ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі)- Студент повинен навчитися дотримуватися правил поведінки, принципів лікарської етики та деонтології біля ліжка недоношеного новонародженого та хворого на ЗВУР;

- Оволодіти вмінням встановлювати психологічний контакт з родиною новонародженої дитини;

- Засвоїти почуття професійної відповідальності за своєчасність та адекватність надання кваліфікованої медичної допомоги.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна Знати Вміти

1. Попередні (забезпечуючі)

Нормальна анатомія Будову бронхо-легеневої системи, ЦНС, ССС, гепатобіліарної. СВС недоношеної дитини, кровопостачання та інервацію  
Гістологія Будову плеври, легенів, альвеол, судинної, гапатобіліарної системи, головного мозку  
Нормальна фізіологія Фізіологію органів та систем недоношених дітей в нормі, нормативні показники лабораторних та інструментальних методів дослідження, їхнє значення Оцінити дані лабораторних та інструментальних методів обстеження пацієнта
Патологічна фізіологія Ключові ланки патогенезу ЗВУР, гіпербілірубінемій  
Патологічна анатомія Морфологічні особливості розвитку варіантів ЗВУР в залежності від ступеня недоношеності та преморбідного фону Аналізувати та інтерпретувати дані клінічного обстеження та додаткових методів обстеження хворих
Фармакологія Фармакокінетику, фармакодинаміку, побічні еффекти медикаментозних препаратів, які застосовуються при виходжуванні недоношених дітей та лікуванні хворих на ЗВУР, гіпотрофію, гіпербілірубінемію, дихальну недостатність Призначити лікування в залежності від ступеню доношеності та морфо-функціональної зрілості, індивідуальних особли­востей хворого, періоду захворювання. Означити оптимальний режим прийому та дози препара­тів. Виписати рецепти.
Пропедевтика дитячих хвороб Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого Зібрати скарги, анамнез хвороби, життя, виявити основні фактори ризику недоношеності та МФЗ, провести об’єктивне обстеження хворого по органам і системам, виявити клінічні ознаки дизадаптації, недоношеності та МФЗ, інтерпретувати дані додаткових лабораторних та інструментальних досліджень
Променева діагностика Нормативні показники оглядової рентгенографії органів грудної порожнини Інтерпретувати дані оглядової рентгенографії органів грудної порожнини

2. Наступні (забезпечувані)

Госпітальна педіатрія Клінічні прояви дизадаптації серцевосудиної системи, ускладнень гіпербілірубінемій, тактика лікування Визначати клінічні прояви дизадаптацій ССС ускладнень гіпербілірубінемій, вміти призначити лікування

3. Внутрішньопредметна інтеграція

Бронхолегенева дисплазія Клінічні прояви бронхолегеневої дисплазії та аномалій розвитку легеневої системи Встановлювати характер­ні клінічні ознаки бронхо­легеневої дисплазії та проводити диференційну діагностику
Атрезія ЖВШ Симптоми атрезії ЖВШ та гепатиту Визначати клінічні ознаки атрезії ЖВШ та гепатиту проводити диференційну діагностику 
Внутрішньочерепні крововиливи  Клінічні прояви внутрішньочерепних крововиливів Визначати клінічні ознаки внутрішньочерепних крововиливів та проводити диференційну діагностику 

V. Зміст теми

I. ПРИЧИНИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ:

1. Соціально–економічні і демографічні:

- харчування вагітної;

- характер медичного обслуговування;

- професійні шкідливості;

- сімейний стан матері;

- небажана вагітність;

- кліматичні та сезонні фактори;

2. Соціально–біологічні:

- вік батьків,

- шкідливі звички батьків,

- число попередніх медичних абортів,

- наявність спонтанних абортів,

- інтервал між пологами,

- результат попередньої вагітності,

- звичне невиношування,

- багатоплідна вагітність;

3. Клінічні:

а) з боку матері:

- інфекційні захворювання матері,

- ускладення даної вагітності (токсикози, неправильне положення плода, аномальне прикріплення плаценти);

- хронічні соматичні захворювання матері;

- оперативні втручання під час вагітності (особливо лапаротомія);

- хронічні гінекологічні захворювання матері;

- психічні та фізичні травми вагітної;

- імунологічна несумісність матері і плода;

- аномалії розвитку жіночих статевих органів, особливо матки;

б) з боку плода:

- внутрішньоутробні інфекції;

- хромосомні захворювання плода;

- аномалії розвитку плода.

