Форми. Основні принципи роботиПід формами розуміється - вікно, що містить, призначені для перегляду, заповнення і редагування дані. Форми містять реквізити, елементи списку, а також елементи, що управляють, кнопки закладки. Форма може містити табличну частину, що складається з декількох колонок.

Основне призначення форм залежить від режиму, в якому вона використовується.

Переміщення усередині форми:

- стрілки курсора - послідовне переміщення усередині форми по її елементах;

TAB - послідовне переміщення між групами елементів форми;

shift tab-виділенняч елементу;

- Enter (або лівою кнопкою миші) - вибір елементу для редагування або вибірдії;

- Page Up (Page Down) - переміщення посторінкове усередині активного вікна;

- Home (End) - переміщення   (кінець) списку.

- Лінійка прокрутки (горизонтальна і вертикальна) — якщо список або таблична частина не
поміщаються усередині вікна, то використовуючи елементи лінійки прокрутки.  

- Insert - додавання   (елементу і ін.)

- Delete - видалення виділеного елементу

- кнопка ОК - підтвердження введення інформації

 Якщо це передбачено конфігурацією, то після натиснення кнопки можливий перехід на наступний елемент діалогу. Після цього перевіряється повнота і правильність заповнення форми

Введення операцій

Можлива організація різного рівня автоматичності введення:

-режим ручне введення (використовується в основному для коректувань);

-режим типових операцій (зазвичай в типових конфігураціях, що поставляються, не використовується);

-режим автоматичного формування операцій після введення документів  

Реквізити і елементи форм, що управляють

Будь-яка форма містить:

Базові елементи

- типу число - призначено для введення і редагування числа;

- типу рядок - введення здійснюється з клавіатури або  із буфера обміну. Цей реквізит можливо також редагувати, помістивши туди текстовий курсор.

- типу дата - призначений для введення дати. Для введення значення потрібно внести число, номер місяця і дві (або чотири) цифри року.

Розділові крапки вводити не потрібно. Якщо дата записана невірно, то її значення не буде введено. Можливо також використовувати вбудований календар (натискуємо лівою кнопкою мишки), вибираючи там потрібну дату.

Елементи управління форми:

-прапорці - призначені для включення або виключення деякого значення. Включається лівою кнопкою мишки або натисненням клавіші пропуск (вибір здійснюється натисненням кнопки TAB);

- кнопки, що управляють, - призначені для виконання дії, передбаченої алгоритмом форми. Наприклад, кнопка закрити - закриває форму.

-списки - якщо існує вибір із наперед обмежених значень, то використовують списки. Вони викликаються шляхом натиснення на кнопку і потім вибирається потрібне значення, шляхом натиснення лівої кнопки мишки. Списком може бути план рахунків, довідники, журнали  документів, види субконто або  перелік.

- таблична частина - призначена для перегляд списку рядків і може містити  декілька колонок (їх склад визначається призначенням форми).

Для зручності перегляд вмісту можна міняти ширину стовпців, помістивши курсор на межу між стовпців, натискуємо і утримуючи ліву кнопку мишки, перемішаємо межу.

поля ввода-для введення потрібних значень

поле  із списком - для введення варіанту, вибраного  із списку

реквізити - введення значення проводиться  шляхом вибору із списку

закладки  - спеціальний елемент, який використовується для розділення  інформації по певним ознакам. Дня перемикання між закладками  використовується ліва кнопка мишки.

Пошук

Існує багато різних методів пошуку. Ось  основні  із них:

- довільний пошук - здійснюється користувачем в табличній  частині форми самим користувачем. Найбільш ефективний при кількості записів не більше 10 рядків;

 - пошук з використанням форматування по стовпцях (підводять курсор мишки до заголовка стовпця, який потрібно відсортувати, і натискують лівою кнопкою мишки. Найбільш ефективний, коли користувачеві точно відомий один з параметрів пошуку, пошук з використанням функції пошуку, який запускається Меню-действие-поиск-искать. Після цього з'являється вікно з напрямом пошуку (вперед, назад, з початку), з вказівкою типів значень (рядок, число, дата, константи, операції і так далі), місце пошуку скрізь або в активному стовпці), а також враховувати регістр або ні (ДОГОВІР або договір - можуть вважаються за різні умови пошуку).

 

 

 

Завдання  до заняття

Запустити програму.  

Проглянути режими головного  меню і відповідні їм підменю.

