Тема 9. Організація обліку праці та її оплатиОзнайомлення з порядком нарахування та оподаткування заробітної плати та інших видів виплат працівникам. Ознайомлення з порядком відображення розрахунків з оплати праці в первинних документах та регістрах обліку. Дослідження порядку ведення синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з оплати праці.

Повинні знати:

• форми і системи оплати праці

• порядок оподаткування заробітної плати та інших видів виплат працівникам     

• порядок відображення в обліку розрахунків з оплати праці

Повинні вміти:

• складати бухгалтерські проводки із відображення розрахунків з оплати праці

• складати первинні документи з обліку розрахунків з оплати праці

• відображати розрахунки з оплати праці в регістрах обліку

 

Тема 10. Організація обліку доходів, витрат звітного періоду і результатів діяльності

Ознайомлення з порядком відображення доходів, витрат звітного періоду і результатів діяльності в первинних документах та регістрах обліку. Дослідження порядку ведення синтетичного та аналітичного обліку доходів, витрат звітного періоду і результатів діяльності.

Повинні знати:

• основні положення нормативних актів, що регламентують облік доходів та витрат звітного періоду і порядок визначення фінансового результату

• порядок відображення в обліку доходів, витрат звітного періоду і результатів діяльності

Повинні вміти:

• складати бухгалтерські проводки із відображення доходів, витрат звітного періоду і результатів діяльності

• складати первинні документи з обліку доходів, витрат звітного періоду і результатів діяльності

• відображати доходи, витрати звітного періоду і результати діяльності в регістрах обліку

 

Тема 11. Організація та порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства, оформлення її результатів

Ознайомлення з порядком проведення інвентаризації на підприємстві. Дослідження порядку відображення в обліку результатів інвентаризації. Дослідження порядку відображення результатів інвентаризації в первинних документах та регістрах обліку.

Повинні знати:

• основні положення нормативних актів, що регламентують порядок проведення інвентаризації

• види інвентаризації

Повинні вміти:

• складати бухгалтерські проводки за результатами інвентаризації

• складати первинні документи за результатами інвентаризації

• відображати результати інвентаризації в регістрах обліку

Тема 12. Складання звітної документації

Виконання індивідуального завдання, ведення щоденника, складання звіту з практики. Захист звіту. Конференція за результатами виробничої практики

Повинні знати:

• структуру звіту з практики

• порядок виконання індивідуального завдання

Повинні вміти:

• заповнювати всі розділи щоденника практики

• оформлювати звіт з практики

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 114;