 

II. ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ НЕДОНОШЕНОСТІ:

СТУПІНЬ НЕДОНОШЕНОСТІ ГЕСТАЦІЙНИЙ ВІК, ТИЖДЕНЬ ВАГІТНОСТІ МАСА ПРИ НАРОДЖЕННІ, Г
І ступінь 37–35 2500–2001
ІІ ступінь 34–32 2000–1501
ІІІ ступінь 31–29 1500–1001
IV ступінь (екстремальнонедоношені) 28 і менше 500–1000

 

ЗОВНІШНІ ОЗНАКИ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ:

1. Непропорційна будова тіла (довжина тіла 38 — 45см; окружність голови 26-34см; окружність грудей 24 - 33см);

2. Шкіра тонка, зморшкувата, багато лануго (першородний пушок);

3. Підшкірно–жирова основа тонка;

4. Низьке розміщення пупкового кільця;

5. Нігтеві пластинки м’які, не досягають краю;

6. Відкрита статева щілина (у дівчаток);

7. Яєчка не опущені в калитку (у хлопчиків);

8. М’які хрящі;

9. Вуха щільно притиснуті до голови, низько розміщені;

10. Мозковий череп переважає над лицевим;

11. Мале і бокові тім’ячка відкриті;

12. Кістки черепа м’які, податливі, незарощення швів.

 

III. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ НЕДОНОШЕНОЇ ДИТИНИ:

1. Органічна і функціональна незрілість органів та систем (нервової, серцево-судинної, дихальної, травної, сечовидільної);

2. Незрілість адаптаційних механізмів;

3. Низька резистентність організму.

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНЗИТОРНИХ СТАНІВ У НЕДОНОШЕНИХ:

1. Фізіологічна жовтяниця (наростає до 7–8–го дня, утримуєтеся три тижні і довше, високі показники білірубіну, загроза білірубінової енцефалопатії, потребує лікування);

2. Фізіологічна еритема (триває до 2 тижнів, яскраво–червоного кольору);

3. Фізіологічна втрата маси складає 9–14%, відновлюється на 2–3 тиждень;

4. Токсична еритема, гормональний криз, сечокислий інфаркт, транзиторна лихоманка не спостерігаються у недоношених немовлят.

 

IV. ЕТАПИ ВИХОДЖУВАННЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ:

1. ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК

Реанімація та стабілізація в пологовому залі (детальний та вчасно зібраний анамнез) підготовлений персонал; тепловий захист, вчасна інтубація, адекватна вентиляція, оксигенація; оцінка за шкалою Апгар і за шкалою Доунеса; лабораторна та рентгенологічна діагностика; вирішення проблем з дихальною системою (застосування сурфактанту), первинний туалет так як і доношеного, за виключенням купання дитини; переведення дитини у відділ патології новонародженого пологового будинку кувезне виходжування.

2. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ:

A. Створення оптимальних умов зовнішнього середовища: кувез (усім недоношеним, що народилися з масою менше 2000,0) режим: tо — 32–34°С індивідуально, вологість 60%

B. Оксигенотерапія — залежно від загального стану.

C. Вигодовування: перше вигодовування залежить від терміну гестації, маси тіла, загального стану.

- при І–ІІ ст. недоношеності (НД) — пероральне харчування розпочинають через 3 години після народження введенням стерильної води в кількості 3–5 мл, потім 5% розчином глюкози, грудне молоко дають через 6–9 год (І ст. НД), 9–12 год (ІІ ст. НД).

- при ІІІ–IV ст. НД — пероральне харчування розпочинають через 6 годин введенням стерильної води в кількості 1–2 мл, пізніше 5% розчином глюкози; через 12–18 год (ІІІ ст. НД) 24–36 год (IV ст. НД) дають грудне молоко.

- методи вигодовування: діти менше 34 тижня годують зондом переривчастим (кожне годування), постійним — діти менше 1500,0, діти більше 34 тижнів гестації — годуються через соску.

- визначення кількості молока: перші 10 днів — формула Ромеля: (Д.Д. – добова доза, n – кількість днів, m – маса в грамах);

- після 10 дня— об’ємний метод Д.Д.=1/5 маси тіла, при чому при І ст. НД — розрахунок на ідеальну масу; при ІІ ст. НД — на фактичну (2 тижні), далі на ідеальну; при ІІІ–ІV ст. НД — на фактичну масу (до тримісячного віку).

3. Дитяча поліклініка

На педіатричній дільниці нагляд за недоношеними дітьми менше 1700,0 здійснюють педіатр і патронажна сестра 4 рази на місяць до 7 міс. віку;

Більших дітей — двічі на місяць до 4–х місяців, потім 1 раз в місяць.

 

V. Основні принципи ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ НЕДОНОШЕНИХ НЕМОВЛЯТ:

1. Динамічний нагляд за фізичним і психомоторним розвитком;

2. Контроль за проведенням раціонального вигодовування;

3. Профілактика, рання діагностика та лікування рахіту, анемії;

4. Своєчасне виявлення та лікування неврологічних і ортопедичних порушень, а також порушень функцій зору і слуху.

 

ПРОФІЛАКТИКА НАРОДЖЕННЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ:

1. Охорона здоров’я майбутньої мами, починаючи з дитинства.

2. Запобігання медичним абортам.

3. Створення сприятливих умов для вагітної в сім’ї та на виробництві.

4. Своєчасне виявлення вагітних із загрозою передчасних пологів.

 

Протокол


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 119; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