  У режимі Допомога вибрати пункт Зміст допомоги і ознайомитися  із інформацією по наступних  розділах:

- Запуск системи, параметри

- Калькулятор

- Константи

- Налаштування параметрів системи 1С: Підприємство

- Довідник

 Навчитися працювати  із основними елементами форми. Проглянути один журнал, використовуючи елементи управління.

 Викликати  калькулятор і виконати будь-які арифметичні дії. Вийти із програми.

Контрольні питання

1) Призначення програми.

2) Запуск програми.

3) Головнеменю.

4) Вибір пунктів меню.  

5) Організація "допомоги" в програмі.

6) Калькулятор, основні можливості

7) Що таке закладки.

8) Основні елементи управління при перегляді інформації.

9) Базові елементи форми.

 

 

 

Лабораторна робота №2

Тема: Введення та редагування економічної інформації в системі 1С:Підприємство

Мета: придбання практичних навичок роботи з програмним забезпеченням

Теоретичні відомості

Нижче приводиться  зразковий: перелік- довідників і їх вмісту.  Для конкретною підприємства деякі значення можуть бути відсутніми або бути присутніми додаткові.

 

тмц   Товари  
    Послуги  
    Тара  
    Продукція  
    Матеріали  
    Будівельні материалы-  
    Паливо  
    Запчастини  
    МБП  
Необоротні активи   Нематеріальні активи (ліцензії, програми і ін.)  
    Основні засоби (будівлі, верстати і ін.)  
    Інші необоротні матеріальні активи  
    Інші необоротні актини  
Склад продукції   Вводитися перелік матеріалів для виготовлення продукції  
Партії ТМЦ   Якщо ведеться облік по партіях, то приводиться перелік партій  
Одиниці виміру   Приведені основні одиниці виміру  
Валюти   Вносять перелік всіх валют, які використовуються для ведення хоз ..діяльності  
Контрагенти   Банки  
    Перевізники  
    Покупці  
    Постачальники  
    Митниці  
    Засновники  
Грошові рахунки   Приводиться перелік рахунків, які потрібні для ведення хоз. діяльності  
Місця зберігання   Магазини  
    Моли (матеріально відповідальні особи)  
    Склади  
Рахунки нашої фірми   Зазвичай приводиться р/с і каса  
Співробітники   Список всіх співробітників
Валові доходи/витрати   Формуються відповідно до класифікатора  
Види витрат   Адміністративні витрати  
    Інші операційні витрати  
    Витрати на збут  
    Неопераційні витрати  
    Загальновиробничі витрати  
    Прямі виробничі витрати  
Податки і відрахування   Формується відповідно до податкового законодавства  

Довідник ТМЦ

Довідник ТМЦ призначений для зберігання списку ТМЦ (товарів, продукції, матеріалів і ін.), послуг. Він використовується   для заповнення документів.  

Для зручності пошуку інформації довідник реалізований трирівневим, тобто ТМЦ в ньому можна об'єднувати в довільні групи і підгрупи. У нижній  частині вікна довідника виводяться ціни  із і без ПДВ для вибраного елементу.

За допомогою кнопки "Відкрити  партії" можна проглянути список всіх партії ТМЦ, на якому в даний момент встановлений  курсор. Див. довідник "Партії.

Кнопка "Друк" дозволяє сформувати друкарську форму всього довідника ТМЦ або його частини. Якщо курсор в списку ТМЦ встановлений на групі або елементі самого верхнього рівня, то в друкарську форму буде виведений весь каталог. Якщо курсор вказує на підгрупу або елемент нижчого рівня, то буде сформований лише один розділ каталога ТМЦ.

Інформація про «кожен елемент довідника розділена на дві закладки"Ціни" і "Додатково".  Розглядатимемо реквізити довідника ТМЦ. Для цього відкриємо вікно редагування існуючого ТМЦ або введемо новий. Кожен ТМЦ має коротке і повне найменування - коротке служить для відображення ТМЦ в екранних формах і для швидкого пошуку, а повне найменування виводиться в друкарські форми документів.

Кожен ТМЦ має відпускну ціну, яка фіксується у валюті продажу. Це означає, що при виписці документів (рахунків-фактур і накладних) ці ціни будуть перераховані у валюту документа по вказаному курсу. Ціна купівлі задається у валюті. На відміну від цін купівлі і продажу, які зберігаються без ПДВ, роздрібна ціна зберігається із ПДВ і завжди задається в гривнях. Типова конфігурація зберігає історію роздрібних цін для кожного ТМЦ, проглянути яку можна, скориставшись кнопкою "Історія":

Відзначимо, що ціни не є"жорсткими", в кожному конкретному документі їх можна змінювати.

