Тема 6. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

Тести з одним варіантом відповіді

1. Система організаційних і технічних заходів і засобів, які спрямовані на попередження й виключення впливу на працюючих небезпечних виробничих факторів – це:

а) охорона праці;

б) виробнича санітарія;

в) техніка безпеки;

г) пожежна безпека.

 

2. Стан умов праці, при якому виключається вплив на працюючих шкідливих і небезпечних виробничих факторів – це:

а) виробнича санітарія;

б) безпека;

в)пожежна безпека;

г) безпека праці.

 

3. Середовище, у якому людина здійснює свою діяльність – це:

а) професійне середовище;

б) виробниче середовище;

в)творче середовище;

г) навчальне середовище.

 

4. Фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до травми або до іншого різкого погіршення стану здоров’я - це:

а) небезпечний виробничий фактор;

б) шкідливий виробничий фактор;

в)технічний виробничий фактор;

г) організаційний виробничий фактор.

 

5 . Фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до захворювань або зниження працездатності - це:

а) небезпечний виробничий фактор;

б) шкідливий виробничий фактор;

в)технічний виробничий фактор;

г) організаційний виробничий фактор.

 

6. Напруга між двома точками ланцюга електричного струму, що знаходяться одна від одної на відстані кроку і на яких одночасно стоїть людина - це:

а) напруга ланцюга;

б) напруга кроку;

в)напруга в мережі.

 

7. Загальні вимоги та норми безпеки за видами небезпечних і шкідливих факторів - це:

а) техніка безпеки;

б) гігієна та виробнича санітарія;

в)стандарти безпеки праці;

г) безпека праці.

 

8. Здатність виробничого процесу зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, установлених нормативно-технічною документацією – це визначення поняття:

а) безпека праці;

б) безпека виробничого процесу;

в)техніка безпеки;

г) безпека;

д) небезпечність виробничого процесу.

 

9. Властивість виробничого обладнання зберігати відповідність вимогам безпеки праці під час монтажу, експлуатації, ремонту при в умовах, установлених нормативно-технічною документацією – це визначення поняття:

а) безпека праці;

б) безпека виробничого процесу;

в)техніка безпеки;

г) безпека виробничого обладнання.

 

10. Ураження електричним струмом організму людини називають:

а) електротравмою;

б) термічною травмою;

в)фізичною травмою;

г) небезпечним виробничим чинником.

 

11. Система організаційних і технічних заходів та засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого й небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики – це:

а) техніка безпеки;

б) безпека праці;

в) електробезпека;

г) безпека виробничого обладнання.

 

12. Засоби захисту від небезпечних факторів: огородження, попереджувальна сигналізація, блокуючі пристрої, захисні екрани, обмежувачі i запобіжники називаються:

а) колективними;

б) індивідуальними;

в)основними;

г) другорядними.

 

Чи можна відтягнути постраждалого від джерела струмоведучих частин за одяг?

а) не можна;

б) можна, якщо одяг сухий та відстає від тіла;

в) можна, якщо одяг не відстає від тіла.

 

14. Із зони замикання і стікання струму в землю слід виходити:

а) стрибками;

б) широким кроком;

в) пересуваючи ступні ніг по землі і не відриваючи їх одна від одної;

г) пересуваючи ступні ніг по землі, широко розсунув ноги.

15. Постраждалого потрібно винести із зони замикання і стікання струму в землю на таку відстань:

а) не менше 3 м ;

б) не менше 5 м;

в) не менше 8 м;

г) не менше 10 м.

 

16. Спроби оживлення постраждалого після зупинки серця можуть бути ефективними у таких випадках:

а) коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 2-х хвилин;

б) коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 3-х хвилин;

в) коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 4-5 хвилин;

г) коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 10 хвилин.

 

17. Опір тіла людини дорівнює в середньому:

а) 10 Ом;

б) 50 Ом;

в) 100 Ом;

г) 1000 Ом.

 

18. До проводу напругою 1000 В, що лежить на землі, забороняється наближатися на таку відстань:

а) меншу 4 м;

б) меншу 8 м;

в) меншу 12 м;

г) меншу 2 м.

 

19. Електричні опіки в залежності від глибини ураження поділяються на стільки ступенів:

а) на два ступеня;

б) на три ступеня;

в) на чотири ступеня;

г) на п’ять ступенів.

 

20. Технічні засоби безпеки поділяються на такі групи:

а) первинні, вторинні;

б) об’єктивні, суб’єктивні;

в) запобіжні, захисні.

 

21. З метою забезпечення безпеки в'їзди та виїзди для транспорту і входи та виходи для людей на території підприємства влаштовуються:

а) разом;

б) паралельно;

в) окремо.

 

22. Швидкість залізничного транспорту на території підприємства не повинна перевищувати:

а) 2 км/год;

б) 3 км/год;

в) 5 км/год;

г) 10 км/год.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 303;