Тема 7. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

Тести з одним варіантом відповіді

1. Пожежа – це:

а) контрольоване горіння поза спеціальним вогнищем;

б) активне окислення органічних та синтетичних сполук;

в)стан об’єкта, за якого з регламентованою імовірністю є можливість загорання;

г) неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у просторі і часі.

2. У закритому приміщенні не використовують такий вогнегасник:

а) брометиловий;

б) вуглекислотний;

в) порошковий;

г) пінно-хімічний.

3.Час, після якого будівельна конструкція втрачає свої несучі, загороджувальні або теплоізоляційні функції - це:

а) момент коли будівля починає палати;

б) межа вогнестійкості;

в) здатність конструкцій до прогрівання;

г) момент коли будівля починає падати.

4. Під час навчальних занять в аудиторіях, лабораторіях, майстернях виконання заходів щодо створення нормальних i безпечних умов праці, дотримання протипожежного режиму організовує:

а) викладач;

б) відділ охорони праці навчального закладу;

в) проректор з навчальної роботи;

г) проректор з адміністративно - господарської роботи;

д) студентський профком.

 

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій

покладається на:

а) керівників підприємств та уповноважених керівниками осіб;

б) державу;

в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків;

г) профспілку.

 

Обов’язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення

пожежної безпеки регламентовані:

а)міжгалузевими нормативними актами;

б) КЗпП;

в)Законом “Про пожежну безпеку;

г)галузевими нормативними актами.

д) міністерствами.

 

Чи допускається використовувати для побутових та виробничих потреб запас води, призначений для цілей пожежогасіння?

а)допускається для виробничих потреб за письмовим розпорядження головного інженера;

б) не допускається;

в)допускається для побутових потреб з дозволу місцевих органів

 пожежного нагляду.

 

8. Будівлі складів хімічних речовин повинні бути …:

а)не нижче І ступеня вогнестійкості;

б) не нижче ІІ ступеня вогнестійкості;

в)не нижче ІІІ ступеня вогнестійкості;

г) не нижче ІV ступеня вогнестійкості.

 

9. Ширина шляхів евакуації при пожежі повинна бути не менше:

а) 1 м;

б) 2 м;

в) 3 м;

г) 4 м.

 

10. Цифри, що знаходяться на вуглекислотних вогнегасниках (ВВ-2, ВВ-5, ВВ-8), вказують на:

а) час дії вогнегасника;

б) термін придатності вогнегасника;

в) тип вогнегасника;

г) місткість балону.

11. До системи пожежного захисту не належить:

а) обмеження у використанні та відповідне зберігання горючих та вибухонебезпечних речовин та матеріалів;

б) ізоляція горючого і вибухонебезпечного середовища;

в) усунення контакту робітника з матеріалами загальна продуктивність яких визиває шкідливий вплив;

г) засоби запобігання розповсюдженню вогню за межами осередку пожежі.

12. Екзотермічна реакція окислення речовини, яка супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум’я і (або) світінням - це:

а) горіння;

б) пожежа;

в) джерело запалювання;

г) спалах.

 

13. До необхідних елементів процесу горіння належать:

а) окислювачі, джерело займання

б) горюча речовина, джерело займання;

в) горюча речовина, окислювачі, джерело займання;

г) негорюча речовина, окислювачі, джерело займання.

 

14. За горючістю речовини поділяються на:

а) горючі, негорючі;

б) горючі, важкогорючі, легкогорючі;

в) важкогорючі, легкогорючі;

г) горючі, важкогорючі, негорючі.

 

15. За горючістю будівельні матеріали поділяються на:

а) горючі, негорючі;

б) горючі, важкогорючі, легкогорючі;

в) важкогорючі, легкогорючі;

г) горючі, важкогорючі, негорючі.

16. Асфальт, гіпсові та бетонні матеріали із вмістом органічного наповнювача, деревина, глибоко просочена антипіренами відносяться до:

а) негорючих матеріалів (речовин);

б) важкогорючих матеріалів (речовин);

в) горючих матеріалів (речовин);

г) слабогорючих матеріалів (речовин).

17. Самими небезпечними факторами пожежі є:

а) висока температура, нестача кисню;

б) токсичні продукти горіння;

в) нестача кисню, підвищений вміст вуглекислого газу;

г) вибухи, руйнування будівельних конструкцій.

18. Сукупність організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання дії на людей небезпечних факторів пожежі й обмеження збитку від неї – це :

а) система протипожежного захисту;

б) пожежна профілактика;

в) система попередження пожеж.

19. Комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання виникненню та розвитку пожежі – це :

а) система протипожежного захисту;

б) пожежна профілактика;

в) система попередження пожеж.

 

20. Стан об’єкта, за якого виключається можливість пожежі, а у випадку її виникнення унеможливлюється дія на людей небезпечних чинників пожежі і забезпечується захист матеріальних цінностей – це :

а) система протипожежного захисту;

б) пожежна безпека;

в) система попередження пожеж.

 

21. За вибухонебезпекою та пожежною небезпекою приміщення та будівлі поділяються на:

а) 2 категорії;

б) 3 категорії;

в) 4 категорії;

г) 5 категорій.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 317;