Реквізит "ПДВ" показує, якою ставкою ПДВ оподатковується даний ТМЦ, і впливає на розрахунок суми ПДВ в документах.

Заповнивши реквізит "Артикул", ми зможемо виконувати по ньому швидкий пошук і сортування. Одиниця вимірювання, в якій ми хочемо бачити залишки ТМЦ, задається в реквізиті "Базова одиниця вимірювання". Окрім неї може бути визначено ще довільна кількість інших одиниць вимірювання. Докладніше про цьому див. довідник "Одиниці вимірювання". Поле "Вигляд" може приймати одне з таких значень - "Товар", "Послуга", "Тара", "Продукція", "Матеріал", "Будматеріал", "Паливо", "Запчастини" або "МБП". Правильно встановивши вид ТМЦ, можна заповнювати реквізити, які перебувають на закладці "Додатково".

 

  Довідник "Необоротні активи"

Довідник "Необоротні активи" призначений для зберігання списку об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, інших необоротних активів і використовується як при редагуванні документів, так і для ведення аналітичного обліку.

Довідник має трирівневу структуру, що дозволяє об'єднувати нею елементи в довільні групи і підгрупи.

У довіднику рекомендується створити групу об'єктів ОЗ і інших необоротних матеріальних активів, групу об'єктів нематеріальних активів і групу об'єктів інших активів.

Кожен необоротний актив характеризується, перш за все видом, який задається в реквізиті "Вид".  

Для кожного необігового активу слід також ввести  наступніслідуючі відомості: повне найменування, первинну вартість, шифр, інвентарний номер, дату введення в експлуатацію (у типовій конфігурації значення цього реквізиту довідника може бути заповнене при проведенні документа "Введення в експлуатацію"), одиницю вимірювання і рахунки обліку. Як вже було відмічено вищим, рахунок обліку автоматично заповниться післявибору виду необігового активу.

На відміну від довідника "ТМЦ", для елементів якого можна використовувати декілька одиниць вимірювання, для елементів даного довідника існує тільки одна одиниця вимірювання.

Параметри нарахування зносу необоротних активів по бухгалтерському і податковому обліку задаються на закладці "Додатково" форми елементу довідника.

 

 Довідник «Склад продукції»

Довідник «Склад продукції» підпорядкований довіднику «ТМЦ». Для кожного ТМЦ із встановленим видом «Продукція» довідник «Склад продукції» містить  список матеріалів і інших витрат, які зазвичай йдуть на виробництво вказаного ТМЦ.

Окрім стандартного меню, довідник може бути відкритий за допомогою кнопки "Склад продукції" при редагуванні ТМЦ виду «Продукція».

Реквізит «Витрата» може приймати значення  із довідника «ТМЦ» (для матеріалів, які йдуть на виробництво продукції), або  із довідника «Види витрат» (для інших затрат, які відносяться на собівартість продукції, - зарплата, оренда і тому подібне). Реквізит «К-ть» дозволяє задати кількість матеріалів, яка йде на виготовлення одиниці продукції.

Цей список витрат використовується для початкового заповнення документа «Калькуляція». Для кожної конкретної калькуляції він може бути змінений.

 

    Довідник «Партії»

Довідник «Партії» підпорядкований довіднику «ТМЦ». У нім зберігається список партій даного ТМЦ. В разі використання методу обліку  «По партіях» записи в довіднику створюються автоматично - при проведенні прибуткових документів таких, як «Прибуткова накладна» або «Калькуляція».

В разі виду обліку  ТМЦ за средневзвешенной ціною в довіднику існує тільки одна партія «Партія за умовчанням», по якій і ведеться весь облік.

Відкриємо  елемент довідника «Партії» в режимі редагування. Реквізит «Документ» зберігає в собі прибутковий документ, який створив дану партію, він відображується  синім шрифтом після  слів «Партія створена прибутковим документом», найменування партії при створенні  встановлюється таким же, як і назва документа.

Група «Параметри партії» містить  облікову ціну партії без ПДВ, дату створення  партії. Відзначимо також, що для партій,  в яких вибраний реквізит «Документ», редагування полів «Ціна» і «Дата створення» недоступно.

