Тести з множинним вибором відповідей16. Причини виробничого травматизму і професійної захворюваності поділяються на такі групи:

а) організаційні;

б) соціально-економічні;

в) психофізіологічні;

г) технічні;

д) санітарно-гігієнічні.

 

17. Роботодавець (керівник підприємства), при отриманні повідомлення про нещасний випадок (окрім випадків із смертельним наслідком та групових) зобов'язаний негайно:

а) повідомити про нещасний випадок робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцезнаходженням підприємства;

б) утворити комісію з розслідування нещасного випадку;

в) організувати розслідування;

г) письмово проінформувати потерпілого або уповноважену ним особу про його права;

д) повідомити про нещасний випадок службу охорони праці підприємства.

 

18. До складу комісії з розслідування одиночного нещасного випадку включаються:

а) члени Ради директорів;

б) керівник (спеціаліст) служби охорони праці;

в) керівник центрального органу державного нагляду за охороною праці;

г) керівник структурного підрозділу підприємства, на якому стався нещасний випадок;

д) представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий.

 

19. До складу комісії з розслідування групового нещасного випадку або смертельного нещасного випадку (1 потерпілий) включаються:

а) члени Ради директорів;

б) власник;

в) представник Держгірпромнагляду;

г) представник профспілки підприємства та представник профспілкового органу вищого рівня;

д) представник вищестоящої господарчої організації.

 

20. Спеціальному розслідуванню підлягають:

а) травми середньої важкості;

б) профзахворювання;

в) нещасні випадки із смертельним наслідком;

г) групові нещасні випадки;

д) випадки зникнення робітників під час виконання посадових обов’язків;

е) нещасні випадки з тяжкими наслідками.

 

21. За нещасними випадками, пов’язаними з виробництвом, складаються акти за такими формами:

а) П-4;

б) Н-1;

в) Н-5;

г)НПВ.

 

22. Комісія із розслідування нещасного випадку упродовж 3-х робочих днів зобов’язана:

а) обстежити місце нещасного випадку, отримати письмові пояснення потерпілого (якщо можливо), опитати свідків;

б) визначити відповідність умов праці вимогам законодавства про охорону праці;

в) визначити, пов’язаний або не пов’язаний нещасний випадок із виробництвом;

г) зареєструвати нещасний випадок у спеціальному журналі;

д) скласти акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (5 екземплярів);

е) скласти акт про нещасний випадок за формою Н-1 (5 екземплярів), якщо нещасний випадок визнано пов’язаним із виробництвом.

 

23. Роботодавець зобов’язаний надати комісії із розслідування професійного захворювання такі матеріали:

а) документи, які характеризують умови праці на робочому місці;

б) акт за формою П-5;

в) матеріали, які підтверджують проведення інструктажів з охорони праці;

г) відомості про професійні обов’язки робітника;

д) копії документів, які підтверджують видачу робітникові засобів індивідуального захисту.

24. До аварій І категорії відносяться аварії, у результаті яких :

а) порушено хід технологічних процесів та роботи обладнання;

б) смертельно травмовано до 5 осіб або травмовано від 4-х до 10 осіб;

в) відбувся викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин за межі санітарно-захисної зони підприємства;

г) смертельно травмовано 5 чи більше осіб або травмовано 10 чи більше осіб;

д) зруйновані будівлі, що створило загрозу життю та здоров’ю більш ніж 100 працівникам.

 

25. До аварій ІІ категорії відносяться аварії, у результаті яких :

а) порушено хід технологічних процесів та роботи обладнання;

б) відбулись обриви проводів ліній електропередач;

в) смертельно травмовано до 5 осіб або травмовано від 4-х до 10 осіб;

г) відбувся викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин за межі санітарно-захисної зони підприємства;

д) смертельно травмовано 5 чи більше осіб або травмовано 10 чи більше осіб;

е) зруйновані будівлі, що створило загрозу життю та здоров’ю більш ніж 100 працівникам.

 

26. Нещасні випадки за критерієм чисельності постраждалих поділяються на :

а) одиночні;

б) групові;

в) смертельні;

г) масові.

 

27. За результатами розслідування аварії роботодавець видає наказ щодо:

а) розробки плану заходів з попередження надзвичайних ситуацій;

б) затвердження плану заходів з попередження надзвичайних ситуацій ;

в) притягнення до відповідальності робітників, які винні в порушенні вимог законодавства про охорону праці;

г) звільнення робітників, які винні в порушенні вимог законодавства про охорону праці.

 

28. Комісія з розслідування аварії виконує такі роботи :

а) оцінює масштаб аварії;

б) повідомляє про аварію прокуратуру за місцем виникнення аварії;

в) за необхідності може створювати експертну комісію для установлення причин аварії;

г) повідомляє про аварію територіальному органу Держгірпромнагляду;

д) розробляє план заходів із попередження подібних аварій, готує пропозиції щодо корегування нормативної та проектної документації.

 

29. Громадський контроль за своєчасністю і об’єктивністю розслідування нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють :

а) виконавча дирекція Фонду соціального страхування та її робочі органи;

б) профспілки;

в) уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці;

г) територіальний орган Держгірпромнагляду.

 

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 263; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!