Визначення розміру лицьової частини протигазаПрактичне заняття № 8. Засоби індивідуального захисту населення.

Тема:Управління силами та засобами ОГ під час НС.

 

Мета:

- закріпити теоретичні знання про засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри та медичні засоби індивідуального захисту; їх комплектацію та умови використання;

- поглибити практичні навички з добору необхідного засобу за розміром та специфікою небезпечних факторів;

-     розвинути навички підготовки засобу до використання, його правильної експлуатації;

-     поглибити знання про умови зберігання та специфіку спецобробки засобів індивідуального захисту після їх експлуатації.

 

Обладнання та матеріали:

- Протипилова тканинна маска                         

- Ватно-марлева пов'язка                                   

- Респіратор Р-2                               

- Фільтрувальний протигаз ЦП-7 (ЦП-5)         

- Захисний комбінезон                                       

- Аптечка індивідуальна (АІ-2)                          

- Пакет перев'язувальний індивідуальний        

- Гнучкий метр                                          

- Комплект дезинфікуючих засобів                   

- Методичний посібник

                                                                          

Завдання до практичного заняття

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом щодо призначення, комплектності та умов використання та зберігання засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри та медичних засобів індивідуального захисту.

2. Зробити необхідні виміри для визначення розміру індивідуальних засобів захисту.

3. Провести тренування у надяганні засобів індивідуального захисту.

4. Здійснити необхідні дезінфікуючі заходи перед переданням ЗІЗ іншому студенту.

5. Письмово оформити звіт про виконання роботи.

Короткі теоретичні відомості

 

Засоби індивідуального захисту (3І3) використовують­ся для захисту людини від отруйних речовин, силь­нодіючих отрут, радіоактивних речовин і бактеріологічних засобів і за своїм призначенням діляться на засоби за­хисту органів дихання та засоби захисту шкіри.

 

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

Найпростіші засоби захисту органів дихання — протипилова тканинна маска і ватно-марлева пов'язка. Во­ни захищають органи дихання від радіоактивного пилу і деяких видів бактеріологічних засобів, а для захисту від отруйних речовин непридатні.

Протипилова тканинна маска (рис.1) складається з двох частин — корпусу і кріплення. Кор­пус маски шиють з 4—5 шарів тканини. Зовнішні шари роблять з тканини без ворсу, а внутрішні — для кращої фільтрації — з ворсом. Кріпленням служать смужки тканини, пришиті збоку корпуса. Маски виготовля­ються семи розмірів, відповідно до висоти обличчя: до 80 мм — пер­ший розмір, 80—90 мм — другий, 91—100 мм — третій, 101—110 мм — четвертий, 111—120 мм — п'ятий, 121—130 мм — шостий, 131 мм і більше — сьо­мий розмір. Готову маску перевіряють і приміряють. Розкрій виконують за викройками або лекалами, при цьо­му обов'язково роблять припуски приблизно в 1 см. Вик­ройку (лекало) накладають на шматок тканини вздовж дольової нитки.


Рис.1. Протипилова тканинна маска ПТМ-1:

1 – корпус маски; 2 – оглядові отвори; 3 – кріплення; 4 – гумова тасьма;

5 – поперечна гумова смужка; 6 – зав’язки.

Ватно-марлева пов'язка (рис.2) виготов­ляється із шматка марлі розміром 100x50 см. Його роз­стеляють на столі, посередині на площі 30x20 см кладуть шар вати завтовшки 1—2 см (якщо немає вати, то її замінюють марлею в 5—6 шарів). Вільний край марлі по довжині загинають з обох боків на вату, а на кінцях роб­лять розрізи (30—35 см).

Пов'язка повинна добре закривати ніс і рот, тому верхній її край має бути на рівні очей, а нижній — за­ходити за підборіддя. Нижні кінці зав'язують на тім'ї, верхні — на потилиці. Для захисту очей необхідно надіти спеціальні окуляри, які щільно прилягають до об­личчя.

 


Рис.2. Виготовлення ватно-марлевої пов’язки (розміри у см)

Респіратори застосовують для захисту органів ди­хання від радіоактивного і ґрунтового пилу. Найбільш поширені респіратори Р-2 і ШБ-1 («Пелюсток»).

