СИТУАЦІЙНІ  ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯВ даний час важливе місце в підготовці  фізхівців будь- якого управлінського рівня займають активні методи навчання, що спрямовані на активізацію інтелектуального, творчого потенціалу студентів, підвищення їх мотивації в саморозвитку і самореалізації. Серед прогресивних освітніх технологій стають все поширенішими тренінги, метод конкретних ситуацій (кейси), комп'ютерні навчальні програми, відеофільми, ділові ігри і т. д.

Активні форми навчання дозволяють актуалізувати набуті студентами теоретичні знання, пов'язати їх з реальною практикою, розвинути професійні вміння, навички та здібності. Як відомо, традиційні форми навчання припускають цілеспрямоване зовнішній вплив на учня з боку викладача, в той час як активні методи навчання прагнуть до практикуючого навчання, тобто освоєння нових навичок, умінь, ролей майбутнього професійного поведінки

Робота студента під час вирішення ситуаційних завданьсприяє поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використовувати знання для розв’язання відповідних практичних завдань.

Відповідь на запропоновані ситуаційні завдання повинна бути аргументованою, з посиланні на необхідні законодавчі акти.

 

Завдання 1

Чи потрібно проводити інструктаж з охорони праці при переведенні співробітника з однієї посади на іншу, коли умови праці не змінюються? Наприклад, при переводі продавця-консультанта на посаду заступника керуючого магазином в конкретному магазині?

 

Завдання 2

Як фінансуються заходи з охорони праці і витрати на які заходи та засоби відносять до витрат на охорону праці.

Завдання 3

 

З підприємства, на якому працює 68 осіб (служба ОП — 3 співробітники) звільнився інженер, який відповідав за пожежну безпеку. Чи можна тимчасово покласти виконання його обов’язків на інженера з ОП, який працює з повним навантаженням (40 год. на тиждень) за суміщенням?

                                        

                                        Завдання 4

          У кваліфікаційних вимогах до професії інженера з ОП вказана «вища освіта відповідного напряму підготовки». Що означає ця фраза? Чи можна прийняти на посаду інженера з ОП на підприємство харчової промисловості випускника ВНЗ з економічною освітою? Яке навчання він повинен пройти?


Завдання 5

Де слід проходити медогляд (при прийомі на роботу та періодичний): за місцем реєстрації працівника, за місцем реєстрації підприємства чи у будь-якому місті області? Як провести періодичний медогляд працівникам, які працюють за комп’ютерами (бухгалтери, економісти, інженери)?

Завдання 6

   Чи потрібно підприємцю, який працює у сфері торгівлі хімікатами і не використовує найману працю, створювати службу охорони праці та проводити атестацію робочих місць за умовами праці? Складське приміщення підприємець орендує

Завдання 7

Хто має організовувати навчання з охорони праці на підприємстві та кого зі співробітників можна звільнити від повторних інструктажів?

Завдання 8

Чи має право працівник відмовитися від проходження медогляду? Які передбачені заходи впливу на працівників, що навмисно ухиляються від проходження обов'язкових медичних оглядів?

 

Завдання 9

«Сьогодні майже на всіх робочих місцях в офісі знаходяться персональні комп’ютери із ЖК моніторами. Враховуючи специфіку роботи на ПК, спеціалісти, крім працівників відділу обліку та звітності, працюють не більше 3–4 годин. Крім цього, на підприємстві складено список працівників, звільнених від проходження повторних інструктажів, до якого входять майже всі офісні працівники.Чи є необхідність проведення в таких випадках повторних інструктажів з офісними працівниками при роботі на ПК і чи необхідно при цьому проходити їм періодичні медичні огляди?».

Завдання 10

Чи зобов'язане підприємство розслідувати випадок невиробничого травматизму, якщо від потерпілого не надходило заяви?

 

Завдання 11

При проведенні планової перевірки в готелі інспектор пожежної інспекції видав розпорядження: «Відсутні написи над розетками із зазначенням рівня напруги». Наскільки обґрунтована така вимога інспектора?

Завдання 12

Компанія відкрила новий офіс. За кілька днів до нього завітав інспектор пожежної охорони й почав вимагати дозволу на відкриття. Дозволу компанія не оформлювала. Довідавшись про це, інспектор почав погрожувати штрафом. Якими документами регулюються стосунки підприємця та державної пожежної охорони? Чи дійсно потрібно оформлювати дозвіл при відкритті нового приміщення? Якими взагалі є права пожежних інспекторів і що саме вони мають перевіряти на підприємстві?

