті складіть список препаратів по формі що рекомендується.

6. У робочому зошиті випишіть: ефедрину гідрохлорид для профілактики колапсу; мезатон для усунення колапсу; фенотерол для лікування бронхіальної астми.

 

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:Адренергічний синапс, устрій, функціонування. Види адренорецепторів, їх локалізація, сполучені з ними способи трансдукції, зміна функцій кліток при активації адренорецепторів.

Адреноміметики непрямої і прямої дії: ефедрину гідрохлорид, норадреналіну гідротартрат, мезатон, нафтизин, адреналіну гідрохлорид, дофаміну гідрохлорид, ізадрин, сальбутамол, фенотерол. Механізми дії, фармакологічні ефекти, особливості фармакодинаміки і фармакокінетики. Показання до застосування.

Набір навчальних задач:

1. Адреноміметичний засіб розширює бронхи, але не змінює величини зіниці. Виберіть речовину з такими властивостями.

А. Адреналін. Б. Норадреналін. В. Мезатон. Г. Ізадрин.

2. Речовина викликає в експерименті розширення бронхів, підвищення АТ і тахікардію. Визначите, що це за речовина.

А. Адреналін. Б. Мезатон. В. Фенотерол. Г. Сальбутамол.

3. Речовина викликає в експерименті розширення бронхів, зниження АТ і тахікардію. Визначите, що це за речовина.

А. Адреналін. Б. Мезатон. В. Фенотерол. Г. Норадреналін.

4. Яка речовина розширить зіницю цілком денервованої райдужної оболонки?

А. Мезатон. Б. Ефедрин. В. Ізадрин. Г. Фенотерол.

5. Яка речовина змінить частоту скорочень цілком денервованого серця?

А. Ефедрин. Б. Ізадрин. В. Мезатон. Г. Нафтизин.

6. Для якої з названих речовин характерний розвиток тахіфілаксії при повторному застосуванні?

А. Адреналіну. Б. Норадреналіну. В. Ефедрину. Г. Ізадрину.

7. Яка речовина буде найбільше ефективна при усуненні гострої судинної недостатності?

А. Адреналін. Б. Мезатон. В. Ефедрин. Г. Дофамін.

8. Яка речовина буде найбільш ефективна для профілактики гострої судинної недостатності?

А. Адреналін. Б. Норадреналін. В. Ефедрин. Г. Нафтизин.

9. Яка речовина має переваги для боротьби з бронхоспазмом?

А. Ізадрин. Б. Фенотерол. В. Адреналін. Г. Ефедрин.

Еталонна відповіді до завдань: 1:Г.

 

ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЙ ПРИ ВИБОРІ АДРЕНОПОЗИТИВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІЙ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ АДРЕНЕРГІЧНІ НЕРВИ.

 

1.Відповідно до завдання визначите ефект, що треба досягти при усуненні і профілактиці гострої судинної недостатності (колапсі), нежиті, анафілактичному шоці, профілактиці й усуненні бронхоспазму.

2.Назвіть групу (и) засобів, що викликає потрібний ефект.

3.Виберіть придатну речовину з необхідними фармакодинамічними і фармакокінетичними властивостями і бажаними формами випуску.

 

Приклад: бронхоспазм.

1. Необхідно швидко знизити тонус гладких м'язів бронхів і збільшити їх просвіт.

2. Такою здатністю володіють непрямі адреноміметики, змішані адреноміметики і різні типи бета-адреноміметиків.

3. Найкращим у багатьох відносинах буде бета2-адреноміметик фенотерол, як засіб вибору, що викликає найменшу кількість побічних ефектів. Важливим є наявність його у формі аерозолю, що забезпечує швидку, локальну дію речовини.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

I. Перевірка (список препаратів, домашні рецепти) і корекція вихідного рівня (самостійне письмове виконання індивідуальних завдань).

II. Самостійна робота і розбір її результатів.

1.Робота з тестами.

2.Розв’язування задач.

III. Виписування рецептів за показаннями: для усунення колапсу; для профілактики колапсу; для лікування нежиті, для усунення анафілактичного шоку, для усунення приступу бронхіальної астми; для лікування бронхіальної астми.

IV. Підсумковий тестовий контроль.

 

ТЕМА 10. ФАРМАКОЛОГІЯАДРЕНОНЕГАТИВНИХЗАСОБІВ

Актуальність теми. Вивчення теми дозволяє поглибити уявлення про механізми впливу лікарських речовин на синаптичну передачу (пресинаптичні механізми дії, вплив на процес зворотного захоплення медіатора), знайомить студентів із засобами, використовуваними в різних областях медицини, у т.ч. для надання невідкладної медичної допомоги при станах, що загрожує життя (тахіаритмія, стенокардія, гіпертонічна хвороба і т.д.). Знання-уміння, отримані при вивченні цієї теми, необхідні і для засвоєння ряда інших тим (протиаритмічні, антиангінальні засоби і т.д.).

