Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітаріїТести з одним варіантом відповіді

1. Галузь практичної і наукової діяльності, що вивчає стан здоров'я працівників залежно від умов праці й на цій основі обґрунтовує заходи і засоби щодо збереження і зміцнення здоров'я працівників, профілактики несприятливого впливу умов праці – це:

а) психологія праці;

б) гігієна праці;

в) виробнича санітарія;

г) фізіологія праці.

 

2. Система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають або зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів, які в певних умовах можуть привести до травм або професійних захворювань - це:

а) виробнича санітарія;

б) санітарні вимоги;

в) виробнича потужність;

г) технічні заходи.

 

3. Шкідливі виробничі фактори поділяються на:

а) хімічні, фізичні, біологічні, психофізіологічні;

б) шкідливі, зовнішні, внутрішні;

в) фізіологічні, естетичні, хімічні;

г) психологічні, хімічні, фізичні, термічні.

 

4. Клімат внутрішнього середовища приміщень, який визначається діючими на організм людини поєднаннями температури, вологості і швидкості руху повітря, а також температури навколишніх поверхонь:

а) навколишнє середовище;

б) метереологічні умови;

в) внутрішній клімат;

г) мікроклімат.

 

5. До параметрів мікроклімату відносяться:

а) температура, освітлення, запиленість, барометричний тиск, вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплових випромінювань;

б) температура, запиленість, загазованість, барометричний тиск, швидкість руху повітря, інтенсивність теплових випромінювань;

в) температура, вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплових випромінювань;

г) температура, освітлення, барометричний тиск, вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплових випромінювань.

 

6. Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці розподіляються на:

а) надзвичайно небезпечні, високо небезпечні, помірно небезпечні, малонебезпечні;

б) надзвичайно небезпечні, високо небезпечні ;

в) надзвичайно небезпечні, помірно небезпечні, малонебезпечні;

г) оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні.

 

7. Гігієнічна класифікація праці розподіляє умови праці на:

а) 6 класів;

б) 8 класів;

в) 2 класи;

г) 4 класи.

 

8. Певні правила, вимоги, положення, що регламентують умови праці – це:

а) виробничі вимоги;

б) атестація робочих місць;

в) санітарні норми;

г) санітарні правила.

 

9. Нормальні умови праці для вологості:

а) 40%-60%;

б) 10%-20%;

в) 90%-100%;

г) 30%-40%.

 

10. Регульований повітрообмін у приміщенні, сприятливий для людини, а також сукупність технічних засобів, що забезпечують такий повітрообмін – це:

а) вентиляція;

б) провітрювання;

в) кондиціювання;

г) теплорегуляція.

 

11. Створення і автоматична підтримка у приміщеннях незалежно від зовнішніх умов постійних або змінних за відповідною програмою температури, вологості, найбільш придатних для людини та нормального проходження технологічного процесу - це:

а) вентиляція;

б) провітрювання;

в) кондиціювання;

г) терморегуляція.

 

12. Вентиляція буває:

а) природна, примусова, механічна;

б) вільна, примусова, змішана;

в) природна, механічна, змішана;

г) горизонтальна, вертикальна, змішана.

 

13. Робоче місце - це:

а)місце постійного або тимчасового перебування працюючого в процесі трудової діяльності;

б) місце, на якому працюючий знаходиться понад 50% робочого часу або більше 2-х годин безперервно;

в) місце, на якому працюючий знаходиться не менше 30% робочого часу або не менше 2-х годин безперервно.

 

14. Результати проведення атестації на підприємстві зберігаються:

а) 10 років;

б) 20 років;

в) 30 років;

г) 50 років.

 

15. Залежно від джерела світла освітлення буває:

а) сонячне, штучне, комбіноване;

б) природнє, сонячне, штучне;

в) природнє, штучне та змішане;

г) лампове, сонячне, денне.

 

Тести з множинним вибором відповідей

16. У виробничих приміщеннях використовують такі види освітлення:

а) природне;

б) штучне;

в) комбіноване;

г) сумісне;

д) одиничне.

 

17. До санітарних норм відносяться:

а) законодавчі акти;

б) магазинні та дорожні чеки;

в) інструкції;

г) постанови.

 

18. Виберіть з переліченого якості особистості:

а) інтелект, сила волі, моральні якості;

б) емоційні та трудові якості;

в) увага, сконцентрованість;

г) пам'ять, напруженість.

 

19. До компонентів стомлення можна віднести:

а) сонливість та погіршена увага;

б) гарний настрій та жага до праці;

в) відчуття слабкості та дефекти пам'яті і мислення;

г) гарне сприйняття.

 

20. Метеорологічні умови виробничого середовища - це сукупність показників:

а) терморегуляції;

б) температури повітря;

в) відносної вологості;

г) швидкості руху повітря;

д) барометричного тиску;

е) інтенсивності теплового випромінювання.

 

21. Прилади, що використовуються для дослідження параметрів мікроклімату виробничого приміщення:

а) гігрометр;

б) термометр;

в) аспіратор;

г) шумомір;

д) психрометр;

е) кататермометр.

 

22. До шкідливих виробничих факторів відносять:

а) фізичні, хімічні та біологічні фактори;

б) екзогенні фактори;

в) фактори трудового процесу;

г) всі відповіді вірні.

 

23. Заходи, завдяки яким можна досягти збільшення тривалості періоду стійкої працездатності людини:

а) зміна законодавства;

б) вдосконалення засобів праці та трудового процесу;

в) правильне поєднання режимів праці та відпочинку;

г) комфортні умови праці;

д) зменшення статичних навантажень;

е) боротьба з монотонністю.

 

24. Комплекси для попередження виникнення вібраційної хвороби:

а) масаж та УФО(ультрафіолетове опромінювання);

б) приймання комплексу заспокійливих ліків;

в) водні процедури;

г) лікувальна гімнастика.

25. Заходи захисту від дії електромагнітного випромінювання:

а) звукоізоляція;

б) захист часом;

в) захист відстанню;

г) зменшення потужності випромінювання;

д) екранування джерел випромінювання;

е) засоби індивідуального захисту.

 

26. Основні вимоги, яким має задовольняти освітлення:

а) бути рівномірним і досить сильним;

б) не створювати тіней на місцях роботи, контрастів між освітленим робочим місцем та навколишньою обстановкою (стіни, підлога);

в) не створювати зайвої яскравості і блиску в полі зору працівника;

г) давати правильний напрям світлового потоку;

д) не утрудняти виконання технологічного процесу.

 

27.Вкажіть фактори, які визначають санітарно-гігієнічні умови праці:

а) ультразвук;

б) електромагнітні випромінювання;

в) лікувально-профілактичне харчування;

г) вимоги техніки безпеки.

 

28.Заходи захисту від шуму:

а) психофізіологічні;

б) звукоізоляції;

в) звукопоглинання;

г) індивідуального захисту;

д) архітектурно-планувальні;

е) зменшення шуму в джерелі виникнення.

 

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 315;