Респіратор Р-2 складається із фільтрувальної напівмаски з наголовником. Напівмаска має два клапани вдиху і один — видиху. У клапана видиху є запобіжний ек­ран. Зовнішня частина напівмаски виготовлена з поліуретанового пінопласту зеленого кольору, а внутрішня — з тонкої повітронепроникної плівки, до якої вмонтовано два клапани вдиху. Між поліуретаном і плівкою є фільтр із полімерних волокон. Респіратор має носовий затискач, щоб притиснути напівмаску до перенісся (рис.3).

 

Рис.3 Респіратор Р-2.

 

Принцип дії респіратора ґрунтується на тому, що при вдиху повітря послідовно проходить крізь фільтрувальний поліуретановий шар маски, де очищається від грубодисперсного пилу, потім крізь фільтрувальний полімерний волокнистий матеріал, де очищається від тонкодисперсного пилу. Після очищення повітря крізь клапани вдиху по­трапляє у підмасковий простір та в органи дихання. При видиханні повітря з підмаскового простору виходить через клапан видиху.

Респіратори Р-2 виготовляються трьох розмірів відповідно до висоти обличчя: 99—109 мм — перший розмір, 109—110 мм — другий розмір, понад 110 мм — третій розмір.

Зберігаються респіратори у запаяному поліетилено­вому пакеті. Щоб підігнати респіратор Р-2 до свого об­личчя, треба перевірити його справність, надіти напівма­ску на обличчя так, щоб підборіддя і ніс були всередині, одна тасьма наголовника, що не розтягується, була б на тім'ї голови, а друга — на потилиці; за допомогою пряжок, що є на тасьмах, відрегулювати й довжину (для чо­го треба зняти напівмаску) таким чином, щоб надіта напівмаска щільно прилягала до обличчя; кінці носово­го затискача притиснути до носа.

Респіратори надягають за командою «Респіратор наді­ти!» або самостійно. Знявши респіратор, треба провести йо­го дезактивацію: видалити пил із зовнішньої частини напівмаски щіткою або витрусити, внутрішню поверхню напівмаски протерти тампоном і просушити. Респіратор покласти в поліетиленовий пакет і закрити його кільцем.

Респіратор ШБ-1 («Пелюсток») широко застосову­вався під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і надійно захищав від радіоактивного зараження. Це респіратор одноразового користування, безрозмірний; фільтрувальним елементом у ньому є тканина Петрянова.

Фільтрувальний протигазпризначений для захисту органів дихання, очей, шкіри обличчя від впливу ОР, РР, БЗ і деяких СДОР, а також від різних шкідливих до­мішок, що є у повітрі.

У системі цивільної оборони країни для захисту на­селення використовуються такі фільтрувальні протига­зи: для дорослого населення — ЦП-5, ЦП-5М, ЦП-7, ЦП-7В; для дітей — ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ПДФ-2Д, ПДФ-2ПІ, КЗД (камера захисна дитяча).

До складу комплекту цивільного фільтру­вального протигаза ЦП-5 входять два основні еле­менти: лицьова частина ШМ-62У і фільтрувально-погли-нальна коробка ЦП-5. Крім того, протигаз комплек­тується сумкою для зберігання і перенесення та короб­кою з плівками, що не запотівають (рис.4 ).

Усередині фільтрувально-поглинальної коробки ЦП-5 є протиаерозольний фільтр і шихта. Лицьова частина ШМ-62У — шолом-маска, виготовлена з натурального або синтетичного каучуку. У шолом-маску вмонтовано окулярний вузол і клапанну коробку, яка має один кла­пан вдиху, два — видиху і служить для розподілу по­токів повітря. Плівки, що не запотівають, виготовлені з целюлози і мають однобічне желатинове покриття, їх вставляють з внутрішнього боку скелець протигаза же­латиновим покриттям до очей і фіксують затискними кільцями. Желатин рівномірно всотує конденсовану во­логу, завдяки чому зберігається прозорість плівки.

Рис.4. Протигаз ЦП-5. а: 1 – фільтрувально-поглинальна коробка; 2 – лицьовачастина; 3 – окулярнийвузол; 4 – клапанна коробка; 5 – сумка для протигаза; 6 – коробка з плівками, що не запотівають; б – шолом-маска з мембранною коробкою, що входить у комплект (ЦП-5М).