        

Завдання 13

    Між робітниками підприємства внаслідок розпиття алкогольних напоїв під час обідньої перерви виникла бійка, під час якої одному з них було нанесено тілесні ушкодження середньої важкості. Постраждалий перебував на лікарняному протягом 17 днів.Як визначити цю травму — як виробничу чи як побутову? Як проводити розслідування  цього нещасного випадку

 

Завдання 14

Інженер з охорони праці підприємства, користуючись своїм службовим становищем і з огляду на напружені особисті стосунки, наклав на співробітника штраф, мотивуючи це тим, що він начебто систематично порушує вимоги нормативних актів з охорони праці. Чи має він право на такі дії?

Завдання 15

Чи є категорії працівників, яким не треба проходити навчання з охорони праці?

Завдання 16

Якщо в штаті компанії 15 осіб. Всі працюють в офісі. Компанія надає консультаційні послуги. Чи треба вводити посаду спеціаліста з охорони праці?

Завдання 17

Чи потрібно створити службу охорони праці в організаціях, які не здійснюють виробничу діяльність, наприклад, в установах охорони здоров'я, освіти, торгівлі та ін.?

Завдання 18

Наведіть документи з охорони праці обов'язково повинні бути в організації.

Завдання 19

Що таке інструкції з охорони праці?Чи є термін дії у інструкції з охорони праці?

Завдання 20

    В якому документі встановлюються обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці в організації?

                                        

Завдання 21

Якими є обов'язки роботодавця з охорони праці на відряджених в організацію співробітників?

Завдання 22

 Що таке медичні огляди? Як вони організовуються?.Хто з працівників повинен проходити медичні огляди?

Завдання 23

На підставі якого нормативного правового документа можна оцінити,  чи є нещасний випадок, що стався, на виробництві важким або легким ? Надайте його характеристику.

Завдання 24

    Скласти порівняльну таблицю обов’язків роботодавця та обов’язків працівника щодо вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

 

Завдання 25

Сімнадцятирічний студент першого курсу підключився до роботи майстрів з ремонту квартир з метою оволодіти практичним досвідом і заробити. Йому доводиться працювати у вихідні дні, піднімати важкі речі. Чи існують у даній ситуації механізми, що забезпечують права студента

 

Завдання 26

Щорічно на початку навчального року ректор видає Указ про заборону куріння у стінах Університету. Чи має цей Указ відношення до закону або інших нормативних документів про охорону праці?

 

Завдання 27

На підставі чого проводиться позаплановий аудит (комплексна перевірка) з охорони праці?

Завдання 28

У зв'язку з тимчасовим припиненням виробництва працівника відправляють додому. Під час проходження по території підприємства він вмирає. Чи повинно проводитися спеціальне розслідування такого випадку?

Завдання 29

Чи складається акт за формою Н-1, якщо працівник вийшов на роботу в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння й до нещасного випадку, який відбувся з ним, був відсторонений керівництвом від роботи?

Завдання 30

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку робочий час на підприємстві починається о 8-ій годині. Працівник на території підприємства, по дорозі до свого робочого місця (цех, лабораторія), о 7-ій годині 45 хвилин вирішував виробничі питання й з ним стався нещасний випадок (травма при падінні). Який, у цьому випадку, складати акт?

Завдання 31

Водій тролейбуса під час роботи був побитий п'яним пасажиром (хуліган затриманий і провина його доведена правоохоронними органами). Чи правомірно рішення комісії з розслідування даного випадку не складати акт за формою Н-1 і не брати випадок на облік, а тільки сплатити потерпілому 100% середньомісячної заробітної плати за дні тимчасової непрацездатності через травму?

Завдання 32

Яка роль органів державного нагляду за охороною праці в розгляді суперечок з питань встановлення факту нещасного випадку на виробництві?

 

Завдання 33

На заводі відбулися нещасні випадки із працівниками, що споживали спиртні напої у робочий час. У результаті один робітник неправильно покладеним виливком травмував праву гомілку, а інший, не утримався на поручнях, впав і отримав травму стегна. Комісія з розслідування даних випадків на підставі п.5 Положення про розслідування й облік нещасних випадків... відмовила потерпілим у складанні акту за формою Н-1, однак державний інспектор з нагляду за охороною праці вимагає складання акту за формою Н-1. Чи правий держінспектор у відзначених і подібних ситуаціях?

Завдання 34

Чи беруться на облік нещасні випадки, які відбулися на території підприємства після закінчення роботи (або до початку роботи) під час: керування особистим транспортом, ремонту особистого транспорту, проходження пішки?

