Аналіз прибутковості підприємства 

Прибутковість підприємства характеризується сумою прибутку і рівнем рентабельності.

Рівень рентабельності (Р) визначається як відношення прибутку від реалізації (П) до собівартості продукції, робіт, послуг (С):

 

                    (14.8)

 

Всі дані для розрахунку рівня рентабельності беруться з ф. 2 «Звіт про фінансові результати підприємства і їх використання».

Відповідно:

§ у 1996-97 рр. Р = (ф. 2 рядок 050) : (ф. 2 рядок 040)  100 %;

§ 1996 р. Р = (725,1 : 8 485,8)  100 % = 8,5 %;

§ 1997 р. Р = (1,5 : 7 688,0)  100 % = 0,02 %;

§ у 2003 р. Р = (ф. 2 рядок 220 : ф. 2 рядок 040)  100 %.

В процесі аналізу визначається, як змінювались протягом певного періоду значення прибутку, рівня рентабельності, розглядаються фактори, що приводять до їх змін.

Нормативна прибутковість визначається середньою банківською кредитною ставкою.

Аналіз використання основних фондів

Ефективність використання основних фондів характеризується показником фондовіддачі (Фв), який вираховується як відношення виручки від реалізації, без податку на додану вартість і акцизного збору, до середньої вартості основних фондів:

§ у 1996-97 рр. Фв = [ф. 2 (рядок 010 - рядок 015 - рядок 020)] : [(ф. 1 (рядок 012п + рядок 012к)]  0,5, де п – на початок року; к – на кінець звітного періоду;

§ 1996 р. Фв = (10 774,0 – 1 478,0 - 85,1) : (1 260,2 + 7 912,9)  0,5 = (9 210,9 : 9 173,1)  0,5 = 51 %;

§ 1997 р. Фв = (8 992,3 – 1 302,8 - 0) : (7 912,9 + 8 170,0)  0,5 = (7 689,5 : 16 082,9)  0,5 = 24 %;

§ у 2003 р. Фв = [ф. 2 (рядок 010 - рядок 015 - рядок 020 - рядок 025 - рядок 030), або в підсумку рядок 035] : [ф. 1 (рядок 031п + рядок 031к)]  0,5.

Нормативний коефіцієнт ефективності використання основних фондів в різних галузях не однаковий і тому динаміка його збільшення є позитивною характеристикою.

Узагальнення результатів аналізу

 

Узагальнені результати аналізу фінансового стану підприємства методом системи коефіцієнтів наведено в табл. 14.7

Вони показують, що фінансовий стан підприємства загалом погіршується, хоча воно все ще залишається фінансово стійким.

Вихідна інформація та результати аналізу фінансового стану інших підприємств, які не працюють, мають об’єкти незавершеного будівництва, недостатньо використовують свій виробничий потенціал та мають багатономенклатурне виробництво, наведені у додатку М (табл. М.1-М.4).

Сьогодні фінанси підприємства – це індикатор його конкурентоспроможності, показник його життєздатності в ринковій економіці. Підприємство як господарський суб’єкт багате не тим, що у нього є основні засоби, сировина, співробітники, а тим, що у нього є ринки.

Під ринком розуміються соціально-економічні умови реалізації товару. На ринку стикається попит як представник споживання і пропозиція як представник виробництва. В ринкових стосунках беруть участь різні економічні суб’єкти. До них відносяться окремі фізичні особи (підприємці, інвестори, вкладники, фермери, продавці, покупці) і юридичні особи (господарські суб’єкти). Економічні суб’єкти ринкової економіки можуть виступати тільки як продавці і покупці. Тому процес продажу на ринку завжди носить найменування «купівля-продаж».

 

Таблиця 14.7


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 99;