ПОБУДОВА ГЕОЛОГІЧНИХ РОЗРІЗІВ З ІНТРУЗИВНИМИ ТІЛАМИГраниці інтрузивних тіл на розрізах, як правило , є схематичними і співпадають з реальним положенням контакту із вміщуючими породами лише у загальних рисах.

При зображенні інтрузивного тіла у розрізі необхідно встановити нахил його контактів. Для цього треба звернути увагу на зону навколоконтактових змін порід на карті. Якщо така зона є (на картах позначається крапками кольору, що відповідає складу інтрузиву), то чим ця зона ширша, тим більш похилою буде границя контакту із вміщуючими породами (рис. 6.1а). Якщо на карті такі ореоли відсутні, що характерно переважно, для інтрузивів основного складу, на розрізі контакти зображуються вертикальними (рис. 6.1б)

Уяву про нахил інтрузивних контактів можуть дати елементи внутрішньої тектоніки (текстурні особливості у вигляді орієнтованості кристалів - т. звані лінії течії), склад порід (для кислих і лужних інтрузивів характерна більш ізометрична форма ніж для основних та ін.

Рисунок 6.1 - Зображення контактів інтрузивних тіл на розрізі: а- нахилених; б - вертикальних
 


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1 Атлас навчальних геологічних карт. - МДУ, 1972.

2 Ковальчук І.О., Шевчук В.В. Геометричні основи складання та аналізу геологічних карт. - Київ, НМК ВО, 1993.

3 Куликов В.Н., Михайлов А.С. Структурная геология и геологическое картирование. - М., Недра, 1991.

4 Михайлов А.Е., Шершуков В.В., Успенский Е.П., Лабораторные работы по структурной геологии, геокартированию и дистанционным методам: Учебное пособие для вузов. - М.: Недра, 1988.

5 Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование.- М.: Недра, 1984.

6 Сапфиров Г.Н. Структурная геология и и гкеологическое картирование. - М ., Недра., 1982.

7 Инструкция по составлению и оформлению геологических карт масштаба 1:50000 (1:25000). - М., Недра, 1978.

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 101; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