 

Завдання 35

Працівник ухиляється від обов'язкової перевірки знань з охорони праці й позапланового інструктажу. Чи забороняється допуск до роботи осіб, які не пройшли інструктаж або перевірку знань з охорони праці. Якими правовими нормами варто керуватися при відстороненні( чи допущенні) від( до) роботи такого працівника?

 

Завдання 36

Територія підприємства розташована з обох сторін міської вулиці. Працівник підприємства у виробничих справах переходив вулицю по певному пішохідному переході, упав на слизькій поверхні й одержав травму. Чи має право державний інспектор по нагляду за охороною праці покласти відповідальність за технічний стан цього вуличного переходу на підприємство й вимагати сплати штрафу за нещасний випадок?

Завдання 37

Обласна лікарня за заявкою взяла у своє розпорядження машину швидкої допомоги. Під час доставки хворих відбулася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої постраждав лише лікар обласної лікарні. Яка організація — обласна лікарня або автопідприємство — зобов'язана розслідувати, скласти акт (за якою формою) і взяти на облік цей нещасний випадок?

                                        

Завдання 38

Адміністрація підприємства склала акт за формою Н-1 про нещасний випадок, що відбувся в туалетній кімнаті, в робочий час, при відсутності факторів, що травмують. Комісія, що проводила розслідування, прийняла рішення акт не складати. Хто прийняв правильне рішення в даній ситуації?

 

Завдання 39

Відповідно до Положення про розслідування й облік нещасних випадків... акт за формою Н-1 не складається й випадок не береться на облік, якщо потерпілий, що перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, був відсторонений із цієї причини від роботи. Але якщо працівника відсторонили від роботи, тоді як з ним може відбутися нещасний випадок?

Завдання 40

Чи потрібно створювати на підприємствах, в установах і організаціях служби або посади фахівців з пожежної безпеки? Якщо такі посади не передбачаються, то ким повинні здійснюватися організація робіт і контроль за станом пожежної безпеки?

 

                                       Завдання 41

На підприємстві своєчасно не видають спеціальний одяг. На будь-які претензії працівників адміністрація пропонує виписати премію і на ці гроші купити необхідну для праці спецівку. Чи законно це? Чи має право працівник відмовитися працювати, якщо спецівка сильно зношена і непридатна для застосування?        

Завдання 42

Якими кваліфікаційними характеристиками повинен володіти інженер з охорони праці? Чи залишиться дійсним посвідчення інженера з охорони праці при переході на інше місце роботи, на інше підприємство. Чи потрібно знову проходити навчання?

 

Завдання 43

При періодичному медичному огляді працівник відмовився проходити процедуру флюорографії, яку йому необхідно пройти відповідно до вимог «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». У ролі аргументу він послався на статтю №17 Закону України «Про захист прав людини від впливу іонізуючого випромінювання». Як бути в такій ситуації роботодавцю?

                             Завдання 44

При прийомі на роботу працівник пройшов підготовку з загальних питань охорони праці. Пропрацювавши на підприємстві два роки, він звільнився. Через 2 місяці після відходу, цей же працівник влаштувався в це ж підприємство і на колишню посаду, але в іншому підрозділі. Чи потрібно йому проходити ще раз навчання з питань охорони праці?

 

                               Завдання 45

В якій формі, в які органи, і в який термін повинен звертатися роботодавець, якщо стався нещасний випадок на виробництві, зокрема опік, від якого постраждали кілька працівників протягом робочого часу, але без смертельного результату?

 

                             Завдання 46

Під час проведення періодичного медичного огляду, одному з працівників був поставлений попередній діагноз наявності хронічного захворювання професійного характеру. На кого в цьому випадку покладається відповідальність за організацію розслідування всіх обставин того, що сталося і яким чином організовується процедура розслідування?

 

Завдання 47

Якщо співробітник отримав травму під час роботи не повязаною з виробництвом на який нормативний акт треба посилатись при оформлені цієї травми? Та як треба розслідувати цей випадок?

 

        

Завдання 48

У приміщенні магазину один із покупців попросив термометр, щоб поміряти температуру, бо погано почувався. При вимірюванні температури покупець розбив ртутний термометр.

Персонал магазину всю видиму ртуть зібрав за допомогою вати в банку і викинув у смітник, після чого було проведено вологе прибирання водою з додаванням хлорки. Оскільки приміщення магазину без вікон, провітрити його не було змоги.

Як перевірити, чи потрібно виконати ще якісь додаткові заходи для нейтралізації впливу шкідливих випарів ртуті, адже в магазині працює не тільки наш персонал, в нього приходять інші відвідувачі.

