Питання для підготовки до заліку.Теми семінарських занять

№з/п Назва теми К-сть годин
1. Тема 1. Організація роботи Верховної Ради України. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. План семінару: 1. Організаційні форми і методи роботи Верховної Ради України. 2. Регламент Верховної Ради України, його значення для організації роботи Верховної Ради України. 3. Організація роботи Голови Верховної Ради України, його першого заступника і заступника. 4. Організація роботи апарату Верховної Ради України. Структура апарату Верховної Ради України. 5. Організація діяльності та повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.     2
2. Тема 2. Організація роботи органів виконавчої влади в Україні. План семінару: 1. Організація роботи Кабінету Міністрів України при здійсненні його повноважень. 2. Акти Кабінету Міністрів України, організація їх виконання. 3. Організація роботи апарату Кабінету Міністрів України.   2
3. Тема 3.Поняття та система органів місцевого самоврядування. План семінару: 1. Поняття і ознаки місцевого самоврядування. 2.Принципи та правовий статус місцевого самоврядування. 3. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування. 4. Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування.   2
4. Тема 4.Організація роботи Конституційного Суду України. План семінару: 1. Характеристика Закону України «Про Конституційний Суд України». 2. Принципи діяльності Конституційного Суду України. 3. Склад та порядок обрання суддів Конституційного Суду України. 4. Повноваження Конституційного Суду України.   2
5. Тема 5. Організація роботи Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим. План семінару: 1. Статус Автономної республіки Крим. 2. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 3. Органiзацiя роботи виконавчих органів Автономної Республiки Крим. 2
  Усього годин 10

 

 

Самостійна робота

№ п/п Назва теми Форма контролю К-сть годин
1. Тема 1. Поняття та загальна характеристика державного будівництва i місцевого самоврядування України. 1. Поняття державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні. 2. Предмет, методи, система і джерела державного будівництва і місцевого самоврядування. 3. Наука державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні. 4. Система, методологiчнi основи та джерела науки державного будiвництва i мiсцевого самоврядування. 5. Навчальний курс державного будівництва і місцевого самоврядування. Значення навчального курсу “Державне будівництво і місцеве самоврядування” для підготовки юристів.  6. Конституційні основи організації роботи державних органів і органів місцевого самоврядування. Конституційна структура державних органів і органів місцевого самоврядування.     Реферат       6
2. Тема 2.Організація роботи Верховної Ради України. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. . Досвід організації роботи парламентів світу. 2. Організаційні форми і методи роботи Верховної Ради України. 3. Сесiя – головна органiзацiйно-правова форма роботи Верховної Ради України. 4. Органiзацiя пiдготовки i проведення сесiй Верховної Ради України. 5. Особливостi пiдготовки першої сесiї Верховної Ради України нового скликання. Порядок проведення чергових сесій Верховної Ради України. 6. Позапчергові і надзвичайні сесії Верховної Ради України. Порядок організації і діяльності Верховної Ради за спеціальними процедурами. Акти Верховної Ради України. 7. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.     Письмове опитування     6
3. Тема 3.Організація роботи Президента України. 1. Організація підготовки і проведення виборів Президента України. 2. Організація роботи Президента України як глави держави. 3. Організація взаємодії Президента України з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади. Організація взаємодії Президента України з законодавчою владою. Організація взаємодії Президента України з судовою владою. Організація взаємодії Президента України з органами місцевого самоврядування. 4. Правові акти Президента України, організація та контроль їх виконання. 5. Організація роботи Адміністрації Президента України.   Усне опитування     6  
4. Тема 4.Організація роботи органів виконавчої влади в Україні. 1. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади. 2. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.     Реферат     5
5. Тема 5.Поняття та система органів місцевого самоврядування. 1. Компетенція органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 2. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 3. Організація роботи місцевих рад. 4. Організація роботи органів самоорганізації населення. 5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 6. Особливості здійснення місцевого самоврядування в України.   Письмове опитування       6  
6. Тема 6. Організація роботи судів загальної юрисдикції. 1. Загальна характеристика організації роботи органів судової влади в Україні. 2. Характеристика Закону України «Про судоустрій та статус суддів України». Принципи здійснення правосуддя в Україні. 3. Характеристика місцевого суду. Види місцевих судів. 4. Організація роботи загальних та спеціалізованих апеляційних судів. Касаційний суд України як ланка судів загальної юрисдикції. 5. Повноваження Вищого господарського суду України. 6. Організація роботи кваліфікаційних комісій. 7. Організація роботи суддівського самоврядування. Загальні питання забезпечення діяльності судів та організація роботи державної судової адміністрації.     Письмове опитування         6    
7. Тема 7. Організація роботи Конституційного Суду України. 1. Порядок обрання і повноваження Голови Конституційного Суду України та його заступників. 2. Допоміжні органи Конституційного Суду України: постійні та тимчасові комісії. 3. Форми звернення до Конституційного Суду України. 4. Організаційно-правові форми роботи Конституційного Суду України.     Усне опитування   6
8. Тема 8.Правовий статус Вищої ради юстиції. 1. Закон України «Про вищу раду юстиції». 2. Структура і керівництво Вищою радою юстиції. 3. Повноваження Голови Вищої ради юстиції. 4. Організаційні форми роботи Вищої ради юстиції.   Реферат   6
9. Тема 9.Організація роботи Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 1. Особливості організації роботи районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим. 2. Взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади АР Крим з населенням.   Письмове опитування   6
 

Усього годин:

53

 

Питання для підготовки до заліку.

