Тести з множинним вибором відповідей22. До небезпечних та шкідливих чинників пожежі відносяться:

а) висока температура полум’я, нестача кисню;

б) відсутність вогнегасників;

в) дим, токсичні продукти горіння;

г) паніка, вогняний шторм;

д) вибухи.

23. Первинними засобами пожежогасіння є:

а) пісок, вода;

б) переносні та пересувні вогнегасники;

в) пожежний інвентар;

г) протипожежна сигналізація;

д) пожежний інструмент.

 

24. Пожежний інвентар - це:

а) покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, пожежні відра;

б) ящики з піском, бочки з водою, совкові лопати;

в) гаки, ломи;

г) сокири.

25. Пожежний інструмент - це:

а) покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, пожежні відра;

б) ящики з піском, бочки з водою, совкові лопати;

в) гаки, ломи;

г) сокири.

26. Порядок дій працівника (співробітника) при пожежі:

а) організувати зустріч підрозділів пожежної охорони;

б) викликати пожежну охорону, проінформувати керівництво;

в) вжити заходи щодо евакуації людей, тварин, матеріальних цінностей;

г) вжити заходи щодо гасіння пожежі;

д) перевірити ввімкнення установок пожежогасіння, протидимового захисту.

 

27. Порядок дій керівника, який прибув на місце пожежі:

а) переконатися, що пожежна охорона викликана;

б) організувати зустріч підрозділів пожежної охорони;

в) видалити з місця пожежі в безпечну зону всіх працівників, які не беруть участі в її гасінні;

г) організувати навчання з пожежної безпеки;

д) перевірити ввімкнення установок пожежогасіння, протидимового захисту;

е) організувати вивчення плану евакуації людей при пожежі.

 

28. Під час виклику пожежної охорони необхідно надати таку інформацію:

а) кількість постраждалих;

б) дані про винуватця загоряння;

в) адресу, за якою сталося загоряння;

г) дані людини, яка викликає пожежну охорону;.

 

29. Паління забороняється:

а) на території та в приміщеннях об’єктів по видобутку, переробці і зберіганні легкозаймистих рідин, горючих рідин і горючих газів, виробництву всіх видів вибухових речовин;

б) у приміщеннях всіх виробничих підприємств;

в) у приміщеннях дитячих дошкільних, шкільних та лікувальних

закладів;

г) на злакових масивах і зерноприймальних пунктах.

30. Для забезпечення пожежної безпеки керівник підприємства повинен здійснити такі організаційні заходи:

а) провести навчання персоналу з питань пожежної безпеки;

б) визначити обов’язки посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки;

в) призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування;

г) призначити відповідальних за утримання і експлуатацію технічних

засобів протипожежного захисту;

д) наказом (інструкцією) установити відповідний протипожежний режим.

 

31. Вибір тих чи інших способів та засобів гасіння пожежі залежить від:

а) стадії розвитку пожежі;

б) масштабів загоряння;

в) хімічного гальмування реакції горіння;

г) особливостей горіння речовин та матеріалів;

д) ізоляції реагуючих речовин від зони горіння.

 

32. Система попередження пожеж передбачає:

а) забезпечення пожежним інструментом та пожежним інвентарем;

б) зниження пального навантаження в приміщеннях;

в) проведення пожежотехнічних обстежень;

г) використання знаків безпеки;

д) виявлення початкової стадії пожежі, включення автоматичних засобів пожежогасіння.

 

33. Розрізняють такі основні види вогнегасників:

а) вуглекислотні;

б) газові;

в) хімічно-газові;

г) порошкові.

 

34. Якщо одяг загорівся, то необхідно:

а) швидко скинути одяг;

б) погасити полум’я, заливаючи водою, взимку посипаючи снігом;

в) збити полум’я, катаючись в одязі, що горить, по підлозі, землі;

г) збити полум’я, швидко бігаючи.

35. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта передбачає:

а) пожежну профілактику;

б) установку автоматичної електричної пожежної сигналізації;

в) створення системи попередження пожеж;

г) протипожежний захист.

36. Водою не дозволяється гасити:

а) електроустановки під напругою;

б) дерев’яні конструкції;

в) металевий натрій, калій, магній;;

г) матеріали, що зберігаються поряд з карбідом і негашеним вапном;

д) нафту, бензин.

37. Вуглекислота використовується для гасіння:

а) легкозаймистих рідин;

б) пожеж класів А, В;

в) тліючих матеріалів;

г) горючих рідин і твердих речовин.

 

38. Основні види травм при пожежі:

а) отруєння;

б) термічні травми;

в) механічні травми;

г) психічні травми;

д) хімічні травми.

 

39. Перша допомога при термічній травмі передбачає:

а) надання постраждалому кисню для дихання;

б) негайне охолодження і промивання водою обпечених місць;

в) виклик швидкої медичної допомоги;

г) одночасно з охолодженням зняти з постраждалого участки обгорілої одежі, видалити інородні тіла;

д) дати знеболюючі медикаменти.

40. Перша допомога при отруєннях передбачає:

а) якщо постраждалий непритомний, вкласти його на спину на твердій поверхні і перевірити наявність пульсу та дихання;

б) якщо у постраждалого відсутні дихання та пульс негайно розпочати штучне дихання і непрямий масаж серця;

в) надання постраждалому кисню для дихання (кисневої маски);

д) дати знеболюючі медикаменти.

 

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 184;