Глобальні зміни в економіці і структурна перебудова 

У світовій та національній економіці в останні десятиліття відбулися кардинальні зміни. Вони проявляються у періодичних катаклізмах на світових фінансових ринках, у невпинному науково-технічному прогресі, зміні бізнес-середовища тощо. Усе це потребує нових підходів до реструктуризації підприємств, зокрема стратегічної та фінансової [104; 145].

Зміна світових фінансових ринків проявляється у:

§ послабленні фінансового регулювання;

§ розвитку інформаційних технологій;

§ появі нових фінансових інструментів (валютних процентних ф’ючерсів та опціонів, операцій СВОП (що поєднують готівкову купівлю-продаж з одночасним укладанням контругод на певний термін) тощо;

§ макроекономічній незбалансованості;

§ зростанні реальних процентних ставок.

Прискорення процесу розвитку технологій призвело до:

§ розвитку інформаційних технологій і зв’язку;

§ скорочення життєвих циклів продуктів;

§ перебудови виробничих процесів;

§ появи нових продуктів і послуг;

§ зміни міжгалузевих відносин.

Особливостями сучасного світу бізнесу є:

§ складність;

§ швидкі зміни;

§ нестача часу для прийняття рішень;

§ глобальна конкуренція.

В мінливому світі не має значення, наскільки багата компанія або наскільки вона велика. Вона повинна адаптуватися до нових умов або зникнути.

Глобальна конкуренція визначає нові умови виживання компанії. Для того, щоб вижити, компанія повинна домінувати на ринку.

Суттєві зміни зовнішнього середовища призводять до необхідності змін парадигми – побудови нового світогляду.

Приватизація в сучасних умовах повинна бути спрямована на створення ефективного капіталу, передачі підприємств в руки ефективних власників і(або) менеджерів. А це прямо пов’язано з реструктуризацією.

Стратегічна реструктуризація, передусім у промисловості, вимагає заходів на подолання розриву між нинішніми результатами діяльності підприємств і вимогами міжнародної конкуренції.

Цей розрив є результатом глобальних змін в макроекономічному і політичному середовищі, в технології, організаційних структурах, маркетингових підходах, цінах на фактори виробництва і т. п.

Реструктуризація в сучасних умовах перетворюється в безперервний процес. Вона передбачає реформу у сфері політики, удосконалення систем управління, реорганізацію бізнесу, фінансову реструктуризацію тощо (табл. 14.1).

 

Таблиця 14.1

Напрями реформ в системі стратегічної реструктуризації підприємств

 

  Реформа в сфері політики Удосконалення управління Реорганізація бізнесу Фінансова реструктуризація
Мета: • підтримати зміни; • ліквідувати перешкоди • створити мотивований менеджмент • підвищити конкурентоспроможність • рекапіталізація
Елементи: • переглянути податки і законодавство; • ліквідувати бар’єри; • створити власника • навчання менеджерів; • системи стимулів; • кадрові перестановки • розробка стратегії; • сегментація підприємства; • конкурентна і фінансова синергія • активізація грошового потоку; • скорочення боргу; • зміна структури капіталу

 

Основними напрямами стратегічної реструктуризації є:

§ зміна виробничого процесу;

§ зміна підходів до ринку;

§ зміна напрямків розробки нової продукції;

§ кардинальні зміни кадрової політики;

§ зміна організаційної структури;

§ зміна культури корпоративного управління;

§ зміна стратегії;

§ фінансова реструктуризація.

Особливе значення в системі стратегічної реструктуризації підприємств має фінансова реструктуризація. Під нею, зазвичай, розуміється коригування активів і пасивів балансу підприємства.

Основна мета фінансової реструктуризації – зміна структури капіталу.

Відповідно, фінансова реструктуризація передбачає:

§ ліквідацію окремих підприємств чи їх підрозділів;

§ списання активів з балансу підприємства;

§ скорочення витрат;

§ підвищення частки позикових (чужих) засобів в структурі капіталу;

§ скупівлю своїх акцій на ринку.

Програма фінансової реструктуризації передбачає певну послідовність (алгоритм) заходів (рис. 14.1).

Якщо програма фінансової реструктуризації підприємства зорієнтована на різке поліпшення ситуації, то вона передбачає таких шість послідовних етапів (рис. 14.2).

Зазвичай, така реструктуризація забезпечує санацію (фінансове оздоровлення) підприємства.

 

 

 

 


Рис. 14.1. Програма фінансової реструктуризації

 

Під санацією розуміється система економіко-організаційних заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового стану підприємства-боржника.

 

 

 

 


Рис. 14.2. Програма радикальної фінансової реструктуризації підприємства

 

Санація повинна в обов’язковому порядку супроводжуватися зміною стратегії, інакше заходи щодо покращення ситуації з фінансування можуть лише відстрочити ліквідацію підприємства на більш пізній період.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 192; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!