КАТЕГОРІЯ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 

1. Соціальна детермінація формування і розвитку особистості

2. Соціально-психологічні характеристики особистості

3. Соціально-психологічна структура особистості

4. Соціальні установки особистості

5. «Я-концепція» особистості як соціально-психологічний феномен

 

 

Соціальна детермінація формування і розвитку особистості

 

 

Особистість - свідома суспільна людська істота, - представлена психологічними такими характеристиками, що: 1) є соціально зумовленими, 2) є стійкими; 3) виявляються у суспільних зв’язках і відносинах з навколишнім світом та іншими людьми, 4) визначають її поведінку.

 

 

Особистість як психологічний феномен втілює виявлення людини відносно до її життєвої історії та перспектив розвитку. Отже, особистість характеризується в еволюційному та онтогенетичному процесі людини як суб’єкт впливу внутрішніх та зовнішніх факторів: генетичних та біологічних передумов, соціального досвіду та змінних обставин оточуючого середовища.

 

 

Фактори розвитку особистості


 

Біологічний фактор

Генетичний Закономірності, зумовлені загальнородовими біологічними особливостями розвитку людини
Вроджений Закономірності, зумовлені особливостями пренатального розвитку людини

Соціальний фактор

Афіліація Наявність людського оточення, в якому відбувається реалізація потреби в інших людях
Свідомість Наявність у людини свідомості, яка формується в системі її взаємодії в людському оточенні
Мікросоціалізація Формування первинних уявлень про норми і правила людської взаємодії (система соціальних прав та обов’язків) в системі мікросоціуму (первинної контактної групи)
Макросоціалізація Формування уявлень про загальносуспільні норми і правила людської взаємодії (моральні, правові, естетичні тощо) в системі макросоціуму (вторинних контактних та неконтактних груп)

 

 

Соціально-психологічні механізми формування і розвитку особистості

Інтеріоризація (Л. С. Виготський) Будь-яка психічна властивість особистості в онтогенетичному розвитку спочатку представлена у зовнішньому плані (змодельована в сумісно-розподіленій діяльності у вигляді стосунків між людьми), а потім переходить у внутрішній (у план свідомості) і стають психічними функціями особистості.
Відбиття зовнішніх впливів через внутрішні умови (С. Л. Рубінштейн) Зовнішні впливи: - система безпосередніх і опосередкованих соціальних зв’язків, - сукупність усіх способів взаємодії і форм об’єднання людей (за інтересами, потребами, взаємними симпатіями, типом діяльності і спілкування), - система суспільних, групових та індивідуальних цінностей, - система способів поведінки (соціально прийнятних і неприйнятних). Внутрішні умови: - сукупність індивідуальних особливостей і певних властивостей людини (біологічних, психологічних).

 

Рівні репрезентації особистості


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 108;