 

 

Протигаз ЦП-5М має шолом-маску ШМ-66МУ з пере­говорним пристроєм мембранного типу і вирізи для вух.

Нині для захисту дорослого населення, у тому числі й особового складу невоєнізованих формувань, дедалі більше використовується новий цивільний проти­газ ЦП-7 (рис.5). Він складається з фільтрувально-поглинальної коробки ЦП-7К, лицьової частини ПЦП, плівок, що не запотівають, захисного трикотажного чох­ла і сумки. Його маса без сумки — до 900 г, маса фільтрувальне-поглинальної коробки ЦП-7К — 250 г, лицьової частини МЦП — 600 г. Опір диханню при вди­ху, коли швидкість постійного струменя повітря дорівнює ЗО л/хв, становить не більше 16 мм водяного стовпчика, коли 250 л/хв — не більше 200 мм вод. ст.

Рис.5. Протигаз ЦП-7: 1 – лицьовачастина; 2 – фільтрувально-поглинальна коробка; 3 – трикотажнийчохол; 4 – вузол клапана вдиху; 5 – переговорнийпристрій (мембрана); 6 – вузол клапана видиху; 7 – обтюратор; 8 – наголовник (потилична пластина); 9 – лобова лямка; 10 – скроневі лямки; 11 – щічні лямки; 12 – пряжка; 13 – сумка.

 

 

Лицьову частину МЦП виготовляють трьох розмірів (арабська цифра з правого боку маски в підборідді у кру­жечку діаметром 12 мм). Вона складається з маски об'ємного типу з «незалежним» обтюратором, окулярного вузла, переговорного пристрою, вузлів клапанів вдиху і видиху, обтічника, наголовника і притискних кілець для кріплення плівок, що не запотівають.

«Незалежний» обтюратор — це смужка тонкої гуми для забезпечення герметичності лицьової частини проти­газа. Обтюратор щільно прилягає до обличчя і може роз­тягуватися самостійно, незалежно від корпусу маски, при цьому механічна дія лицьової частини на голову лю­дини незначна.

Наголовник призначений для закріплення лицьової частини. Він має потиличну пластину і 5 лямок: лобову, дві скроневі і дві щічні. Лобова і скронева лямки приєднуються до корпуса маски трьома пластмасовими, а щічні — металевими пряжками, що самі затягуються. На кожній лямці з інтервалом в 1 см нанесено упори ступінчастого типу для надійного закріплення лямок у пряжках. На кожному упорі є цифра, що вказує його порядковий номер. Це дає змогу точніше фіксувати стан лямок при підгонці маски.

На фільтрувально-поглинальну коробку одягається трикотажний чохол, який захищає її від дощу, бруду, сні­гу, грубодисперсних часток аерозолю.

У наш час з'явилася можливість користуватися про­тигазом як засобом індивідуального захисту хворих з легеневими і серцево-судинними захворюваннями певного ступеня важкості.

Наявність переговорного пристрою у нового протига­за забезпечує спілкування на відстані, а також полегшує користування технічними засобами зв'язку.

Підбираючи лицьову частину потрібного типо­розміру ЦП-7, вимірюють горизонтальний і вертикаль­ний обхвати голови. Горизонтальний обхват вимірюють по замкненому колу, що проходить по надбрівних дугах, потім на 2—3 см вище вушних раковин і позаду через ту точку голови, що найбільше виступає. Вертикальний об­хват вимірюють по замкненій лінії, що проходить через маківку, підборіддя і щоки. Розмір лицьової частини встановлюють за сумою цих двох вимірів і за положен­ням (номерами) упорів лямок наголовника, в якому во­ни (упори) зафіксовані: перша цифра — номер лобної лямки, друга — скроневих лямок, третя — щічних ля­мок (табл.1). Наприклад, якщо сума обхватів голови становить 1240—1260 мм, положення лямок: лобної — № 3, скроневих — № 6, щічних — № 7, то потрібна лицьова частина 2-го розміру.

Положення лямок наголовника встановлюють під час підгонки протигаза.

Перш ніж надягати протигаз, треба прибрати волосся з лоба і скронь, бо, потрапивши під обтюратор, воно при­зводить до порушення герметичності. Жінки зачісують во­лосся назад, знімають гребінці, шпильки.