 

        

Завдання 49

За результатами перевірки фармацевтичне підприємство отримало припис такого змісту: «Усі інструкції з охорони праці повинні бути підписані юрисконсультом». Але у штаті підприємства юрисконсульта немає. Як вийти з цієї ситуації?

        

Завдання 50

Де слід проходити медогляд (при прийомі на роботу та періодичний): за місцем реєстрації працівника, за місцем реєстрації підприємства чи у будь-якому місті області? Як провести періодичний медогляд працівникам, які працюють за комп’ютерами (бухгалтери, економісти, інженери)?

 

 

Завдання 51

      Чи мають право експерти робочих органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві здійснювати перевірку дотримання роботодавцем вимог законодавства про охорону праці? Якщо так, то, згідно з якими нормативно-правовими актами вони повинні керуватися?

 

 

Завдання 52

                  При періодичному медичному огляді працівник відмовився проходити процедуру флюорографії, яку йому необхідно пройти відповідно до вимог «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». У ролі аргументу він послався на статтю №17 Закону України «Про захист прав людини від впливу іонізуючого випромінювання». Як бути в такій ситуації роботодавцю?

 

                                     Завдання 53

          При прийомі на роботу працівник був навчений з загальних питань охорони праці. Пропрацювавши на підприємстві два роки, він розрахувався. Через 2 місяці після відходу, цей же працівник влаштувався в це ж підприємство і на колишню посаду, але в іншому підрозділі. Чи потрібно йому проходити ще раз навчання з питань охорони праці?

                                     Завдання 54

   У кваліфікаційних вимогах до професії інженера з охорони праці вказана «вища освіта відповідного напряму підготовки». Що означає ця фраза? Чи можна прийняти на посаду інженера з ОП на підприємство харчової промисловості випускника ВНЗ з економічною освітою? Яке навчання він повинен пройти?

 

Завдання 54

    Згідно з п. 6.2.3. Додатка 4 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21 травня 2007 р. № 246, визначено поняття «зорово-напружені роботи», пов’язане з безперервним спостереженням за екранами відеотерміналів (дисплеїв) менше 4 годин (за 8-годинну зміну). Наявність цього фактору передбачає обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників. Необхідно роз’яснити, яким чином на підприємстві та фахівцям СЕС можна визначити, що офісні працівники підприємства (з відділу кадрів, бухгалтерії, менеджери тощо) при роботі з комп’ютерами підпадають або не підпадають під дію вимог п. 6.2.3 Порядку.

 

Завдання 55

У зв'язку із скрутним фінансово-економічним становищем що склалося на підприємстві з незалежних від нього причин, підприємство не може провести атестацію у термін, визначений у колективному договорі. Чи дозволяється використовувати результати санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, отримані під час попередньої атестації, проведеної у травні 2015 року?

Завдання 56

Як працівникові правильно звільнитися при порушенні роботодавцем законодавства з охорони праці?

Завдання 57

Чи проводиться при прийомі на роботу первинний інструктаж посадових осіб підприємства (помічник директора, головний конструктор, головний інженер і т.д.). Аргументуйте свою відповідь

 

Завдання 58

Інженер з охорони праці порушив питання про проходження бухгалтером нашого підприємства обов’язкового періодичного медичного огляду. Проте особа, уповноважена від трудового колективу, стверджує, що робота бухгалтера не пов’язана з безперервним стеженням за екраном відеотерміналів (дисплеїв) більше 4 годин за 8-годинну зміну, тобто не пов’язана з зорово-напруженою роботою (не підпадає під дію п. 6.2.3 таблиці Додатка 4 до Порядку № 246), мотивуючи це тим, що в посадовій інструкції бухгалтера не зазначається період часу, який бухгалтер проводить за екраном дисплея, а лабораторні дослідження умов праці чи атестацію робочих місць за умовами праці роботодавець не проводив і не планує проводити у зв’язку з складною економічною ситуацією. Підкажіть, як слід вчинити в такій ситуації, якщо з цією позицією згоден і роботодавець?

 

Завдання 59

Якою повинна бути площа приміщень, в яких розміщуються комп'ютери? Якими нормативами вона встановлюється

Завдання 60

Розкрийте алгоритм забезпечення безпеки праці для відрядженого працівника.

Завдання 61

Чи є можливість для керівника підприємства і його заступників пройти навчання з питань охорони праці безпосередньо на підприємстві? Чи можна на підприємстві створити комісію з перевірки знань, яка потім навчить і перевірить знання керівників?

    Завдання 62

На підприємстві є генеральний директор і виконавчий директор. Кому підпорядковується служба охорони праці?Хто (генеральний чи виконавчий директор) повинен проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці в навчальному центрі?

Завдання 63


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 2123; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!