 

    Довідник «Одиниці  вимірювання»

Для зберігання одиниць  вимірювання ТМЦ в типовій конфігурації використовується довідник «Одиниці  вимірювання», підлеглий довіднику «ТМЦ». Для редагування довідника спочатку слід відкрити  довідник «ТМЦ», і вибрати ТМЦ, одиниці  вимірювання якого потрібно редагувати, а потім відкрити  довідник «Одиниці  вимірювання».

Важливим  реквізитом одиниці  вимірювання є «Коефіцієнт». Цей реквізит задає коефіцієнт перерахунку  із вказаної одиниці  вимірювання в базову одиницю  вимірювання (у якій враховуються залишки товарів). Наприклад, якщо деякий товар враховується в штуках і упаковках, причому в упаковці знаходиться  5 штук, то для цього товару можна встановити базову одиницю «шт.» (у самому довіднику ТМЦ), і в довіднику «Одиниці  вимірювання» створити додаткову одиницю «уп.», для якої вказати коефіцієнт перерахунку рівним 5.

Довідник «Одиниці  вимірювання» використовується при редагуванні багатьох документів, наприклад, рахунків, накладних і так далі.

 

Довідник «Валюти»

Довідник «Валюти» призначений для зберігання списку валют і їх курсів, а також використовується при формуванні бухгалтерських проведень по рахунках, для яких встановлена  ознака ведення валютного обліку .

Довідник має однорівневу структуру. На закладці  «Основні» для кожного елементу довідника необхідно вказати найменування, коротке найменування, курс НБУ, курс УМВБ і кратність. Відзначимо, що реквізит «Курс УМВБ» необхідно заповнювати тільки  для тих валют,  із якими передбачається  проводити  операції купівлі-продажу.

Реквізит «Кратність» задає котирувальну одиницю валюти, «Курс НБУ», «Курс УМВБ» -курсы даної валюти Національного банку України і Української міжбанківської валютної біржі. Ці реквізити взаємозв'язані, сенс їх використання наступний. Якщо кратність задана рівній одиниці, то в полях «Курс НБУ», «Курс УМВБ» вводиться кількість гривень, відповідна одиниці даної валюти (тобто, курс валюти в звичному розумінні). Якщо курс даної валюти по відношенню до гривні дуже низький або точність курсу дуже висока (більше 5 знаків після коми), то в полі «Кратність» слід вказати кількість одиниць валюти, прийнята до котирування (котирувальна одиниця валюти), а в полі «Курс» - суму в гривнах, відповідну цій кількості одиниць валюти. Наприклад, курс італійської ліри складає 20.7792 гривень за 10000 лір. Тоді в полі «Кратність» указуємо 10000 (котирувальна одиниця італійської ліри), а, наприклад, в полі «Курс НБУ» 20.7792.

При зміні курсу валюти необхідно відкрити  довідник «Валюти» і ввести  нове значення курсу (а, можливо, і кратності) для даної валюти. Всі попередні значення курсу і кратності зберігаються разом з датами їх зміни і можуть бути проглянуті або змінені в спеціальному вікні «Історія».

Реквізити «Курс НБУ», «Курс УМВБ» і «Кратність» періодичні, тобто  кожне їх значення вводиться  на певну дату і поширюється  на всі  наступні дати, поки  не буде введено  наступне  значення.

На закладці  «Додатково» необхідно вказати імена файлів, в яких знаходяться  зразки  прописів чисел для валют на російській і українській мовах. У типовій конфігурації для пропису сум в гривнах українською мовою включений файл uahukr.spl, на російському - uah.spl.

Внесення нових елементів до довідника «Валюти» можливо як  списку елементів довідника, так і безпосередньо у формі  елементу. Для перемикання між цими режимами слід скористатися опцією меню «Редагувати в діалозі» меню «Дії» головного  меню програми:

На початку роботи  із конфігурацією в довідник має бути введена  принаймні одна валюта - гривна. При цьому вона має бути вказана в константі «Гривна» і мати курс НБУ і кратність рівні одиниці.

 

    Довідник «Контрагенти»

Довідник «Контрагенти» містить  інформацію про всіх контрагентів підприємства -постачальниках, покупців, тобто про всіх юридичних і фізичних осіб, із якими організація вступає в різного роду відношення. Довідник використовується як при виписці первинних документів, так і для ведення аналітичного обліку. 

Довідник має трирівневу структуру. Цю можливість  слід використовувати на свій розсуд, створюючи різні групи клієнтів, що може полегшити пошук потрібного клієнта при роботі  із документами.