Таблиця 1

Визначення розміру лицьової частини протигаза

Розмір лицьової частини

1-й

2-й

3-й

Номери упорів 4-8-8 3-7-8 3-7-8 3-6-7 3-7-7 3-5-6 3-4-5
Сума горизонтального і вертикального обхватів голови, мм До 1185 1 і до- 1210 1215- 1235 1240- 1260 1265- 1285 1290- 1310 1315 і більше

 

Протигаз ЦП-7 надівається у такій послідовності:

взяти лицьову частину обома руками за щічні лямки так, щоб великі пальці зсередини тримали лямки;

зафіксувати підборіддя у нижньому заглибленні обтю­ратора; рухом рук догори і назад натягнути наголовник і підтягнути до упору щічні лямки.

Лицьова частина МЦП-В протигаза ЦП-7В має присто­сування, за допомогою якого можна пити воду. Це гумова трубка з мундштуком і ніпелем, розміщена під переговор­ним пристроєм. Пристосування приєднується спеціальною кришкою до фляги.

Ізолюючі протигази ІП-46, ІП-4, ІП-5 (рис.7) за­безпечують захист органів дихання, очей і шкіри від будь-яких СДОР, незалежно від властивостей і концен­трації. Вони дають змогу працювати навіть там, де зовсім немає кисню у повітрі. У протигазі ІП-46М або ІП-5 можна виконувати неважку роботу під водою на глибині до 7 м. Принцип роботи ізолюючих протигазів ґрунтується на виділенні кисню з хімічних речовин при поглинанні вуглекислого газу і вологи, які видихають­ся людиною.

Рис.7. Ізолюючіпротигази: 1 – лицьовачастина; 2 – регенеративний патрон; 3- пусковийпристрій; 4 – дихальниймішок; 5 – каркас; 6 – сумка; 7 – чохол; 8 – нагрудник.

Ізолюючий протигаз складається з лицьової частини, регенеративного патрона, дихального мішка і сумки. Оскільки цей протигаз забезпечує повну ізоляцію ор­ганів дихання від навколишнього середовища, то час пе­ребування в ньому залежить від запасу кисню в регене­ративному патроні і характеру виконуваної роботи: при важких фізичних навантаженнях — протягом 45 хв, при середніх — 70 хв, а при легких або в стані відносного спокою — 3 год.

Промислові протигази призначені для захисту робітни­ків і службовців від СДОР, що застосовуються у вироб­ництві. Промислові протигази комплектуються лицьовими частинами від цивільних протигазів, а залежно від складу шкідливих речовин їх коробки спеціалізовано за призна­ченням. Коробки різного призначення відрізняються кольо­ром і буквеними позначеннями (табл. 5).

 

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ШКІРИ

Звичайні засоби захисту шкіри — це предмети одягу та взуття, що можуть бути у кожної людини. Найпрості­шим засобом захисту шкіри є робочий одяг (спецівка) — куртка і штани, комбінезони, халати з капюшонами, зши­ті з брезенту, вогнезахисної чи прогумованої тканини або грубого сукна. Вони не тільки захищають шкіру від радіоактивних речовин і бактеріологічних засобів, а й не пропускають протягом деякого часу краплиннорідкі от­руйні речовини. Одяг з брезенту захищає від отруйних ре­човин (взимку — до 1 год, влітку — до ЗО хв).

Із предметів побутового одягу найпридатнішими для захисту шкіри є плащі і накидки з тканини прогумова­ної або вкритої хлорвініловою плівкою, зимові речі — пальта з грубого сукна або драпу, ватянки тощо. Від краплиннорідких ОР пальто із сукна або драпу разом з іншим одягом захищає: взимку — до 1 год, влітку — до 20 хв; ватянка — до 2 год. Для захисту ніг потрібні гу­мові чоботи, боти, калоші: вони не пропускають крап­линнорідкі ОР до 3—6 год. На руки треба надягти гумові або шкіряні рукавиці.

Одяг слід застібнути на всі ґудзики, гачки або кнопки, комір підняти, поверх нього шию обв'язати шарфом чи ху­сткою; рукава обв'язати навколо зап'ястків тасьмами; штани випустити поверх чобіт (бот) і знизу зав'язати. Щоб посилити герметичність одягу, застосовують спеціальні клапани, що закривають розрізи піджаків або курток на грудях, пришивають клини у місцях розрізів на рукавах, штанах. Можна пошити капюшон з цупкої тканини або синтетичної плівки для захисту шиї і голови (рис.8).

