Знаходження операційного важеля 

п/п

Показники

Підприємство А

Підприємство Б

грн. % грн. %
1. Доход від реалізації 100 000 100 100 000 100
2. Перемінні витрати: 70 000 70 40 000 40
3. Маржинальний доход 30 000 30 60 000 60
4. Постійні витрати 20 000 ххх 50 000 ххх
5. Прибуток 10 000 ххх 10 000 ххх
6. Операційний важіль (3 : 5) 3 ххх 6 ххх

 

Ситуація 1. Якщо обсяг реалізаціїзбільшиться на 20%, то прибуток підприємства А зросте на: 20  3 = 60%, або 16 000 грн.; підприємства Б: 20  6 = 120%, або 22 000 грн.

Ситуація 2. Якщо обсяг реалізації знизиться на 20%, то прибуток підприємства А знизиться на: 20  3 = 60%, або 4 000 грн.; підприємства Б: 20  6 = 120%, або - 2 000 грн. (збиток).

 

Бюджетне планування

 

Бюджетування – це процес планування майбутньої діяльності підприємства і оформлення його результатів системою бюджетів.

Бюджет– кількісне віддзеркалення плану, інструмент координації і контролю за його виконанням.

Бюджети можуть складатися:

§ для підприємства в цілому;

§ для структурних підрозділів.

Бюджети підрозділів зводяться до основного (зведеного) бюджету, який складається з:

§ операційних бюджетів;

§ фінансових бюджетів.

До операційних бюджетів відносяться:

§ бюджет продажу;

§ бюджет виробництва;

§ бюджет прямих матеріальних витрат;

§ бюджет прямих витрат на оплату праці;

§ бюджет виробничих накладних витрат;

§ бюджет запасів на кінець звітного періоду;

§ бюджет виробничої собівартості готової продукції;

§ бюджет собівартості реалізованої продукції;

§ бюджет витрат на збут;

§ бюджет адміністративних витрат;

§ бюджет прибутку.

До фінансових бюджетів відносяться:

§ бюджет капітальних вкладень;

§ бюджет грошових засобів;

§ бюджетний баланс.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 23; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!