ТЕМА 2. Цукровий діабет типу 1 і 2, сучасні методи терапії.Кінцеві цілі модуля

Студенти повинні:

· Продемонструвати здібність діагностувати та представляти план лікування найбільш частих станів з області ендокринології, ревматології, пульмонології, нефрології.

· Продемонструвати здібність застосовувати діагностичні методи, що допомагають у прийнятті рішення (плану лікування) по веденню різних захворювань з області ендокринології, ревматології, пульмонології, нефрології.

· Застосовувати принципи доказової медицини у прийнятті діагностичних та терапевтичних рішень при внутрішніх захворюваннях з області ендокринології, ревматології, пульмонології, нефрології.

· Продемонструвати здібність проводити медичний огляд та фізикальне обстеження відповідно ведучим скаргам пацієнта та історії захворювання.

· Показати здібність складати історії хвороби та проводити фізикальний огляд.

· Скласти та обґрунтувати список з двадцяти показань для направлення пацієнта у відділення невідкладної допомоги або прямої госпіталізації.

· Написати направлення на госпіталізацію по 10 найбільш частим медичним проблемам з ендокринології, ревматології, пульмонології, нефрології.

· Написати 10 виписок зі стаціонару.

· Продемонструвати здібність оцінки стану здоров”я дорослих та застосування відповідних рекомендацій по профілактиці.

· Продемонструвати легкість у застосуванні медичних інформаціоних технологій та критичних експертних оцінок медичної літератури у діагностиці та лікуванні в клиніці внутрішньої медицини.

· Показати здібність обґрунтування та застосування клінічних методів для розуміння проявів хвороби.

· Показати основне розуміння етичних принципів та їх застосування у лікуванні пацієнтів.

· Показати ефективну здібність до контакту з різним оточенням пацієнта, докторами та іншими медичними працівниками.

· Показати основне розуміння того, як вік, стать, культура, соціальний та економічний стан впливають на ведення пацієнтів в клініці внутрішньої медицини.

Студенти повинні:

· Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із захворюваннями ендокринної, дихальної, кістково-м’язової та сечовивідної систем

· Обгрунтовувати застосування основних інвазивнх та неінвазивнх діагностичних методів, що застосовуються в ендокринології, пульмонології, ревматології та нефрології, визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення

· Визначати етіологічні та патогенетичні фактори ендокринних, пульмонологічних, ревматологічних та нефротичних захворювань

· Виявляти типову клінічну картину ендокринних пульмонологічних, ревматологічних та нефротичних захворювань

· Виявляти основні варіанти перебігу та ускладнення ендокринних, пульмонологічних, ревматологічних та нефротичних захворювань

· Складати план обстеження хворих із основними ендокринними, пульмонологічними, ревматологічними та нефротичними захворюваннями.

· Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних ендокринних, пульмонологічних, ревматологічних та нефротичних захворюваннях

· Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при основних ендокринних, пульмонологічних, ревматологічних та нефротичних захворюваннях

· Діагностувати та надавати допомогу при невідкладних станах в ендокринології, пульмонології, нефрології та ревматології.

· Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації

 

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

ТЕМА 1. Цукровий діабет, етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Класифікація.

    Визначення цукрового діабету. Епідеміологія діабету в Україні і світі, прогноз захворюваності, поширеність цукрового діабету в різних вікових групах. Етіологія і патогенез цукрового діабету. Цукровий діабет тип 1: роль вірусної інфекції та автоімунних процесів, генетичної схильності. Цукровий діабет тип 2: роль генетичної схильності, ожиріння, зовнішніх факторів. Імунорезистентність та порушення секреції інсуліну. Класифікація порушень глікемії (ВООЗ, 1999 р.), клінічні форми цукрового діабету. Клініка цукрового діабету.Основні клінічні симптоми цукрового діабету. Ознаки різних типів діабету. Характеристика уражень внутрішніх органів за цукрового діабету: серцево-судинної системи, гепатобіліарної системи, органів сечовиділення, діабетичні остеортропатії. Діагностика цукрового діабету. Критерії діагностики цукрового діабету та інших категорій гіперглікемії (ВООЗ, 1999 р.). Показання та правила проведення глюкозотолерантного тесту. Діагностичне значення визначення глікованого гемоглобіну, фруктозаміну, С-пептиду, глюкозурії, кетонурії.

ТЕМА 2. Цукровий діабет типу 1 і 2, сучасні методи терапії.

 

Основні принципи лікування діабету 2 типу. Критерії компенсації обміну речовин, досягнення нормоглікемії. Основні методи лікування ЦД, дієтотерапія, дозоване фізичне навантаження, цукрознижувальна фармакотерапія, навчання хворого самоконтролю. Дієтотерапія цукрового діабету. Сучасні принципи дієтотерапії: фізіологічність, енергетична цінність, обмеження рафінованих вуглеводів, вживання харчових волокон, мікроелементів, вітамінів. Дозоване фізичне навантаження та правила його призначення. Пероральні цукрознижувальні препарати. Похідні сульфонілсечовини, несульфонілсечовинні секретогени інсуліну, бігуаніди, глітазони, акарбоза. Характеристика препаратів, механізм їх дії, побічні реакції, показання та протипоказання. Критерії компенсації вуглеводного обміну у хворих на ЦД типу 1. Інсулінотерапія. Характеристика основних препаратів інсуліну в т.ч. вітчизняного виробництва ЗАТ “Індар” та “Фармак”. Показання, протипоказання. Класифікація препаратів інсуліну, препарати короткої та тривалої дії, аналоги інсуліну ультракороткої та тривалої дії. Розрахунок добової потреби в інсуліні. Корекція дози інсуліну за допомогою хлібних одиниць. Режим інсулінотерапії: традиційна та інтенсифікована інсулінотерапія. Ускладнення інсулінотерапії: гіпоглікемічні стани, алергія до інсуліну, постін’єкційні ліподистрофії, інсулінорезистентність, хронічне передозування інсуліну (синдром Сомоджі), інсулінові набряки. Санаторно-курортне лікування.

 

ТЕМА 3. Хронічні ускладнення цукрового діабету: діабетична ретинопатія, нефропатія, нейропатія та діабетична стопа. Особливості перебігу та лікування цукрового діабету у хірургічних хворих та при вагітності.

 

Діабетичні ангіопатії та нейропатії. Класифікація. Діабетична нефропатія, стадії розвитку, діагноз, диференційний діагноз, лікування та профілактика. Діабетична ретинопатія: стадії процесу, діагноз, профілактика та лікування. Діабетична нейропатія, класифікація, діагностика та лікування. Синдром діабетичної стопи: класифікація діагностика, алгоритм лікування. Принципи лікування вагітних, хворих на цукровий діабет. Діагностика і хірургічне лікування діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок. Діабетична гангрена. Особливості проведення термінових та планових хірургічних втручань у хворих на цукровий діабет.

 


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 360; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!