Звичайний одяг просочують спеціальним розчином, щоб не проникали пари й аерозолі отруйних речовин. Для цього треба: 250—300 г мильної стружки або подрібненого господарського мила розчинити у двох літрах нагрітої до 60—70°С води, долити 0,5 л олії і, підігріваючи, перемішу­вати протягом 5 хв до утворення емульсії. Комплект одя­гу покласти у таз і залити гарячим розчином. Потім трохи викрутити і висушити. Підготовлений у такий спосіб одяг можна надягати на натільну білизну. Розчин не шкодить тканині, не подразнює шкіру.

Рис.8. Герметизаціяповсякденногоодягу. а – викройка нагрудника; б – капюшон; в – укапюшоні, масці й окулярах; г – герметизуючікливи, пришиті до розрізів куртки і штанів

 

 

Спеціальні засоби захисту шкіри за принципом за­хисної дії діляться на ізолюючі і фільтруючі.

Ізолюючі засоби захисту шкіри виготовля­ються з повітронепроникних матеріалів — спеціальної ела­стичної і морозостійкої прогумованої тканини. Вони мо­жуть бути герметичними і негерметичними. Герметичні засоби захисту закривають усе тіло і захищають від парів і крапель ОР, негерметичні — тільки від крапель ОР. Крім того, вони захищають від РР та БЗ.

До ізолюючих засобів захисту шкіри належать: за­хисний комбінезон (костюм), легкий захисний костюм Л-1 і загальновійськовий захисний комплект.

Захисний комбінезон складається із зшитих в одне ці­ле куртки, штанів і капюшона. Захисний костюм відрізня­ється від комбінезона тим, що ці три частини виготовлені окремо (рис.9). У комплект захисного комбінезона і костюма входять, крім того, підшоломник, гумові чоботи і гу­мові рукавиці. Захисні комбінезони і костюми випускають трьох розмірів: 1-й — для людей зростом до 165 см, 2-й — від 165 до 172 см; 3-й — вище 172 см.

Рис.9. Засобизахистушкіри: а – захиснийкомбінезон; б – захисний костюм; в – підшоломник; г – гумовірукавиці; д – гумовічоботи

 

 

Легкий захисний костюм Л-1 (рис.10) складається із сорочки з капюшоном, штанів, пошитих разом з панчохами, двопальцевих рукавиць і підшоломника. Його розміри аналогічні розмірам захисного комбінезона (костюма). Л-1 використовується у розвідувальних підрозділах ЦО.

Рис.10. Легкий захисний костюм Л-1: а – штани з панчохами; б – підшоломник; в – сорочка з капюшоном; г – двопальцевірукавиці; д – сумка для зберігання костюма; е – одягнений Л-1.

 

 

Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) скла­дається із захисного плаща з капюшоном, захисних пан-чох і рукавиць. Плащі випускаються п'яти розмірів: 1-й — для людей зростом до 165 см, 2-й — від 165 до 170 см, 3-й — від 171 до 175 см, 4-й — від 176 до 180 см, 5-й — вище 180 см. Підошва захисних панчох має гумову основу. Панчохи надівають поверх звичайного взуття і прикріплю­ють до ніг хлястиками і шпениками, а до поясного паска — тасьмою. ЗЗК можна носити як накидку та одягати у рукави, як комбінезон (рис.11).

Рис.11. Загальновійськовийзахисний комплект (ЗЗК): а – у вигляді накидки; б – одягнений у рукави; в – у виглядікомбінезона.

 

До фільтрувальних засобів захисту шкіри належить захисний фільтрувальний одяг (ЗФО-58Х) що складається з комбінезона особливого покрою, онуч, чо­ловічої натільної білизни і підшоломника. Крім того, у комплекті є онучі для захисту шкіри на но­гах від подразнення. ЗФО-58 застосовується у комплекті з протигазом, гумовими чобітьми і рукавицями (рис.12).

Рис.12. Захиснийфільтрувальнийодяг (ЗФО-58): а – комбінезон: 1 – капюшон; 2 – шнурки для затягування капюшона; 3 – головний клапан; 4 – нагрудний клапан; 5 – штрипки підрукавників; б – підшоломник; в – одягнений ЗФО-58.  


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 429;