Тема 8. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА АВАРІЙТести з одним варіантом відповіді

 

1. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій організовує:

а) робітник;

б) прокуратура;

в) роботодавець;

г) вища інстанція.

2. Відсутність або неякісне проведення навчання та інструктажів з охорони праці; порушення вимог правил, норм, стандартів; порушення технологічних регламентів, правил експлуатації устаткування, транспортних засобів; недостатній технічний нагляд за небезпечними роботами складають зміст такої групи причин виробничого травматизму і професійної захворюваності:

а) економічної;

б) організаційної;

г) психофізіологічної;

д) технічної;

е) санітарно-гігієнічної.

 

3. Монотонність праці; помилкові дії працівника внаслідок втоми через надмірну важкість виконуваної роботи; напруженість роботи; необережність; невідповідність психофізіологічних чи антропометричних даних працівника техніці, що використовується; незадоволення роботою; несприятливий психофізіологічний клімат у колективі складають зміст такої групи причин виробничого травматизму і професійної захворюваності:

а) економічної;

б) організаційної;

г) психофізіологічної;

д) технічної;

е) санітарно-гігієнічної.

 

4. Випадок, який стався з людиною через непередбачені обставини та умови, і, внаслідок цього, була завдана шкода здоров’ю або наступила смерть потерпілого – це:

а) виробнича травма;

б) професійне захворювання;

в) нещасний випадок;

г) виробничий травматизм.

 

5. Пошкодження анатомічної цілісності організму людини чи його функцій внаслідок дії чинників виробничого середовища, які сталися під час виконання роботи за нарядом – це:

а) виробнича травма;

б) професійне захворювання;

в) нещасний випадок;

г) виробничий травматизм.

 

6. Нещасні випадки реєструються роботодавцем:

а) у журналі проведення інструктажів;

б) у спеціальному журналі;

в) в акті за формою Н-1;

г) в акті за формою Н-5.

 

7. Найнебезпечніші наслідки аварій на виробництві - це:

а) матеріальні збитки підприємству;

б) погіршання морального клімату в колективі;

в) пожежі, вибухи, обвали, затоплення, утворення зон хімічного зараження.

8. Розслідування випадку професійного захворювання проводиться упродовж … робочих днів після створення комісії:

а) 3;

б) 5;

в) 7;

г) 10.

 

9. Терміново організує надання першої невідкладної допомоги потерпілому, повідомляє роботодавця, зберігає обстановку на робочому місці і обладнання у тому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку:

а) власник підприємства;

б) керівник підприємства;

в) безпосередній керівник робіт – майстер, бригадир;

г) керівник служби охорони праці.

 

10.Якщо нещасний випадок стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, то його розслідування організовує:

а) керівник профспілкової організації за місцем настання нещасного випадку;

б) робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцем настання нещасного випадку;

в) державний інспектор з нагляду за охороною праці.

 

11. Нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомлено роботодавця потерпілого, розслідується і береться на облік протягом … після надходження заяви потерпілого:

а) 1-го місяця;

б) 2-х місяців;

в) 3-х місяців;

г) 4-х місяців.

 

12.Нещасний випадок, внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується і береться на облік протягом … після надходження заяви потерпілого:

а) 1-го місяця;

б) 2-х місяців;

в) 3-х місяців;

г) 4-х місяців.

13. У разі коли нещасний випадок стався за кордоном і працівники Держгірпромнагляду, відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, профспілки, членом якої є потерпілий, не можуть прибути на місце події, проведення розслідування може бути доручено цими органами:

а) експертній комісії, яка створена роботодавцем;

б) профспілковій організації роботодавця;

в) представникові роботодавця.

14. Перелік професійних хвороб затверджує:

а) виконавча дирекція Фонду соціального страхування;

б) Кабінет Міністрів України;

в) керівництво Держгірпромнагляду;

г) спілка роботодавців.

15. Діагноз на професійне захворювання та його зв’язок з впливом шкідливих виробничих факторів і трудового процесу має право встановлювати:

а) комісія з розслідування професійного захворювання;

б) санітарно-епідеміологічна служба;

в) головний спеціаліст з професійної патології міста, області;

г) спеціалізований лікувально-профілактичний заклад.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 297; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!