Основного постачальника компанії можна занести в константу «Баз.поставщик» - він за умовчанням підставлятиметься у всі прибуткові документи. При введенні даних про клієнта, слід пам'ятати, що від повноти введеної  Вами інформації залежатиме правильність заповнення друкарських форм документів.

Склад реквізитів форми редагування інформації про контрагента залежить від того, якій категорії - «Організація» або «Приватна особа» належить даний контрагент. Тип контрагента встановлюється в найпершому реквізиті форми елементу.

Під контрагентом-організацією в конфігурації розуміються будь-які підприємства, установи, зіз якими організація вступає у які-небудь відносини в процесі своєї господарської діяльності.

Під контрагентом-часною особою  розуміються будь-які фізичні особи, у тому числі приватні підприємці, без утворення юридичної особи,  із якими організація вступає в різного роду цивільно-правові, але  не трудові стосунки. Фізичних осіб, із якими організація вступає у трудові відносини, слід заносити в довідник «Співробітники».

Якщо контрагент має  тип «Організація», то для нього пропонується ввести  наступні  основні відомості: найменування і повну  назву, фізичну і юридичну адресу, телефони, прізвища директора і головного  бухгалтера, а також прізвище особи , через яку зазвичайзвично здійснюються які-небудь контакти  із даним контрагентом.

Відзначимо, що в реквізит «Найменування» слід ввести  найменування клієнта так, як воно буде виглядати в різних списках, наприклад, при виборі клієнта в процесі виписки первинних документів.             

  Не починайте найменування з лапок і пропусків. Не починайте найменування з скорочень, використовуваних для вказівки організаційно-правової форми організації (ТОВ, ЧП, СП і так далі). Дотримуючи ці правила, Ви завжди зможете без зусиль знайти потрібного клієнта в списку за допомогою швидкого пошуку.

Офіційна назва клієнта вводиться  в реквізиті «Повне  найменування». Його слід вказати так, як воно повинне виглядати в первинних документах: платіжних дорученнях, рахунках-фактурах і ін.

 Приклад  заповнення інформації про контрагента: коротке найменування: Маракана, ТОВ; повне  найменування: ТОВ «Маракана».

У групі «Взаєморозрахунки» слід встановити вид взаєморозрахунків  із контрагентом,вибрать які види документів передбачається  використовувати як документів-основ ля ведення взаєморозрахунків  із даною організацією - договори або рахунки/накладні. Якщо облікзаиморозрахунків із контрагентом ведеться в розрізі договорів, то в реквізиті «Основной договор»можно вказувати власне базовий договір купівлі-продажу, який буде по замовчуваннюпідставляється в полі «Замовлення» всіх витратних (прибуткових) документах, де  даний контрагент
вказаний в реквізиті «Постачальник» («Покупець»).       

У реквізиті «Вид торгівлі» встановлюється той вид торгівлі, по якому ведеться облік  торгівельних  операцій  із клієнтом.

Опція групи «Банківські реквізити» служить ознакою того, скільки розрахункових рахунків для здійснення розрахунків в безготівковому   порядку має даний контрагент - один або декілька.

У першому випадку необхідну інформацію про розрахунковий рахунок клієнта пропонується ввести вреквізити «Банк» і «Номер рахунку», після чого ця інформація буде автоматично занесенатиповою конфігурацією в підлеглий довіднику «Контрагенти» довідник «Грошовірахунки». У другому випадку інформація про розрахункові рахунки організації-контрагента вноситься безпосередньо до довідника «Грошові рахунки», що відкривається за допомогою кнопки «Розрахункові рахунки». Див. довідник «Розрахункові рахунки».    

Для введення індивідуального податкового номера контрагента, номер свідоцтва  платника НДС, коду по ЕГРПОУ призначена група реквізитів «Коди».    

Для контрагентів-часних осіб  слід ввести  прізвище, ім'я, по батькові (у реквізиті «Полноєназваніє» повністю) адресу, паспортні дані.       

Склад і призначення решти реквізитів діалогової форми введення інформації для контрагентів-часних осіб  повністю  ідентично складу і призначенню реквізитів діалогової форми для контрагентів-організацій.    

Для фізичних осіб, що є  підприємцями без утворення юридичної особи, в реквізиті «Інд. податок. номер» указується  ідентифікаційний номер платника податку, присвоєнй йому податковими органами.

        

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 195;