1. Поняття державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

2. Предмет, методи, система і джерела державного будівництва і місцевого самоврядування.

3. Наука державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

4. Система, методологiчнi основи та джерела науки державного будівництва i мiсцевого самоврядування.

5. Навчальний курс державного будівництва і місцевого самоврядування. Значення навчального курсу “Державне будівництво і місцеве самоврядування” для підготовки юристів.

6. Конституційні основи організації роботи державних органів і органів місцевого самоврядування.

 7. Конституційна структура державних органів і органів місцевого самоврядування.

8. Принципи і функції та компетенція діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування.

9. Форми і методи діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування.

10. Досвід організації роботи парламентів світу.

11. Організаційна побудова Верховної Ради України.

12. Функції Верховної Ради України і організація їх здійснення.

13. Організаційні форми і методи роботи Верховної Ради України.

14. Регламент Верховної Ради України, його значення для організації роботи Верховної Ради України.

15. Сесія – головна організаційно-правова форма роботи Верховної Ради України.

16. Органiзацiя пiдготовки i проведення сесій Верховної Ради України.

17. Особливості підготовки першої сесії Верховної Ради України нового скликання.

18. Порядок проведення чергових сесій Верховної Ради України.

19. Позачергові і надзвичайні сесії Верховної Ради України.

20. Порядок організації і діяльності Верховної Ради за спеціальними процедурами.

21. Акти Верховної Ради України.

22. Організація роботи комітетів, комісій, депутатських груп і депутатських фракцій Верховної Ради України.

23. Система, будова та порядок утворення комiтетiв Верховної Ради України.

24. Органiзацiйнi форми дiяльностi комiтетiв: порядок пiдготовки i проведення засiдань, акти комітетів.

25. Органiзацiйнi методи роботи комiтетiв.

26. Тимчасові комісії Верховної Ради України, органiзацiя їх роботи.

27. Організація роботи депутатських фракцій.

28. Організація роботи Погоджувальної ради.

29. Організація роботи Голови Верховної Ради України, його першого заступника і заступника.

30. Порядок обрання і повноваження Голови Верховної Ради України, його першого заступника і заступника.

31. Організаційно-правові форми і методи їх роботи.

32. Організація роботи народних депутатів України.

33. Організація роботи народного депутата на пленарних засіданнях, на засіданнях органів Верховної Ради України, в політичних партіях та виборчих округах.

 34. Права, обов’язки та гарантії діяльності народних депутатів України.

35. Депутатська недоторканість.

36. Організація внесення і розгляду депутатських запитів.

37. Організація роботи апарату Верховної Ради України.

38. Структура апарату Верховної Ради України.

39. Організація діловодства в Апараті Верховної Ради.

40. Правовий та організаційний статус Рахункової палати.

41. Принципи, функції та повноваження Рахункової палати.

42. Порядок діяльності акти Рахункової палати.

43. Акти Рахункової палати.

44. Контроль та гарантії діяльності Рахункової палати.

45. Завдання та порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

46. Організація діяльності та повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

47. Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

48. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

49. Правовий статус Президента України в системі органів державної влади.

50. Організація підготовки і проведення виборів Президента України.

51. Організація роботи Президента України як глави держави.

52. Організація взаємодії Президента України з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади.

53. Організація взаємодії Президента України з законодавчою владою.

54. Організація взаємодії Президента України з судовою владою.

55. Організація взаємодії Президента України з органами місцевого самоврядування.

56. Правові акти Президента України, організація та контроль їх виконання.

57. Організація роботи Секретаріату Президента України.

 

58. Становлення та положення Ради національної безпеки і оборони в системі державних органів України.

59. Склад і структура Ради національної безпеки і оборони України.

60. Завдання, функції і компетенція Ради національної безпеки і оборони України.

61. Порядок діяльності та акти Ради національної безпеки і оборони України.

62. Організація роботи Кабінету Міністрів України при здійсненні його повноважень.

63. Акти Кабінету Міністрів України, організація їх виконання.

64. Організація роботи апарату Кабінету Міністрів України.

65. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади.

66. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.

67. Поняття і ознаки місцевого самоврядування.

68. Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування.

69. Компетенція органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

70. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

71. Організація роботи місцевих рад.

72. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад.

73. Особливості організації роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування в районах, областях, районах у місті.

74. Особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Києві.

75. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

76. Гарантії місцевого самоврядування.

77. Загальна характеристика організації роботи органів судової влади.

78. Організація роботи Конституційного Суду України.

79. Організація роботи територіальних судів.

80. Організація роботи Верховного Суду України.

81. Організація роботи Вищої ради юстиції.

82. Організація роботи кваліфікаційних комісій.

83. Організація роботи суддівського самоврядування.

84. Загальні питання забезпечення діяльності судів та організація роботи державної судової адміністрації.

85. Загальна характеристика організації роботи прокуратури та інших правоохоронних органів.

86. Організація роботи прокуратури.

87. Організація роботи органів внутрішніх справ.

88. Організація роботи органів юстиції.

89. Організація роботи Служби безпеки України.

90. Організація роботи інших правоохоронних органів.

91. Статус Автономної республіки Крим.

     92. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 

93. Органiзацiя роботи виконавчих органів Автономної Республіки Крим.

94. Особливості організації роботи районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим.

95. Статус i повноваження представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

96. Органiзацiя роботи Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим.

97. Взаємодія Постійного представника Президента України з Верховною Радою та Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

 


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 63;