Прилади та обладнання, що використовуються в роботі Nbsp; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра інформаційно-вимірювтиальної техніки

 

  

Кононенко М. А., Сітко Я.О.

 

методи та засоби вимірювання

 

 

Лабораторний практикум

Частина 2

для студентів спеціальності

“Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології”

 

2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний

 університет нафти і газу

Кафедра інформаційно-вимірювтиальної техніки

 

  

Кононенко М. А., Сітко Я.О.

 

методи та засоби вимірювання

 

 

Лабораторний практикум

Частина 2

для студентів спеціальності

“Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології”

 

Рекомендовано методичною радою університету

 

 

м. Івано-Франківськ

2009

Кононенко М.А., Сітко Я.О. Методи та засоби вимірювання. Частина 2. Лабораторний практикум: – Івано-Франківськ: Факел, 2009. - 30с.

Лабораторний практикум складений згідно програми курсу «Методи та засоби вимірювання» для студентів спеціальності «Метрологія та вимірювальні технології», затвердженої на засіданні кафедри інформаційно-вимірювальної техніки 20.05 2009р. протокол №____ і призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної форми навчання.

Рецензент: доктор технічних наук, професор ____________                         

 

 

Дане видання – власність ІФНТУНГ. Забороняється тиражування та розповсюдження без відома авторів.

 

Зміст

 

Вступ……………………………………..........................................

 

1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

 

1.1 Назва роботи: Вимірювання електричного струму і напруги, визначення метрологічних характеристик амперметрів і вольтметрів методом злічення.

1.2 Мета роботи.

1.3 Тривалість роботи.

1.4 Завдання роботи.

1.5 Прилади та обладнання, що використовуються в роботі

1.6 Вказівки для підготовки до занять.

1.7 Порядок виконання роботи.

1.8 Зміст звіту.

1.9 Контрольні запитання.

 

2. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

 

2.1 Назва роботи: Вимірювання електричної енергії та повірка однофазних індукційних лічильників.

2.2 Мета роботи.

2.3 Тривалість роботи.

2.4 Прилади та обладнання, що використовуються в роботі.

2.5 Завдання роботи.

2.6 Порядок виконання роботи.

2.7 Зміст звіту.

2.8 Контрольні запитання.

 

3. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

 

3.1 Назва роботи: Вимірювання потужності в колах постійного і однофазного змінного струмів. Повірка ватметрів.

3.2 Мета роботи.

3.3 Тривалість роботи.

3.4 Прилади та обладнання, що використовуються в роботі.

3.5 Завдання роботи.

3.6 Опис лабораторної установки

3.7 Порядок виконання роботи.

3.8 Зміст звіту.

3.9 Контрольні запитання.

 

 

4. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

 

4.1 Назва роботи: Компенсаційний метод вимірювання.   Дослідження роботи потенціометрів та визначення їх  метрологічних характеристик з допомогою установки У302.

4.2   Мета роботи.

4.3 Тривалість роботи.

4.4 Прилади та обладнання, що використовуються в роботі.

4.5 Завдання роботи.

4.6 Порядок виконання роботи.

4.7 Зміст звіту.

4.8 Контрольні запитання.

 

5. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

 

5.1 Назва роботи: Вимірювання потужності в багатофазних колах синусоїдального струму.

5.2 Мета роботи.

5.3 Тривалість роботи.

5.4 Завдання роботи.

5.5 Теоретичні відомості.

5.6 Порядок виконання роботи.

5.7 Зміст звіту.

5.8 Контрольні запитання.

 

6. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

6.1 Назва роботи: Вивчення будови та роботи установки для обміну витрати електричної енергії в трьох фазних колах.

6.2 Мета роботи.

6.3 Тривалість роботи.

6.4 Завдання роботи.

6.5 Теоретичні відомості.

6.6 Порядок виконання роботи.

6.7 Обробка результатів вимірювання.

6.8 Результати вимірювань і обчислень.

6.9 Контрольні запитання.

 

Вступ

Лабораторний практикум, частина 2 з курсу « Методи та засоби вимірювання» містить методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. В роботах проводиться перелік приладів та обладнання, що використовується в роботі. Коротко є розділ вказівок для підготовки до занять.

Перед початком проведення занять викладачем проводиться інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності при роботі з струмами до 10А та напругами до 380В.

До лабораторних занять студент повинен попередньо підготуватися, використовуючи рекомендовану літературу, конспект лекцій та лабораторну роботу. Необхідно підготувати бланки протоколу повірки, таблиці для записів результатів вимірювання.

При проведенні робіт студент повинен закріпити ним теоретичні і практичні знання, оформити звіт матеріалами, отриманими при дослідженні, а також до кожного завдання має бути висновок у відповідності з вимогами, що ставляться до виконаної роботи конкретно.

 

 

 

1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

 

1.1 Назва роботи: Вимірювання електричного струму і напруги, визначення метрологічних характеристик амперметрів і вольтметрів методом злічення

1.2 Мета роботи:Ознайомитись з будовою, принципом дії та основними метрологічними характеристиками електромеханічних амперметрів і вольтметрів різних систем. Одержати навики в повірці аналогових амперметрів та вольтметрів методом злічення.

Викладач вказує студентам лише прилад, що підлягає повірці, а вибір взірцевого приладу, джерела живлення і схеми повірки здійснюється самостійно, але узгоджуючи з викладачем.

1.3 Тривалість роботи: 4 аудиторні години.

 

Завдання роботи

 

Внести в протокол повірки всі необхідні дані на прилади, що підлягають повірці. Вибрати електричну схему повірки, зібрати її. Провести вимірювання відповідно до вибраного методу. Дані повірки приладу занести в протокол повірки із визначення похибок, варації, та вказати придатності приладу для дальнїйшої експлуатації.

 

 

Прилади та обладнання, що використовуються в роботі 

 

В лабораторній роботі використовуються наступні прилади та обладнання:

· Щитові амперметри та вольтметри електромагнітної системи типу Э378 класу 1,5, щитовий вольтметр магнітоелектричної системи типу М285К класу 1,5;

· Переносні амперметри феродинамічної системи типу Д57 класу 0,1, вольтметр електромагнітної системи типу Э59 класу 0,5, вольтметр магнітоелектричної системи типу М243 класу 0,2, цифровий вольтметр типу В7-20;

· Автотрансформатор (ЛАТР), реостат на 160 Ом, додатковий опір на 2 Ом;

· Джерело змінної напруги 220В, 50Гц, джерело постійної напруги типу ВСА-5А на 60В.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 94;