Ціль (загальна): Уміти використовувати (вибирати і виписувати) адренергічні засоби для корекції порушень функцій, що регулюють адренергічні нерви.

 

Конкретні цілі

        Уміти: 

1. Визначати групову приналежність адренергічних засобів.

2. Передбачати зміни функцій організму під впливом адренонегативних засобів відповідно до їх фармакодинаміки і фармакокінетики (у терапевтичних і токсичних дозах).

3. Вибирати бажаний напрямок дії адренонегативних засобів при патологічних синдромах (судинної гіпертензії, стенокардії, тахіаритмії).

4. Застосовувати відомості про форми випуску, дози при виписуваннні рецептів.

 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходить до наступного (орієнтовна основа дій при підготовці до заняття):

1.Прочитайте теоретичні питання до заняття.

2.Вивчить підручник: Коміссаров І. В. та ін. «Фармакологія: введення у фармако- і хіміотерапію» — Донецьк, «Новий світ», 2004, с. 69-73 і лекцію.

3.Вивчить граф логічної структури теми.

4.Розв‘яжить задачі для вироблення навичок застосування вивченого матеріалу.

5. У препаратному зошиті складіть список препаратів по формі що рекомендується.

6. У робочому зошиті випишіть: метопролол для лікування стенокардії; празозин і резерпін для лікування гіпертонічної хвороби.

 

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:Симпатолітики: резерпін, октадин. Механізми дії, фармакологічні ефекти, показання до застосування, ускладнення.

Адреноблокатори: празозину гідрохлорид, анаприлін, талінолол, атенолол. Механізм дії, фармакологічні властивості альфа- і бета-адреноблокаторів, можливості застосування, ускладнення.

Набір навчальних задач:

1. Яка речовина введена тварині, якщо до цього адреналін викликав підвищення АТ, а після — зниження?

А. Анаприлін. Б. Талінолол. В. Резерпін. Г. Празозин.

2. Яка речовина введена тварині, якщо після цього здатність адреналіну підвищувати величину ЗПО кровотоку зросла?

А. Анаприлін. Б. Резерпін. В. Октадин. Г. Празозин.

3. Фенотерол усував бронхоспазм, викликаний гістаміном. Яка з речовин зменшить цей ефект фенотеролу?

А. Резерпін. Б. Празозин. В. Анаприлін. Г. Октадин.

4. Тварині введена речовина. Через годину після уведення виявилося, що реакція судин на ін'єкцію адреналіну трохи посилена, а на подразнення симпатичного нерва - подавлена. Яка це речовина?

А. Атенолол. Б. Талінолол. В. Октадин. Г. Празозин.

5. Яка з приведених речовин не підвищує тонус бронхів?

А. Анаприлін. Б. Резерпін. В. Празозин. Г. Октадин.

6. Ізольоване серце жаби піддається впливу анаприліну. Як повинна зміниться частота його скорочень?

А. Збільшиться. Б. Зменшиться. В. Не зміниться.

7. Мезатон викликає звуження судин слизуватої носа. Введення мезатону повторено на тлі застосування празозину. Як називається вид взаємодії цих двох речовин?

А. Синергізм. Б. Антагонізм конкурентний. В. Антагонізм неконкурентний. Г. Антагонізм незалежний.

8. Тварині, якій протягом трьох днів щодня вводився резерпін, ин’єкують перераховані нижче речовини. Дія якого з них на рівень артеріального тиску зменшиться?

А. Норадреналіну. Б. Мезатону. В. Ефедрину. Г. Нафтизину.

9. Тварині з вилученим паравертебральним (симпатичним) ланцюжком введений октадин. Як зміниться артеріальний тиск після введення речовини?

А. Збільшиться. Б. Зменшиться. В. Не зміниться.

10. Чи зміниться тривалість дії норадреналіну у тварин, що попередньо получали октадин, резерпін?

А. Збільшиться в обох випадках. Б. Не зміниться в обох випадках. В. Збільшиться тільки від октадина. Г.Збільшиться тільки від резерпіну.

11. У тварини вимірювали загальний периферичний опір судин току крові. Як зміниться його величина після введення празозину, анаприліну?

