Аналіз технічного стану підприємстваЗагальна характеристика підприємства

 

В цьому розділі відображаються такі основні дані:

§ найменування, форма власності (державна, акціонерне товариство (закритого, відкритого типу); по формі розподілу статутного капіталу та відповідальності: товариство повне, товариство з обмеженою відповідальністю; по чисельності співробітників — мале підприємство; відсоткова частка співзасновників (співвласників) підприємства в статутному капіталі);

§ місце розташування підприємства і його юридичні реквізити; площа земельної ділянки (в га), що займає підприємство, рік заснування, введення підприємства в експлуатацію;перелік об’єктів підприємства як основного, так і допоміжного виробництва; наявність та загальна характеристика інженерних мереж (електричних, теплофікаційних, каналізаційних та ін.); тип виробництва, виробнича потужність,виробнича структура підприємства, середньооблікова чисельність співробітників. Виконання креслення схематичного генплану підприємства (без топографічних відміток та координатних сіток).

 

Технічна характеристика основних засобів

Характеристика будівельної частини основних виробничих фондів (пасивна частина). По кожній окремій споруді виконуються креслення (схематично, але в масштабі) плану, поздовжнього, поперечного розрізів з експлікацією будівельних конструкцій, матеріалів їх виготовлення. Для багатоповерхових будівель вказується тип міжповерхового перекриття. В пояснювальному тексті фіксується наявність охоронної, пожежної чи охоронно-пожежної сигналізації з виведенням на централізований пункт спостереження, тип освітлення, наявність опалення приміщення, вентиляційних систем. Фіксуються пропозиції щодо необхідності відповідних ремонтів будинків та споруд

Характеристика цехів, дільниць, їх технічне та технологічне оснащення. Характеристика цехів, дільниць виконується за їх виробничо-функціональними ознаками, виходячи з діючої на підприємстві нормативно-технічної документації, структури та специфіки виробництва, що склалася.

В цьому розділі викладаються наступні дані:

§ загальна площа цеху (дільниці) в кв. м;

§ висота від рівня підлоги до нижнього рівня будівельних конструкцій в м;

§ будівельний об’єм, куб. м;

§ матеріал покриття підлоги;

§ тип освітлення (загальне, місцеве, комбіноване);

§ загальна характеристика пристроїв енергозабезпечення;

§ перелік та технічні характеристики технологічного устаткування і оснащення, в тому числі контрольного та випробувального (додаток З, табл. З.1);

§ перелік засобів механізації та автоматизації виробничих процесів (додаток З, табл. З.2);

§ перелік засобів внутрішньоцехового і внутрішньозаводського переміщення (додаток З, табл. З.3);

§ встановлена електрична потужність струмоспоживачів (кВт).

Виконуються також схематичні (в масштабі) креслення цехів, дільниць зі специфікацією цехового обладнання та оснащення.

Визначення технічного стану устаткування і обладнання

Визначення фактичного технічного стану устаткування і обладнання на предмет його відповідності вимогам по якісному виконанню технологічних процесів і операцій, передбачених діючою нормативно-технічною (конструкторською і технологічною) документацією, ґрунтується на принципі екстраполяції виконаних технологічних операцій на якість виробів (деталь, збірна одиниця, збірний вузол, машина, механізм, продукція).

Механізм виконання складається з наступних основних дій:

§ виконується відбір трьох деталей або збірних одиниць,вузлів (для підприємств машинобудівного комплексу) різних по категорії складності виготовлення;

§ відповідними робочими засобами вимірювань, які пройшли повірку (атестацію) в органах Держстандарту, виконується ряд прямих вимірювань фізичних величин. По характеристиці точності необхідно використовувати рівно-точні вимірювання, тобто ряд вимірювань якої-небудь величини, виконаних однаковими по точності засобами вимірювань в одних і тих же умовах.

Приклад.При багатократних вимірюваннях діаметру деталі одержаний ряд результатів (вимірювань): 15,13; 15,12; 15,11; 15,13 і 15,12 мм. Вирахувавши середнє арифметичне зданого ряду значень, одержимо результат багатократного вимірювання діаметру деталі

 

                    (14.2)

 

§ вимірювання виконуються в послідовності, передбаченій маршрутними, маршрутно-операційними картами та картами якості;

§ по кожній одиниці устаткування результати заносяться в таблицю. Форма додається. В таблиці фіксуються можливі відхилення від полів допусків, передбачених конструкторською документацією;

§ на основі аналізу одержаних результатів вимірювань оформляються дві таблиці, в одній з яких фіксується обладнання, що відповідає вимогам виготовлення виробів (деталей, збірних одиниць, збірних вузлів, механізмів, продукції), передбачених конструкторською та технологічною документацією (додаток З, табл. З.4), а в другій, що не відповідає встановленим вимогам (табл. З.5) та потребує заміни (табл. З.6).

Критерієм відповідності устаткування та обладнання вимогам, що пред’являються конструкторсько-технологічною документацією, технологічним процесом, є співставлення результатів вимірювань з фактичною можливістю обладнання на час проведення аналізу.

Примітка: виходячи з різних галузей, а також специфіки виробництва, рекомендована «Аналітична таблиця відповідності технологічного устаткування та обладнання вимогам конструкторської та технологічної документації по забезпеченню виконання технологічних операцій і процесів» (додаток З, табл. З.7) може бути частково доповнена (розширена) без зміни суті завдання.

 

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 111;