А. Зменшиться обома речовинами. Б. Збільшиться обома речовинами. В. Зменшиться празозином, збільшиться анаприліном. Г. Збільшиться празозином, зменшиться анаприліном.

Еталон відповіді до завдань: 1:Г.

 

ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЙ ПРИ ВИБОРІ АДРЕНОНЕГАТИВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІЙ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ АДРЕНЕРГІЧНІ НЕРВИ.

 

1.Відповідно до завдання визначите ефект, що має бути досягнутий при гіпертонічній хворобі, профілактиці приступів стенокардії (коронарної недостатності), тахіаритмії.

2.Назвіть групу (и) засобів, що викликає потрібний ефект.

3.Виберіть придатну речовину з необхідними фармакодинамічними і фармакокінетичними властивостями і бажаними формами випуску.

 

Приклад: лікування стенокардії (профілактика приступів).

1. Необхідно зменшити кисневе голодування міокарда, що можна досягти, знижуючи потребу міокарда в кисні за рахунок зменшення здійснюваної їм роботи.

2. Така здатність притаманна бета-адреноблокаторам.

3. Варто вибрати метопролол, як кардіоселективний бета-адреноблокатор, придатний для перорального застосування.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

I. Перевірка (список препаратів, домашні рецепти) і корекція вихідного рівня (самостійне письмове виконання індивідуальних завдань).

II. Самостійна робота і розбір її результатів.

1.Робота з тестами.

2.Розв’язування задач.

III. Виписування рецептів за показаннями: для лікування гіпертонічної хвороби, для лікування стенокардії, для усунення пароксизмальної тахікардії.

IV. Підсумковий тестовий контроль.

 

ІНСТРУКЦІЯ

для підготовки до підсумкового заняття по розділі "Фармакологія периферичної нервової системи"

 

Повторить теми: Місцевоанестезуючі, в'яжучі і подразнюючі засоби

             Холінопозитивні і холінонегативні засоби

             Адренопозитивні й адренонегативні засоби

 

Завдання буде включати:

 1.Тести з питаннями, що характеризують:

визначення групи

групову приналежність

молекулярний субстрат і спрямованість дії

вплив на внутрішньоклітинні процеси і трансдукцію рецепторного стимулу

вплив у на клітки і міжклітинні взаємодії

вплив у на органи і системи органів

показання до застосування

 

Список засобів, включених у тестові завдання.

1.Адреналін 2.Анаприлін 3.Анестезин 4.Ардуан 5.Атропін 6.Валідол 7.Дерматол 8.Дитилін 9.Ізадрин 10.Іпратропій 11.Камфора 12.Галун 13.Лідокаїн 14.Мезатон 15.Метопролол 16.Новокаїн 17.Норадреналін 18.Пентамін 19.Пілокарпін 20.Пірензепін 21.Платифілін 22.Празозин 23.Прозерин 24.Розчин амонію 25.Резерпін 26.Фенотерол 27.Ефедрин

 

Максимальна кількість можливих помилок у тестових завданнях - 65. Середня математично очікувана кількість помилок при випадковому угадуванні - 37. Якщо допущено не більш 28 помилок, оцінка «задовільно», не більш 16 помилок — «добре», не більш 8 помилок — «відмінно».

 

 2.Назви засобів для виписування рецептів

 

 3.Показання (список приведений нижче). По кожному з показань необхідно:

указати фармакологічний ефект, що треба досягти, групи і засоби, що визивають його

виписати рецепт на відповідний лікарський засіб

пояснити механізм дії виписаного засобу

 

Перелік показань:

1.Провідникова анестезія 2.Шкірна сверблячка (при дерматозі) 3.Непритомність 4.Суглобний біль при запаленні (артриті) 5.Підвищення внутріочного тиску (глаукома) 6.Післяопераційна атонія кишечнику 7.Відновлення дихання після застосування курареподібних засобів 8.Слабість кістякових м'язів (міастенія) 9.Ірит (запалення радужки) 10.Попередження ускладнень наркозу (премедикація) 11.Гіперацидний гастрит 12.Виразкова хвороба шлунка 13.Кишкова колька 14.Бронхоспазм (усунення)  15.Бронхоспазм (профілактика) 16.Гострий набряк легенів 17.Вимикання дихання при операціях у грудній порожнині 18.Гіпертонічна хвороба 19.Гіпертонічний криз 20.Гостра судинна недостатність (колапс - усунення) 21.Гостра судинна недостатність (колапс - профілактика) 22.Нежить (риніт) 23.Тахіаритмія 24.Стенокардія (профілактика приступів)

 


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 288;